BAMM is klaar voor 21 maart 2018

en maakt dat er echt iets voor u te kiezen valt,
omdat er nog veel zaken in Medemblik,
nog veel beter kunnen.

 

Lees de

nieuwste

publicatie

HIER

Graag nemen we u bij de hand,

En leiden u door Gemeenteland,

Ons team staat voor u klaar,

We maken graag onze naam voor u waar.

Introductie

Een nieuw team is klaar voor de volgende raadsperiode. In onze kandidaten top 6, het oudste Medemblikker raadslid en de jongste kandidaat. Ondernemers en (tevens) zorgdeskundigen (ondervertegenwoordigd in de raad). Geen nerds, of afgestudeerde politicologen, maar praktisch, ruimdenkend, creatief, positieve grondhouding, voor een betrouwbare en menselijke overheid, tegen onzinnige en doorgeschoten bureaucratie, tegen verspilling van overheidsgeld. Geen "Dreamteam" want dromen zijn bedrog, maar een "Reality team" ofwel, met beide benen op de grond, en westfriese nuchterheid. Veel meer daar over leest u op deze site, We zullen vanaf nu, wekelijks meer informatie toevoegen, in lijn en in aanvulling op onze wekelijkse inbreng in de Medemblikker Krant.

Edelachtbare (potentiële) Kiezers

Een rechter behoorde je aan te spreken (meer vroeger dan nu) met edelachtbare, want hij / zij was zeer gewaardeerd, belangrijk, een elite persoon, die alle belangrijke informatie beziet en beoordeeld, en dan in hun grote wijsheid, na zorgvuldig wikken en wegen, tot de beste keuze komt. Maar om exact dezelfde zaken gaat het bij verkiezingen dus ook. Men moet een zorgvuldige afweging gaan maken, over wie men als burger en kiezer wil dat jou gaat vertegenwoordigen, welk programma spreekt je aan, wie vertrouw je, krijg ik geen nepnieuws voorgeschoteld, want ook locale verkiezingen gaan wel ergens over, en de meerderheid beslist ook over jullie belangen. Daarom spreken we onze kiezers, nu die zo van belang gaan zijn, gaarne aan met Edelachtbare kiezers.

Informatie

Het is aan ons om u goed en zo volledig mogelijk te informeren. Dat is wat u nodig heeft om op 21 maart die belangrijke keuze te maken. We gaan daar voor zorgen maar willen u ook niet overvoeren. Omdat er van veel zaken ook best wel heel wat valt te zeggen zullen we per onderwerp er ook een samenvatting bij maken. Dan heeft u het kort en krachtig. Veel mensen willen dat ook, want hebben vaak een druk bestaan. Maar anderen hebben graag wat meer details, en onderbouwing, die nemen er gewoon graag even wat tijd voor, waarom vinden we wat we vinden, en waarom besluiten we wat we besluiten. En we staan open voor de ideeën en meningen van anderen, een mailtje is snel gezonden. Wel kunnen meningen verschillen, ook onderlinge belangen, en moeten we meningen tegen elkaar afwegen. Soms geeft dat wel eens dilemma's.

Onze kandidaten

We presenteren de eerste 6 kandidaten, elders geven we die aparte aandacht b.v. ook in de Medemblikker Krant. We hebben wel een langere lijst maar die sympathiseren wel met ons, willen zich ook wel inzetten, maar verwachten geen plaats in de raad. P. Groot als nr. 1 stelt dat het zeker denkbaar is dan hij op enig moment zal stoppen. De anderen krijgen een nr. op de lijst, maar als er meer dan 1 plaatsen zijn te vergeven, dan zullen we, mede met het bezien van de voorkeurstemmen, gezamenlijk gaan beslissen wie die plek(ken) in gaan nemen. We stellen dat de kandidaten met reden gemotiveerd zijn om vanuit de z.g. BAMM optiek een goede bijdrage te kunnen leveren, aan een locale politiek, die ruimdenkender, ruimhartiger, eerlijker en creatiever(en nog het één en ander) is. Die zaken zullen we verder uitdiepen, ofwel, we gaan het er nog over hebben.

 

Voor de complete lijst met kandidaten klikt u hier.

Website en Medemblikker Krant

Om informatie goed en volledig over te brengen, hebben we wekelijks een kwart pagina in de Medemblikker krant, met wekelijks informatie over ons (kandidaten) en actuele thema's. Daarmee bereiken we de gehele gemeente, althans, wie zich wil oriënteren en wie interesse heeft, die informatie vullen we wekelijks dan aan op de site. Daar gaan we dan zogezegd wat meer de diepte in. Onze artikelen in de Medemblikker zijn al een tijdje gaande, maar even ontbrak de tijd, om er ondersteunend bij op de site te schrijven. Dit wordt geschreven d.d. 28 december 2017, we zijn druk bezig aan een inhaalslag. Hopen met een week ca. bij te zijn, en zullen dan inhakende op het in de Medemblikker geschrevene dat dan aanvullen op de site, en dit ook duidelijk gaan vermelden in de Medemblikker.

Verkiezingscampagne

Het voornoemde zal dan ook in hoofdzaak onze verkiezingscampagne behelzen. Goede informatie zien we als van belang, die is op die wijze zowel beschikbaar als vindbaar. We zullen ook op uitnodigingen voor z.g. verkiezingsdebatten in gaan, en vanuit de gemeente zelf wordt één en ander georganiseerd, o.a. iets van een verkiezingskrant en wat aanplak plakkaten enz. met wat one liners etc. Evenwel, onze bedoeling is ons niet te veel in het straatgewoel te begeven, en ons daar behoorlijk te beperken. Bedacht dient te worden dat onze kandidaten, voltijds (en vaak meer dan voltijds) werkzaam zijn, en we dus ook mankracht missen. Daarbij opgemerkt dat Landelijke partijen ook landelijk de dienst uitmaken, en de lokale partijen weer concurrent zijn van hun locale afdelingen. Dit maakt dat Lokale partijen, ook qua budget sterk in het nadeel zijn, maar vaak weer in het voordeel door hun kennis van de samenleving, en dichter bij de burger staan.

Motivatie

We introduceren de hoger geplaatste kandidaten apart in de Medemblikker, en op de website. Andre Meester geeft daarin weer wat hem de motivatie verschaft, elders op de website zullen we nog een aparte beschrijving van alle kandidaten geven. De BAMM lijst heeft met momenteel een tiental kandidaten op zich wel een voldoende lijst, maar er wordt toch nog aan aanvullingen gewerkt. Tot uiterlijk eind januari kan die nog aangevuld worden. Daarover zijn gesprekken gaande, met de een en ander, maar dit wordt verder ingeperkt door de factor tijd. Als partij zijn we blij met Andre als kandidaat en zijn nuchtere inbreng en motivatie, en ruime ervaring met de dingen van de dag die in de maatschappij spelen.

Toekomst

Als BAMM zijn we blij met alle kandidaten, die BAMM een toekomst willen geven, (zolang Medemblik dit nog nodig blijft hebben) maar in het bijzonder toch ook zeker wel met Lisanne. Met haar 20 jaren bruist ze van energie en ideeën en kan als voorbeeld gelden voor veel van haar leeftijdgenoten. Met haar werk en al haar verdere activiteiten is haar tijd, net als bij vergelijkbare leeftijdsgenoten al meer dan gevuld, dus moet ze haar programma anders indelen om ook BAMM te kunnen helpen en steunen, en ze wil gewoon gaan voor een plaats in de raad, en brengt zelf plannen en ideeën aan.

Dit heeft wel een achtergrond die mogelijk wel als negatief dient te worden bezien, niet ten opzichte van haar, maar vooral verwijtbaar aan Medemblik. Dat P. Groot 7 jaar geleden in de raad kwam, was er een kwestie gaande met haar ouders tussen buren, waar de gemeente zich in mengde, wat zeer onprettig verliep en een grote impact had op hun hele gezin. Inmiddels zijn we 7 jaar verder, staat ook definitief vast dat de gemeente onjuiste maten hanteerde, maar zijn er nog meerdere rechtszaken gaande. Daar waar de gemeente stelt dat ze problemen met burgers in goede orde oplost, kunnen we stellen dat daar wel een verbetering is met het vorige college maar net als we steeds stellen, is dit voor BAMM onvoldoende. Van een cijfers 3 zijn ze naar een 6 min geklommen en wij als BAMM willen een 8 of 9.

Niet dat Lisanne zich daar mee bemoeit of in mengt, dat in het geheel niet, maar het heeft hen doen beseffen dat een Gemeente, en dan ook meer bestuur en ambtenaren die zo een instantie bemannen, zeer veel impact kunnen hebben op het leven van hun burgers, en dat uiteindelijk de burgers zelf mede kunnen bepalen wat voor gemeente ze willen zijn. Dit motiveerde haar zus, Manon, (toen net 18) al om op onze lijst te gaan staan in 2014 en heeft er toe bij gedragen dat P. Groot zijn positie kon houden. Inmiddels woont Manon niet meer in de gemeente maar is Lisanne haar enthousiaste opvolgster. Los van haar en haar kandidaat zijn, zullen we in latere instantie nog zeker aandacht aan voornoemde kwestie gaan geven, maar hebben we dat in de campagne van 2014 ook al gedaan, wat nog integraal op de site vindbaar is. Dit brengt ons naar wat opmerkingen over 2014 op de website.

Website 2014

Voor de verkiezingen van 2014 is er ook heel wat op de website geplaatst. Veel van die zaken zijn nog niet of weinig veranderd dus enerzijds "out of date" dus zeg maar van oud nieuws, maar anderzijds toch ook nog actueel. Daar zijn ook casussen in beschreven van zaken waar we ons stellig tegen verzet hebben. Dat soort zaken zijn duidelijk verminderd, maar ook niet bij gecorrigeerd of opgelost. Daar is dus een mate van winst en succes bij geboekt waarvan we ook zeker een deel van claimen. Op een aantal, (nog) niet opgeloste en afgehandelde zaken zullen we nog nader in gaan (o.a. zoals gesteld de Poland zaak). Wat we als verkiezingsprogramma op hebben genomen is ook nog steeds actueel, maar we zullen zaken nog gaan bezien en updaten. Van de z.g. speerpunten is feitelijk nog niets veranderd. Die vier jaren zijn snel voorbij gegaan.

P. Groot

Bekend is dat P. Groot tezamen met een groep kritische Andijkers het toenmalige Andijker belang heeft opgericht. Nu de toentertijd ter discussie staande fusie de aanleiding was. Die fusie is voltrokken en niet meer omkeerbaar, en bleek ook dat er zaken anders en beter konden (vanuit onze optiek en inzichten) en dit uiteraard voor de gehele bevolking van het gefuseerde Medemblik. Bepaalde zaken waren er daarbij die ons toch extra motiveerden om ons in te blijven zetten. Dergelijke zaken daar komen we op terug. P. Groot is in de grote hoofdzaak de schrijver van datgene wat op deze website is te vinden en nog zal worden geplaatst. Hoewel P. Groot leeftijd vooralsnog relatief en betrekkelijk vindt, acht hij het wel van belang dat er kandidaten klaarstaan die in gelijke mate gemotiveerd en capabel zijn om een eventuele opvolging te gaan realiseren.

Wat er zal gaan volgen

Naar reeds aangegeven zullen we wekelijks de website aanvullen met informatie aangaande een onderwerp of thema. Daarbij zullen we in veel gevallen terugkijken en reflecteren op bepaalde zaken die gaande zijn. Ook zal vooruit worden gekeken en ook dienaangaande zullen we van bepaalde van bepaalde zaken wat gaan vinden. Daarbij zijn we wel van plan om de vrijheid van meningsuiting die we in dit land genieten ook vrij te benutten. Dan zijn er nog wat zaken gaande waar wij een mening over hebben die nog wel tot enige discussie kunnen gaan leiden. We hebben het plan om dienaangaande nadrukkelijk de mening van de kiezers te gaan vragen. Waar dat over gaat blijft nog even een verrassing. Die mening kan in een mail weergegeven worden, maar ook, (en onze voorkeur) door gewoon op BAMM te stemmen. En….. zie navolgende alinea.

Social Media

BAMM zal ook zichzelf gaan presenteren op diverse sociale media. Dit zal (ambitieus) ter hand worden genomen door enkele jonge en enthousiaste BAMMERS maar staat nog in de steigers. P. Groot heeft zich daar nog niet op begeven, maar het is nu eenmaal van deze tijd. De voor en ook nadelen worden steeds duidelijker, dus BAMM wil de voordelen benutten vooral daar waar het bijdraagt aan gedegen informatie en de nadelen minimaliseren.

Doelgroepen

Landelijk kennen we veel politieke richtingen en die vertalen zich uiteraard ook op lokaal niveau. Er zijn dus kiezers die zich niet zullen kunnen vinden in de zaken die wij als zodanig voor staan. Ook zijn er partijen en richtingen die niet ver uit onze lijn liggen. Op welke lokale partij ik (P. Groot) zou stemmen als ik niet zelf mee deed weet ik niet, maar dat zouden er verschillenden kunnen zijn, wat niet wegneemt, dat we die partijen nu dus ook zeer goed kennende, dat ik op ieder iets aan weet te merken. Wat daar verder van moge zijn, daar zullen we het nog over gaan hebben. Allereerst is alle bedrijfsleven, maar dit dus ook in de breedste zin van het woord, en alle aspecten bevattende, een doelgroep waar we ons op richten. Ondernemers zijn zeldzaam in gemeenteraden. BAMM heeft een kandidaten lijst vol. P. Groot heeft altijd een bedrijf gehad met alle wel en wee, maar inmiddels kent hij ook het wel en wee van de ouderen, ook die kent BAMM en begrijpt BAMM, en BAMM denkt dat dit omgekeerd ook het geval zal zijn, maar we richten ons ook op de jeugd, vooral degenen die zich positief instellen, maar dat wist u al..

Boze witte mannen

We zullen het er later nog verder over hebben, maar wij hebben die uitdrukking niet bedacht. Die is bedacht door mensen die menen dat ze beter zijn als lieden die mogelijk zeer terecht ontevreden zijn, en vaak ook weldegelijk een punt hebben en daarbij recht op een eigen mening die men ze wil ontzeggen, en daarbij niet in hun waarde worden gelaten. BAMM zal ook op bepaalde punten genuanceerd zijn, en relativeren en zaken goed doordenken. Andere partijen, ook lokaal, spreken minachting uit over b.v. Wilders (en nu ook Baudet) stemmers, maar passen zich stiekem en geruisloos op bepaalde zaken aan. BAMM hoort de mensen aan, neemt waar wat er leeft en beoordeelt waar ze een punt hebben en waar we ons mee kunnen vereenzelvigen. Bij Locale verkiezingen blijft vaak bijna de helft thuis, de Medemblikker burgemeester voert actie om iedereen naar de stembus te krijgen, wij ondersteunen hem daarbij graag, maar compleet met een stemadvies. Graag maken we ze, uiteraard naar ons vermogen, wat minder boos.

Over ons vermogen gesproken

We zullen apart gaan beschrijven, dat ook een eenmansfractie, en zeker als die zich op bepaalde punten kritisch opstelt, vooral indirect, toch heel wat kan bereiken. Anderzijds kan men daar ook weer niet te veel van verwachten. Van de BAMM zijde zijn alle door andere partijen ingediende moties en amendementen altijd op hun merites beoordeeld en stemden we ongeacht welke partij die indienden, omgekeerd wat dit vaak juist niet het geval. Daarom waren we daar ook wel terughoudend mee. Ook op landelijk niveau zien we dat men als partij concessies moet doen. Men kan alleen zijn gehele partijprogramma waarmaken als men als partij een meerderheid heeft, maar zeker is dat, als een partij verkiezingswinst weet te scoren, dat dit invloed en mogelijkheden om de gewenste zaken te realiseren daarmee sterk stijgen. Het landelijke voorbeeld is uiteraard het Groen Links van Jesse Klaver. Hij had de kans om in ieder geval iets van zijn programma binnen te halen, al was dat maar b.v. 1/5 deel (als 1/5 deel van de coalitie zijnde). Nu staat hij met lege handen en de Christen Unie haalt wel een en ander binnen en heeft de coalitie ook een beetje in de houdgreep. Zo werken zaken ook soms wel locaal.

Partij / verkiezings programma

Bekend is dat dergelijke programma's, vooral als die erg uitgebreid zijn, maar spaarzaam worden gelezen. Daarom hebben we ons in 2014 al beperkt tot een aantal speerpunten. Die vindt men in het 2014 deel terug en kan men als nog steeds geldend achten. We zullen daar in later stadium, nog wel wat aan schaven en slijpen. Zaken nog in de groep gooien, of er wat aan toe wordt gevoegd, of op af wordt gedongen. Daar gaan we nog even de tijd voor nemen en dit gaat u op de site terugvinden.

Gimme a break

Stiekenweg verEngelst de Nederlandse Taal. Daar doen gemeenten en instanties volop aan mee, niet omdat er geen goede Nederlandse woorden voor zijn, maar om iets (en henzelf) wat interessanter te laten lijken dan het is en het soms ook helemaal niet de lading dekt, maar ook daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Weet u b.v. wat een "Gentle Agreement" is. Dat gaan we u dan later nog eens leren en uitleggen. In ietwat plat Engels schrijven we hier dat we wel even willen pauzeren. Even op kerstreces. Wat daar dan verder van moge zijn, we gaan onze potentiële kiezers een aantal weken niet vermoeien met ons BAMM gedoe, daar zal ook niemand zo zeer mee bezig zijn, daarna, als het januari is en anno 2018 zullen we u verder gaan informeren.

Week 1

In de komende weken zullen we aandacht geven aan meerdere zaken die actueel, en aan de orde zijn. Daarbij worden gelijktijdig onze standpunten, gedachte bepalingen ambities, visies, en wat wij menen te kunnen verbeteren, wel aanvullend duidelijk, dit ook zonder dat zaken nog eens uitgebreid in een partijprogramma worden vastgelegd. De komende weken, tot aan de verkiezingen, willen we aandacht geven, mogelijk niet precies in de genoemde volgorde, aan de zaken die we navolgend gaan benoemen. Wat we kunnen gaan betekenen, kan alleen worden gerealiseerd met meerderheden in de raad. Des te sterker we uit de verkiezingen komen, des te meer kunnen we gaan betekenen.

1. Zaken waar we aandacht aan zullen gaan geven, nu die (in onze optiek) aandacht behoeven.

- m.b.t. (meer) inzet voor economische ondersteuning en verbetering.

- Economische paragraaf

- Ondernemers in gemeenteraden.

- activiteiten gemeente Medemblik.

- houding gemeenteraad.

- Pact van West Friesland

- Holland boven Amsterdam

- detailhandelvisies.

- en wat er verder met deze zaken van doen heeft.

2. Zaken waar momenteel (veel) discussie over gaande is, waar BAMM een eigen visie over heeft.

- leefbaarheid

- Burgerparticipatie.

- kernvisies

- bestemmingsplannen.

- omgevingswet.

3. Zaken die gaande zijn nader bezien.

- gemeenschappelijke regelingen.

- rol provincie,

- personeelbezetting, / externe inhuur.

- decentralisaties.

- digitalisering.

4. Lang gaande discussies, met (afwijkende) mening BAMM.

- vaarroutes.

- vakantieparken

- arbeidsmigranten.

- bebouwing in linten etc.

5. Andere zaken en speerpunten

- ambities en speerpunten / partijprogramma.

- betrouwbare overheid.

- menselijke benadering.

- Integriteit.

- probleemoplossing mediation.


Deze zaken kunnen nog aangevuld worden, met zaken die langskomen, spelen, of actueel worden.

Op naar week 2 van 2018.

Week 2

Economische paragraaf BAMM

BAMM ziet en begrijpt dat er veel zaken zijn die op bestuurlijke niveaus aandacht behoeven, maar is zich ook ten zeerste er van bewust dat bedrijven maatschappelijk van het allergrootste belang zijn. Natuurlijk staat BAMM daarin niet alleen, die mening ofwel constatering wordt vrijwel door alle politieke partijen, zowel landelijk als lokaal, in algemene zin wel zeer breed gedragen. Ook in de lokale politiek van Medemblik is dit een mening die we met wat onderlinge variatie, in de diverse verkiezingsplannen en retoriek, zo ongeveer bij iedere partij tegen komen. We menen dat daar wel zo één en ander van is te zeggen, over op te merken, en ook, en vooral dat er nogal wat op af te dingen is.

De raad als remmer

Vanuit de gemeente, wordt die stelling ook gebezigd en ontplooit de Gemeente ook bepaalde initiatieven. Uiteraard juichen we ieder initiatief dienaangaande toe. Nu we voor de tweede periode mee hebben gedraaid, en vooral deze zaken goed hebben gevolgd, kunnen we terugkijken en evalueren. We hebben in dit gebeuren wel een mate van verbetering gezien. Die verbetering zien we in zekere mate bij het college, wat een geheel ander college dan het vorige college was. Daar heeft men zich dan vanuit de daarbij betrokken ambtenaren dan ook wel wat op aangepast, maar die hielden toch ook een stevige vinger in de pap. Toch ook zeker wel een remmer was uiteindelijk de raad zelf, en dezelfde partijen die nu toch ook weer roepen dat bedrijven zo belangrijk zijn. Om dit verder duidelijk te maken zullen we, ter afsluiting van deze beschrijving, een casus bezien, die nog geen jaar geleden de raad passeerde.

Zaken die beter moeten kunnen

Een aantal zaken zijn al vele jaren gaande en als er eindelijk zaken zijn rondgekomen op vergunning niveau, vaak na meer dan 10 jaar, dan is veelal, het plan door de raad uitgekleed en ingeperkt, de indieners vele jaren ouder, en zijn er zoveel extra kosten gemaakt, dat financiering uiteindelijk moeilijk is of gewoon (compleet met het gehele plan) op de klippen loopt. Daarbij dus zaken zoals het Theehuis van Koekebier, of de camping / vakantiepark Opperdoes. Ook bereiken ons steeds nog signalen, b.v. aangaande caravanstalling in kassen etc. waar ondernemers een inkomen mee trachten te verwerven waar de gemeente ze dit verbiedt of ze tegenwerkt. Dat zijn dan soms ook zaken waar raadsleden geen weet van hebben, nu dit buiten hen om af speelt, waarbij de gemeente gemakkelijk ook eerder gemaakte afspraken niet zo nauw neemt.

Kiezers bedankt

Het is weer verkiezingstijd, de tijd van de beloftes. Om die in later stadium waar te kunnen maken is afhankelijk van de invloed die een partij weet te verkrijgen, en daarbij of ze op één lijn met anderen weten te komen. Dat zal ook de kiezer duidelijk zijn, en de kiezer zal dus begrijpen dat niet alles waar een partij voor wil gaan, zal kunnen slagen. Maar niet alles is zo concreet en wit zwart als het er uit ziet. Onze ervaring is dat een verkiezingscampagne ook een soort spel is, dat wat gesteld wordt ook niet eens alles eerlijk gemeend is, en dat men (uiteraard) datgene roept wat de kiezer graag wil horen, en daarbij de concurrentie goed in de gaten houdt. Zodra men beziet dat de ander een punt heeft wat bij de kiezer aanslaat, dan vindt de ander dat ook, of probeert de ander zelfs te overschreeuwen, en te overtroeven daarmee, totdat men weer op het pluche zit en in een advertentie nog even de kiezers heeft bedankt.

Even afdwalen van het onderwerp

Toch even een klein voorbeeldje ter ondersteuning van het voorgaande, BAMM stelde als eerste en ook wel enige dat de overheid vooral betrouwbaar moet zijn, dit ook vervat in de partijnaam. Inmiddels zien en beseffen alle partijen dat dit punt de kiezers zeer aanspreekt (en de kiezers vaak ook al tegengestelde ervaringen hebben) dus inmiddels roepen alle partijen dit om het hardst. Daar moet je dan zeker wel wat van waarmaken (eenmaal gekozen zijnde), en zo zie je dat, als je als partij een aansprekend punt benadrukt, dat dit bij anderen doorwerkt, zodat anderen je mee gaan helpen om zo een speerpunt te bereiken. Als partij bereik je zo soms meer dan je op het eerste gezicht denkt. Daar hebben we het later nog over.

Nu we toch even afdwalen

Nog een zijdelingse opmerking waar we later op terug komen. Ieder raadslid leert zijn collega raadsleden kennen, en er zit voor ons in Medemblik echt niemand tussen die we slecht of oneerlijk kunnen noemen. Wel staan de kranten vol over integriteit, en is dat ook nogal een dingetje o.a. ook in Medemblik waarbij toch menigeen zichzelf als heilige beschouwd, en gelijktijdig zijn collega raadsleden in de gaten houdt of er niet een dingetje is waarover men diegene pootje kan lichten. Voor BAMM is die heiligheid maar schijn gebleken, want een beetje liegen en afspraken niet nakomen, van een collegelid blijkt voor de meesten toch ook weer geen probleem, als dit maar gericht is tegen een ander gemeenteraadslid is die uiteraard gelijktijdig ook gewoon burger is. En nu weer snel terug naar de Economische agenda.

BAMM en het bedrijfsleven

P. Groot was net 65 toen hij zijn bedrijf verkocht. De crisis was toen al gaande, maar die kon het bedrijf weerstaan, en nu 8,5 jaar later draait het verkochte bedrijf nog steeds prima. Wel had P. Groot wel ongeveer alles meegemaakt, ook in relatie met gemeentes etc. wat men zoal mee kan maken dus kan zich inleven en meeleven, met degenen die voorheen zijn collega ondernemers waren. De kandidaten van BAMM zijn allemaal zelf ondernemer of sterk betrokken. Dit maakt dat ze allen de zaken kennen en onderkennen waar zaken beter kunnen. Natuurlijk gaat het in een gemeente ook over veel andere zaken, die ook beoordeling en visie behoeven, die op merites worden bezien en beslist. Duidelijk moge zijn dat BAMM zaken aangaande de economische agenda, vanuit kennis en ervaring beziet, er veel waarde aan hecht om zaken dienaangaande optimaal te behartigen. De stelling is allereerst dat zaken nog steeds beter kunnen, maar ook, dat als bepaalde partijen aan invloed zouden winnen, dat er een terugval van zaken zeer wel denkbaar is.

Ondernemers in de gemeenteraad

Ondernemers zijn er uiteraard in soorten, en eigenlijk ook wel gradaties. Als iemand een eigen adviesbureau heeft of id. is dit een andere categorie als een metselbedrijf of elektricien, en een handels of productie bedrijf is nog weer heel iets anders, en dan hebben we klein (en zzp-ers), middel en groot, en agrarisch en niet agrarisch, die allemaal weer in verschillende verhoudingen met gemeenten en overheden staan, en zijn er ook nog grote verschillen tussen rendementen, dus ondernemer zijn is een rekkelijk begrip, door allerlei zaken en omstandigheden bepaald. Een gemeente dient er voor eenieder te zijn. Dat er weinig ondernemers in gemeenteraden de bevolking (en dus ook hun groep) vertegenwoordigen, heeft met meerdere zaken van doen;

Bedenkingen van ondernemers

Allereerst geld de factor tijd. Een onderneming neemt iemand flink in beslag. Daar komt bij dat ondernemers zich in een gemeenteraad niet altijd zo zeer thuis voelen, nu ook binnen raden vaak een negatieve opinie over ondernemers wordt geuit, en ook is hun eigen opinie, gebaseerd op mogelijk verkregen oordeel, of soms mogelijk ook vooroordeel, van de politiek in het algemeen, veelal niet al te hoog. Dan dat integriteit gedoe. Binnen de wettelijke regels blijven blijkt voor hun criticasters vaak niet genoeg, maar je moet ook nog een soort halve heilige zijn, anders kan er zomaar kritiek over je neer dalen, en wat een aantal ondernemers uiteraard daarbij helemaal afschrikt, is dat het een raadslid zo ongeveer verboden is, om zaken met de gemeente te doen. Met wat moeite is daar ontheffing van te krijgen, maar geen ondernemer wacht op veel gedoe, ongelijke behandeling, en ongefundeerde kritiek.

Welke ondernemer wil nog en durft nog?

Dan heb je ook nog een probleem dat als je een broer of vriend hebt, die een bedrijf heeft en b.v. zaken met de gemeente doet, dit kan maken dat dit je vijand doet ontwaken, en je onder vuur komt te liggen. Vroeger moest iets dan nog bewezen worden, maar tegenwoordig is de schijn van belangenverstrengeling al voldoende, een begrip wat men steeds verder op rekt, en op steeds engere wijze wordt uitgelegd, en groter wordt gemaakt dan het is. Erg vreemd is het dus niet dat er, zeker onder de meest ondernemende categorieën, weinig animo is, en de raad wat dat betreft dus ook nooit zo zeer een afspiegeling is van de samenleving. Beslist wordt dus veelal over hen, maar niet door hen. Toch zijn er ondernemers die zaken ondervinden en ervaren, die concluderen dat het voor hen en hun collega's, in de brede zin van het woord, beter is om hun zaken niet te veel aan anderen over te laten. Die vinden we er dus bij de BAMM kandidaten.

Geen nee mits meer, maar ja tenzij

Tijdens de vorige campagne, mede onder de druk van de crisis, realiseerde men zowel landelijk als lokaal dat de economie en het bedrijfsleven, de zaken waren die alles draaiend hielden, en als er teveel zand tussen de raderen was, dat we dan met zijn allen een probleem hadden. Duidelijk was dat de lokale overheden veel initiatieven afremden, of onmogelijk maakten, waarbij men zich ook en veelal beriep op een grote hoeveelheid aan eerder opgesteld beleid, zoals visies, bestemmingsplannen, detailhandelsvisie, beleidsnota aangaande de linten, om er maar wat te noemen. De trant was 4 jaar terug, dat we met dat beleid ons zelf te kort deden dus meerdere partijen hadden zogezegd de draai gemaakt van nee tenzij, (wat het dus veelvuldig was), naar ja, mits. Zo leek het dus aardig goed te gaan komen.

Economische stimulering van de gemeente

De mening van BAMM is dat overheden, dus ook de gemeenten, er zijn voor hun bewoners en daar dienstbaar aan dienen te zijn. Wat daar de praktijk van is, blijkt die veelal anders en hardnekkiger, en lijkt het er soms op dat de desbetreffende bestuurders menen dat de burgers er voor hen zijn. Uiteraard erkent ook BAMM dat zaken niet altijd simpel zijn en genuanceerd en soms ook wel ingewikkeld kunnen zijn, maar veel hangt er toch vanaf hoe men zich in wil stellen. Springt men bij een (vaak ongefundeerde) klacht meteen in de stress, of maakt men een objectieve beoordeling en weet men ook nog de gang er in te houden. Dat de provincie een zeer ontregelende factor kan zijn zullen we ook nog nader bezien. De mening van BAMM is dat een gemeente zich er naar vermogen op richt om bedrijvigheid dus ondernemen, dus ook werkgelegenheid naar vermogen dient te faciliteren en ook wel stimuleren, en ondernemen aanmoedigen mag en moet, en ook tonen en aangeven dat ondernemers worden gewaardeerd en gerespecteerd, maar ook dat het daar bij dient te blijven, en de ondernemer moet laten ondernemen, maar ze daartoe vooral de ruimte moeten bieden.

Masterplan, stimuleren van toerisme en recreatie

Vanuit de gemeente wordt daar op andere wijze tegenaan gekeken, dit dus ondersteund door een grote raadsmeerderheid, maar kritisch benaderd door BAMM. De gemeente stelt dat ze het toerisme en de recreatie wil stimuleren, omdat ze dit een belangrijke economische pijler acht te zijn. BAMM heeft daar een kritische benadering op, en geeft die hierbij weer. Allereerst acht BAMM het onjuist dat er een bepaalde sector wordt uitgelicht, nu voor BAMM niet de ene bedrijfstak voorgetrokken en bevoordeeld dient te worden boven de andere. Voor BAMM is dit een onverdedigbaar principe. Ook kan BAMM veel afdingen op de belangrijkheid van die bedrijfstak. Die bedrijfstak is er, en zeker van belang, maar het is zeker en vooral aan de ondernemers om dit succesvol te maken of te laten zijn.

Alle bedrijven dienen in gelijke mate te worden behandeld

Anderzijds is dit een bedrijfstak van hard werken voor de boterham, en heeft BAMM steeds gesteld dat de agrarische sector in de gemeente Medemblik, in de ruimste zin van het woord, gemakkelijk het tienvoudige aan omzet genereert, en die bedrijven daarbij ook vaak zeer innoverend zijn, en ook exportgericht. Die zaken zijn inmiddels wel wat beter doorgedrongen. Ook buiten de agrarische sector om zijn er goed geleide, en daarbij vaak ook innoverende bedrijven, die meer aandacht mogen verdienen.

Geen onderbouwingen / oneigenlijke argumenten

Het z.g. masterplan, en andersoortige stimulering en wat dies meer zij, heeft inmiddels al vele tonnen aan gemeenschapsgeld opgeslurpt zonder dat er resultaten van zichtbaar worden gemaakt. Van bruikbaar onderzoek, nul meting, en cijfermatige onderbouwingen is geen sprake. Een gebezigd en gehoord argument dat b.v. de bedrijven in de agrarische sector het zo goed deden dat ze geen stimulatie nodig hadden, vindt BAMM een oneigenlijk argument en is ook onjuist.

Praktijkvoorbeelden

Hierbij dan en relatief recent voorbeeld van een zaak die het hiervoor beschrevene ondersteunt, en het z.g. "ja mits" discutabel maakt. Zo was er iemand die zijn oog had laten vallen op een lokatie, gelegen aan de weg van Zwaagdijk Oost naar Hoogkarspel. Voorbij het WFO en Hessing tegenover het Proefstation, gaat men over een brug over een sloot. Het oosten in hebben we "de Weelen", daar loopt een wandelpad maar geen fiets pad, een strook benoemd als natuur tussen cultuurland, wat een verbinding is met het Streekbos. Aan de Noordzijde van de sloot, en dan zo het oosten in is een wat verrommelt gebied, daar staat een gebouw van golfplaten, wat een z.g. Nissenhut wordt genoemd, die vooral uitblinkt door lelijkheid. Rijkswaterstaat blijkt eigenaar te zijn en die lijkt ook op zoek naar nieuw en beter gebruik, en naast de weg aan de zuidkant van de sloot is een parkeerplaats en boteninlaat.

Nee, zonder mits

Ca. 5 jaar terug waren we met iemand op die plaats geweest nu die daar graag een loods met schuitenhelling wilde realiseren. Daar was het een prima plaats voor, maar hij wilde er een huis bij. Een echt oud, en mogelijk uitstervend beroep dus, maar zijn zoon wilde hem wel opvolgen, maar dat huis was dan weer het grootste probleem want dat kon niet ofwel, het kon wel maar werd hem niet gegund. ca. 4 a 5 jaar later kwam er een nieuw plan in de raad. Enkele Enkhuizer ondernemers zagen er brood in, om een horeca bedrijf op die lokatie te beginnen. Maar in plaats van Ja (zonder tenzij) kwam er een lawine aan mitsen en maren, om te beginnen met strijdig met het bestemmingsplan, en bij een natuurgebied, en te grootschalig enz. Omdat de desbetreffende ondernemer de bui al zag hangen vroeg men de oprichting van een bezoekers centrum aan met bijkomende horeca. Dit om het van meer maatschappelijk belang te laten lijken, en zo de politiek mee te kunnen krijgen.

Standpuntbepaling BAMM

BAMM was van mening dat hun plan zoals gepresenteerd, op punten onrealistisch was, en met een soort lawine aan beperkingen die de raad over ze heen strooiden (en die ze ook enigszins over zichzelf heen riepen) dat de verdiencapaciteit onvoldoende zou zijn, en aan noodlijdende of failliete bedrijven heeft niemand iets. Dit is ook door BAMM naar voren gebracht maar werd niet begrepen. Daar is in o.a. de Medemblikker raad ook geen begrip voor, althans is er nog nooit geweest. Wat er dan verder allemaal van was, ook geherketek over behandeling in de klankbordgroep, geuit wantrouwen tegen de ondernemers, en gehakketak over parkeerproblemen die volgens BAMM alle oplosbaar waren en pas aan de orde als het echt storm zou gaan lopen. Behandeling vond oriënterend plaats 22 juni 2017, meningvormend 3 juli 2017 en kwam in de raad 6 juli 2017, waar de verslagen vindbaar van zijn. Dit was een veel bediscussieerd voorstel, indiening is al een kostenpost op zich, o.a. een ruimtelijke onderbouwing van in dit geval 31 pagina's, door een bureau opgesteld.

6 voor 21 tegen

Met VVD stemde BAMM voor dit voorstel. Dus CDA, Gemeente belangen, en D66, duidelijk partijen die het "ja mits" bejubelden althans in de theorie en de waan van de verkiezingen, stemden Nee, zonder mits, maar juist met een veelheid aan mitsen en maren. BAMM geeft dit voorbeeld en vergroot het uit, omdat hierbij overduidelijk is dat dezelfde partijen, met in hoofdzaak ook dezelfde mensen, in deze campagne weer hetzelfde gaan roepen, en het tegengestelde zullen gaan doen. We kunnen dit op zich ook vrij bizar noemen immers, algemeen stelt men dat men de economie wil stimuleren, ook nieuwe bedrijven en startende ondernemers, maar in dit geval komt er bij dat men ook toerisme en recreatie (dus horeca) wil stimuleren, wat dit plan dus ook betrof, en ook vaarroutes, etc, en daarvoor ook flink wat gemeenschapsgeld daarvoor in datzelfde water laat verdwijnen.

Mening van BAMM

Als het aan BAMM zou liggen ging de rode loper uit voor zo een ondernemer, zouden we de onnodige kosten voor hen beperken, en zouden we hen niet allerlei beperkingen opleggen, maar juist samen met de ondernemer zodanig overleggen dat een breed scala aan mogelijkheden zou worden bezien, en geïmplementeerd, die in dit plan denkbaar en aanwezig zijn, dit juist aanmoedigen en zorgen dat verdienmodellen benut zouden kunnen worden, en dus ook vergund, en reeds zichtbare problemen gezamenlijk oplossen. We hebben het over een locatie die zo is gelegen dat van overlast voor de omgeving nagenoeg geen sprake is, en er nog meerdere zaken bij kunnen worden bedacht en aangelegd die de bedrijfsvoering kunnen versterken, rendement genereren, en zo een bedrijf tot een succes maken. Uiteraard dienen randvoorwaarden te worden bezien, maar alleen in het kader van onoverkomelijke onmogelijkheden, als die er al zouden zijn. Hoewel dit dus gewoon is afgeschoten zien we ook bij andere zaken dat men bij een bedrijf een woonhuis wenst, wat om voor BAMM onbegrijpelijke redenen doorgaans wordt geweigerd. (o.a. bij "De Tulp").
Wordt vervolgd.

Hierbij de mening van BAMM gesteld aangaande de z.g. economische agenda. Voor week 2 is dit voldoende, en BAMM heeft zijn punt wel gemaakt, maar zal dit in later stadium nog verder aan gaan vullen.

Samenvatting

BAMM acht bedrijven, annex werkgelegenheid, annex ondernemers van Groot belang, geeft daar ook naar vermogen in de raad inhoud aan, meer dan veel andere partijen. BAMM meent dat zaken, ook al was enige verbetering merkbaar, nog aanzienlijk beter kunnen en meent dat de (meerderheid van de) raad veelal de remmende factor is. BAMM is voor stimulering en facilitering van ondernemers en bedrijven, in de ruimste zin van het woord. Daar waar om welke reden dan ook, een bepaalde bedrijfstak extra wordt gestimuleerd is BAMM daar op tegen, dus voor gelijke behandeling, van ondernemers in de ruimste zin van het woord. BAMM motiveert hun betrokkenheid, van onderaf en van binnen uit, en geeft aan dat Ondernemers ondervertegenwoordigd zijn in gemeenteraden zo ook in Medemblik, en geeft daarvan ook de oorzaken aan in voorgaand document. BAMM onderbouwd dat de draai die diverse partijen in theorie reeds bij de vorige verkiezing hadden gemaakt, omschreven als niet meer "nee tenzij" maar "ja mits" in de lopende periode niet, zeker niet voluit, inhoud is gegeven en dat het derhalve ook onwaarschijnlijk zal zijn dat dit de komende periode wel het geval zal gaan zijn. BAMM onderbouwd dit met de beschrijving van een zaak (als voorbeeld) die recent de raad is gepasseerd (maar mogelijk weer terug kan komen). In de stemming (6 juli 2017) kreeg het raadsvoorstel van dit voorbeeld 6 stemmen voor, zijnde VVD en BAMM, en dus 21 zetels tegen, zijnde alle andere partijen (dus geen "ja tenzij", ook geen "nee mits" maar puur "nee" en met vele mitsen en maren).

Op naar week 3 voor meer informatie.

Samenvatting

Week 3

Leefbaarheid en burgerparticipatie

Uit de lucht gevallen

Dit zijn zaken die de laatste raadsperiode zogezegd aan kwamen vliegen en in de gemeenterad zijn geland. Zeker niet als initiatief van de raad zelf, dus vanuit het college binnengebracht, maar kennelijk / mogelijk aangestuurd meer vanuit landelijk beleid, wat dat ook moge zijn., Ineens was het er en mochten en moesten we er als raad iets van vinden, en op zich kan niemand daarbij iets op die zaken tegen hebben. Hoe leefbaarder hoe beter zal eenieder denken, en tevens zich afvragen, hoe kan het nu toch dat dit nu pas wordt bedacht of uitgevonden.

Is er iets mis dan?

Zoals gezegd, ineens was het er, net zoals #metoo er ineens was, dus dan rijst direct de vraag, wat zit er dan toch allemaal mis, hebben we daar een overzicht van gekregen, zien we zaken vooruit of achteruit gaan. Is leefbaarheid maakbaar?, is dit aan te sturen ?, is dit definieerbaar? is het voor iedereen gelijk, of is het toch wat wazig en niet sterk definieerbaar, en hebben velen er verschillende voorstellingen bij. Als raadslid moeten we daar dus ook (ineens) wat van vinden, over na gaan denken, en daarbij wordt je wel geacht om met de stroom mee te gaan. Anders wordt je meteen gestigmatiseerd als negatieve dwarsligger.

Opmaat naar een beter leven

De enige partij die zich (ook) wel wat kritisch opstelde was VVD. (komen we op terug). Er werd een aparte ambtenaar voor ingesteld, en daarnaast nog wat FTE en we hebben een reeks bijeenkomsten gehad, waar we zaken voorgeschoteld kregen en input (maar liever geen kritiek) op konden leveren met als een soort voorlopige finale een bijeenkomst in het kerkje van Twisk wat er zowel binnen als buiten nog goed als kerk uitzag, maar de Twiskers lijken wat van God los te zijn geraakt. Wij waren de nieuwe bekeerlingen, en in de pers en op de diverse sites werd bejubeld dat de eerste vier leefbaarheidsvisies van de kernraden van Twisk, Hauwert, Zwaagdijk Oost en Abbekerk Lamberschaag, het daglicht hadden gezien. Zoals die werden gepresenteerd, leek dit de opmaat te zijn naar een beter leven voor iedereen, althans zo werden ze bejubeld en aangeprezen.

1/8 van de Medemblikker bevolking

Ook daar alleen lof en geen kritische geluiden. Allereerst een relativerende opmerking, gepresenteerd werden dus een aantal z.g. kernvisies, waar we het nog over zullen hebben. De 4 dorpraden vertegenwoordigden ca. 5500 inwoners, dus ongeveer Wervershoof, minder dan Andijk of Medemblik en dus ca. 1/8 van de totale Medemblikker bevolking. Natuurlijk hielden wij ook onze mond, geen plaats voor reflecties en kritiek, in het kader van, "daar heb je hem weer". Wat we navolgend gaan doen is toch een aantal op en aanmerkingen maken, die mogelijk ook als kritisch zijn te benoemen, en die ons dus vast wel op een portie tegen kritiek zullen komen te staan, maar naar we hopen, toch ook een aantal mensen, en dus potentiële kiezers, zelf ook wel tot enig nadenken aan zullen gaan zetten, en onze mening en conclusies gaan delen.

Burgerparticipatie

Dan benoemen we burgerparticipatie. In onze speerpunten van 2014 benoemen we dit zelf ook als een speerpunt. We meenden toen dat dit beter moest kunnen en meer inhoud diende te verkrijgen. Ook dit duikt plotseling overal op, deels ook in relatie met de leefbaarheid. Ook daar kan niemand op tegen zijn, wij dus ook niet, maar ook dit is wel een zaak die een goede beoordeling behoeft, want de eerste vraag behoort te zijn, willen de burgers participeren zoals hun bestuurders dat willen, en hebben ze zelf aangegeven hoe, wat en waar ze willen participeren of is dit van hogerhand bedacht. Nadrukkelijk stellen we wel dat we bij BAMM open blijven staan voor alle argumenten, en zonodig de moed en het vermogen hebben om in zogezegd "voortschrijdend inzicht" meningen bij te stellen.

Vrije meningsuiting

Van een raadslid, en daarbij ook zijn partijvisie, wordt verwacht dat die tot eigen meningen en gedachten bepalingen komen, gebaseerd op de eigen uitgangspunten, meningen en ervaringen. Zo een mening vormt zich, deels bij zaken in algemene zin, deels op onderdelen van een groter geheel. Ook hierop zijn nuances en zijn er zaken op af te dingen, en komt niet iedere overweging uit puur rationele overweging, maar dat laten we even voor wat het is (mogelijk voor later). Hierbij aangaande in de grote hoofdzaak, de "leefbaarheid" en aanpalend dus ook de burgerparticipatie, stellen we ons een aantal vragen, die willen we eerst formuleren, en vervolgens, op basis van argumenten en onderbouwing, daar onze visie op geven.

Navolgende zaken zijn daarbij in de overweging

1. Is er iets mis met de leefbaarheid in gemeente Medemblik?.

2. Kunnen daar, door dit nieuwe beleid, zaken aan worden verbeterd?

3 Wat doet de gemeente daar momenteel aan?

4. Wat verwachten we van het effect van dit beleid.?

5. Zijn er verbeteringen denkbaar buiten dit beleid om.?

6. Wat zijn de kosten?.

7. Zijn er effectievere bestedingen denkbaar, voor die gelden.?

1. Wel iets mis, niet iets mis?

Tijd om daar eens over na te gaan denken, tot nu toe nog niet gedaan. Eerst het begrip maar een Googelen en bezien of het idee wat we er van hebben wat overeen komt. We lezen dat er 7 definities zijn, en flinke aandacht op Wikipedia. In een apart kadertje lezen we: "Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en-of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. Het is een typisch containerbegrip en dus diffuus en multidimensioneel. Iedereen heeft een idee van de betekenis, maar de exacte omschrijving is sterk afhankelijk van plaats of tijd". Zoiets dus ongeveer, niet door mezelf bedacht, maar had wel ongeveer zo kunnen zijn. We hebben het dus over een diffuus en multidimensioneel containerbegrip wat sterk afhankelijk is van plaats en tijd, dus dan weten we in ieder geval precies waar we het met elkaar over hebben.

Sterk persoonlijk

Het is dus wel iets wat eenieder verschillend zal ervaren, en er zelf aan moet werken en bijdragen. Welzijn, je al of niet prettig voelen, gelukkig of ongelukkig, hangt dus veel af van persoonlijke omstandigheden, ook interesses, en ook mogelijkheden. Zit je lekker in je vel, of ben je depri, heb je beperkingen of juist niet, ben je jong of oud, slim of niet al te clever, en ben je rijk of arm,(om maar wat zaken te noemen) zijn dus ook aan leefbaarheid verbonden. Dit heeft ook van doen met de keuzes die je maakt, zoals wij het bezien kan een gemeente daar niet al te veel aan toe of af doen, en zien we er ook geen kerntaak voor ze in. Veel hangt daarbij dan ook af van je welstand en je beschikbare middelen, en in de grote hoofdzaak dus een veelheid van zaken die je vanuit de eigen potentie op meerdere gebieden, zelf zal moeten regelen en creëren. We zien daarbij niet zo direct wat een gemeente daar aan toe of af kan doen, en of daar ook noodzaak toe bestaat, en welke taakopdracht daartoe bij gemeenten ligt.

Aan de burger de keuze

Daarbij maken die keuzes uit waar je meent dat je prettig woont, waar je prettig werkt, welke hobby's je kiest, van welke verenigingen je lid wilt zijn, bij welk geloof je wilt horen, waar je je geld aan uit wilt geven, met wie je om wilt gaan, of je wat meer op je zelf bent, of dat je socialer wilt zijn, en nog een hele reutel zaken meer. Ook hier geld de vraag of overheid en gemeenten zich daar mee dienen te bemoeien. Onze stellige mening is van persé niet. Het gaat een gemeente toch niet aan, of iemand op de fanfare, of de biljartclub, of de hengelclub wil gaan.

Voorzieningen, clubs, verenigingen

Van belang daarbij is uiteraard, of je leefomgeving naar believen zodanig is ingericht, dat men er kan vinden wat men zoekt. In algemene zin zien we voornoemde zaken in de gemeente Medemblik in ruime mate voorradig. Van bepaalde voorzieningen zal de ene kern iets beter bedeeld zijn dan de andere, maar m.b.t. winkels etc. blijkt uit onderzoek, dat degenen die zich in een winkelarm gebied vestigen, dit bewust doen, en zodanig mobiel zijn dat dit verder geen rol speelt, ook m.b.t. clubs en verenigingen zien we wat onderlinge verschillen, maar over het algemeen zijn de diverse kernen, rijk voorzien van allerlei clubs en verenigingen, opgericht en bestuurd door vrijwilligers, die zichzelf ook in de hoofdzaak bedruipen, en die vaak al lange tijd bestaan. Ook daar zien we geen (extra) taken voor een gemeente behalve wat incidentele hulp, en vooral geen tegenwerking. Daarbij tevens opgemerkt dat leefbaarheid bepaaldelijk niet aan kerngrenzen, maar ook niet aan gemeentegrenzen is gebonden Leefbaarheid is ook winkelen in Hoorn, de kerstmarkt "De Boet in Opmeer" en Sprookjeswonderland in Enkhuizen.

Kermissen, evenementen

Ook daarmee is Medemblik goed bedeeld met goed geleide en reeds lang bestaande evenementen, waar de bewoners van veel kernen ook zeer aan hechten en ook naar toe leven. Dit kan ook wel als een lang bestaande volkscultuur worden gezien, en waarbij b.v. in bepaalde kernen de kermissen ook wel zeer intens worden beleefd en gevierd. Niet alleen is er geen taak voor de gemeente te ontdekken om dat wat verder op te krikken, nu daar geen noodzaak en ook geen mogelijkheid toe bestaat. De gemeente geld vaak juist veelal als pretbederver, m.b.t. tot regels en beperkingen (en extra kosten), bij b.v. kermisborrels, geluid, parkeerrestricties etc. (we stellen niet dat dit soms niet nodig en terecht is). Hier kan het dilemma gelden dat omwille van leefbaarheid het één wat wordt gestimuleerd en het ander wordt getemperd, evenwel, dienaangaande bezien we geen noodzaak voor het optuigen van een (extra) gemeentelijk leefbaarheid circus, en is wat ons betreft het wiel al lang uitgevonden.

Wat dan wel

Dit brengt ons op de vraag of er dan geen mensen zijn waarbij verbetering van hun leefbaarheid wenselijk en ook wel nodig zou zijn?. Uiteraard zijn die er zeker en die kennen we ook allemaal, onder het containerbegrip zwakkeren in de maatschappij. Evenwel, dienaangaande bestaat er al een grote hoeveelheid wetten en regels, die daartoe dienen. De ziektewet voor zieken, de bijstand, de W.W. de W.M.O. , ouderenzorg, ziekenzorg, jeugdzorg, GGD, GGZ, armoedebestrijding, en nog veel meer, allerlei zaken waar zich een hele hulp industrie omheen heeft gevormd. Dit dan vanuit de overheid aangestuurd en georganiseerd, en waarvan nut en noodzaak buiten deze discussie staan. Al die lieden hebben zaken gaande die hun levensgenot ofwel leefbaarheid beperken, maar waar dus ook al allerlei zaken gaande zijn en voorzien zijn, wat niet dubbel behoeft te worden voorzien, ofwel, het lukt ons niet om in te zien hoe de momenteel in zwang zijnde leefbaarheids agenda daar aan toe en af kan doen.

Tussenconclusie

Als z.g. tussenconclusie, en als wat wij hiermee gemotiveerd en onderbouwd hebben ingebracht, aangaande de z.g. vraag 1 als bovengesteld komen we op een antwoord op de vragen 2,3 en 4. inhoudende dat we in het huidige (nog nader te omschrijven ) nieuw ingestelde beleid weinig ontdekken wat zaken zoals we die rondom ons constateren zal verbeteren. Tevens dat de gemeente daar verder ook niet iets aan bijdraagt (alles komt al van onderop) en dat we ook niet in kunnen zien wat er zoal in directe zin door de gemeente aan kan worden verbeterd. Dit dan los gezien van de zaken die al middels het bestaande takenpakket van de gemeente worden gedaan. Die zaken zouden op zich kunnen worden bezien, in evaluaties m.b.t. verbeteringen.

Dan die vraag 5. Andersoortige verbeteringen

De navolgende zaken zijn zoals bij BAMM bekend, zoals we die nu gaan beschrijven zeker controversieel, en een veelheid aan Medemblikse politieke partijen is vooral van de regeltjes en van het handhaven daarvan, en als partijen dit al niet zo erg hebben dan gebeuren er allerlei zaken, min of meer buiten hun weten om, geïnitieerd vanuit de gemeente, die de leefbaarheid van iemand behoorlijk kunnen verpesten, en die vaak anders kunnen, of wat groot geneuzel is, pure kinnesinne, en die in goed overleg best wel probleemloos oplosbaar zouden kunnen zijn. Natuurlijk gaan bij voornoemde collega politieke partijen nu de haren overeind staan, want regels zijn regels, en handhaven is het parool, en dat dat zo is en behoort te zijn, zullen wij zeker niet ten allen tijde bestrijden, maar kan toch vaak best wel veel anders en beter, en menselijker, en laten we dan eerlijk zijn, die zaken staan dan toch vaak wel helemaal haaks op het beleid van de leefbaarheid, zoals de meesten dus "een idee van de betekenis van leefbaarheid" hebben (zie definitie).

Laten we daar eens wat verder over nadenken

De gemeente is een institution, ten behoeve van de burgers, voor hen en (door hun vertegenwoordigers in de raad) ook door hen. Van daaruit worden vele zaken geregeld, op allerlei gebieden en fronten, iedereen heeft af en toe wel met ze te maken en mag verwachten dat al diegene die ze daar benodigen ook klaar zit en staat om de burger dienstbaar te zijn. De gemeenten zijn er dus, om onze leefbaarheid ten goede te komen, naar beste weten en kunnen. Dit dienen ze ook steeds te verbeteren en te optimaliseren. Dat er dilemma's zullen zijn, en er keuzes dienen te worden gemaakt, is duidelijk, en dat zo een apparaat en institutie geld kost begrijpt ook eenieder, dus de tevreden burger zal met vreugde daar zijn bijdrage aan leveren. Zo ziet onze utopische gemeente er ook uit, maar in de theorie en de praktijk bestaan er nog steeds wel verschilletjes.

Wat BAMM daar van denkt en vindt

Wat allereerst de burgers belangrijk vinden is dat ze als een gelijke worden behandeld bij interactie met de gemeente, en in hun waarde gelaten worden en dat er wordt uitgelegd, waarom datgene niet kan of gewenst is, aangaande de zaken die diegene graag wil. Daar doemt evenwel meteen al een levensgroot probleem op omdat veel zaken in redelijkheid gesteld niet uitlegbaar zijn. Dit heeft met een veelheid aan factoren van doen. Wetten, en in deze gevallen ook vaak plaatselijke verordeningen, daar kan van alles mee mis zijn, Regels kunnen gewoon niet deugen, en hun doel voorbij schieten, of achterhaald zijn of buitengewoon onredelijk, niet meer van deze tijd, of juist te veel van deze tijd.

Bijna niet meer weg te krijgen

 Als een slechte of hele slechte regel eenmaal bestaat is het een lange weg om dit duidelijk vast te stellen, en men het daar ook met anderen over eens moet worden, en afschaffen of bijstellen. Soms kan er geen enkele zin of noodzaak in een regel worden ontdekt, zodat zaken gewoon niet uit zijn te leggen wat dan ook doorgaans gewoon maar niet wordt gedaan. Als we leefbaarheid willen bevorderen dienen we, slechte en onzinnige regels af te schaffen, discutabele regels bij te stellen, bezien waar ze voor behoren te dienen en of ze hun doel bereiken of juist voorbij schieten, en met veel zaken zou men de regels in stand kunnen houden, maar er praktischer, soepeler en pragmatischer mee om kunnen gaan. Onze indruk en waarneming is dat we eerder achteruit dan vooruit gaan dienaangaande. Dit terwijl daar aangaande leefbaarheid, een wereld zou zijn te winnen, en dit dan zonder extra kosten, maar juist door besparingen.

Meer ruimte voor plannen en ideeën, en minder bureaucratie helpt leefbaarheid

Daar kunnen we dan ook veel andere zaken bij en op betrekken. Hoeveel mensen zijn er niet die bij eigen huis op eigen erf, iets willen bouwen of realiseren. Voor diegenen is dit verbetering van hun leefbaarheid "Pur sang" en de regeltjes en belemmeringen zijn legio. Die zijn veelal per gemeente, en ook per beoordelende ambtenaar verschillend, en samen naar de beste oplossing zoeken van de wensen van iemand, is nog steeds geen denkbaar iets (want niet aangestuurd) en ambtenaren voelen en gedragen zich vaak als een soort staat in een staat. Daar komt o.a. dan soms bij dat ambtenaren onjuiste informatie geven of hun zaken niet kennen, en ook dat zowel ambtenaren als college of andere bestuurders, uitermate slecht zijn in het toegeven van gemaakte fouten. Het aspect leefbaarheid aangaande de betrokkene, speelt bij al dat soort zaken en overwegingen, absoluut geen enkele rol. Dit schrijft P. Groot deels uit eigen ervaring wat in latere instantie nog aanvullende aandacht zal gaan verkrijgen.

Persoonlijke negatieve sentimenten

 Ook een gegeven, zelf ook met regelmaat meegemaakt, is dat er machtsdenken en geldingsdrang een rol speelt, en er ook soms ronduit misbruik wordt gemaakt van de gegeven en verkregen macht, en dat het zeer moeilijk is zich daar adequaat tegen te kunnen weren. In extreme gevallen kan er zelfs sprake zijn van opzettelijke en pure pesterij. De meeste van dergelijke zaken zijn college bevoegdheden, en ook de minder ruimdenkende raadsleden schrikken er soms van hoe burgeronvriendelijk zaken vaak worden geregeld, en ontdekken dan pas veel later, dat ze veel van die kinnesinne zo al niet hebben bedacht maar wel gefiatteerd. Nogmaals, ook al die zaken zijn leefbaarheid, waarbij een gemeente, zelfs kostenbesparend, inschikkelijker, oplossing gerichter, en menselijker kan zijn.

Algemeen belang versus individu

Wat zeer wel is opgevallen en ervaren is dat met zogezegd in bestuurdersland (B &W. ambtenaren, raadsleden) (af en toe) stelt dat men de burgers en de gemeenschap dient, maar dat ze doorgaand niets op hebben met het individu, en onevenredig veel met wat ze benoemen als het algemene belang. Dit is wel begrijpelijk en navolgbaar, maar niet om goede redenen. Dit heeft, in ieder geval voor een heel deel, van doen met het feit dat we een democratisch overheidssysteem hebben. Over dat systeem hebben veel mensen een mening, wij ook, maar naar ons luistert men niet, dus ik stel dat mijn mening zich vereenzelvigd met iemand waar wel naar wordt geluisterd, zijnde "Winston Churchill".

Winston over democratie

Hierbij een vertaalde versie van een door hem gedane uitspraak; "Vele regeringsvormen zijn uitgeprobeerd en zullen worden uitgeprobeerd in deze wereld van zonde en ellende. Niemand beweerd dat democratie perfect of alwetend is. Inderdaad, er wordt gezegd dat democratie de slechtste regeringsvorm is, met uitzondering van al die andere vormen die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd". ofwel, democratie heeft vele nadelen maar wordt toch gezien als de beste van heel veel slechte regeringsvormen. Verder gaan we het niet hebben over de vele nadelen,

Leefbaarheid niet voor individuele belanghebbenden

Op strijdig met het algemene belang worden dan veel zaken afgeschoven, terwijl dit vermeend kan zijn, en voor velen niet als zodanig waarneembaar, in ieder geval speelt daarbij de overweging, dat men steeds weer opnieuw gekozen moet worden, en men dus beter een zo groot mogelijke groep kan trachten te behagen en te plezieren, dan de enkele individu, wat dan dus altijd ten koste van de individu gaat. Dit is dan bedoeld om de leefbaarheid van de massa te verhogen, waar vaak nog veel op is af te dingen, terwijl het de leefbaarheid van veel individuen juist zeer verminderd. In dit kader benoemen we b.v. de in onze ogen overdreven waarde die wordt toegekend, aan b.v. doorkijkjes, die vaak niet eens bestaan (b.v. bebost, heg, schutting) en waar de massa, zijnde het "algemene belang" feitelijk niets bij beleefd en waarde aan hecht, of b.v. het open houden van het landschap, en verdichting van de linten etc. zaken waarmee er ernstige beperkingen op allerlei manieren worden opgelegd, die de leefbaarheid van de individuen, die wel de eigenaren zijn, reëel inperken.

Precedent paranoia

Dan is men in heel bestuurdersland allergisch en paranoia voor precedentwerking. Als men de één iets toestaat mag de ander het ook. Zo is het natuurlijk niet helemaal, maar er is wel een gelijkheidsbeginsel en dat heeft op zich wel een grondslag, maar daar is nogal wat op aan te vullen en af te dingen. Allereerst geld dit voor (exact) gelijke zaken die er maar zelden zijn. Dan kan men zaken toestaan zo lang er geen definieerbare problemen zichtbaar zijn, en pas als er wel redenen zijn, die ook zinnig en valide zijn, kan men daar altijd weer regels op aanpassen. Nog recent in de raad werd gesteld dat "als we dit toe gaan staan dan staan er 15 anderen bij ons op de stoep die dit ook willen". Dit ging over gedoogbeschikkingen voor opslag van caravans in agrarische kassen en schuren.

Voorbeeld

Dit kan als een nader te beschrijven casus dienen, want de eerste vraag is reeds waarom we als gemeente die andere 15 niet terwille zouden kunnen en willen zijn, wat ook vaak in veel andere gevallen geld. Waar is men bang voor, en als er zaken algemeen worden toegestaan en er doen zich werkelijke problemen voor, dan is nieuw beleid altijd mogelijk. Sprake is daarbij dan van agrariërs die met verouderde kassen daarmee rendement kunnen halen, dus een verdienmodel, dus leefbaarheid, voor henzelf en de maatschappij. Daarbij voorzien ze in een behoefte (er van uitgaande dat iedere kas volstaat) en een goede, en betaalbare plek voor de caravan dichtbij is ook leefbaarheid. Vanuit de gemeente, onder het mom van, de raad heeft zo besloten, wordt dus een flinke mate van leefbaarheid, juist alleen maar de kop in gedrukt door onzinnige regels, en de wijze en interpretatie hoe die worden uitgevoerd, in een wolk van verwarrende bureaucratie, en gegoochel met bestemmingsplan gedoe, die wel de ambtenaren aan het werk houdt, maar zeker strijdig is met de leefbaarheid van individuele burgers..

Burgerparticipatie

Wat hier dan ook stellig een rol van belang speelt, is de z.g. burgerparticipatie. Alle genoemde zaken, die we flink verder uit zouden kunnen breiden, zijn nagenoeg zonder overleg en instemming van de burgers tot stand gekomen, enerzijds slecht, maar anderzijds ook erbij te overwegen dat een z.g. burger zeer snel een standpunt in neemt als dit kosteloos voor hem is. Die burgerj zal b.v. voor behoud van open landschap kunnen zijn, zonder er overdreven veel waarde aan te hechten. Als er een prijs op zou staan kan snel af worden gehaakt, zo ook met handtekeningen acties. Als veel burgers eerlijk zullen antwoorden dan kunnen bepaalde zaken een heel andere indruk geven, b.v. hoeveel heb je over voor open landschap? dat zal waarschijnlijk bij velen maar weinig zijn, met uiteraard zeker wel onderlinge verschillen, terwijl zaken voor individuen vaak van veel groter belang kunnen zijn. Dit geld voor individuen maar ook, en mogelijk nog veel meer, voor bedrijven. Wel zijn we van plan op de "economische agenda" in later stadium nog verder te gaan, nu daar meer van is te zeggen.

Beperkingen voor bedrijven

Uiteraard is BAMM ook wel voor een bepaalde begrenzing van zaken, en een niet te grote verrommeling enz. maar in dezen gaan vele zaken hen te ver. BAMM zou b.v. geen bewaar zien in pakweg 10 % verdichting van de linten, als dat voor velen leefbaarheid zou verhogen en verbeteren, en ook extra verdienmogelijkheden zou genereren. BAMM stelt ook nadrukkelijk dat verdien en winst potentieel bij bedrijven (van groot tot klein, maar zeker bij kleinschaligheid) van aanzienlijk belang zijn voor leefbaarheid, dit voor de partijen en personen die het direct betreft maar indirect ook voor de gehele maatschappij. In dat kader is BAMM er op tegen dat in de raad bepaalde plannen van ondernemers steeds worden ingeperkt en gekortwiekt totdat de haalbaarheid weg is. Dit is ook en beslist een direct verband met leefbaarheid. (wat immers een containerbegrip was, en verschillend wordt beleefd).

Egoistisch en misbruik van macht

 Daar is best nog veel aan toe te voegen en te bedenken. BAMM is b.v. tegen (te dure) plannen die door mensen zonder belang worden betaald, waarbij de personen met belang zaken gratis verkrijgen, zonder er met enige substantie aan bij te dragen. Ook vindt BAMM het puur egoïstisch, om anderen beperkingen op te leggen, en ze tot financiële lasten te dwingen, tot genoegen van anderen, en BAMM is ook van mening dat het misbruik van macht is om mensen lasten of beperkingen dwingend op te leggen, ten behoeve van al of niet vermeend algemeen belang. Op bepaalde zaken zullen we ook in ander verband nog terugkomen. Om een voorbeeld te noemen, als men tot de mening komt dat een gebouw van iemand als monument is aan te merken, dan acht BAMM het onjuist dat dit negatieve financiële consequenties gaat hebben, voor die persoon.

Algemeen belang betaald voor algemeen belang

 Als "men", dus het "algemeen belang", aan zo iets waarde gaat hechten, dienen ze dit, waar nodig te compenseren, en niemand met de brokken te laten zitten. Veel van dergelijks zaken acht de burger gewoon (dat is nu eenmaal zo) terwijl het dat niet is, en in feite het misbruiken van de macht van de overheid. Nog een laatste opmerking hierbij, het beleid van de gemeente m.b.t. vakantieparken acht BAMM zeer discutabel en feitelijk onzinnig, maar wat daar dan verder van moge zijn (en wordt ook nog nader bezien) is een voorbeeld van één van de zaken die wat ons betreft van de gehele leefbaarheidnota een nep agenda maakt, en men er kennelijk weer niet wakker van ligt, dan anderen (onnodig) wel wakker liggen.

Wat zijn de kosten van het z.g. leefbaarheidbeleid

Voorgaande pakweg 3,5 pagina's gingen er dus alle over wat BAMM meent wat beter kan, en nu resteren er nog een tweetal gestelde vragen. Hier is dus de z.g. vraag 6 aan de orde, wat zijn de kosten van het beleid wat nu is ingesteld om de z.g. leefbaarheid van Medemblik op te krikken en te verhogen. Daarbij is dus niet ten volle duidelijk wat zaken nu allemaal inhouden, maar we hebben al vastgesteld dat we menen dat er niets nieuws uit voort gaat komen, nu alles er al is, en geen noodzaak om het wiel opnieuw uit te vinden. Dit hebben we gemotiveerd en onderbouwd gesteld om alvast argumenten te hebben ingebracht op de stroom van kritiek die we mogen verwachten. Wat we dus tot nu toe hebben gesteld is dat we de nieuw aan het firmament verschenen leefbaarheids agenda, en het tot nu toe geïnitieerde beleid en de activiteiten nagenoeg geen toegevoegde waarde toekennen en derhalve alle kosten en inspanning die er aan is en wordt besteed, weinig nut toekennen en derhalve het dus in hoofdzaak bezien als geld wat nutteloos wordt besteed en verloren gaat.

Waar we het dan over hebben

Om hier de exacte bedragen aan op te hangen, is deels giswerk, en we hebben geleerd dat verzoeken die we doen om een juiste berekening van zaken te verkrijgen moeizaam loskomen en veelal onvolledig zijn. We kunnen een schatting maken van de jaarlijkse loonkosten op basis van degenen die hieraan werken. Daar komen dan andere kosten bij, o.a. ook huur van locaties, en organiseren van bijeenkomsten, en allerlei zaken die niet duidelijk in de begroting staan maar verspreid en verborgen zijn in allerlei posten. Op enig moment is er een raadsvoorstel geweest om voor iedere kern en kernraad 10.000 euro ter beschikking te stellen zijnde 170.000 ter compensatie van het maken van de kernvisies. Dit zou dan een taakstelling van de kernraden zijn, en die visies zouden dan hun kern op moeten krikken in de moderne leefbare moderne tijd, wat die dan ook moge zijn. Dit voorstel is op initiatief van VVD gewijzigd, en ook gereduceerd, en onduidelijk is voor ons hoe zaken zijn en gaan, maar daar worden in ieder geval bedragen aan besteed, en zoals bekend, nu inmiddels ongeveer enkele jaren verder zijnde is daar inmiddels iets van gekomen.

Onduidelijk en niet eenduidig

Kernraden werden derhalve zogezegd met taken opgezadeld waar ze niet om hadden gevraagd en ook onduidelijk wat ze er mee aan moesten. Het zou daarbij dan ook vooral meer een visie naar de toekomst moeten zijn, maar een visie van een dorpsraad kan weer een andere zijn als van de gemiddelde burger, en iedere visie beschikt over een flink glazen bol gehalte, en dient bij voorkeur realistisch en uitvoerbaar te zijn, terwijl men voor de uitvoering weer afhankelijk is van anderen. Dus toch zo op en uit wel een dingetje, en begrijpelijk dat niet eenieder inzag hoe dit vorm en uitvoering kon krijgen, en ook niet wie dit moest doen. De ene dorpsraad ging er mee aan de slag, de andere gaf aan dat ze er weinig in zagen, of meer input en voorbeeld van anderen wilden. Dit liep dus allemaal niet van een leien dakje, en was ook weinig meer dan een stuk bureaucratie, bedacht van achter een bureau.

Hoera, er zijn er een paar

Op 7 december 2017 hebben we dan met veel bombarie de eerste kernvisies kunnen vernemen en beoordelen. Mogelijk dat ik iets te negatief ga zijn, nu dit gehele document per saldo, en dat heeft de lezer al begrepen, een kritische beoordeling is. Wat door de kernraden op schrift is gesteld, is voor een belangrijk deel een opstelling van de zaken die in de kern voorkomen, wat men van belang acht, een opsomming van de bestaande verenigingen, en dat staat netjes op rij en volgorde, maar is allemaal bekend. Dan worden er wat wensen geuit, een soort "Bucketlist" die ook bekend is en niet nieuw zijn. Zaken zijn netjes opgesteld, en in een net en ook kleurrijk document vervat, maar nergens is nu echt iets nieuws of revolutionairs te vinden, en te ontdekken. Mocht iemand daar geheel anders over denken en dit ook kunnen motiveren en beargumenteren, dan staan we daar open voor. Vooralsnog is dit dus onze conclusie.

De kosten zijnde ons gemeenschapsgeld

Aan salaris voor degenen die met deze zaken voluit doende zijn, zal op jaarbasis pakweg een tonnetje bedragen. Dan dus alle bijkomende kosten die alleen maar ruwweg zijn te ramen, maar laten we dit afronden op 25.000, en dan de bedragen voor de kernvisies, waar we niet meer van weten hoe dit is en gaat, maar laten we daar maar 40.000 per jaar op plakken. dan hebben we het over 165.000 Euro per jaar. Als dit te kort is zullen we niets horen, als het te veel is mogelijk wel. Dit is intussen wel een heel document geworden, maar gaat ook ergens over. Nog even dan zijn we hier al 3 jaar mee doende, en hebben we het dus over een half miljoen euro. Nogmaals, als eenling is het lastig tegen zo een stroom in te roeien. De VVD is hier zeker (als enige) ook kritisch op geweest, maar heeft niet gesteld dat wat hen betrof dit gewoon wel mocht stoppen (maar gaan dit mogelijk alsnog doen) BAMM stelt dit in ieder geval wel.

Vraag 7, waar hadden we het ook voor kunnen gebruiken?

Geld wat je hebt kun je gebruiken voor wat je wilt. We stellen eigenlijk wat we als effectievere bestedingen zien, in het kader van de leefbaarheid. Ook die vraag is min of meer retorisch, gesteld is namelijk ook dat er middels een andere opstelling op meerdere punten zowel besparing als verbetering van de leefbaarheid mogelijk is. Daar komt bij dat BAMM, en dit ook in tegenstelling tot meerdere andere partijen, gewoon zuinig wil zijn met gemeenschapsgeld, en ook subsidies enz. daar onder rekent. Voor BAMM is er sprake van een substantieel bedrag wat feitelijk op gaat aan bureaucratie en wat duidelijk voor betere doelen kan worden aangewend, of aan de reserve toegevoegd.

Burgerparticipatie

In relatie met leefbaarheid, is er ook een discussie gaande over burgerparticipatie. Dit zou vooral inhouden dat door de burgers meer aan de voorkant van besluitvorming bepaalde imput wordt gegeven, en ook draagvlak gecreëerd. Enerzijds is dit uiteraard toe te juichen, en is men daarin ook best wel veelal te kort geschoten. Ook BAMM heeft dit bij de vorige verkiezingen als speerpunt benoemd, maar wil ook niet blind zijn voor de ervaringen daarbij opgedaan, met kennisname en evaluatie van de daarbij ervaren feiten. Daar waar dit nuttig kan zijn en werkbaar te maken, is dit uiteraard van belang. Geconcludeerd is ook dat burgers vaak voor de vorm ergens bij worden betrokken terwijl besluiten al genomen zijn en men niet van plan is om er vanaf te gaan wijken. Van de zijde van gemeenten uit is niet altijd sprake van de juiste intenties en z.g. fair play.

Dilemma

 Sprake is wel veelal van een dilemma, enerzijds is burgerparticipatie in zwang en in de mode, en ook wel van belang, maar anderzijds wil men als bestuurders ook vaak zo veel mogelijk zaken in eigen hand houden. Daar wordt dan zogezegd mee geworsteld, en wordt enerzijds wel in redelijke oprechtheid getracht om hier een betere inhoud aan te geven, maar zien we ook wel met enige regelmaat het terechte verwijt langskomen dat men burgers (vaak onbedoeld)veel te laat en te weinig bij zaken heeft betrokken. Ook is wel geconstateerd dat aan dit erbij betrekken, daar ook nog wel soms flinke nadelen aan kleven. B.v. bij het DEK terrein in Medemblik leerde het ons dat het niet zozeer de burgers waren die belang bij het toekomstige project zouden hebben, maar juist degenen die vooral een eigen belang hadden als aangrenzende bewoners.

Te billijken

Enigermate is dit inderdaad wel te billijken, en begrijpelijk, en kan dit ook latere bezwaren van de omgeving verminderen of voorkomen, maar dit brengt dan doorgaans geen nieuwe creatieve ideeën aan. Een andere zaak kan ook opgemerkt worden. Ook al betreft het de eigen plaats en omgeving dan zijn informatie avonden lang niet altijd erg goed bezocht, integendeel. Dit geld ook wel voor dorpsraad vergaderingen. Er mag dat wel een zaaltje vol zijn, maar het aantal van degenen die echt een (spontane) bijdrage willen leveren is vaak niet in een percentage van de bevolking uit te drukken. Dit maakt dan weer dat slechts een gering aantal personen zo een vergadering domineren, en er daardoor onevenredig veel waarde aan bepaalde meningen die zij bezigen kan worden toegekend. Een en ander geeft wel aan dat er aangaande burgerparticipatie nog naar bruikbare (midden)wegen moet worden gezocht.

Wat wil de burger zelf

Onze gedachte, en ook conclusie na onderzoek, is dat de burger, dus ook kiezer, er in de hoofdzaak de voorkeur aan geeft, om de vertegenwoordiger van zijn voorkeur te kiezen, en dat hij/zij daarbij hoopt en verwacht dat het bestuur ook ten behoeven van zijn belangen in goede handen is. Dit maakt dus ook dat bij velen de bereidheid en motivatie om zich nog actief met zaken te bemoeien relatief gering is, en dat men die momenteel sterk overschat. Pas als er zaken gaande zijn van flink belang en invloed op de samenleving, dan komt men in getale, maar meer als men collectief ergens tegen is, als wanneer men voor is. Voorbeeld b.v. een asiel centrum of i.d. We behoeven de burgers natuurlijk niet op te porren als ze zelf nauwelijks geïnteresseerd zijn.

Wat beter kan

Enkele zaken die volgens BAMM beter zouden moeten en ook kunnen zijn zaken aangaande bestemmingsplannen en wijzigingen daarvan. Om te beginnen is het al bevreemdend dat die bestemmingsplannen, met veel willekeur en ongeorganiseerdheid, worden gemaakt zonder enig vooroverleg met betrokkenen, zeker als men plannen wil wijzigen. Het kan zijn dat iemand zeker weet dat hij een bouwblok heeft en op enig moment ontdekt dat dit al lang, en buiten zijn weten om is geschrapt. Naar de mening van BAMM komt "participatie" van de betrokkene

ernstig te kort, en lijkt het bestaande systeem er ook op gericht dan men er op speculeert dat een hoeveelheid belanghebbenden de berichtgeving is ontgaan.

 

Samenvatting

Aangaande leefbaarheid

In dit document beschrijft BAMM dat een aantal zaken momenteel een verhoogde aandacht verkrijgen in daarop toegespitst beleid, en daar geeft BAMM hun mening / visie op. Die zaken betreffen leefbaarheid en burgerparticipatie. BAMM is de mening toegedaan, en beschrijft dit, dat het geld voor leefbaarheid, zoals zaken zijn opgezet, weinig nut en verbetering van het containerbegrip "Leefbaarheid" zullen bewerkstelligen, dit met motivering en argumentatie omkleed. Sprake is van een bureaucratische opzet, die vrij kostbaar is, terwijl het geld wat wordt besteed veel beter voor andere, de leefbaarheid verbeterende zaken zou kunnen worden aangewend.

Een wereld te winnen

Aanvullend heeft BAMM, en dit ook vrij uitgebreid, beschreven dat aangaande het uitgevoerde bestaande regiem, en bestuurlijke activiteiten, algemeen maar ook individueel, er vele zaken beter, anders, flexibeler, menselijker, praktischer en pragmatischer uitgevoerd zouden kunnen worden. Daar is volgens BAMM, aangaande leefbaarheid, in brede zin, nog een wereld te winnen.

Burgerparticipatie

Ook geld momenteel het goede voornemen om burgers meer bij zaken en besluiten te betrekken. BAMM geeft aan dat ze daar op zich bezien wel voorstander van zijn, maar concluderen ook, dat de burger niet te dwingen is, en veelal een beperkte interesse heeft, tenzij iets actueel is en men een stellige mening dienaangaande heeft, al of niet ingegeven door eigenbelang. Tevens stelt BAMM dat naar hun mening de communicatie en participatie, b.v. aangaande bestemmingsplannen, beter zou kunnen en ook moeten.

Samenvatting

Week 4

HONDENBELASTING EN VAARROUTES

Terug naar de middeleeuwen

De geschiedenis van hondenbelasting gaat terug tot de middeleeuwen, onbekend hoever terug, maar o.a. bedoeld om het aantal zwerfhonden te beperken, vooral vanwege hondsdolheid, en voor de hondenkar. Honden als een soort wegenbelasting, dus allemaal niet zo actueel meer. Inmiddels hebben al veel gemeenten deze belasting, onder verschillenden motivaties afgeschaft, Andijk had dit al ca. 2002, en Enkhuizen heeft het ook al niet meer, en ieder jaar komen daar gemeenten bij, in Noord Holland Bloemendaal, Den Helder, Diemen, Bergen, Heiloo, Langendijk en recent was dat Amsterdam, en Rotterdam doet dit volgend jaar. Buurgemeente Hollands Kroon heeft het na de fusie niet ingesteld, en in Opmeer betaal je minder dan de helft van Medemblik. De meest gebruikte rechtvaardiging is de al of niet voorkomende overlast. In een gemeente als Amsterdam, is dit uiteraard van een andere orde dan bij een, in hoofdzaak plattelandsgemeente, waar veel honden nooit van het erf afkomen, zoals in gemeente Medemblik veelvuldig het geval is.

Lusten en Lasten

Overigens kan een hond veel lusten geven maar voor BAMM behoort de uitwerpselen opruimen tot de lasten en dienen de hondenbezitters zich dit te realiseren en ook uit te voeren. BAMM gaat hier niet de deugden en geneugten beschrijven, want dat heeft hij in januari 2011 al gedaan en dat document is nog volledig valide, en actueel, en dit voegen we als bijlage bij. zie bijlage.

In steeds meer landen afgeschaft

Ook in het buitenland is en was sprake van hondenbelasting, maar o.a. Engeland, Frankrijk en Spanje, hebben dit (ook) al langere tijd, helemaal afgeschaft. Zoals zaken er nu voor staan zal Medemblik de laatste gemeente worden die het afschaft, tenminste als dit aan een meerderheid van de raad ligt, maar zeker niet als het aan BAMM ligt. Wat gaat BAMM navolgend beschrijven ?.

1. Allereerst waar hebben we het over.

2. Wat heeft er vanaf 2011 dienaangaande plaatsgevonden, dus de geschiedenis.

3. Welke dekking en compensatie mogelijkheden hebben we dienaangaande.

Waar we het over hebben?

Inmiddels hebben 147 gemeenten dit gedrocht afgeschaft en hebben al meer gemeenten het besluit voor volgend jaar al genomen (o.a. Rotterdam). Tarieven zijn zeer verschillend per gemeente, met grote willekeur. Medemblik is qua tarief voor de eerste hond (van de gemeenten die het nog niet afgeschaft hebben) nagenoeg gemiddeld, maar met de tweede hond bovengemiddeld en met de derde hond buiten proportie. Als we rekenen dat in de meeste gevallen er sprake is van één hond, en een derde vrij zeldzaam zal zijn, en we delen het bedrag dat binnen komt door het geschatte gemiddelde bedrag, dan komen we op ongeveer 3000 honden in de gemeente Medemblik. Op een tarief van E. 45,80 voor de eerste hond, 91,60 voor de tweede en 145,75 voor de derde. De opbrengst van de hondenbelasting beloopt ruwweg 180.000 Euro. Dit is best een heel bedragje maar ook wel weer te relativeren. Op een begroting van ca. 90.000.000 Euro is dit 0,2 procent ofwel 2 promille.

Vers in de gemeenteraad

Na in 2011 geïnstalleerd zijnde als raadslid, hebben we daar al meteen een motie tot afschaffing op ingediend bij de begroting. We kunnen stellen dat dit ook wel duidelijk een leermoment was voor ons. We meenden een reeks goede argumenten te hebben die we (zoals u in de bijlage kan lezen) goed op schrift hadden gesteld, en onze gedachte was dat het in zo een raad om goede argumenten ging, die zorgvuldig zouden worden gewogen, en je dan met elkaar, zonder onderlinge rivaliteit en kinnesinne verstandige besluiten nam.

Ook P.v.d.A.

Zaken bleken iets anders te werken. Ook PvdA had afschaffing in zijn verkiezingsprogramma staan dus ik meende een bondgenoot te hebben en stelde voor om er samen een amendement voor in te dienen, maar antwoord bleef uit, ook na nog een mail. Overigens mis ik wat communicatie van die tijd, maar heb uiteindelijk Diergaarde gebeld, en die bleek ineens terughoudend. Het stond wel in hun programma maar intern was er nog discussie over, misschien zou het beter zijn om eerst niet direct voor afschaffing maar eerst voor gelijkstelling van tarieven te gaan. Dat viel best tegen en ook van anderen kregen we geen steunbetuigingen. P.v.d.A. deed niet meer mee. Ik kan niet (zo snel) terugvinden hoe het precies was gegaan. We hadden een amendement gemaakt voor afschaffing, dus met de bijlage (onderbouwing) er bij. We dachten dat die ook was ingediend maar hebben dit niet teruggevonden.

Afgezwakte vorm (honden gelijk bedrag)

Onduidelijk is dus of dit hebben ingediend, of dat we alleen de afgezwakte vorm (of beiden) hebben gedaan. De afgezwakte vorm (alle honden een gelijk bedrag) vonden we terug, en zetten we ook op de site. Hoewel meerdere partijen eerst aangaven dat ze dat wel redelijk vonden werd dit afgestemd met alleen OWP (Huijsen) en wij voor. De gedachte van R. Huijsen (al 20 jaar raadslid) was dat de anderen ons geen succesje gunden. Daar zou hij zomaar wel eens gelijk in kunnen hebben. Gelijktijdig hadden we een ander amendement ingediend met hetzelfde stemresultaat, waar we in deze beschrijving ook (ruime) aandacht aan gaan geven. Dit betrof de vaarroutes.

Fel tegen honden

Duidelijk bleek ook wel, zeker bij de kleinere partijen, dat er weinig hondenliefde aanwezig was, en honden golden als bijtgrage en vervuilende schepselen. Toch leek er hier en daar wel weer wat relativering, en leek het mogelijk om het nogmaals een kans te geven. Niet voor afschaffing maar wel voor gelijktrekking van de tarieven. O.a. VVD leek daar in mee te willen gaan. Een amendement dienaangaande is ingediend voor de raadsvergadering van 12 december 2013 (agendapunt gemeentelijke belastingen) en werd met dezelfde stemverhouding verworpen, en met de sneer van enkele collega's dat het me niet zou gaan lukken. Dat de VVD toch niet mee ging verwonderde ons zeer. Niet lang daarna waren er verkiezingen en kwam er een gewijzigde raad.

VVD nam het over

In de volgende periode, dus tamelijk recent kwam de VVD met de stelling dat de opbrengst gebruikt diende te worden voor de overlast, en als de overlast minder was, dat dan de tarieven omlaag zouden moeten. Op zich een verrassende actie nu ook de VVD in eerdere instantie niet eens voor gelijktrekken van de tarieven had gestemd, en er ook geen uitnodiging lag om samen op te trekken. Die motie werd wél aangenomen. Inmiddels had PvdA aangegeven dat ze hun bedenkingen hadden over de hondenbelasting( dus mogelijk toch voor afschaffing), en D 66 stelde dat ze eigenlijk wel voor afschaffing waren, en dat dit er op enig moment ook wel van zou gaan komen, maar dat ze de geesten nog niet rijp achtten.

Op af te dingen

Hoewel ook wij er om hadden gevraagd heeft het college op verzoek van VVD een overzicht gemaakt van de kosten, in een opstelling die zodanig uitkwam dat, inclusief de pakweg 30.000 euro inningkosten enz. de opbrengst dus nagenoeg op ging, aan overlast maatregelen. Een mogelijkheid om die zaken na te gaan checken hebben we niet maar wel gerede twijfel. Wat daar verder van moge zijn, BAMM heeft gerede en gegronde reden, om gewoon puur voor afschaffing te zijn zoals we dit bij andere gemeenten ook zien gebeuren, met inmiddels ook Amsterdam en Rotterdam.

Rechtgezet, en geleerde les

Hierbij dus derhalve zaken duidelijk gesteld en rechtgezet. BAMM heeft zich 7 jaar terug al voor afschaffing ingezet, maar had na 2 pogingen opgegeven. Andere partijen negeren dat feit en hebben er inmiddels hun ding van gemaakt, althans pogen dit. Ook de les is wel duidelijk en de leermomenten.

Dekking voor afschaffing + kritiek en bezwaren op te veel geld voor vaarroutes

Dat er op andere wijze dan wat bespaard dient te worden of inkomsten gegenereerd, is duidelijk. Bij moties en amendementen wordt verwacht dat er een z.g. dekking bij wordt bedacht. Overigens wordt daar ook af en toe van afgeweken, en zijn er recent ook zaken vanuit de reserves gefiatteerd. Reeds 7 jaar terug hadden we er in een apart amendement als dekking gesteld dat we dit zouden onttrekken aan budget voor vaarroutes. Ik meende dat ik er 7 jaar geleden op basis van goede argumenten een duidelijk punt mee had, en meen dat nog steeds te hebben, maar we stonden daar toen nagenoeg alleen in en doen dit nu eigenlijk nog. Dit maakt vooral dat we onze argumenten nog eens heel duidelijk over uiteen dienen te zetten.

Opmerkelijk

Het opmerkelijke is namelijk dat de anderen hun mening nagenoeg niet motiveren of verdedigen wat wij als een armoede aan argumenten benoemen. Dan is er de stelling dat, als iemand een afwijkende mening heeft van de massa, dat vaak wordt gesteld dat alleen daardoor die mening al onjuist zou zijn. Voor ons is dat dan ook te kort door de bocht. Eenieder moet zijn standpunten minimaal gemotiveerd kunnen onderbouwen. Dan kunnen onderbouwingen van standpunten ook nog wel verschillen maar die zijn nader af te wegen. Ook de argumenten die we aanvoerden hebben we 7 jaar geleden al op schrift gezet, en voegen we als bijlage bij.

Principes

Onze mening baseren we op het principe dat overheden er zijn om de belangen van hun burgers te behartigen in een brede zin van het woord, waarbij de burgers middels belastingen, dus gemeenschapsgeld, daar de middelen voor opbrengen. Sprake dient te zijn van (min of meer) noodzakelijke voorzieningen, van algemeen nut en noodzaak, dienstbaar aan grotere groepen burgers, die dienstbaar zijn aan goed functioneren van de samenleving, en daarbij dan nog gesteld, dat de desbetreffende uitgaven aangaande de kosten in redelijke verhouding staan tot wat men wil bereiken, en daarbij dus goed overwogen hoe hoog de kosten zijn die worden gespendeerd, en hoeveel gebruik men verwacht dat er van wordt gemaakt. In onze optiek zijn dat ook redelijk normaal gehanteerde criteria. Dit is dus algemeen gesteld en geldig in algemene zin, en iets waar men het in algemene zin over eens is.

Wat daar niet onder valt

Wat daar in principe niet onder valt zijn zaken die geen nut en noodzaak hebben, maar alleen plezier (kunnen) verschaffen. In algemene zin betaalt ieder voor zijn eigen plezier. Wie wil karten, of bowlen, of lid is van een tennisclub ontleent daar plezier aan maar betaalt daar ook voor, dat vindt iedereen ook wel normaal. Niemand zal menen dat de gemeenschap geld fourneert uit de algemene middelen zodat degene die dat wil gratis kan gaan karten of bowlen, en dit is ver door te trekken naar allerlei zaken op allerlei gebieden. Plezier maken kost geld, en wordt zelfs ook vaak belast.

Niet consequent

Consequent zijn we daar ook niet in. Wie tennist of paardrijdt, doet dit voor eigen rekening, maar bij voetbal draagt de gemeenschap veel geld bij. Clubleden betalen uiteraard wel contributie, maar verder is de stelling dat voetbal een weidverbreide sport is, dat dit goed is voor de lichaamsbeweging, de sociale saamhorigheid, de teamgeest, en per saldo wil men dit in breder verband zien. Dit ook in het kader van leefbaarheid, etc. en is die mening ook zo wijdverbreid dat dit niet aan te tasten is. Daarbij stellen wij dat we die argumenten begrijpen en ook niet teveel aan willen tasten, en een stuk solidariteit en sociaal beleven telt mee, maar omgekeerd geld toch zeker ook wel de vraag, waarom degenen die niet voetballen, en er niets mee hebben daar indirect aan bij moeten dragen, terwijl ze b.v. hun paardensport volledig uit eigen zak betalen. We benoemen deze zaken(ter nadere overweging) om vervolgens het punt te maken wat we willen maken.

Voor alle duidelijkheid

Voor alle duidelijkheid, we hebben niets tegen watersport en vaarroutes, integendeel zelfs, we maken er zelf ook recreatief gebruik van, dit met een kano. De daarbij opgedane kennis en ervaring helpt ook in een standpuntbepaling. Dit gaat over de zaken die zich zowel in gemeente Medemblik bevinden, als ook in Oostelijk West Friesland. We komen tot de navolgende conclusies; Gelegenheid tot bevaren van de z.g. binnenwateren is goed mogelijk, nu daar aanzienlijk veel mogelijkheden toe zijn. Dit maakt dus ook dat velen hun eigen bootje hebben aangeschaft, en de mogelijkheden benutten. Dit is alles gratis en onbelast.

Aard en Omvang

De aard en omvang daarvan dienen we niet te overschatten. Die beperkt zich tot specifieke mooi weer gelegenheden, en dan kan het ook best erg druk zijn, maar komt het er toch op neer dat er op jaarbasis maar hooguit 10 tot 20 dagen wordt gevaren. Daarbij biedt mooi weer ook andere recreatie mogelijkheden. Daarbij wordt dan veelal niet al te ver en veel gevaren en wordt er aangelegd en anderszins gerecreëerd, (picknicken, barbecuen, etc.). Overigens biedt ook het IJsselmeer vaarmogelijkheden enz. Als de vraag wordt gesteld of er voldoende recreatiemogelijkheden dienaangaande aanwezig zijn, dan zullen degenen die waterrecreatie beoefenen in de hoofdzaak vinden dat dit voldoende aanwezig is. Conclusie, ruime mogelijkheden aanwezig, die benut kunnen worden, wat gratig te gebruiken is. Wat we ook hebben gesteld is dat er bij gelegenheden best wel veelvuldig wordt gevaren, maar dat we dit ook niet dienen te overschatten, uiteindelijk betreft het maar een beperkt aantal dagen (per jaar) en is sprake van een gering percentage van de totale bevolking. Verder is er geen economisch nut of noodzaak, en is het puur recreatief.

Verandering / verbetering vaarroutes

Deze gehele verhandeling is dus in het kader van het onderbouwen van de zaken (standpunten) die we gaan stellen. Tot zover is immers alle prima, en genieten wij ook op onze manier van de ruime vaarmogelijkheden die onze omgeving (die zich niet beperkt tot Medemblik) biedt. Maar we stelden al dat wij er geen voorstander van zijn dat een kleine groep profiteert van voorzieningen die tot stand komen met flinke bedragen van collectief gemeenschapsgeld. Zeker niet als dit niet perse nuttig of noodzakelijk is voor die kleine groep, maar puur voor hun plezier, en dan nog plezier waar ze zelf geen enkel financiële bijdrage aan leveren, dan mogen we ons terecht afvragen hoe krom men iets wil hebben. Dit is nog algemeen gesteld, (de kleine groep is nog niet gedefinieerd) maar dit is toe te snijden op de gebruikers van de vaarroutes. Maar we stelden dat die ruim voorhanden zijn en vrij te gebruiken. Tot daar aan toe gaat het dus goed.

Waar gaat iets mis

Wat er mis gaat is moeilijk uit te leggen en de uitleg die we geven zou wel eens heftig (maar zonder goede argumenten) bestreden kunnen gaan worden, en boze collega raadsleden op gaan leveren (jammer dan). Wat BAMM er van maakt is dat raadsleden stellig zoekende zijn om zaken te zoeken en te ontdekken, waarmee ze populair kunnen zijn naar de burgers toe. Zulke zaken zijn daarbij best wel lastig te vinden, maar kennelijk heeft men iets gevonden in het spelevaren, waar men de gedachte van heeft dat dit erg populair is, waarbij men, zoals al gesteld, men de kwantiteit van wie daar aan deelneemt, erg overschat. Men heeft het overigens over schaats en vaarroutes. We verklaren dit dus meer in het kader van geef ze: "Brood en Spelen" dan vinden ze ons wel tof. We moeten immers ook op enig moment weer ge- of herkozen worden. Dit kan men gemakkelijk doen als het geen eigen geld is en het maakt populair.

Waar bedacht en besloten

Dit kan ook in andere plaatsen hebben gespeeld, en we hebben het Recreatie schap zijnde een samenwerking van 7 gemeenten die dit ook hoog in het vaandel hebben, waarbij zaken dan ineen haken. Zonder verder kritiek op dit schap te leveren voeren die dergelijke zaken graag uit, en zijn die er ook erg voor om zaken te promoten. Voorafgaand aan de fusie zijn hier besluiten op genomen in de gemeente Andijk. Daar was een werkgroep voor die als uitverkorenen vaarroutes en een doorvaarbaar Andijk dus heel belangrijk vonden en in ons beleven daarbij dus ook aardig de weg kwijtraakten want kosten telden niet of nauwelijks meer, mocht best wat kosten al waren het een nulletje of zes. Andijk moest doorvaarbaar worden en aansluiten op de Weelen en het Streekbos, als je uitverkoren bent om die zaken te bedenken, dan bedenk je dat toch eventjes. Wanneer er wat werd besloten in de raad, en wat andere gemeenten waar en wanneer besloten weten we ook niet zo exact maar wel globaal.

Kosten noch moeite

Opmerkelijk was dat men niet onderzocht, of dat men zich er om bekreunde wat de burgers zelf er van vonden. Daar zijn nog bezwaren van burgers op bestemmingsplanwijzigingen terug te vinden, waar meerderen stelden dat bootjes langs hun achtererf hun privacy aan zou tasten en ongewenste geluidsoverlast zou geven, en feitelijk geen draagvlak bij de burgers, alleen een politiek stokpaardje. Dat er niets van kon en zou komen stond feitelijk wel op voorhand vast, maar dat doorvaarbaar Andijk erg belangrijk zou gaan zijn zat van lieverlee steeds meer tussen de Andijker politieke oren, nu niemand tegengas gaf, dus stevig verankerd en, nu dezelfde personen raadslid zijn in Medemblik, is dat nog steeds het geval.

Tegen vaarroutes

Verwijt aan BAMM, uiteraard meer gericht aan P. Groot, is dat we tegen vaarroutes zijn. Al duidelijk gemaakt dat we dat zeker niet zijn, er ze zelf ook benutten, maar dat we, en dat herhalen we nogmaals nadrukkelijk, er op tegen zijn dat veel burger substantieel meebetalen om anderen gratis pleziertjes te verschaffen, of dit nu gratis bowlen is of geld voor vaarroutes doet niet toe of af aan dat principe. Daarbij hebben we er geen probleem mee als voor relatief weinig geld, nuttige verbeteringen kunnen worden gerealiseerd, daar waar het nut er van duidelijk is. Daarbij benoemen we beter aangeven van routes, betere en gemakkelijk verkrijgbare vaarkaarten en overzichten, overstapplaatsen, en inlaatplaatsen voor boten en kano,s. en ook zouden b.v. wat Horeca voorzieningen niet verkeerd zijn. In dat kader zou het Essenhut plan goed zijn, maar daar zien we de raad nu juist op zijn smalst.

Onaanvaardbare chantage en misbruik maken van macht

Terug naar wat ze o.a. in Andijk in hun wijsheid hebben besloten. Bedacht werd dat de, waarschijnlijk wel honderden duikers in Andijk niet zo goed doorvaarbaar waren, en die vervangen door een brug zou minimaal een half tonnetje per stuk kosten, dus toch nog weer die centjes. O.B. Bommel liet zijn slimme Tom Poes altijd een plan maken maar die was kennelijk even krols dus O.B. lijkt het zelf gedaan te hebben zou je denken. Besloten is, en in een verordening vastgelegd, en nu nog steeds geldend is bedacht dat, als de duiker versleten was en vernieuwd moet worden, dan werd de vernieuwer verplicht om een veel duurdere brug, aan te leggen, ten behoeve van de doorvaarbaarheid.

Dan komt het vanzelf wel goed

Dan zou het vanzelf goed gaan komen, evenwel, die duikers liggen er al 50 jaar, en zijn over 200 jaar nog niet versleten. Tot nu toe kennen we 1 slachtoffer, Mobiel in Andijk, die 50.000 euro extra kwijt was, voor een brug die nog nooit een bootje zal hebben gezien. Recent is er een kleine 100 meter van het huis van P. Groot iemand anders tot een brug veroordeeld, wat nog geen 50 meter extra bevaarbaarheid creëert. Raadsleden zijn er om te zorgen dat burgers niet nutteloos hun geld kwijt raken, maar dat gebeurt wel als ze zelf de weg wat kwijt zijn. Wel zijn er enkele niet doorvaarbare duikers bij gekomen, waar VVD zich over loopt te beklagen, dat ze doorvaarbaar hadden moeten zijn. De gemeente kiest zelf dus voor de goedkope oplossing.

Is dit wel eerlijk

In de vorige raadsperiode was er dan een punt aan de orde in een ander dorp, waar iemand wel zijn duiker wilde vervangen de gemeente hem tot de meerkosten voor een brug wilde dwingen. Het was toen A. Schouten (CDA) die dit eigenlijk wel een beetje onredelijk vond. Wat wij er van vinden is dat we het zeer onredelijk vinden, en het ook absoluut niet kunnen, om een individuele burger tot substantieel hogere kosten te dwingen. Het is (in onze ogen) niets anders dan puur misbruik maken van macht en de verkregen bevoegdheden oneigenlijk gebruiken, en feitelijke dwang en chantage. Daar waar zoiets plaatsvindt omdat dit in het algemeen belang wordt geacht, is dit ook onder geen beding acceptabel (en zijn er ook doorgaans vergoedingen en regelingen) maar hier is van Algemeen Belang in het geheel geen sprake. Voorop gesteld dat er al gevaren gaat worden, is het alleen bedoeld om een geringe groep liefhebbers te plezieren, zodat die gratis kunnen recreëren.

Andere excessen

Zoals al gesteld speelt deze discussie door de gehele regio, met daarin dus ook een niet geheel duidelijke rol van het recreatieschap. De gedachte dat men de burgers, dus ook steeds weer de kiezers, dient te plezieren met brood en spelen, is wijdverbreid. In die context was P. Zwaan, zolang die wethouder was in Stede broec en voorzitter van dit recreatieschap, een vervent voorvechter van uitbreiding van de vaarroutes, en na de verkiezingen onttroont en opgevolgd door N. Slachter heeft die de populistische toer voortgezet. Nog onder regiem van P. Zwaan is de vaarroute van Enkhuizen naar Hoorn hersteld, wat een heel lange tijd terug een stuk gebruikt infrastructuur was, voor vervoer van producten over het water.

Prestige object

Om er wat van te kunnen maken, zou er ca. twee miljoen nodig zijn, (als je het vlug zegt lijkt het nog niet zo veel) dit voor een sluis, en een tiental duikers die bruggen moesten worden. Ambitie, en stukken in de krant en hoe mooi zou het kunnen gaan worden, maar wel veel geld, hoewel gemeenschapsgeld. Men begon maar wat op een hoop te smijten, wat van de gemeenten, provincie subsidie, wat uit de kas van het recreatieschap, dus de pot groeide. Toen er nog een paar ton tekort was. Toen heeft "het waterschap" die laatste paar ton nog maar in de pot gegooid en het prachtig plan kon zijn beslag gaan krijgen. Raadsleden uitgenodigd enz. om die ook te enthousiasmeren, waar je natuurlijk enthousiast moest zijn, en geen twijfel kon uiten of kritische ragen stellen, want dat zou vloeken in de kerk zijn..

Een klein badkuipbootje met buitenboordmotertje

Dat hebben er echt een keer zien varen. Meerdere malen, als we die kant opgingen, met mooi weer als het druk wat in het streekbos en op de vliet, met bootjes, hebben we het resultaat beoordeeld (we zullen nu ca. 4 jaar verder zijn) Conclusie, er wordt niet gevaren, en er kan ook nauwelijks gevaren worden (nieuwe bruggen smal, oude bruggen de laagste nauwelijks een meter hoog, veel waterplanten en rietkragen, en loop dood. Simpele conclusie, dag twee miljoen voor wat bestuurders prestige.

Onder de N23 door

Nu de N 23 aangelegd wordt wilde men daar een onderdoorgang onderdoor, om een aansluiting te maken dat men een rondje kan varen. Dat sloot dan niet aan op goed doorvaarbare sloten dus die zouden gegraven moeten worden. Wat daar inmiddels op geregeld is, is ons onbekend. We denken dat die is gemaakt. Dit zou ergens ter hoogte van het Zwaagdijkse winkelcentrum Klaverweide moeten zijn. Voor ons staat vast dat, als daar zo een doorgang tot stand komt dat die dan matig bevaarbaar zal zijn, en nagenoeg niet zal worden bevaren.

Dicht bij huis

Maar dicht bij huis hebben we de Kleingouw,/ Drommedaris brug. In de wijsheid (en paranoia)van schaatsen en varen is die ook op flinke hoogte aangelegd, en daarna niet of nauwelijks doorschaatst of doorvaren, maar heeft vooral bij gladheid wel veel overlast gegeven, tot aan mensen die bij gladheid een omweg maakten, en naar verluid botbreuken aan toe. In de tijd dat we onze bedenkingen uitten tegen de fusie, hebben we d.d. 09-09-2010 daar schriftelijk onze bedenkingen over geuit. Die was nog beschikbeer en uitprintbaar, en voegen we ook als bijlage bij. Dit onder te titel, Die verschrikkelijke brug. Dit was dus voor de fusie, en ook voordat P. Groot tot de Medemblikse raad toe mocht treden dankzij voldoende kiezers.

De (Andijker) dorpsraad in actie

Pas ruim na de fusie is onze dorpsraad opgericht, de voorzitter met een PvdA verleden, welke partij dan (wel een heel tijdje daarvoor) daar mede over had beslist, maar voortschrijdend inzicht moet kunnen en is zelfs toe te juichen. De dus pas opgerichte dorpsraad ging (enige tijd later) de strijd aan met de gemeente, namens de Andijker bevolking en zetten zichzelf daar dus ook mee op de kaart, en maakte daar best wat lawaai over, op basis van ongeveer de zelfde argumenten zoals door ons in de Andijker d.d. 09-09-2010 waren geuit, en dus anti alle pro vaarroute lobby en partijen, wat alle andere partijen dus (nog steeds) zijn. Nu vinden die anderen, ofwel de gemeente het normaal om, als iemand een duiker wil vervangen of aan wil leggen, die persoon te dwingen voor de veel duurdere oplossing van een doorvaarbare brug van 1,25 m hoogte, maar op verzoek van de burgers een brug vernieuwen en op wegniveau brengen uit de eigen gemeente kas is weer heel wat anders. Het heeft uiteindelijk geleid tot wat ruwer wekdek vernieuwing.

Elegant en sportief

Natuurlijk zou het elegant en sportief zijn geweest als er bij die Dorpsraad acties ook één keer zou zijn vermeld dat zaken van onze zijde al voor de fusie duidelijk en concreet waren aangekaart, maar dienaangaande was het oorverdovend stil. Dit is overigens ook weer niet bijzonder want, momenteel zien we ook weer veelvuldig iedere partij er met de populaire thema's vandoor en aan de haal gaan. Later is er ook een vergelijkbare discussie geweest over de brug bij Sarto, en een volgende discussie zal wel weer voor de deur staan. De discussie overlast versus doorvaarbaarheid, lijkt een soort Zwarte Pieten discussie, en zal wel niet stoppen, tenzij?????.

Nog even in de repetitie

BAMM is niet tegen (de aanwezige) vaarroutes, hoe zou iemand daar ook tegen kunnen zijn. Ook niet tegen goede en betaalbare verbeteringen. Wel is BAMM tegen veel gemeenschap geld uitgeven zonder economische nut en noodzaak, alleen voor enig vertier van een kleine groep die zelf daar niets aan bijdraagt, en er ook blijkt (en niet wordt geëvalueerd) dat bij investeren van grote bedragen, het gebruik op de nieuw aangelegde stukken ook vaak nog nagenoeg nihil is. Dat geld kan beter voor andere zaken (of helemaal niet) worden uitgegeven. Van een heel andere orde is om burgers zonder enig eigen belang te dwingen om voor een vermeend algemeen belang, een groot bedrag extra uit te laten geven dan nodig. Dit hebben we benoemd als chantage en misbruik maken van macht, en onaanvaardbaar in onze optiek.

Relatie vaarroutes en hondenbelasting

Een feitelijk relatie is er niet, wel een contradictie. Daar waar pleziervaarders in de watten worden gelegd met uitsluitend gratis voorzieningen, en uiteraard ook overlast veroorzaken (afval, uitstoot, oeverafkalving, geluid enz.) is hun plezier niet alleen volledig onbelast, maar worden ook gratis voorzieningen aangelegd. Er wordt dan ook een argument gebezigd dat de economie er mee wordt versterkt, door wat te consumeren (doen fietsers ook), en bootjesverhuur (is ook fietsenverhuur) en daar is altijd wel iets van waar, maar in verhouding met veel andere zaken maar in geringe proportie en niet in procenten uit te drukken. Die zaken zijn verder nooit onderzocht en berekend, dus een niet onderbouwde zaak. Onbekend is hoeveel bootjes er in gemeente Medemblik zijn, en welk type en formaat, en bootjes belasting bestaat niet, dus ook geen registratie. Daarbij zou het totale aantal wel eens flink tegen kunnen vallen. Uiteraard verhoogd, het varen van de vaarliefhebber zijn zogezegde leefbaarheidsgehalte, wat we daar dan verder ook mee willen, moeten of kunnen.

Contradictie met honden (en hondenbelasting)

De contradictie met honden is dat hun vervuiling (voor zover die er al is) wel breed wordt uitgemeten, ze dus ook wél worden belast. Ook dat er geen argument wordt gebezigd van economisch belang, terwijl alle kosten die men maakt ook in het economische circuit terecht komen, en een hond bepaald niet goedkoop is (voer, aankoop, dierenarts, attributen, andere voorzieningen enz.) Dit kan gemiddeld wel 1000 euro per jaar per hond zijn, dus in de Medemblikse situatie pakweg 3 miljoen, en naar wij ruwweg inschatten, veel meer dat wat de bootjes genereren.

Gelijkheidsbeginsel / Ongelijkheidsbeginsel

Daar waar de gemeente paranoia is voor precedenten en het gelijkheidsbeginsel, heeft men dit dus als zodanig niet in beeld. Ook wordt er niet nagedacht over het feit dat honden op meerdere gebieden een nuttige waarde hebben. wat in de discussie niet altijd tot zijn recht komt. We ervaren daarin soms een zeer negatieve houding tegen honden, en terecht zijn er ook negatieve aspecten (bijten, blaffen, poepen) die naar vermogen ingeperkt dienen te worden, waar ook wat BAMM betreft nog wel wat steviger op ingezet mag worden, maar daartegenover staat dat honden zeer wel bij kunnen dragen aan een sociaal effect en leefbaarheid, en dit ook zeker bij ouderen en eenzamen. Vaak ook een goed effect op kinderen, enz. en ook van overwegend belang kunnen zijn aangaande veiligheid en beveiliging, als waakhond etc, maar zoals gesteld, meer uitgebreid beschreven in de bijlage die uit 2011 dateert.

Dekking afschaffing hondenbelasting

Met de aanloop naar dekking van de verminderde inkomsten zijn we dus afgedwaald naar de vaarroutes en hebben die dus ook op inhoudelijkheid bezien, maar nu dus weer terug bij het onderwerp. We hebben geconcludeerd dat veel gemeenschapsgeld naar vaarroutes gaat, waar niets voor terug komt, en er bij de honden, die ook (en meer) leefbaarheid genereren, dat honden ook nuttige functies kunnen hebben, en ook van economisch belang zijn, maar dat die juist extra belast worden. Nu wij dit een scheve en onjuiste verhouding vonden, hebben we al in 2011 voorgesteld om met extra uitgaven, vooral voor uitbreiding van vaarroutes te stoppen, en daarmee de mindere inkomsten na afschaffing van de hondenbelasting te gaan compenseren. Dat die zaken het toen niet haalden is bekend, en inmiddels zijn we 7 jaar later.

Nog steeds actueel

De gemeente fourneert nog steeds geld voor vaarroutes ieder jaar, wat schuil gaat in diverse posten in de begroting, en wat snel het bedrag bedraagt wat de hondenbelasting op brengt. De hondenbelasting zou nu worden aangewend voor bestrijding van overlast maar controle en administratie is al een flinke (verlies) post, en BAMM acht het mogelijk dat de gegevens na controle onjuist zouden blijken te zijn, terwijl veel honden geen enkele overlast geven. Door het college is gesteld dat men jaarlijks een bedrag aan vaarroutes verbetering wil besteden, en wij menen dat de gemeente daar geen kerntaak heeft en dit geld dus beter kan besteden ter compensatie van de beoogde belasting afschaffing.

Meer specifiek en concreet

De gemeente houdt op zich nog vast aan het dwingen van burgers tot hogere kosten, getuige de voornoemde brug die recent is geplaatst op onze buurt, wat de bruggebouwer enkele tienduizenden extra kost. Evenwel, men ziet ook kennelijk in dat dit (wan)beleid het verschil niet zal gaan maken.. Gedurende het jaar werd er aangegeven dat de gemeente een brug wilde vernieuwen op Zwaagdijk Oost, kosten 80.000 euro. Dit verwonderde ons en leek ons onjuist, maar de andere raadsleden niet, dus dit slipte er door. We hebben daar vragen over gesteld, die met de nodige onduidelijkheid werden beantwoord. Onbekend was bijvoorbeeld bij het college hoeveel daar werd gevaren.

Vlak bij het sluisje

Nu wij daar vele malen passeren, en we in al die jaren dat ik leef eenmaal een schuit door het sluisje hebben zien gaan, gaan wij uit van bijzonder weinig gebruik, terwijl dit een bruikbare route is. Nader bezien bleek dat de brug prima bruikbaar en in goede staat is, en de bewoner er geen probleem mee heeft, maar de brug is nogal smal, hoewel breed genoeg voor alle reguliere vaarverkeer zoals polderschuiten, maar mogelijk te smal voor een brede sloep. Dat kan derhalve de enige reden zijn dat iemand dat kennelijk heeft geopperd en er is besloten om er van gemeenschapsgeld maar een nieuwe, bredere brug neer te leggen.

In de begroting

Op pagina 67 van de begroting lezen we onder 51, dat ze de vaarroute op Zwaagdijk willen verbeteren nu die brug vrij nauw is, en het recreatieschap de helft betaald (dus ook ons geld) onder 50 dat er in Twisk knelpunten zijn, van overhangende bomen en slechte beschoeiingen, Onder 52 Herstellen van de botenhelling in Nibbixwoud, op verzoek van de dorpsraad. Op pagina 74 vinden we dat 51 ca. 80.000 euro, 50 ca. 50.000 euro, en de botenhelling 30.000, dus totaal 160.000 euro.

Dekkingsmogelijkheden

Of er voor het afschaffen van een zeer onredelijke en niet uit te leggen belasting daterend uit de middeleeuwen die 0,2 promille van het totale budget bedraagt perse een dekking moet worden aangemerkt is een aparte vraag. We denken dat men dit in Amsterdam ook niet heeft gedaan, maar zo ja, dan herhalen we wat we in 2011 al hebben gedaan, dus het budget voor verbetering en uitbreiding van vaarroutes stoppen en daar tegen wegstrepen. Overigens zijn er meer mogelijkheden en zou de raad dienaangaande ook een eigen keuze kunnen maken. Zeker is dat er kennelijk meer financiële ruimte is als enkele jaren terug, en gewoon afschaffen niet gemerkt zal worden. Een ander mogelijkheid is om het WMO budget aan te spreken, nu voor veel ouderen hun mensenvriendje een leefbaarheidsbelang is. Ook het budget veiligheid zou bij kunnen dragen, nu honden veiligheid en dus ook leefbaarheid verhogend zijn. Hierbij dus een aantal mogelijkheden aangedragen, waar de raad, als ze dat wil, nog apart over zou kunnen dicussiëren en besluiten, als eerst het belasting gedrocht maar is afgeschaft.

Samenvatting

In deze beschrijving bezien we zowel de hondenbelasting als de vaarroutes, wat beide zowel discussiepunten als ook politiek geladen onderwerpen zijn, is hun finessen en hoedanigheden. BAMM onderbouwd en beargumenteerd dat wat hen betreft de hondenbelasting, stammende uit de Middeleeuwen, zogezegd, voor afschaffing in aanmerking komt. Ook dat honden aangaande leefbaarheid en veiligheid, een goede maatschappelijke waarde hebben, en ook economisch bijdragen.

Ten opzichte van de beargumenteerde onredelijkheid van deze belasting staat in schril contrast het ruimhartig spenderen van gemeenschapsgeld voor vaarroutes, vaak op stukken waar niet of nauwelijks wordt gevaren, met als enig doel het verschaffen van gratis plezier aan een kleine groep, maar opgebracht door een grote groep zonder enig belang, dit alles met feiten en voorbeelden en eigen waarnemingen onderbouwd. Dit ook benoemd als prestige objecten voor politici, in een scharme offensief naar de burgers/kiezers. Tevens het beleid om betrokken burgers die b.v. een duiker willen vernieuwen, middels machtsmisbruik en chantage te dwingen tot veel duurdere oplossingen, wat BAMM een onaanvaardbare en ook naar de betrokkenen een onverdedigbare opstelling acht.

BAMM is van mening, en wil er voor gaan, om tot afschaffing van de hondenbelasting te gaan komen, en om geen bedragen te spenderen aan vaarroute verbetering, of daar veel selectiever mee om te gaan, nu dit geen kerntaak is van de gemeente, en vaargelegenheden ruimschoots en voldoende aanwezig zijn voor wie met zijn bootje wil recreëren.

 

BIJLAGEN

 

Samenvatting

Wordt vernieuwd met ons (honden)belastinggeld ...

Week 5

We zijn minder dan 50 dagen van de verkiezingen af, en zullen we u nog 6 maal na deze op deze plaats gaan informeren.

Leon Arends op nr. 2 van de BAMM lijst nr. 10

Deze week hebben we onze kandidaat Leon Arends geïntroduceerd, in de Medemblikker krant en aangekondigd dat we nog wat aan gaan vullen op wat we daar hebben beschreven en nog wat meer van hem beschrijven ofwel, zijn doopceel nog wat gaan lichten. De opzet is toch immers dat we meer van hem gaan horen en dan wilt u (nemen we aan) graag weten met wie u van doen heeft, en dat vertellen we u graag.

Alleskunner

Wat we in Andijk het Noordelijk Zandgebied noemen, is eigenlijk de Noordelijke Bollenstreek, waar we Anna Paulowna maar benoemen als het centrum waaromheen dit gebied zich bevind. Dit is eigenlijk ontwikkeld en in cultuur gebracht door bollentelers uit de oude Bollenstreek die meer ruimte zochten en is ontwikkeld tot een zeer dynamisch gebied, met een veelheid aan vooruitstrevende, moderne bloembollenteelt bedrijven, die ook een veelheid, ook van vaak exclusieve artikelen produceren en die zich jaarlijks presenteren in de z.g. Lentetuin. Ook al ben je zoon van een marineman dan is daar ook als scholier te kust en te keur werk en wordt je opgenomen in die cultuur, van aanpakken en zo was Leon, die we benoemen als een alleskunner, ook actief als trekkerchauffeur, kraanmachinist, en alles wat denkbaar was en langskwam.

Leon zag ze vliegen

Maar Leon had een soort psychische aangeboren afwijking, maar in zijn geval geen Autisme, of ADHD (dus het kon erger) maar hij had een passie voor roofvogels. Had daardoor ook contact met lieden met het zelfde gen, had een opvang in de achtertuin, en bekwaamde zich als valkenier, in natuurbeheer, en aanpalende zaken en kreeg buitenlandse contacten. Hij was daarbij inventief en creatief, werd internationaal actief, kreeg meer bekendheid en bekwaamde zich verder op allerlei gebieden, en begon ook autoriteit te verkrijgen, werkte voor het wereldnatuurfonds, en te veel om verder op te noemen, maar waar wel een boek over vol is te schrijven. Inmiddels dus ook een breed netwerk van zowel gewoon vrienden, en mensen met gelijke interesses en ook professioneel, en als adviseur voor autoriteiten die worstelden met natuurwetten en wat dies meer zij. Al die zaken die in deze tijd spelen, en waar we heel druk mee zijn, en die twee generaties terug nog zo ongeveer onbekend waren.

"Is this all there is"

Bij veel mensen komt er een moment dat ze ontdekken dat de jaren voorbij vliegen en men zich afvraagt of je op gelijke voet door wilt gaan, ook al doe je veel leuke en interessante dingen, maar je voelt je toch een beetje een nomade, en alles wat je voor de tweede maal doet is minder spannend, en is het zich settelen, en een vrouw en een kindje, toch ook iets waar je je wel bij kunt gaan bevinden, en er waren omstandigheden die bepaalde ideeën ontwikkelden, eigenlijk ook doordat duidelijk was geworden dat het verzorgen van dieren wel heilzaam werkte op mensen met anderssoortige problemen, die ergens in een of ander dal waren beland, de één zus, de ander zo, en die het maatschappelijk niet meer bolwerkten. Daarbij had hij goede contacten met iemand die ook wat keerpunten in haar leven had ervaren, en zich had omgeschoold in zogezegde terapeutische vaardigheden, en haar broer. Plannen maken is één ding, ze gewoon ook uit gaan voeren is weer heel iets anders.

"Iets in zorgmanagement of id. lonkte"

Inmiddels was de kennis en ervaring, opleiding en talenkennis, en ook sociale en leidinggevende vaardigheden en visie bij Leon zodanig dat, vooral binnen instanties, en instituten, er eigenlijk diverse goede werkposities in het verschiet leken te liggen, en met je daar wat opwerken en opklimmen, kan je je, b.v. in zorgmanagement, zodanig positioneren dan onze goede oude Balkenende jaloers begint te kijken, maar de keuze is gemaakt voor de moeilijke weg die, naar verwachting, niet rijk zal gaan maken, maar veel meer voldoening zou gaan geven. Een beetje het najagen van een droom. Zaken die je zelf moet bedenken, nergens zijn te leren, en waar je helemaal in moet geloven, voordat je je in het grote avontuur stort van eigen ondernemerschap, en gewoon alle, deels onbekende hobbels moet gaan nemen, van financiers die je moet overtuigen, en erger nog, alle bureaucratische hobbels die als verkeersdrempels in een woonwijk er kennelijk voor zijn bedoeld dat het niet gemakkelijk moet gaan als het ook moeilijk kan. Daar gaan we het aanvullend nog over hebben, want dat loopt als een rode draad door het hele verhaal heen.

Stichting "Wings of Change" dagbesteding

Over die zaken gaan we het later in deze beschrijving hebben onder de noemer van "De economische agenda deel 2" Deel 1 was in week 2. Door Leon en Nancy (Konijn) is ruim 6 jaar geleden de stichting "Wings of Change" opgericht die een geschikte locatie en gelegenheid had gevonden in Andijk die kon worden gehuurd, en als zaken in perspectief zouden staan kon worden gekocht. De hobbels, remmingen en niet verwachte zaken waren veelvuldig, maar hun concept was uiteindelijk zodanig dat al die hobbels momenteel in de hoofdzaken zijn overwonnen, en er hard wordt gewerkt om zaken te verbeteren en toekomstbestendig te maken, en dit mag als een soort huzarenstuk worden bezien. De stichting heeft en maatschappelijke functie, en is wel mede afhankelijk van hulp en giften, maar dat zijn ze ook zeker waard.

Eindelijk de zaken op de rit

Recent is het perceel en de locatie aangekocht, en is een verbouwing voortvarend ter hand genomen, en wordt een z.g. sociale huiskamer ingericht als ontmoetingsplek voor ouderen en behoeftigen, geïntegreerd in de dagbesteding van de andere cliënten, maar ook buiten kunnen vertoeven, en genieten van de (ook gerenoveerde) tuin en de ca. 60 roofvogels van iedere aard en (uiteraard) gevederte, die door de cliënten worden verzorgd en ook gevlogen wat best spectaculair is. Sprake is van een officiële (roof)vogel opvang, en officiële dagbestedings gelegenheid, en dus ook uitbreiding van taken en mogelijkheden. Uiteraard is ook daar veel meer van te zeggen en te schrijven, maar hier laten we het even bij, want we hebben nog meer te beschrijven, weliswaar wat aanpalende aan wat we hier te berde hebben gebracht.

Hoe is dit mogelijk

Ter afsluiting van de biografie van Leon. Duidelijk moge zijn dat Leon geen student filosofie, of politicologie is, of anderszins geschoold in het softere en theoretischere deel van zaken, waar veel andere jongere kandidaat bestuurders uit naar boven komen drijven. Hij behoort tot het ook substantiële deel van de bevolking, die maar een beperkte interesse hebben in het politieke gebeuren, doorgaans wel gaan stemmen (soms ook niet). Vaak wel maatschappij kritisch zijn, en veelal, en vaak ook terecht, niet een al te hoge pet op hebben van bestuurders en (lokaal) bestuur, maar vooral hun leven dermate hebben gevuld, en zeker in geval van (de opbouw van) een eigen bedrijf, dat juist die groep, die juist maatschappelijk (ook) zo van belang is, en zaken doorgaans met logica en gezond verstand beziet, niet of nauwelijks zijn te strikken als kandidaat voor een gemeenteraad, wat in week 2 al is betoogd, en ook andere beletsels zijn geopperd, en gesteld dat dit ons bestuur verarmt en verschraalt.

Bureaucratisch moeras en bureaucratische rijst en brijberg

Het lijkt dus zeer verwonderlijk dat de hier beschreven Leon Arends, die een week tijd in een week te kort komt, zich toch kandidaat heeft willen stellen. En dat is dus wat we onze lezers dan nog, ter afsluiting van zijn biografie aan u uit willen gaan leggen. In hun enthousiasme, en ook en vooral omdat ze dachten dat hun plannen in sociale zin, en met hun goede bedoelingen, door eenieder zouden worden omarmd en ondersteund, bleek dit veelal wel, maar soms ook niet het geval en zoals al in de Medemblikker krant gesteld vielen ze in het bureaucratische moeras, en de dwaasheid en wanorde van bestemming(splannen) en zaken die hen tot wanhoop dreven, ze ten einde raad maakten, en er bijna toe leidden, dat ze zelf zorgbehoevend zouden gaan worden.

Geen ambitie maar motivatie

Daarbij heeft de schrijver van dit document, contact met ze gekregen en ze naar vermogen geholpen. Dit heeft er toe geleid dat Leon zelf tot de conclusie kwam dat, enerzijds je kan afgeven en katten op de politiek, maar als die nee zeggen dan sta je met lege handen, dus het gaat weldegelijk ergens over, maar hij bedacht tevens daarbij dat, langs de zijlijn kritiek geven niet helpt, maar proberen om mee te praten en mee te beslissen wel, en hij mogelijkerwijs anderen behulpzaam kan zijn. Dus zeker niet uit de ambitie om ook een beetje belangrijk te gaan zijn, maar uit de motivatie dat veel zaken nog steeds beter kunnen en ook moeten. Daarbij kon hij zich met de zaken, zoals BAMM die al bij de vorige verkiezingen op de site had beschreven en verwoord ten volle vereenzelvigen. BAMM is daarbij zeer blij met Leon als kandidaat raadslid, maar zal uiteraard nog blijer zijn met Leon als raadslid.

 

De Economische agenda deel 2

Dit deel twee sluit aan op het eerste deel maar heeft best wel in hoofdzaak van doen met recente zaken, dus zaken waarvan wij menen dat die beter kunnen, en waar de andere partijen kennelijk nog bepaaldelijk niet van doordrongen zijn. Daarbij denken we dat onze huidige en toekomstige collega raadsleden wel trouwe lezers zullen van wat wij hier schrijven en sommige zaken zullen ze mogelijk niet herkennen of ontkennen, of daar waar we onze kritiek niet gezouten aanleveren dit niet in dank afnemen, maar zaken zijn onze mening en bezien wij als waarheden die gezegd mogen worden. Dit is dan ook gewoon wat we doen zonder ons al te veel beperkingen op te leggen dienaangaande, en dat mogen ze van ons ook, met dien verstande dat zaken op gegevens en feiten zijn gebaseerd, zowel bij ons als bij anderen, dus gewoon geen nepnieuws. Uiteraard zijn er wel onderwerpen waar men verschillend over kan oordelen.

Waar nog zaken over zijn te zeggen en te schrijven

Als eerste dan dus nog wat doorgaan op het eerder gestelde zijnde, in globale bewoordingen de weg die "Wings of Change" moest gaan, voordat ze er klaar voor waren om voluit op het goede werk wat ze doen in te zetten. Dit dus ook als een voorbeeldcasus want zulke zaken staan nooit op zichzelf. Daarbij zullen we dan ook in algemene zin wat over één en ander uitweiden, en nogmaals aangeven. Verder zullen we dan in gaan:
- op bestemmingsplannen, met onze mening daarover
- klachten van de omgeving
- op beleid aangaande caravanstallingen in de gemeente
- uitbreiding tulpenbedrijven het Grootslag.

Samenvatting van deze punten

- Wonen op vakantieparken
- huisvesting arbeidsmigranten
- wonen en woningbouw in Medemblik en wat er beter kan
- linten en bouwmogelijkheden daar
- nieuwe wet omgevingsvergunningen.

Samenvatting laatste 5 punten

We beschrijven navolgend onze ervaringen met deze zaken, onze meningen en conclusies, en zo mogelijk onze mening wat er beter zou kunnen in onze optiek. Een optiek die wel eens afwijkend en controversieel is maar ook beargumenteerd, met redenen omkleed en onderbouwd. Wat we op schrift hebben zullen we op de website gaan plaatsen. Als er onderwerpen nog niet zijn beschreven volgen die de week daarop.

Bestemmingsplannen

Enerzijds ziet het er naar uit dat de bestemmingsplannen hun langste tijd hebben gehad. De wet voor wat daarvoor in de plaats moet komen, is al aangenomen, maar de invoering is al een paar maal uitgesteld en dat heeft een reden, waar we in latere instantie op in zullen gaan en inmiddels ook wel een eigen mening over hebben gevormd. Reeds in de vorige raadsperiode en ook in een verkiezingsbijeenkomst hebben we gesteld dat de hele bestemmingsplan wet een gedrocht is, wat onredelijk en onevenwichtig is, en meer wordt misbruikt dan gebruikt met heel veel willekeur. We kregen voor de voeten dat wij alle regels af wilden schaffen en het bestemmingsplan zou ook ongeveer onaantastbaar moeten zijn, waarop wij stelden dat we tegen slechte regels waren, en betere regels voorstonden. Op dat moment wisten wij niet, maar insiders al wel dat er aan een nieuwe wet werd gewerkt, die het bestemmingsplan gaat vervangen. Helaas twijfelen we er stellig aan of de nieuwe wet beter gaat zijn, we denken zelfs van niet, en zijn daarin lang niet de enigen.

Nadelen in het kort

Het behoort zo te zijn dat de burger en hun bestuur over de bestemmingsplannen gaat en niet de bestemmingsplannen over de burger en daar lijkt het vaak op. Deze wet bestaat ruim 50 jaar en in de tussentijd is er veel over gezegd en geschreven, ook dat de wet niet voldeed, doelen voorbij schoot en gegrondvest is op bureaucratie en heel veel bureaucratisch gedoe, en willekeur. Het begint er al mee dat zo een plan wordt opgesteld door een bureau die daar zogezegd in is gespecialiseerd. Het gaat er dan eigenlijk om, om te bepalen wat in de toekomst het beste gebruik of bestemming zal zijn voor het gebied of perceel in kwestie. Men kijkt er dus naar waar het op het moment voor wordt gebruikt, maar ook of er in de toekomst zaken op bedacht zijn, soms door een gemeente zonder dat de eigenaar dit weet, die dus behoorlijk verrast kan worden. Die plannen zijn altijd behoudend, en beperken vaak onnodig de eigenaar die iets zou willen realiseren. In wezen wordt er door zo een bureau dus ook nauwelijks nagedacht, en wordt er erg veel gestopt en geremd.

Wijzigingen voorbehouden

Nu kan in wezen ieder bestemmingsplan gewijzigd en aangepast, en is men op lokaal beleidsniveau daar ook constant en volop mee bezig, en is dit goed voor de werkgelegenheid van de betrokken ambtenaren,, nu dit dus met veel bureaucratie gepaard gaat, maar dan moeten ook de lichten daarvoor op groen gezet en daar zien we ook weer veel willekeur. Het begint er al mee dat er in veel gevallen maar wat is gegokt voor de beste bestemming, en als iemand meent een goed plan te hebben, wat ook maar iets afwijk van normaal, dan is dit strijdig met wat het bureau, soms al heel lang terug, voor die plek heeft verzonnen. Zoiets doet zich al heel snel voor bij een wat afwijkende opzet als bij Wings of Change, en dan is het probleem al groot, en als er dan nog 1,5 buurman / vrouw is die begint te piepen, hoe onzinnig en onredelijk die zaken ook veelal zijn, dan ben je al klemgereden met je mooie plannen.

De grote willekeur

Iemand met ambities, kan wat geluk hebben maar ook pech met wat er ooit in dat bestemmingsplan is opgekalkt en wanneer. Vooral zo een locatie als bij het voornoemde Wings of Change betrof dit een perceel van 2 hectare. Het was voorheen een tuinderijtje geweest, dus agrarisch, maar het was gekocht door een rijk iemand, die het bestaande huis sloopte en er een mooie nieuwe hut plaatste, met een paar paardjes in de wei, en de gemeente veranderde welwillend de bestemming in wonen. Dat had ook wel iets anders geweest kunnen zijn, en zo ben je aan wat willekeurige toevalligheden gebonden. Dan begint dus het gevecht tegen de gemeentelijke windmolens, en de formele ambtenaren, wat de ene keer weer wel goed gaat, en de andere keer juist weer niet, dus ook willekeur, en hoe staat de pet, en met welk been zijn ze uit bed gestapt.

Het grote verschil

Als een gemeente zelf en gebouw, b.v. een oud gemeentehuis moet verkopen, of de gemeente wenst om eigen redenen een wijziging dan gaat alles natuurlijk wel probleemloos, dus ook grote willekeur, en als iemand zich dan als bezwaarmaker op het bestemmingsplan beroept, dan weet de gemeente ze wel de tent uit te vechten, dus de burger trekt veelvuldig aan het kortste eind. Een groot deel van waar een gemeenteraad mee bezig is, is dus gehakketak over bestemmingen en dit mag niet en dat mag niet, of, omgekeerd juist wel zonder begrijpelijke reden, en er zijn gevallen bekend waar het er alle schijn van heeft dat als een college een burger niet mag dat ze er gewoon een stukje pesterij van maken. We hebben immers op alle fronten met mensen van doen die niet altijd zo zijn als dat ze zouden behoren te zijn. Wij zijn dus geen fan van bestemmingsplannen, om al genoemde redenen, maar ook omdat veranderingen etc. tijdrovend zijn, en ook nog geldverslindend.

De casus Wings of Change

Als je iets anders wilt dan wat bestemd of standaard is, dan ben je dus aan de toeval en de willekeur goden overgeleverd, en is er natuurlijk nooit datgene bestemd wat je wilt, en zijn er ook nog allerlei grijze gebieden, voor meerdere uitleg mogelijk. Voordeel is dat, als je een sociaal en maatschappelijk iets op wilt zetten, dat men dan vaak wat inschikkelijker is, en dat leek in hun geval ook wel het geval, maar dat veranderde terstond toen een van de buren bezwaren in begon te brengen. Als er iets niet helemaal in harmonie is met wat dat bureau zo even met de losse hand had bedacht, dan hebben we een strijdigheid met het bestemmingsplan en kan de kwaadwillende buur handhaving eisen, en dan begint het hele circus.

Bijna geen plan zonder bezwaren

Natuurlijk moeten bezwaren en klachten over overlast serieus worden genomen, maar in heel veel gevallen is simpel en eenvoudig vast te stellen dat bezwaren onterecht zijn, er van uitgaande dat, je in een samenleving enige verdraagzaamheid aan de dag dient te leggen. Daarbij worden er vaak allerlei zaken geopperd die men meent te kunnen verwachten maar die zich nooit voor gaan doen, en als er al zaken toch de kop opsteken, dat daar tegen op kan worden getreden. Vaak ligt er toch een stuk grondslag aan b.v. aversie tegen arbeidsmigranten en b.v. statushouders aan ten grondslag, maar ook vaak jalousie, of gewoon iemand niet pruimen, en als er al eens iets plaats vindt, wordt dit veel groter gemaakt dan het is, maar b.v. bij Wings was nog geen begin van mogelijke overlast te ontdekken. Als er tegen je wordt gezegd door een buurman, dat men alles zal proberen om je net opgestarte stichting ten gronde te richten dan is dat geen vrolijkmaker.

Strijd en zoektocht

Dit leidde dan weer tot allerlei verwikkelingen. Moeilijk bij de gemeente, hun verhuurster werkte niet mee. Bepaalde activiteiten werden maar afgestoten, interactie vrat tijd, geld en energie, de gemeente vond ze wel sympathiek, en wilde wel wat, maar als een financier datgene wat wel mag, benoemd als onvoldoende dan biedt dit geen oplossing, dus is men naar andere locaties gaan zoeken, zowel binnen als buiten Medemblik, en als ze het eens waren geworden over de prijs van een locatie in Enkhuizen, dan waren ze Andijk annex Medemblik, al een paar jaar terug ontvlucht.. Dit dan alles terwijl datgene wat men wilde, binnen de geldende wetten en regels gewoon mogelijk was. Per saldo knaagt zo een situatie aan je budget, en energie, maar slapeloze nachten zijn ook heel ongezond, zoals bij hen ook wel bleek.

Oplossing steeds binnen handbereik

Zoals al eerder gesteld, is met enige lobby en met dringende verzoeken, toch doorgedrongen dat feitelijk de eisen van de financier, doorslaggevend waren, ook dat legaal faciliteren al steeds binnen handbereik had gelegen, en daar waar de marge tussen iets c.q. een bedrijf net wel van de grond krijgen, en net niet heel erg klein is, en men de stichting feitelijk gewoon kon laten verongelukken, met alle nadelige gevolgen van dien, zowel voor de betrokkenen in de ruimste zin, als ook voor de maatschappij. Hier hebben we dus duidelijk, en met deze casus vastgesteld dat zaken gewoon nog een stuk beter kunnen en ook moeten.

Het zijn gewoon de feiten

We hebben hier dus feiten vastgesteld zoals die momenteel dus nog steeds feitelijke realiteiten zijn. Alle partijen roepen momenteel weer dat ze voor een sterkere economie zijn, en de gemeente stelt dat ze veel doet met hun ondernemersloket, en aparte medewerkers ten dienste van de ondernemer, en dat was bij de vorige verkiezingen ook zo maar er is nauwelijks iets verbeterd, met zoals in week 2 al gesteld, de raad vaak als remmer. In week twee hebben we het document beëindig met het toen actuele voorbeeld van het z.g. Nissenhut project. Dit toen schrijvende was ik er niet van bewust dat het nog weer direct daarop in de raad zou komen. Hun voorstel was toen met grote meerderheid afgewezen, daarop hadden de planindieners een zienswijze gegeven, daar dient het college dan weer op te reageren, waarbij de raad daar nog weer een besluit op kan geven.

Wederom de gehele discussie

Wederom dus een flinke discussie, hoewel zoiets doorgaans een snelle bevestiging geeft van het eerder ingenomen standpunt, was er nu van wat positieve verschuiving sprake, (ook op basis van inspraak van de aanvragers) Toch wederom ook nog allerlei (oplosbare) bezwaren en vooral de grote angst dat de ondernemers ( bij de andere partijen minus BAMM en VVD) er ook daar nog eens daadwerkelijk een boterham zouden kunnen verdienen. Mogelijk komt er nu toch nog een soort uitgeklede versie, en komen er dan een paar partijen die gaan claimen dat ze zo goed voor de bedrijven zijn.

Op herhaling

We willen herhalen wat we in week 2 hebben gesteld, en wat ook betrekking had moeten hebben op zaken als bij "Wings of Change" althans zoals BAMM die zaken voorstaat. BAMM zou gaarne zien dat een ondernemer, alle maar ook en vooral de beginnende, zich bij de gemeente meld, dat de gemeente zaken allereerst gewoon mogelijk gaat maken (tenzij er een grote mits is), en ze dan ook zodanig bij de hand neemt en de plannen beziet dat er voldoende winstpotentie aanwezig is. Dit behelst exact het omgekeerde als wat nu gebeurt, zo veel mogelijkheden (in alle redelijkheid) om tot een inkomen te komen, gaan benutten in plaats van datgene wat nu bij vrijwel ieder plan aan de orde is, dat een plan aan alle kanten wordt uitgekleed, niet te grootschalig kan of mag zijn, en men problemen oppert (die er vaak in het geheel niet zijn), in plaats van een mogelijk probleem te bezien en daar een oplossing voor bedenkt. Dat is wat BAMM bedoelt met bedrijven en dus de economie, werkgelegenheid, leefbaarheid, en alles wat daar mee samenhangt te stimuleren.

Caravan stallingen in kassen

Samenhangende met de willekeur en nadelen die het gehele z.g. bestemmingsplannen regime omgeven, kwam er ineens nog een zaak boven water waar BAMM van stelt dat er, uiteraard in hun visie onjuiste besluiten zijn en worden genomen, waar ook vreemd genoeg, de raad en raadsleden (in ieder geval ook wij) ons niet zozeer bewust daarvan waren. Het college stelde dat gehandeld werd naar een besluit zoals dat in eerder stadium door de raad was genomen. Dit zal dan wel zo zijn, maar het hoe, wat en wanneer is nog niet duidelijk, en voor mij dus ook onbevestigd.

Persoonsgebonden

Dat er in sommige gevallen caravans worden gestald in kassen is wel een bekende zaak. Dit zijn veelal de meer verouderde kassen, en niet alle teelten zijn rendabel, of gebrek aan opvolging of welke reden dan ook. Dat biedt dus soms een oplossing om wat rendement te halen, als ook voor de caravan bezitter om zijn caravan in de buurt te stallen nu daar behoefte aan is, want alle stallingen in de omgeving blijken vol te staan. Tot zover dus alles prima zou je zeggen. Verder kennen we niet het gehele verhaal. Of er echt mensen of buren hebben geklaagd omdat ze iets minder mooi vonden of andere kinnesinne weten we niet, zou zomaar zo kunnen zijn. Dat je niet met je eigen kas mag doen wat je wil, is al best wel wat bijzonder. In ieder geval is de gemeente zich er actief mee gaan bemoeien. En we raden het al, de bestemming van een kas is agrarisch, en caravans zijn dat niet dus, strijdig met het bestemmingsplan, dus MAG NIET.

Mosterd na de maaltijd

Daar blijkt dus op enig moment, en onduidelijk op basis van welke aanleiding precies, (wat men noemt) beleid op te zijn gemaakt. We kwamen hier pas concreet mee in aanraking omdat een zekere "van der Jacht" uit Andijk de raadsleden aanschreef. Hij zou graag een bedrijf willen kopen bestaande uit een schuur en kassen, met land er omheen, wat al pakweg 7 jaar in gebruik was voor stalling van caravans en boten. Hij had bij de gemeente geïnformeerd en, kennelijk door een ambtenaar, was hem verteld dat dit niet kon en mocht want het bestemmingsplan stond dit niet toe. Het bleek dan ongeveer zo te zijn (p.s. we zullen niet alle zaken exact juist hebben maar geven weer zoals globaal door ons begrepen) dat dit bedrijf, van een dhr. "Botman", niet al te rendabel was, en dhr. Botman door gezondheidsproblemen het zware werk niet meer aan kon en de zoon te weinig perspectief zag.

De boze ambtenaren kwamen langs

Dus met het tulpenbedrijf gestopt, maar hij wilde er graag blijven wonen en door voor caravans te gaan verhuren werd en bleef dit mogelijk. In eerste instantie had hij niet gedacht dat een gemeente zich daar mee zou gaan bemoeien nu dit in zijn ogen gewoon bedrijfsvoering was. Zijn opslag was dus al een tijdje gaande, toen het belerende vingertje werd geheven, en de kreet "strijdig met het bestemmingsplan" ofwel "de goden hebben besloten, werd gebezigd. Nogmaals, of er een aanleiding van klagers was of wat dan ook is me niet bekend (zover zijn we er niet ingedoken) maar de heilige bestemmingsplan god werd ontheiligd, dus de discipelen kwamen in actie.

Persoonsgebonden beschikking

In de goedheid werd dan besloten dat er beleid moest komen. Er bleken een vijftiental vergelijkbare gevallen in de gemeente te zijn, Die kregen allemaal een persoonsgebonden beschikking die in hield dat de goden de opslag zouden gedogen tot aan het moment dat men de zaak wilde verkopen of dat men overleed, dus op degene die de zogezegde uitbater was, die stalling niet meer kon of wilde runnen. Als die dus van het toneel verdween diende de bestemming weer agrarisch te worden. Dit soort constructies gaan we op ander gebied ook nog tegenkomen. Dit was dus nu gaande, dhr. Botman wilde het bedrijf verkopen. De koper wilde doorgaan met de stalling, en de gemeente zette de voet dwars.

De kijkoperatie

Nu dit, c.q. deze casus langskwam, zijn wij ter plekke wezen kijken. Het bedrijf bevond zich aan het einde van de doodlopende Ruil, in her buitengebied van Wervershoof, zo ongeveer uit het zicht van iedereen, één enkel buurhuis op ruim 50 m afstand die geen problemen hebben. Alles zag er net en ordentelijk uit, kortom, geen enkele reden denkbaar dat er op redelijke gronden enig bezwaar tegen voortzetting kon zijn. Zelfs een begin van consensus en gezond verstand blijkt niet mogelijk of denkbaar te zijn. Zoals we hebben gesteld, ter bevordering en continuering van bedrijvigheid en werkgelegenheid, zou men vanuit de gemeente juist tegengesteld dienen te reageren. Beste jonge potentiële ondernemer, het vermeend onmogelijke gaan we mogelijk maken. We nemen u bij de hand en lossen die zaken op. Het bestemmingsplan is geen baas over ons maar wij zijn baas over het bestemmingsplan. Wat goede wil en een paar pennenstreken en u is gered en u kan door, goed voor u en voor iedereen.

De potentiële koper sprak in

Deze hr. van der Jagt was daar al maanden mee bezig en werd eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd. Dit is om te beginnen dus al duidelijk strijdig met de verkiezingsretoriek dat alle partijen zo voor bedrijven en ondernemers zijn, en laten we er dan bij noemen, toerisme en ook recreatie (b.v. met de caravan) willen stimuleren, en voor betere leefbaarheid zijn, en Botman slaat ook bootjes op voor onze vaarroutes en waar hebben we het allemaal precies over. Dit inspreken leverde wat verwonderde vragen van raadsleden op, die toch zich kennelijk af vroegen of Medemblik wel goed bezig was. Aan stalling is ook gewoon behoefte nu alle mogelijkheden in de omgeving benut blijken te worden, en waar moeten die pakweg 200 caravans, campers en bootjes naar toe als de goden daartoe beslissen. Was dit nu beleid, of, zoals P. Groot van BAMM het benoemde "wanbeleid". Aan de wethouder werd uitleg gevraagd.

De wethouder legt uit

We hebben het nu over de commissievergadering van 11 januari 2018, die als alles goed is op de site van Medemblik terug kan worden gekeken (ook de inspraak en discussie m.b.t. de z.g. Nissenhut). Wat de wethouder (Tigges) stelde was dit het geldende beleid was, zoals ook door de gemeenteraad was vastgesteld. Als ze het dan één iemand toe zouden staan zou dit een precedent werking hebben naar pakweg 15 anderen toe nu er zoveel van dit soort gedoogtoestanden bleken te zijn, en als de raad het anders zou willen dan moesten ze dit maar laten weten. Wederom dus ook de paranoia aangaande precedentwerking.

De mening van BAMM

BAMM is hier de stellige mening toegedaan dat een ondernemer in principe over de eigen bedrijfsvoering dient te gaan, en dat, als opslag of wat dan ook, de beste beslissing is, dat dit moet kunnen en mogen, maar dit zal dan inmiddels ook wel duidelijk zijn. BAMM ziet er geen enkel probleem in om zulke opslag structureel gewoon toe te staan. Bang zijn voor precedentwerking is voor een heel deel paranoia, immers, wat is er mis mee om iets waar geen problemen uit voortkomen, gewoon algemeen toe te staan. Duidelijk moge zijn dat, als zo een bedrijf kan worden verkocht met de klandizie van de opslag erbij, dat dit beter verkoopt, en een betere prijs kan generen. BAMM ziet geen reden om iemand dat te misgunnen.

 

Uitbreiding (tulpen) bedrijven in polder Het Grootslag

De eeuwige non discussie

Hoewel het veel lijkt betreft het maar enkele bedrijven waar dit over gaat. Potentieel kunnen er nog enkele bijkomen maar zeker niet veel. Dan spelen deze zaken ook in aangrenzende gemeenten (Enkhuizen, Stede broeck, en Drechterland) die op verschillende wijze met zaken omgaan, maar waar zaken al zijn gerealiseerd en daar dus ook gewoon hebben gekund, ook al zagen we daar ook wat worstelingen. (Gebr. Wagemaker in Drechterland, fa Karel in Enkhuizen, Germaco in Stede broeck) . Ook zaken als arbeidsmigranten enz. zijn niet aan gemeentegrenzen gebonden, maar worden verschillend per gemeente bezien en benaderd.

Vaak zijn gemeenten meer ontregelend dan regelend

Van de honderden bedrijven en bedrijfjes die er zijn geweest is er geen 10 % meer over, en er verdwijnen er nog steeds. Dit ging in veel gevallen niet van weelde, en des te meer waardering dient er te zijn voor de bedrijven die het wel hebben weten te redden, dit door goed vakmanschap, ook gesteund door onderzoek, onderwijs en moderne technieken. Deze toplaag van de bedrijven is algemeen gesteld zeer innovatief en geeft ook veel aandacht aan verduurzaming en vergroening. Sprake is van capabele managers, van de kleine categorie van doorgaans reeds lang bestaande bedrijven, die ook in hun lange bestaan door voldoende eigen vermogen financierbaar zijn, een groep vaste medewerkers in dienst hebben, en vrijwel geen verloop in personeel.

Exportgroei

Een bijzonderheid daarbij is dat dit luxe artikel zich kan verheugen in een groeiende markt, die overigens de ondernemers zelf bewerken en creëren, die ook zeer is gericht op export dus zeer goed voor economie, dus export, dus betalingsbalans en verkrijgen van deviezen. Dit wordt mogelijk gemaakt door grote contracten met vooral de grootwinkelbedrijven zowel in Nederland maar meer en vooral de landen die ons omgeven. Men weet dus in die afzet te slagen, die om grote hoeveelheden gaat door aan hoge kwaliteitseisen te voldoen waarbij die bedrijven soms ook gegarandeerde duurzame productie eisen, en er hoge eisen worden gesteld aan de logistiek, nu sprake is van een kort houdbaar product, zaken die alle perfect onder de knie zijn gekregen. Om hier een gedachte bij te bepalen, naar verluid is de Nederlandse productie groeiende van ca. 2 miljard, naar ca. drie miljard stuks, waarvan een belangrijk deel verspreid over de gemeente Medemblik, niet alleen het Grootslag maar ook Zwaagdijk, Onderdijk en Wervershoof.

Nog even gesteld

Voor ons is de polder het Grootslag geen gebied wat uitblinkt in schoonheid, maar wel een gebied wat van belang is om in meerdere opzichten brood op de plank te krijgen of eten op het bord. In onze beleving wordt er derhalve een overdreven waarde en aandacht gegeven aan landschappelijke waarden, en inpassing enz. waar niemand op let of aandacht voor heeft. Wel zien we dat de meer dynamische bedrijven al uit zichzelf wat betere aandacht geven aan hun erven, en dat de bedrijven die op hun einde lopen vaak wat verrommelen en zelfs verpauperen. Op de z.g. verkavelingswegen komt nagenoeg alleen bestemmingsverkeer. Dan nog een ander punt. Na de verkaveling heeft men bedrijven z.g. bouwblokken toebedeeld. Veel van die z.g. bouwblokken zijn zonder kennis van de eigenaren door de gemeenten geschrapt, wat BAMM ook beziet als onbehoorlijk handelen.

Provincie en ARA commissie

Om die zaken mogelijk te maken speelt de provincie een belangrijker rol als de gemeente (wat we daar dan ook van mogen vinden?) Dan is er nog een commissie die vrij strikte ruimtelijke eisen stelt (wat we daar dan ook van mogen vinden) en eigenlijk is dan het werk voor een gemeenteraad nagenoeg al af. De discussies die zijn geweest hebben bij ons de indruk gegeven dat sommige raadsleden en partijen zich ook enigermate in hun belangrijkheid (en ego) aangetast voelen als ze zonder discussie met al die al voorgekookte zaken te gemakkelijk instemmen. Ook meent gemeente Medemblik dat het Grootslag zogezegd productiegebied moet zijn, dus ondernemers buiten dit gebied wil discrimineren. ook daar is BAMM het (ten principale) mee oneens, In zowel Zwaagdijk Oost en Wervershoof zijn ook dergelijke bedrijven aanwezig, die geen ongelijke behandeling vermogen te verkrijgen.

Om een gedachte te bepalen

Op basis van ons bekende gegevens, maar alleen om een indruk te geven en een gedachte te bepalen, doen we een (hele ruwe) schatting van een jaarlijkse productie van de in Medemblik gevestigde tulpen teelt bedrijven, van 500 miljoen stelen tulpen die gemiddeld 13 cent opbrengen zodat sprake is van een omzet (alleen van Medemblikse tulpenbedrijven) die ca. 65 miljoen Euro beslaat, en de laatste jaren ook in goede mate winstgevend is geweest, en voor ca. 90 % zal worden geëxporteerd. Dit zou dan ca. het drievoudige zijn van wat er in de z.g. toerisme en recreatie sector in Medemblik omgaat, een sector die als zo belangrijk wordt gekenschetst, dat we die met gemeenschapsgeld moeten stimuleren. Overigens is de totale agrarische sector, inclusief handelsbedrijven nog veel breder en uitgebreider (Seed Vally, Lelieteelt en handel, Bloemkool en Brokkelie) en hebben veel bedrijven ook buitenlandse vestigingen.

De lokale politiek houdt hun ontwillelingstempo niet bij

Overduidelijk is dat politiek en locale besturen dit soort ontwikkelingen niet bij weten te houden, niet begrijpen wat er plaats vindt, daar waanideeën over hebben, het onvoldoende volgen,en niet weten hoe de moderne tijd zich ontwikkeld, en dat zaken integraal van aanzienlijk belang zijn voor de gehele samenleving. We zien dat lokaal beleid bij dit soort zaken gewoon vaak (ver) achter de feiten aanloopt, meer speciaal op het gebied van bestemmingsplannen en bouwblokken. Dit leidt tot discussie over of er wel nut en noodzaak is voor een plan, of er wel aan duurzaam wordt gedacht enz. terwijl de ondernemer de politiek juist meestal al ver vooruit is, en belang voor landschappelijke inpassing en wat dies meer zij, een zaak die voor de bevolking in algemene zin, juist laag wordt ingeschat. Voor BAMM geld dat brood op de plank eerst komt, en dan noodzakelijke zaken, en leuke dingen zijn pas mogelijk als het benodigde geld eerst daadwerkelijk wordt verdiend, zaken waar veel meer over valt te zeggen en te discussiëren.

De vierde uitbreidingszaak in de laatste paar jaar

Beginnende bij gebr. Hof, daarna Bas Karsten, daarna Boon Breg, hadden we per 18 januari j.l. de meningvormende discussie aangaande de aanpassing en modernisering van het bedrijf Ruiter- Wever. Bij zo een aanvraag zijn dan al snel een paar honderd pagina's gevoegd aangaande allerlei zaken en onderzoeken zoals een beeldkwaliteitplan, en andere zaken, zoals iedereen ook op eenvoudige wijze op de gemeente site terug kan vinden. Dit behoeft al een grote voorbereiding gedurende langere tijd, en flinke kosten. BAMM meent dat dit minder zou kunnen tenzij zaken er op gericht zijn om zoveel mogelijk Bureau's en bureaucratie in stand te houden. Dan zijn dit ook zaken waar de provincie zich nog in aanzienlijke mate mee bemoeid. Als alle instanties en ook de provincie rapporteren dat voor hen zaken op orde en in orde zijn, en zo een plan komt met volledig groen licht in de gemeenteraad, dan zou men kunnen en mogen verwachten dat het als hamerstuk kan passeren. Zo blijken zaken dus niet te gaan.

Te grootschalig

Allereerst lijken vooral de kleinere (links georiënteerde) één en twee zetels bezettende partijen er grote moeite mee te hebben als er op een plan niet nog allerlei zaken kunnen worden ingeperkt, en zijn ze kennelijk allergisch voor grootschaligheid, en wordt er ook argwaan en achterdocht geuit naar de ondernemers, vaak zonder grondslag, en wordt de maatschappelijke waarde van goede ondernemingen nogal miskend, en ook de andere partijen uiten bedenkingen. Nu wij geen vragen of bedenkingen hadden vroeg PWF ons waar dan wel onze grenzen lagen voor uitbreiding. Daar kunnen we kort over zijn: Daar waar alle instanties met een plan instemmen, en dit is wat de ondernemer de beste criteria acht voor hun onderneming dan stemmen wij ook in.

Geen zaken begrenzen om het begrenzen

Wij zullen zaken zeker niet willen begrenzen om het begrenzen. Daarbij zijn dit soort ondernemingen er vrijwel standaard op ingesteld om zaken net en ordelijk te laten zijn, en voldoende binnenruimte helpt om minder opslag op de buitenruimte te plaatsen. Daarbij laten wij bij voorkeur de ondernemer de keuzes. Om b.v. beplanting met alleen binnenlandse bomen dwingend op te leggen gaat ons veel te ver.

In wijsheid besloten

In eerdere instantie is in wijsheid besloten dat, als een bedrijf meer dan 4 ha. uit wilde breiden, dat ze dan een ander bedrijf met bouwblok aan zouden moeten kopen. Dit zou dan gesaneerd moeten worden, wat sloop of gedeeltelijke sloop in kon houden maar daarbij een discussie of dit nu wel duurzaam was, en zinnig. De achtergrond gedachte daarbij was dat er bij te kleine, niet meer rendabele bedrijven verpaupering kon dreigen, en dit daarmee kon worden voorkomen. Ook hebben wij aan wethouder Nederpelt de vraag gesteld waarom de bedrijfstak toerisme met gemeenschapsgeld werd ondersteund, en andere sectoren, b.v. de agrarische sector niet. Het antwoord was dat de agrarische sector dit nu eenmaal niet benodigde, wat daar dan verder ook van kan worden gedacht en gevonden.

Onredelijke regels, misbruik van macht

We benoemen dit hier apart want wat we hier zien, is iets wat we met regelmaat zien gebeuren, namelijk, men heeft als overheid of als gemeenschap een probleem. Als dit jou probleem is, dan is het aan jou ook om dit op te lossen. Natuurlijk kan iemand proberen dit in de schoenen van een ander te schuiven, maar normaal gesproken zal dat niet gaan, nu je die ander niet kan dwingen, en het ook zeer onbehoorlijk zou zijn. Maar overheden, zowel de landelijke, als de lokale overheden denken daar vaak anders over. Natuurlijk denkt een overheid niet zelf, het zijn dus altijd mensen die dit voor en namens de overheid besluiten en die zijn niet altijd net en behoorlijk, maar dat is voor de lezer dezes, geen nieuws.

Voorbeelden te over misbruik van macht

Hier zijn landelijk ook voorbeelden van ten over, en eigenlijk vinden veel mensen het normaal, of zijn ze er aan gewend dat de overheid zijn macht misbruikt. In een vorig deel hebben we al beschreven dat, in het kader van wat burgerpret met vaarroutes, heeft men b.v. nog in het oude Andijk bedacht dat men iemand die een duiker wil vernieuwen (wat overigens nooit gebeurt) simpelweg dwingt om tienduizenden meer te betalen aan een doorvaarbare brug. In dit zelfde licht bezien, dus ook in dit rijtje thuishorende, is ook het besluit om een verlopen bedrijfje te kopen als men zijn bedrijf aan de moderne eisen aan wil passen.

De discussie van 18 januari 2018

Zoals al aangegeven, het leek een hamerstuk, maar er kwam een discussie van een uur. Het voorliggende plan zou in fasen, over een aantal jaren ten uitvoer komen. Verder werd gesteld dat men in het onderhavige geval, naar een te koop staan bedrijf(je) had omgezien maar niets had gevonden. Dat er momenteel niet veel (opzichtig) te koop staat is ons ook duidelijk. Hoe hard men gezocht had is ook onbekend, evenwel, met de Christen Unie voorop werd daar nogal een punt van gemaakt. De CU was zelf op zoek geweest en meende dat er beter gezocht kon worden of meer geboden, en omdat zaken gefaseerd werden kon over een langere periode worden gezocht, zaken die van andere wel steun verkregen (overigens op de site terug te zien). Door ons is het wanbeleid genoemd wat afgeschaft mag worden.

Ten principale er mee oneens

We zien hier dat bedrijven worden gedwongen om aanzienlijk hogere kosten te maken dan nodig zou zijn. Daarbij kunnen degenen die die regel kennen dit uitbuiten door flink te overvragen als iemand daarbij klem zit, en is het veelal voor de hand liggend dat er op zo een operatie(soms flink) verlies wordt geleden. Dit gaat dan onder het mom dat zulke bedrijven zodanig gezond zijn dat ze best wat geplukt kunnen worden. Allereerst is een dergelijke aanname al een gotspe. Bedrijven zijn toch veelal zwaar gefinancierd, en er wordt ook vaak geïnvesteerd om uit de rode cijfers te kunnen blijven.

Staat haaks op het stimuleren van het bedrijfsleven

Sprake zal zijn van onderlinge verschillen en omstandigheden, maar ook als de z.g. schade wel meevalt, dan zijn wij stellig tegen het principe dat men bedrijven gemakkelijk voor allerlei zaken op kan laten draaien, en daarbij veel zaken dwingend opleggen. Het melkkoeien principe. Zoals eerder ook aangegeven, van overheidszijde zou de instelling zodanig moeten zijn dat men voldoende ruimte biedt om in goede mate tot goede resultaten te kunnen komen, in plaats van die mogelijkheden (vaak zonder duidelijk doel) in te perken.

 

Samenvatting week 5 deel 1

Leon Arends, "Wings of Change"

Beschreven is een tweede deel en vervolg van wat in week twee is beschreven als "De economische agenda" . Feitelijk evalueren we de vorige raads periode(s) en beschrijven dat, ondanks de geuite goede intenties, deze zaken gewoon beter kunnen, als we dat ook willen. Veel dingen gaan wél goed (die beschrijven we niet) maar er is ook veel wat kan beter, en dat er zaken veranderen zal er met de huidige bezetting niet in gaan zitten. Het eerste beschreven deel staat hier wat los van, want is een beschrijving van een biografie van Leon Arends, onze nr. 2 op de kandidaten lijst. Evenwel, in relatie daarmee en in vervolg daarop, beschrijven we dat ze een uniek bedrijf op wilden zetten, waar alleen maar positieve zaken over waren te melden, wat bijna verongelukte in de bureaucratie van Medemblik, en dus een duidelijke casus hoe het niet moet en dat zaken beter kunnen en moeten.

Kritiek op bestemmingsplannen

Ongeveer alle zaken die we beschrijven hebben een ongelukkige relatie met het bestemmingsplan (strijdig met). We beschrijven dat we bestemmingsplannen zeer discutabel vinden, bureaucratisch en dat ze meer kwaad dan goed doen, maar ook dat er wetswijzigingen aan staan te komen. Een bestemmingsplan betekent eigenlijk dat zaken op schrift zijn gezet en wettelijk gelden. Als er dan zaken aan de orde zijn behoeft er niet nagedacht te worden en gezond verstand op losgelaten. maar dat de beschreven bestemming slaafs wordt gevolgd. Nu dan toch vaak verandering en wijziging nuttig en van belang zijn, dient eerst dit bestemmingsplan ondersteboven getrokken te worden, voordat er een zinnig oordeel op kan volgen.

Caravan opslag en polder het Grootslag / tulpenkwekerijen

In de relatie daarmee beschrijven de o.a. de interactie over caravan opslag in leegstaande kassen. Dat is dus strijdig met de agrarische bestemming. Wel wordt dit gedoogd maar dit is persoonsgebonden, dit gedogen vervalt bij verkoop of wat dan ook, en mag niet door de koper worden voortgezet. Wij hebben daar onze bezwaren tegen geuit en geschreven. Wat men beleid noemt, noemt BAMM wanbeleid.
Ook beschrijven we zaken aangaande de bedrijfsuitbreidingen o.a. in polder het Grootsleg, Hoewel steeds met flinke discussie is daar steeds het groene licht voor gegeven. Wel zijn we, zoals we beschrijven, kritisch op een aantal zaken. Wat we vooral stellen is dat in de breedte er wel een betere verhouding tussen bedrijfsleven en gemeente, zich heeft afgetekend, en men is daar inmiddels vrij zelfvergenoegzaam over. We hebben inmiddels gemotiveerd en beargumenteerd waarom wij menen dat zaken nog aanzienlijk beter kunnen, en dat er nog steeds zaken zijn waar we met plaatsvervangende schaamte op terug zien.

We hebben aangegeven dat er, mede in relatie met voornoemde zaken, er zaken zijn die we ook nog nadere aandacht willen geven, die daar in nadere relatie mee staan. We maken daar week 5 deel 2 van wat hier nu volgt ...

 

Samenvatting

Vlietlandhuis, normale woningen.

De Brug, 30 huisjes / geen vakantievoorzieningen.

De Brug van andere zijde.

Woningen op De Maar.

Polen razzia op vrijdag 24-09-2010 ca. 7 uur ’s avonds, Polen op straat gekeild en zoek het maar uit.

Grote open kale plekken op houten deel van het Vakantiepark het Grootslag.
Bijna de helft van houten bungalows gesloopt.

Week 5 - vervolg

Politiek café

Dit deel is in het verlengde van het vorige deel, zijnde de z.g. "Economische agenda" Hierbij vermeld dat we dit schrijven op donderdag 1 februari, zijn gestart. Gister is er een z.g. Politiek café door de dorpsraad te Andijk georganiseerd, waar in ieder geval een veelheid aan standpunten door de diverse partijen naar buiten is gebracht. Daarbij betoogden de meeste partijen, die ook tezamen een flinke meerderheid hebben in de raad, hoezeer ze met bedrijven en economie begaan waren, maar wordt er nog niets toe of af gedaan aan de eerder beschreven zaken. Sprake was van een goed geplande en georganiseerd bijeenkomst.

Raadsvergadering 1 februari 2018

Die zal dus, dit schrijvende, hedenavond plaats gaan vinden, waarbij er nu, door andere partijen, een motie wordt ingediend om het z.g. Nissenhut plan mogelijk te maken, met zoveel beperking daarbij ingebouwd dat het voor ons onmogelijk denkbaar is dat er sprake van een rendabele exploitatie kan zijn. Zoals al eerder gesteld zijn we daar exact mee op de verkeerde weg. Degenen die het plan hebben ingediend schijnen er tevreden mee te zijn, en het plan zou nu ineens wel eens wél aangenomen worden, en zal ook onze stem verkrijgen, maar heeft een flink risico in zich om tot mislukken gedoemd te zijn, maar we hopen tevens om ongelijk te krijgen.

p.s. Inmiddels is het zo gegaan als bovengaand voorspeld.

Wonen en werken

Hoewel we dit een vervolg van het vorig beschrevenen noemen, gaat dit ook, in relatie daarmee, over het wonen en werken, wat belangrijke zaken zijn. We komen daarbij ook met een aantal zogezegde controversiële meningen dus meningen waarmee we met feitelijk de gehele raad en college van mening verschillen. Dit dan al vanaf het begin van ons raadslid zijn. Tot nu toe hebben desalniettemin de meningen die we navolgend zullen beargumenteren, en nader gaan onderbouwen, zich niet gewijzigd.. Feitelijk zijn we meer in onze mening gesterkt dan dat we er aan zijn gaan twijfelen. We zetten deze zaken niet in een verkiezingsprogramma, of in speerpunten, mede omdat onze standpunten met regelmaat als zodanig zijn geuit, zowel bij gelegenheden in de raad, als ook in evaluatie / terugblik en vooruitzien, zoals die op de site in 2014 is geplaatst.

Onderwerpen zoals eerder aangegeven

1. Allereerst willen we een en ander stellen over wonen en woonsituaties in het algemeen, wat er beter zou kunnen en wat dit in de weg staat.

2. Wonen op vakantieparken.

3. Huisvesting Arbeidsmigranten.

4. Linten en bouwmogelijkheden daar.

5. Nieuwe wet "Omgevingswet".

Vooraf gesteld, dit zijn ervaringen, meningen en conclusies die P. Groot naar beste weten en kunnen stelt en formuleert. Daar waar andere kandidaten daar mee bekend zijn en / of kennis van nemen, kunnen ze zich daarmee verenigen en vereenzelvigen, of geven eigen input wat er in wordt verwerkt. Tevens blijft altijd de mogelijkheid bestaan dat alsnog een mening kan worden bijgesteld, of veranderd, maar dit zal alleen zijn, als blijkt dat de feiten onjuist zijn waar meningen of conclusies op zijn gebaseerd. Apart in dit verhaal is sowieso de aanstaande nieuwe omgevingswet, omdat daar nog veel aannames zijn, en er nog van veel giswerk sprake is. Evenwel, onder enig voorbehoud is hier zeker nogal wat van te zeggen.

Huidige situatie

Uiteraard is eenieder er mee bekend dat er de laatste pakweg (ruim) 10 jaar geschiedenis is geschreven, nu een opgaande tijd, zich veranderde in een langdurige economische crisis. Die crisis kwam onverwacht en onaangekondigd, met dien verstand dat een enkeling stelde dat de mogelijkheid aanneembaar was, maar dat die door alle betweters werd weggehoond, wat ook bewijst dat de mening van een grote meerderheid niet altijd de juiste mening is, wat pas vast staat als zaken bewezen zijn. Begrijpelijkerwijs stelden degenen die een huis konden en wilden kopen, dit vanwege de zakkende prijzen uit, tot aan het moment dat men er zeker van was dat de prijzen niet meer daalden, waarna een feitelijk nieuwe koopgolf opgang kwam, die tevens een extra stimulerende en economische boost gaf. Daarbij bleek dat er sprake was van een flink opgelopen vraag. Dit betrof vooral starters woningen, en woningen geschikt voor ouderen (minder groot, gelijkvloers, geen of minder tuin b.v. appartementen. De negatieve situatie veranderde dus vrij snel en onverwacht, zoals uiteraard bekend is.

Duidelijk keerpunt

Sprake was dus van een duidelijk keerpunt, wat woningbouw weer op gang bracht. Daar kwam bij dat gemeenten van overheidswege werden verplicht om een contingent z.g. statushouders te huisvesten en was er ook nog steeds te kort woonruimte voor z.g. arbeidsmigranten. Intussen was er in meerdere kernen totaal niets meer gebouwd, maar vaak wel locaties die al waren bestemd, en bleken er flinke tekorten voor starters, maar ook ouderen (babyboomers) die hun vaak royale vrijstaande huis wilden ruilen voor een luxe flat, met diverse variaties daarop.

Remmingen, beperkingen en ongemakken

Wat daarvan kan worden gesteld is dat het in bepaalde sectoren wel goed gaat, in andere wat minder. Verkoop van bouwterreinen, voor vrijstaande woningen, twee onder een kappers enz. is wel goed van de grond gekomen. Voor de ontwikkelaars zijn die ook het interessantste. Bij de sector sociale woningbouw hebben we van doen met woningcorporaties, die ook weer door het rijk zijn belast, wat remmend werkt, en als ze toch ergens willen bouwen dan is de grond soms van de gemeente, of van een projectontwikkelaar die allemaal dingen naar de hoofdprijs. Dit maakt dat er toch nog wachtlijsten van jaren zijn voor (betaalbare) huurwoningen, wat zaken zijn die dus over meerdere schijven gaan en nog zeker tijd gaan vergen, ook al wordt er wel aan gewerkt. Acute problemen, vergen dan van vergunning tot oplevering meerdere jaren. Zeker is dat er wel aan wordt gewerkt. Bij meerde bouwlocaties, wordt wat ruimer z.g. sociale bouw ingepland dan bij het originele plan.

Andere storende factoren

We stellen dus dat zaken wel redelijk gaan maar ook beter kunnen. Ook dat er meer met de groepen waar de meeste vraag zich voordoet dient te worden gerekend. Bij deze zaken speelt de provincie ook een grote rol, die dient plannen te fiatteren, legt diverse beperkingen op, o.a. in Abbekerk waar land al was bestemd en klaarlag, maar bouwen werd verboden omdat er (vermeend?) te veel weidevogels voorkwamen. Dan stelt de provincie ook aantallen vast, dus hierbij al aardig wat factoren genoemd die zaken beïnvloeden, en die in beleid van een gemeente c.q. gemeenteraad lastig in balans en onder controle zijn te krijgen. Evenzogoed is het belang niet te ontkennen dat er ook geen te hoge bouwcapaciteit wordt gegenereerd , en op enig moment (weer) voor leegstand wordt gebouwd.

Andere woonvormen

Veel zaken worden belemmerd door eerder gemaakte visies en plannen, en dergelijke zaken. Zo wordt gesproken over z.g. Tiny houses, kangoeroe woningen, CPO (collectief particulier Opdrachtgeverschap) en meer van dergelijke zaken worden veelvuldig besproken maar stranden op eerder gestelde regels, en gehakketak. Ook zouden er in de diverse linten nog een veelheid aan mogelijkheden mogelijk zijn, op allerlei manieren, voor allerlei doelgroepen, die niet benut mogen worden, om dan even niet te spreken van de belemmeringen die de Provincie opwerpt.

Wat BAMM daar van vindt

BAMM vindt hier dus niet veel van, maar stelt zaken vast. Wonen is voor de burgers uiteraard van essentieel belang. Nu men ook vanuit de gemeente in wil zetten op optimale leefbaarheid, is het wonen een zeer belangrijk onderdeel daarvan. Het andere, eerder besproken, modernistische punt, van burgerparticipatie, kan ook daarbij in ogenschouw worden genomen. Wat we daar van hebben gesteld is dat dit in het verleden zeer wel te kort kwam. Verder dat dit momenteel wel meer aandacht verkrijgt, overigens met vallen en opstaan, en soms productief, maar soms ook contra productief werkt. We hebben beperkingen bezien (ook met bestemmingsplannen), en wisselende en tegenstrijdige belangen. Ook dat zowel projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en ook de Provincie regelend, verstorend, remmend kunnen zijn.

Wonen op vakantieparken

De eerste week dat we gefuseerd waren tot groot Medemblik en wij dus voor het eerst in de raad zaten (7 jaar geleden), werd door A. Schouten (CDA) geopperd dat er op vakantiepark de Vlietlanden permanent werd gewoond en dat we daar als gemeente wat aan moesten gaan doen. Dat kwam niet helemaal uit de lucht vallen, bij lange na eigenlijk niet. In ons verkiezingsprogramma hadden we al opgenomen, wat wij daar van vonden, en dat we er, onder bepaalde voorwaarden, geen enkele probleem mee hadden, maar daar komen we nog nader op terug. Wat er toen van was, was dat de Vlietlanden daarvoor bij Wervershoof, behoorde en er daar in Wervershoof al veel over te doen was geweest, Daar stond o.a. A Schouten buiten nu hij raadslid in (het oude) Medemblik was, o.a. met partijgenoot K. Gutter toen als wethouder en later in het gefuseerde Medemblik. Kennelijk was dit al ruim voor de fusie zo opgezet, dat men daartegen in actie zou gaan komen..

Extra vergadering

Zaken zijn inmiddels dus 7 jaar terug, we herinneren zaken wel in globale zin, niet in detail. Alles is terug te zoeken maar daar gunnen we ons de tijd niet voor en is niet belangrijk genoeg. Er werd meteen een extra vergadering geregeld, het bleek dringend te zijn m.b.t. een lopende rechtszaak, en verlopende termijnen, en eventjes leken de grootste vijanden van Medemblik op de Vlietlanden te wonen. Wel vreemd omdat twee raadsleden (en één van CDA) zelf (permanent) op dat park woonden. Om welke actie het precies ging weet ik niet meer, wel dat wij, samen met R. Huijsen, als enigen tegen stemden, de anderen gingen als volwaardige Don Quechotten de (juridische) strijd aan.

Terug in de tijd

Onze verhalen zijn lang omdat er nu eenmaal veel over is te zeggen en te schrijven. Zaken moeten ook navolgbaar zijn, wat soms een teruggang in de tijd noodzaakt. ook daar kan van wat vervaagde herinneringen sprake zijn, of iets niet voldoende of volledig juist hebben op geslagen maar we moeten terug tot ca, 2003/04. Landelijk (tweede kamer), leek te zijn besloten dat wonen op vakantieparten niet zou moeten mogen. Dit bleek dan weer niet al te doordacht, en gaf nogal wat lawaai en kritiek, waarna er wat (lelijks) met die wet gebeurde, Ingetrokken of niet uitgevoerd of wat het ook moge zijn geweest. Daarvoor in de plaats kwam dat vakantieparken er waren om te recreëren en niet om te wonen, maar dat zij (landelijk) de handen er verder van aftrokken, en gemeenten het zelf mochten bepalen of ze dit al of niet in wilden stellen. Op het bordje van de locale politiek dus.

De locale willekeur

Zaken dienaangaande waren daarna regelmatig in het nieuws, uiteraard niet van gemeentes die zich er niet druk over maakten, zoals die er vele zijn, maar over de gemeenten die wel de strijd aangingen en dat waren er ook nogal wat. Zo voelde het toenmalige Wervershoof zich daartoe geroepen, en ook de gemeente Andijk. Dit ging dus bij de fusie automatisch over naar groot Medemblik die ook meende dat ze die zaken moesten bedisselen, en zo vielen wij dus ook in de eerste raadsvergadering al met de neus in de boter. Het ging feitelijk om twee zaken die door elkaar heen speelden. Allereerst waren er mensen die een vakantie bungalow of huis hadden gekocht en er lekker waren gaan wonen, en daarnaast ging het ook om de arbeidsmigranten, in hoofdzaak dus Polen, (verder de Polen) die daar woonden zolang ze hier werkten. Nu we ook verwikkelingen en wel en wee van de Polen zullen gaan beschrijven, zal dit deel wat in elkaar over gaan lopen.

Jalousie en kinnesinne

Allereerst geven we weer wat de mening van BAMM is. Allereerst geld voor BAMM dat ze tegen betutteling en overheidbemoeiing zijn als dit verder aan niemand overlast bezorgd. We ervaren dat er zeker partijen zijn die menen dat ze zich echt overal mee moeten bemoeien. Daarbij hebben ze feitelijk geen valide argumenten. Men stelt dat vakantieparken er zijn, om te recreëren en niet om te wonen, dus (permanent) wonen mag niet om die reden, maar is dat nu echt wel een valide reden. Er wordt niemand gehinderd of te kort gedaan. Met woont (doorgaans) in eigen eigendom, dus wat is er mis, wat is het probleem. Wat in ieder geval een onderdeel van het probleem is, is voor ons wel duidelijk maar zal door anderen worden ontkend en bestreden. Ook raadsleden en bestuurders zijn mensen, en mensen zijn vaak jaloers. Een niet te duur huis(je) in een mooie omgeven, gunt men zichzelf wel maar een ander niet. Nu er in de argumenten geen zinnigs terug is te ontdekken menen we dat het in de hoofdzaak Kinnesinne en Afgunst is.

Mening van BAMM

Voor BAMM geld nog steeds dezelfde mening die ze ingenomen hebben toen dit dus ca. 7 jaar geleden aan de orde kwam. BAMM zien vakantie parken als een bedrijf, en ook niet anders dan welk bedrijf dan ook. Daar waar bedrijven zich in een bepaald artikel specialiseren, zijn ze er in principe vrij in om, b.v. bij onvoldoende rendement, op iets anders over te schakelen. Een agrariër mag zelf bepalen of hij aardappelen teelt of suikerbieten, iedereen acht bedrijven vrij om over te schakelen maar dat geld voor vakantie perken ineens niet. Dat acht BAMM irreëel. Dan zijn vakantie parken onderling zeer verschillend, goedkoop of duur, of oud (en verouderd) of nieuw en modern, en alle panden in eigendom, of juist alleen verhuurd en dan dus allerlei variabelen daarbij denkbaar. Daarbij hebben die parken een eigenaar of een bestuur of een vereniging van eigenaren, die een overkoepelende autoriteit zijn.

Bestuur of eigenaren bepalen hun beleid

Het zou de normaalste zaak van de wereld behoren te zijn, dat de eigenaren of een bestuur bepaald, wie er wel en niet mogen vertoeven. Als men, of een meerderheid beslist dat er b.v. geen Polen mogen wonen dat zijn ze daartoe bevoegd (ook al lijkt het wat op discriminatie waar men weer lawaai over kan maken). Als men die, of andere groepen of wat dan ook, niet toe wil laten dan hebben ze dat ook zelf in de hand. Dit geld natuurlijk ook voor het z.g. permanente wonen. Als een bestuur dit (per sé) niet wil dan is het sorry, en gebeurt het niet. Als voorbeelden, IJsselhof in het Grootslag is een vrij nieuw en modern park. Die hebben één eigenaar die ze uitsluitend aan vakantiegangers verhuurt. Op het aangrenzende park staan stenen bungalows, die alle particulier eigendom zijn. Als eigenaar zou het toch wel normaal zijn om zelf te besluiten wat men er mee wil doen.

Andijk na 2004

Zoals gesteld begonnen overheden zich pas na 2004 over vakantieparken te bekommeren, eerst aangestuurd door de landelijke overheid. Of daar specifieke aanleiding toe was is onbekend. Later is dit dus bij gemeentes over de schutting gekiept, en door sommigen fanatiek opgepakt, en bij andere gemeentes juist weer helemaal niet. Bekend bij ons is dat dit in 2007 in Andijk opborrelde, in een vergadering stelde een toenmalig raadslid, later wethouder, dat de gemeente Andijk zaken aan ging pakken, als reden gaf hij aan dat er bungalows werden aangekocht door lieden die ze permanent aan Polen verhuurden, en daar (te) veel aan verdienden. Wat wij daar dan van hebben gemaakt is dat dit inderdaad uit kinnesinne voortkwam. Daarover later meer.

Permanente bewoning

Zowel Polenhuisvesting en permanente bewoning werden onder één noemer geplaatst, en werd strijdig verklaard met het bestemmingsplan en was daarom verboden. Meer permanente bewoners (niet Polen zijnde) woonden vooral in het stenen (6 persoons) deel. Sommigen hadden ze aangekocht, anderen huurden ze van een eigenaar. Vaak was het wel als tijdelijk bedoeld, maar werd dit wel wat opgerekt. Het bijzondere en eigenlijk bizarre was dat het voor een deel sociale probleemgevallen betrof, b.v. mensen die gescheiden waren, in armoede vervallen etc. Als die bij de gemeente Andijk aanklopten met hun problemen (b.v. bijstandaanvraag) dan was het de gemeente zelf die ze op die mogelijkheid wees wat lange tijd dus problemen oploste, totdat dit plotsklaps niet meer leek te mogen.

Gedoogvergunning

Na veel gehakketak (zoals menigeen dit wel kent), is de z.g. gedoogvergunning bedacht. Wonen mocht persoonsgebonden. Alle de bewoner eigenaar was, verviel de vergunning als hij / zij de woning op gaf. Niet of moeilijk kunnen verhuren en moeilijk(er) kunnen verkopen zijn uiteraard flinke aderlatingen. De moraal van deze alineá is dat men van overheidswege onberekenbaar, dom en onbetrouwbaar kan zijn. Dit zint de fanatici dan weer niet zo, dus er is een stroming die er toch een eind aan wil maken. Niet iedereen registreert zich (mede daarom) naar behoren, derhalve wordt er gecontroleerd, gedreigd, ongelijke behandeling, en bij de mensen die het betreffen veel onzekerheid, alles dus in tegenstelling tot de leefbaarheid die de gemeente naar eigen zeggen wil bevorderen en al deze zaken in redelijkheid gesteld dus niet te duiden. Daarover straks meer als we de Polenhuisvesting gaan bezien.

Wervershoof

Bij Wervershoof betrof het de reeds eerder genoemde Vlietlanden. Dit park was opgezet door een dhr. van Vliet, en zal zijn ontstaan ca. 30 jaar terug. Deze dhr. van Vliet was ook politiek actief in gem. Wervershoof en had dus ook politieke invloed. Daarnaast is een golfbaan aangelegd. Zaken waren omstreden en werden bestreden, maar zoiets dooft uit en in wezen is er sprake van een mooi park en een goede golfbaan, en wordt door ons een verrijking genoemd. De gebouwde huizen zijn allemaal in particulier bezit. Bij aanvang van het park was bepaald dat het een vakantiepark zou zijn. Of de gemeente dit eiste of dat de eigenaar dit stelde is ons onbekend, feit is daar er al snel mensen gewoon gingen wonen en niemand daar problemen over maakte.

Geschiedenis Vlietlanden

Dit nam dus van lieverlee toe, de eigenaar verkocht de huizen daardoor gemakkelijker. Maar ook vanuit de gemeente Wervershoof kwamen geen problemen naar voren. Bij ons bekend en stellig door een bewoner bevestiging gingen meerdere potentiële bewoners eerst bij de Gemeente langs, en die bevestigden dat bewoning (oogluikend) toe werd, dus was toegestaan. Iedereen blij en gelukkig leek het. Totdat in Wervershoof ook de roep tot, mag niet, en vakantiepark (alleen) voor vakantie, en van Vliet vult zijn zakken, en zit zelf in de raad dus beïnvloed de politiek en zaken gingen ook daar, kennelijk ook ca. 2007 op tilt.

Raadsleden op de Vlietlanden

Hierbij woonden er dus ook raadsleden op de Vlietlanden. Als we het goed herinneren was er een (vrouwelijke) wethouder die er op sneuvelde en twee kampen, en verziekte sfeer (vochten elkaar de tent uit), maar kort voor de fusie wist het ene kamp een raadslid in hun kamp te krijgen, (vraag mij niet hoe) en is er enkele maanden voordat met zou gaan fuseren, een raadsbesluit genomen dat permanente bewoning zou worden toegestaan. Met dat genomen besluit ging Wervershoof dus de fusie in, en zoals we al stelden, stonden er al Medemblikker raadsleden klaar om dit besluit weer onderuit te werken, en daar zaten we dus met ons goede gedrag. Vanuit Wervershoof waren er dus ook raadsleden uit de vorige raad gekozen, dus die konden na de fusie doorbakkeleien.

Verdienmodel

Zowel op het Grootslag in Andijk als ook op de Vlietlanden waren er dan ook tegengestelde (financiële) belangen want beiden hadden ze een verhuurbedrijf. Dit bedrijf verhuurde de woningen die een eigenaar hadden die hun huis in de verhuur hadden. Daarbij was 1/3 van de opbrengst voor de verhuurder, dus die wilden zo veel mogelijk huisjes te verhuren, dus ook zo weinig mogelijk permanente bewoning dus allerlei verstrengelingen en groepsvorming. Dit behoort dan verder hun zaak te zijn waar een gemeente buiten staat.

Vervolgen

In de interactie na de fusie kwamen er dan mails boven water die beïnvloeding aan moesten geven, en niet integer handelen van een (nog steeds) zittend raadslid, maar is ten langen leste, in het presidium, die zaak wat bijgelegd en uitgepraat. De bewoners die permanent woonden, dit leken er een negentig tal te zijn, hadden zich verenigd in een vereniging, wel was afgesproken dat ze niet uitgezet zouden gaan worden, net als in Andijk, gedoogd, maar niet als bewoonbaar verkocht mocht worden dus gauw een tonnetje minderwaarde, dus het ging nog wel ergens over. De verenigde club voerde dus rechtszaken tegen Medemblik wat in augustus 2012 de hoogste rechters (Raad van State) bereikte, en eindigde in een klinkende overwinning voor de Vlietland bewoners.

Wonden likken

Kasper Gutter was de toenmalig verantwoordelijke wethouder. De bewoners woonden in een mooi huis op een mooie plaats, maar voor lange jaren werd hun leven verziekt en was er onzekerheid. En waarom kunnen wij de geachte lezers niet uitleggen. Dan de kosten voor Medemblik. Die loopt uiteraard gewoon in de tonnen. Bedragen worden wat verdoezeld en liever niet openbaar gemaakt, maar we kunnen stellen dat er van een groot bedrag sprake is, gerechtskosten, advocaat kosten, en heel veel ambtenaren uren. Geld van de gemeenschap, geld van de kiezers. En wat heeft men bereikt, men heeft een aantal groepen mensen slapeloze nachten bezorgd, en hun leven verziekt, zonder dat ze enig iemand ook maar enig nadeel berokkenden. Tot zover dan de Vlietlanden.

De dwaasheid blijft doorgaan

Eigenlijk is dit de aanloop naar de huidige situatie die we aan de kaak stellen. We stellen dit aan de kaak om kiezers te overtuigen dat dit kostbare wanbeleid dient te stoppen, en dat wij ons daar al 7 jaar hard voor maken. Daarbij lijken ongeveer alle andere raadsleden gehersenspoelde zombies te zijn die met hun argumenten niet verder komen als vakantieperken zijn voor vakantiegangers om te recreëren en de bekende gemeenplaatsen. We kunnen vooralsnog weinig meer doen. Moties indienen die op voorhand toch worden afgewezen, zijn uiteraard verloren energie. Wat uiteindelijk wel werkt en resultaat heeft is om iedere gelegenheid te benutten om dit te benoemen en dit op basis van argumenten. Als we geen weerwoord krijgen weten we dat men geen argumenten heeft en is het proces gaande dat er na wordt gedacht of je toch niet een punt hebt.

Kunnen we scoren en wat denkt de keizer

Vervolgens wordt dan ook nagedacht wat de mening van de kiezer van zo een punt is en of dit niet zodanig aangewend kan worden, om het voor te doen komen dat men tot het betreffende goede idee is gekomen, wat ons al meerdere keren is overkomen, waarbij het doel is bereikt en de steil maar op de koop toe moet worden genomen. Zaken zijn dus nog steeds gaande op de diverse vakantieparken, waarbij nogal selectief met zaken wordt omgegaan en zaken worden gehandhaafd. Er zijn evenwel een paar kleinere parkjes, die alleen de naam van vakantiepark hebben, maar het niet zijn en nooit zijn geweest, zijnde "De Brug" en "De Maar".

Genadeloze heksenjachten

De brug is gewoon een woonwijkje. Sprake is van kleine huisjes waar prima in is te wonen en je je gewoon happy zou kunnen voelen als dit niet door de gemeente Medemblik werd verpest. Je mag daar wonen als je ook een ander permanent adres hebt. Meerdere bewoners hebben dat min of meer gefikst. Zo wonen er wat Poolse families die ook en adres in Polen hebben, en een familie had ook een adres in Brazilië (of ergens die kant op). Als je eerlijk opgaf dat zo een adres was vervallen dan kwamen de regeltjes …… en dienstkloppers in actie. Veel van die zaken gaan buiten de raad om, en het gros van de raad is van de regeltjes en van het handhaven. Wel kwam er langs dat er bepaalde gedoogvergunningen weer een jaar waren verlengd. Dat zijn natuurlijk geen oplossingen, gewoon stoppen met die onzin. Op naar een leefbaar en prettig en gezellig Medemblik.

Ieder park(je) zijn eigenheden en eigen verhaal

Bij vakantie huisjes behoren recreatie voorzieningen enz. "De Brug" was het eerste deel van een veel groter plan. In Opperdoes was een flinke camping, die verouderde en wat verpauperde, wat is verdwenen. De bestemming was er al (dus de grootste hobbel genomen) maar toch zijn de plannen verzand in allerlei discussies en vooral beperking van het verdienmodel en een gezonde exploitatie. Die plannen waren al tijden in bespreking voordat we in de raad kwamen, en zijn in veel raadsvergaderingen langs gekomen, en toen we dachten dat ze er eindelijk uit waren, begon de provincie te ontregelen, en intussen raakte het geld op en de bankier werd het zat, en hoe het precies zit weten we niet maar Medemblik is voor toerisme en recreatie en gooit er ook nog flink gemeenschapsgeld tegenaan maar laat wel goede plannen mislukken.

Geen vakantievoorzieningen

Dat die dertig huisjes daar werden gebouwd, meer dan 10 jaar terug was dit als voorlopers op het geplande park en hadden dus ook daarvoor kunnen dienen zo gauw als de uitbreiding er was geweest met horeca, kampwinkel, kinderspeelplaats etc. Evenwel, nu is er helemaal niets, maar b.v. prima huisjes voor ouderen of wie dan ook. BAMM acht wat daar gebeurd, en hoe men in de gemeente er mee omspringt feitelijk puur misdadig, en we zitten met plaatsvervangende schaamte voor wat de gemeente beleid noemt en wij wanbeleid. Ook als er wel voorzieningen enz. zouden zijn en een bepaalde geschiktheid als vakantiehuis dan zouden we er nog voor zijn om er als gemeente geen bemoeienis mee te hebben, maar kan er wel een bestuur of verhuurder daar regels voor stellen en die ook zelf handhaven.

De Maar

Op enig moment, pas in deze raadsperiode, werden we er mee bekend dat er nog een soort mini parkje bestaat in Twisk, met de naam "De Maar". In tegenstelling met "De Brug" bestaat dit al veel langer, kan wel ca. 40 jaar zijn. Was bedoeld (en bestemd) als vakantiepark (je) maar was ook te klein voor extra vakantie voorzieningen, mensen kochten de huisje, niet te groot maar groen en rustig dus iedereen was er voor een groot deel van zijn leven gelukkig, totdat het bestemmingsplan spook en handhavers met hun heksenjacht en dwangsommen enz. ook daar hun geluk wreed verstoorden. Op enig moment, als er dan al veel gedoe gaande is, er inspraken zijn geweest enz. dan zijn er wel weer een paar partijen die menen dat ze kunnen scoren door hun menselijke kant te tonen, maar dit blijft slappe hap.

BAMM heeft zich steeds duidelijk uitgesproken

De exacte situatie weten we op dit moment niet eens. Weer iets met gedogen enz. maar gewoon bestemming wonen er op knallen, en die mensen gewoon met rust laten is er naar ons weten nog steeds niet. Dit zijn op dit moment de meest schrijnende zaken, maar zaken strekken zich uit naar alle vakantieparken. Als raad worden we er maar spaarzaam over geïnformeerd wat er exact over gaande is, en uiteraard op gekleurde wijze in het kader dat het college meent om naar vermogen (kost best veel geld, we kunnen niet alles tegelijk etc. maar zijn best goed bezig) het door de raad bepaalde en vastgestelde beleid (!?!?) uit te voeren. We hebben eens een schema gehad wanneer men welk kamp zou gaan overvallen, maar de laatste tijd was meer van de leefbaarheid, dan van het onleefbaar maken, en van de burgerparticipatie, die in deze zaken dus gewoon nooit aan de orde is geweest.

Goed geld naar kwaad geld

Nog steeds gaan er dus grote bedragen naar dit soort handhaven, maar een juiste opstelling en berekening krijgen we nooit boven water. In de vorige raad deelde R. Huijsen (OWP) als enige onze mening. Ook partijen die worden bezien als behoudende middenpartijen (CDA, VVD, D66) staan er allemaal achter op basis van de bekende oneigenlijke argumenten, en als er al eens een extra schrijnend iets gaande is komen de iets menselijker reacties doorgaans uit de linkse (zich progressief noemende) hoek. Feitelijk zijn dit zaken waar het college met fanatisme uitvoering aan geeft, vooral ingezet in de vorige raadsperiode met wethouder K. Gutter als eindverantwoordelijk van deze zaken, die de raad zonder protest achter zich hielden.

De gemeenteraad als eindverantwoordelijke

Uiteindelijk is evenwel de raad de eindverantwoordelijke, en al deze geldverslindende en inhumane zaken kan de raad met een simpele motie (vreemd aan de orde van de dag) in één keer stoppen met een goede meerderheid. Zulke één tegen allen moties zijn niet zinvol, de gemeenteraad is uiteindelijk de boosdoener, en als de samenstelling van de raad, bij de verkiezingen niet veel verandert zal ons goede geld nog lang naar kwaad geld worden gegooid.

Arbeidsmigranten (Polen) en hun huisvesting

Mede in relatie met het vorige punt, spelen de vakantieparken hier ook een flinke rol en gaat dit in eerste instantie deels over een combinatie van beide zaken.

Ook hier eerst wat geschiedenis

In hun meningen en gedachten spinsels worden de meeste raadsleden niet gehinderd door kennis van zaken, vaak wel van vooroordelen. Nu degene die deze zaken beschrijft zeker meer dan 30 jaar met arbeidsmigranten heeft gewerkt en het door hem inmiddels (al 8,5 jaar) verkochte bedrijf dit nog steeds doet, durven we ons een goede ervaringsdeskundige te noemen. wij kunnen en durven te stellen dat we het over een (vermeend) probleem hebben wat nooit had behoeven te bestaan als de politiek het aan de bedrijven zelf had overgelaten, en men iets minder bedisselend en inschikkelijk was geweest. Nu zijn zaken nog steeds gaande in een non discussie met oneigenlijke argumenten, en zaken die men op wilde lossen juist alleen maar heeft verergerd, en heeft men meer problemen gecreëerd.

Onlosmakelijk van het gebeuren op vakantieparken

Zulke zaken ontwikkelen zich, te weinig bruikbaar personeel beschikbaar en wel buitenlanders, werkt als communicerende vaten. Lang geleden, werd veel gedaan met huisvrouwen en scholieren die men als kosten af kon trekken, en maar voor c. 10 % extra belast werden. Verder kwam er een Italiaan of Spanjaard langs, we hadden ook een aantal Israëliërs aan het werk, die ook op gunstige voorwaarden konden komen, maar onze overheid besloot dat de langdurige werklozen eerst aan bod moesten komen, en alles werd zwaarder belast. Daarna waren het Portugezen, Ieren (en Britten) en daarna (pas) de Polen. Eerst waren er werkvergunningen en veel gedoe, vanaf 2004 mochten Polen niet meer tegengehouden worden.

Positieve ervaringen

Gelijktijdig kwamen er ook uitzend bureau's die zaken regelden. Daar hadden en hebben we nog steeds goede ervaringen mee. Sprake was (en is) van harde werkers, het uitzendbureau regelde woonruimte, vervanging bij ziekte of vertrek, het was altijd seizoenwerk, de tijdsduur was niet altijd te bepalen, dat ze goedkoper waren was (en is) een fabel, wel goede productie, maar niet alle werkzaamheden werden snel geleerd, en de taalbarriëre was wat belemmerend. Voor seizoenswerk geld vaak een relatief korte periode werk, en het flexibel zijn is een belangrijk iets in dezen. Dat er wantoestanden voorkomen zal wel kunnen zijn, wij kennen ze niet, zowel bij de collega's en klanten die we kenden waren zaken goed voor elkaar en alle partijen tevreden.

Negativisme

Uiteraard was ook onze mening dat de Nederlandse werklozen, b.v. met migratie achtergrond dit werk ook zouden kunnen doen, en ook dat dit beter voor het land, de economie en de handelsbalans zou zijn. Toen wij ons lieten overtuigen dat we ook middels een speciaal ingesteld arbeidsbureau vergelijkbaar personeel konden krijgen gaven we dit een kans, en verzeilden in een negatieve spiraal. Niet op komen dagen, te laat, veel ziekmeldingen, lage productie en prestaties, aso in de omgang, en we eindigden met drie procedures, van lieden die, aangezet door advocaten en vakbonden, ons een proces aandeden, met voor hen een miniem resultaat, en voor ons veel kosten en narigheid. Een weg om snel failliet te gaan.

Schande gesproken

Op dit moment word schande gesproken over een proef waar werd gesteld dat men slechte ervaringen had met Turken en Marokkanen, (wat in dat geval fictief was), maar waar wij ons iets bij voor kunnen stellen. Een werkgever mag volgens ons ook nog steeds degenen aannemen die ze het meest geschikt achten. Dat positieve of negatieve ervaringen meetellen is voor ons navolgbaar. Zolang een uitkering gemakkijk verkrijgbaar is, en motivatie ontbreekt zal het dus zo zijn en blijven dat deze Polen (etc.) van belang zijn om onze economie draaiende te houden, en een goed productie en export land te zijn. Het negatieve imago, door velen aan Polen toegekend achten we in de grote hoofdzaak onterecht. Net als tussen Nederlanders zijn ook tussen Polen z.g. rotte appels. Als een Pool het in het werk verprutst, zien we ze wel eens verder ontsporen en crimineel worden, maar naar onze waarneming zijn dit incidenten die ten onrechte een negatief imago op de gehele groep drukken.

Ander negativisme

Die zaken gelden zeker ook voor indianen verhalen over uitbuiting, slechte huisvesting, slechte werkgevers, allemaal zaken die best wel voor zullen komen, maar waar ten onrechte de massa mee wordt gestigmatiseerd. Veel van wat men tegenwoordig nepnieuws noemt dus. Onder de gewone Nederlanders komen ook inbrekers voor, en zelfs moordenaars, maar dit maak niet dat alle Nederlanders inbrekers of moordenaars zijn. Dit dan algemeen gesteld, inleidend op de bewonings perikelen.

Woonvoorzieningen

Daar waar we dus langere tijd terug gaan zochten de ondernemers zowel als de uitzend bureau's een woonoplossing. Door ons zijn die ook in te koop staande woningen gehuisvest geweest, later in de deals met de uitzend bureau's zochten ze die oplossingen waar ze beschikbare woonruimte vonden, wat zeker voor een deel in vakantieparken was. Soms wat provisorisch b.v. in een caravan, en hoewel de Polen meer naar prijs dan kwaliteit keken, waren er inderdaad weldegelijk mindere gelegenheden. In de zomertijd kampeerde men soms, en b.v. in Hillegom Lisse was een grote migranten camping. Daarbij voldeed bewoning op vakantieparken dus juist zeer goed. Daarbij was dor veel bedrijven veel personeel nodig in de herfst, als er nauwelijks vakantiegangers waren, en met kers gingen alle Polen naar Polen en werd weer verhuurd aan recreanten, en zaken gingen vrij goed en probleemloos.

Vakantiepark het Grootslag

In dezen speelde dus vakantiepark het Grootslag een rol maar in hoofdzaak het z.g. oude houten deel. Dan was er een kleine camping (12 stacaravans) in Andijk die helemaal aan Polen c.s. ging verhuren, en een veel grotere in Hauwert, die ook verouderd en minder aantrekkelijk voor de vakantievierder was, die aardig vol begon te lopen. Ging dus allemaal goed, iedereen tevreden, de parken of eigenaren maakten rendement, voor de vakantiegangers genoeg keuze voor plaatsen zonder Polen, maar van een vriend van ons die al 25 jaar een houten woning op het Grootslag bezit, vernomen we dat van feitelijke overlast geen sprake is, er mee rekenende dat huisjes dicht op elkaar staan en ook een groep Hollandse drank consumerende jongeren groep of spelende kinderen per definitie niet geruisloos zijn.

Het houten deel van het Grootslag

Enkele ondernemers kozen er voor om een bungalow aan te schaffen voor eigen werknemers, later ook lieden die brood zagen in verhuur. Nu er relatief veel te koop kwamen, mede omdat verhuur middels het park een negatief rendement gaf, werden die aangekocht door ondernemers die brood in verhuur zagen. Afhankelijk van de staat van onderhoud enz. werden ze voor ca. 10.000 tot 20.000 euro verkocht, en doorgaans aan een uitzendbureau verhuurd en alles ging nog goed en iedereen was best een reeks van jaren blij en gelukkig, de Pool met een leefbare plek, het uitzend bureau, de verhuurder met zijn rendement, alleen de verhuurinstantie van het park kon minder verhuren, dus enige frictie was er en overigens waren er aanzienlijke onderlinge belangen verschillen, dus ook meningsverschillen wat resulteerde in vrijwel ieder jaar een ander bestuur en veel onderling gehakketak.

2007 het keerpunt

In 2007 besloot gemeente Andijk dat, nu het bestemmingsplan het allereerst niet toestond, en de bobo's vonden dat een recreatie park er was om te recreëren, dat men een eind zou gaan maken aan de z.g. permanente bewoning, en ook bewoning anders dan om te recreëren, dit dus gericht op de Polen. Dit nadat het al pakweg 15 jaar gaande was, en de gemeente vaak zelf acute woning behoevenden naar het Park had verwezen. Nu had niemand zoiets verwacht en vond men dit uiteraard ook zeer onredelijk, en is men daarna dus van rechtszaak naar rechtszaak gegaan, dus eerst in gemeente Andijk, waarna later Medemblik er met nog meer ambitie dus ook vol tegenaan is gegaan.

Geschat een half miljoen

Die strijd heeft ca 6 jaar geduurd. Medemblik verloor een aantal zaken, stelde nieuwe bestemmingsregels in om hun positie te verbeteren, had spionnen lopen op het park, duidelijk was er een grote mate van prestige inmiddels in het geding was (wie is er de baas) dit alles onder portefeuillehouder K. Gutter. Als die zich ergens achter stelt (ook als dit dwaas en negatief is) dat gaat hij er echt voor, en ambtenaren houden hun baan in stand, en bij de Vlietlanden waren ze op hun snuit gegaan dus het ging er aardig van langs. Dit maakte verhuren lastig en gaf risico's, maakte hun bungalows waardeloos en onderhoud werd, vanwege de onzekere situatie niet meer gedaan, dus iedereen verloor, de gemeente alleen gemeenschapsgeld, de eigenaren het meest, en zaken begonnen te verpauperen.

Van 20.000 naar 2000 euro

In goede onderlinge harmonie zou iedereen gewoon zijn deel hebben gehad, parklasten, OWZ belasting, de huur, en er zou onderhoud zijn gepleegd (verven, verrot plankje), maar zo werkt het niet in oorlogsgebied. De hoge procedure kosten hebben eigenlijk de zaak beslecht. De eigenaren hebben hun bungalows verkocht aan het park voor 10 % van de door hen betaalde prijs, waarna het park ze gesloopt heeft, dus bijna de helft van het z.g. houten deel is verdwenen, en de rest staat veelvuldig leeg. Aan een gesloopte bungalow is niets meer te verdienen, daar behoeft ook geen WOZ voor betaald, kortom, een echte verlies, verlies situatie. Heb er nog even rondgekeken voordat ik dit schreef. Sprake was van een deel wat helemaal apart van de rest had kunnen worden gemaakt, met uitsluitend bewoning van Polen. Dan zouden er pakweg 500 gehuisvest kunnen zijn, wat ongeveer de helft is, van het aantal wat wordt aangenomen als nodig zijnde.

Beslist vermelden, interessante anekdote

In ongeveer 2013 was dit dus zo ongeveer in de eindfase, Met de inspanningen van zowel Andijk als Medemblik kunnen de kosten die Medemblik hebben gespendeerd nooit lager dan pakweg een half miljoen Euro zijn geweest en dat vindt BAMM nog altijd héél véél geld, zeker als dit negens toe diende, en een spoor van vernielingen trok. Maar het huisvestingsprobleem voor Polen was dus in plaats van opgelost, juist opnieuw gecreëerd. Al langere tijd werd ook bij bedrijven woonruimte gecreëerd, wat ook dankzij de gemeentes met vallen en opstaan ging, maar eerst gaan we het Polen / vakantieparken deel afsluiten met wat we benoemen als een "Interessante anekdote".

Operatie kompas, de gendarme komt langs met gevolg

Al in het oude Medemblik opgezet had men de z.g. Kompas campagne. Iedere maandagavond, ging men er op uit met politie, ambtenaren, en FIOT om Polenlocaties in West Friesland te controleren, op zoek naar misstanden en zaken die mis zaten. Als raadslid mochten we een keer mee, dus dit is uit de eerste hand. De opzet om al die verhalen van misstanden en frauderende werkgevers aan de kaak te stellen slaagde maar zeer beperkt, nu zaken in overgrote mate klopten. In één bepaald geval zaten er ongeveer net zoveel in een ruimte als dat ik ooit eens als dienstplichtige zelf had beleefd van 20 personen met 10 stapelbedden, dus niet uit vrije wil maar wel te overleven. Die enige keer in vijf jaar werd dan breed uitgemeten, en verder kleine dingetjes, maar die Polen schrokken zich natuurlijk rot met de hele gendarmerie aan de deur kwam, en om verhoord worden enz.

De arbeidsmigranten huisvesting, een landelijke zaak

Op landelijk niveau, vonden Economische zaken en Binnenlandse zaken dat de Polen economisch nodig waren en nette huisvesting behoefden en verdienden. Die schoot aanzienlijk te kort dus bemoeiden die ministeries zich ermee. Naar ik denk ca. begin 2012 had men gebieden die Polen behoefden in regio's opgedeeld, de tekorten aan huisvesting geïnventariseerd, en die regio opgedragen om zelf tot besluiten te komen om die zaken op te lossen. Men mocht daar best creatief bij zijn, en de bestemmingsplannen ook wel naar de hand zetten, als men dit maar tot een oplossing bracht.

We hadden een feestje

Kennelijk omdat het niet bracht wat was verwacht en beoogd, en omdat het gewoon behoorlijk "overdone"was, beëindigde men het Kompas project, maar men wilde voor doen komen dat het erg succesvol was geweest dus men organiseerde een soort blijde afsluiting van het project. Dit vond plaats op Donderdag 12 december 2013, in het gemeentehuis van Wognum. Aardige ruimte vol nu de betrokken instanties aanwezig waren, als ook bestuurders uit de regio, ook de raadsleden uitgenodigd, waren er niet veel (ca.5?) maar wij waren er in ieder geval wel. Het project werd als succesvol bejubeld. Waarom het eindigde kwam niet erg uit de verf, en wie er wel waren, waren hoge ome's uit den Haag. Die hield dan zijn toespraak met eerst veel lof, en toen kwam er eigenlijk flinke billenkoek, want West Friesland was een regio (één van de twee) die het huisvestingsprobleem niet hadden opgelost en de andere regio's wel.

Billenkoek

Daarna kwam er een andere hoge ome aan het woord die ging vertellen hoe die andere regio's de klus hadden geklaard. De ene regio had een klooster verbouwd, De andere leegstaande gebouwen ingericht, weer een andere huizen in gericht, en de regio Veluwe had het ook goed opgelost, daar bevonden zich vakantieparken die wat verouderd waren, die men speciaal voor Polen had ingericht, en toen kwam er van hem een zeer directe vraag aan de verantwoordelijke wethouder Kasper Gutter, of er zich binnen de gemeente Medemblik of in de regio zich ook niet van zulke parken bevonden. Het antwoord van Gutter was dat er wel vakantieparken waren maar Medemblik vond recreatie zo belangrijk voor de gemeente Medemblik, dat ze daarvoor geen park en nog geen bungalow konden missen.

Vraag of reactie van de toehoorders

Nu er nog een paar vragen vanuit de toehoorders mochten worden gesteld hebben we ons gehaast te stellen dat de werkelijkheid was, dat Medemblik al ongeveer een half miljoen er aan had gespendeerd om de Polen met geweld, en pure razzia's had geruimd en de Polen gewoon op een vrijdagavond op straat had geflikkerd, wat volgens de regels niet eens mag omdat het moet zijn geregeld dat ze ergens anders heen kunnen. Uiteraard werd dit ontkend, en ook dat die bedragen waren gespendeerd om te zorgen dat het doel, nota bene vastgelegd in een convenant met het ministerie een paar jaar daarvoor, in plaats van juist wel, dus juist niet kon worden gehaald. Als wethouder Kasper Pinokkio was geweest zou de Kasper neus wel een flink formaat hebben verkregen.

Pure razzia's

K. Gutter had in zoverre gelijk dat de razzia waar ik door toeval bij was, en wat foto's had gemaakt nog in het z.g. oude Andijk plaatsvond, die ik als bewijs hierbij plaats (we hebben er meer) Dit wil niet zeggen dat die later niet voorkwamen, maar door toeval waren we er toen bij. Tevens een paar foto's van het park het Grootslag, waar we de grote ruime plekken kunnen zien, waar huisjes zijn gesloopt. Die Polen werden op (volgens de foto) vrijdag 24 september 2010 uit de huisjes gezet, met politie en ambtenaren er bij. Hoe en waar ze de nacht door moesten brengen moesten ze maar zien. Dit was niet volgens geldende regels. Ook een paar foto's die de kale plekken vertonen. Bijna de helft is bijna gratis overgedaan aan het parkbestuur en daarna gesloopt.

Prima geschikt voor Polenhuisvesting

Het z.g. houten deel ligt feitelijk geheel afgescheiden en begrensd, van het z.g. Stenen deel. Als vakentiehuisje waren ze alleen te verhuren in de laagste categorie en verliesgevend. Er zijn plannen gemaakt om het zodanig voor Polen in te richten dat ze een eigen uitgang zouden hebben, en dit zou een uitstekende oplossing zijn geweest voor iedereen. In plaats van veel geld gekost, zou het een goed rendement hebben gegeven, had het goed onderhoud kunnen verkrijgen, en zou er een woon probleem, voor de Polen zijn opgelost, en de reguliere woningmarkt verlicht.

Ook de VVD

Van veel politieke partijen verwonderen we ons niet meer over zulk wanbeleid en geldverslindende zaken, maar wel over het feit dat VVD hier vol aan mee deed en is blijven doen. Duidelijk moge zijn dat nog eens goed en zinnig nadenken over beleidszaken voor het doorsnee raadslid, nog een opgave en een lastig iets is, maar dat het nog moeilijker is om te stellen dat men alles nog eens goed heeft overdacht en concludeert dat men eigenlijk dwalende was, en gewoon de weg kwijt. Het komt nog wel eens voor en wordt dan voortschrijdend inzicht genoemd. We hebben hier dus al vastgesteld dat er al lang geen probleem meer had behoeven te zijn. De gemeentelijke bemoeienis is slechts ontregelend en geldverslindend.

Het woonlandschap van de Polen van dit moment

Niemand kent dit exact, en er zullen zaken onder de radar plaatsvinden. Het geld er voor dat er nog duidelijk een behoefte is aan wooncapaciteit voor Polen, maar dat er ook veel (door de bedrijven en uitzend bureau's), wel goed en naar behoren is geregeld, maar dat ze daarbij wel over grotere afstanden worden vervoerd dan wenselijk zou zijn. Er bevinden er nog steeds wel wat op vakantieparken en die strijd gaat door. Binnen bebouwde kommen bevinden zich ook specifiek voor Polen ingerichte locaties, waar veelal buren niet blij mee zijn, maar alle buren die iemand heeft leven en bewegen, en veelal blijkt, en erkent men ook, dat dit zich beperkt tot komen en gaan, en de Polen nogal op zichzelf zijn, maar veel zaken ook op vooroordelen waren gebaseerd. Meerdere aanvragen om een dergelijk verhuurpand op te zetten zijn gesneuveld door acties vanuit de bevolking. Reeds als een deel van de grond zou zijn gekomen, zou het nog geldende probleem opgelost of flink gereduceerd zijn.

Door gemeentes gecreëerde probleem

De politionele acties op vakantieparken, en de constante remmingen en betuttelingen bij opzet van bewoning op Agrarische bedrijven, (die we nog gaan beschrijven, en die nog steeds gaande is) heeft beslist een bijeffect gehad en gecreëerd waar niet iedereen blij mee zal zijn. Terwijl de te koop staande woningvoorraad afnemende is, zijn er veel te koop staande huizen verhuurd voor Polenbewoning. Voor een rijtjeshuis is daarbij ca. 1000 euro huur per maand te genereren, waardoor men veelal geen haast meer heeft om te verkopen. Ook zijn er huizen specifiek aangekocht voor de verhuur aan Polen. Zulks uiteraard niet alleen in gemeente Medemblik maar in de gehele streek. In ieder geval één partij in Medemblik juicht dit toe, omdat een Pool niet afhankelijk mag zijn van hun Baas, nu bazen doorgaans slechte lieden zijn, hoewel de Polen zelf dit niet als zodanig herkennen.

Wat de Polen zelf willen, goed geregelde zaken

Dit staat los van woningen, gekocht of gehuurd door Polen die zich definitief hebben gevestigd in Nederland. Die, langzaam groeiende groep, waarvan we er sommige persoonlijk kennen, hebben zich door inzet en professionaliteit (en b.v. de taal zich eigen maken) een vaste baan verworven bij een bedrijf, en een gezin gesticht, en integreren zich ook doorgaans. Waar we het in de hoofdzaak over hebben zijn degenen die relatief kort verblijven, vaak nog studeren, of er is tijdelijk weinig werk in hun landbouwbedrijfje, wel vaak, inmiddels de weg kennende en met tussenpozen weer terugkomen, die ook er zeer content over zijn dat aan deze zijde, alles goed is geregeld, het zij door een (bonafide) uitzendbureau, hetzij door de ondernemer zelf. We beschrijven dit vanuit onze eigen ervaring en wetenschap (als ervaringsdeskundigen).

Nu de crisis over blijkt te zijn

Bekend en ook in het begin van dit document is beschreven dat de situatie op de woningmarkt zich in relatief korte tijd ingrijpend heeft gewijzigd, en de huizenverkoop weer vlot is getrokken, en de wachtlijsten voor huurwoningen lang zijn. Dat een aanzienlijk deel van de Polen die liever bij of in de buurt van het bedrijf waar ze tijdelijk werken zouden willen wonen, nu dus een substantieel deel van onze woningmark bezetten, gaat dus geheel ten koste van de woningvoorraad waar al aanzienlijke tekorten op zijn, en brengt ook extra bewegingen met zich mee. Alles dankzij, wat de één beleid noemt, maar waar wij een andere naam voor hebben.

Wonen bij de bedrijven

Een belangrijk deel van de z.g. arbeidsmigranten woont momenteel bij agrarische bedrijven, en daar ligt volgens ons ook de oplossing voor de z.g. woonproblemen, en het is de politiek, en meer speciaal de raden, die dit al tientallen jaren ontregelen en afremmen, en inperken, en dit is nog steeds gaande. Juist momenteel zijn er een vijftal aanvragen, die zeer oneigenlijk en op vrij belachelijke wijze worden gefrustreerd door de Medemblikse gemeenteraad. Dit maakt ook mede dat we dit hier en nu zoveel aandacht geven, en alle zaken en argumenten benoemen, waar de anders ingestelden dan maar hun mening tegenover moeten gaan stellen. We zien hier vooral PW 2010 leidend in en PWF, C.U. P.v.d.A. en ook gemeente belangen sterk volgend in, maar kennelijk CDA ook, anders was er niet een zeer ontregelende motie aangenomen. Waar dit nu echt over gaat is nagenoeg niet uit te leggen maar we gaan het proberen.

Wie het begrijpt mag het zeggen

De vergaderingen, commissies, en ook informatie bijeenkomsten hierover zijn nagenoeg niet meer te tellen, waarbij enerzijds mogelijkheden die voordeden werden afgeserveerd (niet altijd zonder reden), en anderzijds de stelling geuit dat de Polen belangrijk waren voor de economie en op nette wijze gehuisvest dienden te worden, en dat wij dit wel voor ze zouden bepalen. Wat de Polen zelf wilden was minder interessant. Die zochten zelf, als de winter voorbij was vaak een goedkopere stek op b.v. camping Hauwert, maar dit terzijde. Wat er nu gaande is, is dat er ondernemers zijn die een nette en royale accommodatie willen plaatsen, en er eigenlijk al over was besloten, dat dit mogelijk zou zijn, maar inmiddels is het bestemmingsplan door een motie of id. door voornoemde partijen dusdanig ontregeld dat het over ons heersende bestemmingsplan een bepaalde goothoogte voorschrijft, waardoor twee verdiepingen niet meer mogelijk zijn, en er daardoor 5 aanvragen, die al langere tijd in behandeling zijn, worden gefrustreerd, c.q. onmogelijk gemaakt, maar verder is dit moeilijk uit te leggen. Dan zou u bij dhr. Neefjes of Anneke van der Geest moeten zijn die menen dat ze met succesvol beleid bezig zijn.

O.a. fa. Slachter

Er is een z.g. adviserende klankbordcommissie die openbaar vergaderd, die we veelal bijwonen. De aanvraag van fa. Slagter had probleemloos afgegeven kunnen worden ware het niet dat men het nodig vond dat er een commissie nog naar moest kijken, die zichzelf in stand moest houden dus negatief adviseerde, wat alleen een advies was maar wat de aanvraag een jaar door vertraagde en die fa. Slachter weer dwong tot veel tegen argumentatie en tijd en geld, terwijl inmiddels de bouwkosten een tonnetje stegen, en beoogde bewoners elders ondergebracht moesten worden. Toch zou er, een aantal maanden terug geen bezwaar zijn en stond eigenlijk de zaak op groen licht totdat dan dit gedoe over goothoogtes begon wat eigenlijk inhoudt dat men de Polen een ruimere bewoning misgunt, maar nogmaals, echt goed uitleggen kunnen we dit niet, en dit zijn dus zaken die op dit moment spelen. Doordat de vergadering van 01-02-2018 niet is afgemaakt komt dit nu 20-02-2018 in de raad om deze dwaasheid, en dit wanbeleid, weer wat te corrigeren.

Geschiedenis van bewoning bij bedrijven

We zien hierbij zaken en problemen die ook in omliggende gemeenten zich voordeden en aan de orde waren, waar iedere gemeente verschillend mee om zijn gegaan, met onderling wel een soort grove lijn. Zaken dateren uit de tijd dat Andijk nog zelfstandig was, en ook in het toen nog zelfstandige Wervershoof speelden die zaken en in het toenmalige Medemblik nagenoeg niet. Terwijl pakweg 25 jaar terug het in de hoofdzaak een agrarische aangelegenheid was, veranderde dit ook van lieverlee. Ook bij bedrijven als Hessing en Action, en ook in de bouw deden zich arbeiders tekorten voor, en in 2004 werd het wettelijk veel eenvoudiger, dus ook buiten het agrarische ontwikkelden die zaken en ook woonbehoeftes.

Portocabines

Met eerst allerlei mitsen en maren vanuit gemeentes werden er z.g. tijdelijke voorzieningen toegestaan in portocabines, voor maximaal 20 personen, die tijdelijk en voor 5 jaar moesten of mochten zijn. Sprake was van een redelijke en voor de Polen aanvaardbare oplossing, waar meerdere bedrijven gebruik van maakten, wat een boost kreeg na de politionele acties op de vakantiekampen. Het was in de gemeente Stede Broeck waar men in een soort hotelachtige opzet een keurige accommodatie voor ca 30 personen opzette, wat door andere bedrijven werd opgevolgd. Inmiddels Medemblik zijnde hebben we daar als BAMM een excursie naar georganiseerd, en de accommodaties die momenteel nog in discussie zijn betreffen vergelijkbare accommodaties, waar de Polen doorgaans beter wonen dan ze in Polen gewend zijn (naar door ons ter plekke waargenomen) en ook onze starters op de woningmark zouden blij zijn als ze zo op een eigen stek konden begaan.

Achter de feiten aan lopen

Gemeenten o.a. eerst ook in Andijk liepen dus achter de feiten aan, oplossingen kwamen moeizaam en vertraagd van de grond, en dat is nog steeds gaande, terwijl men 20 jaar terug al voldoende facilitering en ruimte had kunnen geven zodat de problemen er nooit zouden zijn geweest. Beperkingen bij de z.g. portocabines waren talrijk, en veelal gewoon puur onzinnig. Zo mocht men dit alleen aanwenden voor eigen werknemers(waarom ?), voor 3 maanden (waarom?) en zou de tijdelijke vergunning met de nodige pijn en moeite nog een periode verlengd kunnen worden, met ook de vraag waarom?, en de zinnigheid daarvan.

13 december 2012

Dit heeft er toe geleid dat door ons voor de raadsvergadering van 13 december 2012 een amendement is ingediend om, onder verwijzing van het reeds eerder benoemde convenant, dat in geval het ene bedrijf ruimte over heeft, en het andere te kort, dat men elkaar dan uit de brand kan helpen, en een motie die regelt dat in feite de 5 jaarlijkse termijn gewoon kan worden verlengd zo lang dit nuttig en noodzakelijk is. Beide zaken zijn, na stevige lobby enz. met een ruime meerderheid aangenomen. Uiteraard is dit nog steeds gewoon geldend, ook al wordt daar door de voornoemden ook nog weer wat tegenin gepiept om onduidelijke redenen.
Beide documenten voegen we als bijlagen bij.

Tot slot

Wat BAMM beziet als een ergerlijke zaak is dat er bij veel raadsvoorstellen, die op zich duidelijk zijn, en dus gewoon gemaakte afspraken inhouden, dat er vaak allerlei toekomst visioenen op los worden gelaten, over zaken die in iemands fantasie zouden kunnen gaan gebeuren. Zaken zijn daar simpel en ook wel regelmatig duidelijk gesteld. Als er zaken gebeuren die het voorstel verbiedt of uitsluit, dan dienen die gehandhaafd te worden. Uiteraard des te meer als de overtreden regel ook problemen of schade genereert, wat daar verder dan ook van is of van mag zijn. Wat er in iemands fantasie zou kunnen gaan gebeuren daar gaat een (willekeurig) raadsvoorstel niet over, en dit dient ook de discussie niet te vervuilen, te ontregelen, en onevenredig te verlengen. In de laatste raadsvergadering was (01-02-2018) alleen ook D 66 duidelijk dat dit uitgangspunt dien te zijn, uiteraard als reactie op het gegeven dat meerdere andere partijen zich er juist aan bezondigen met, ja maar als, stel dat ze, en men kan verwachten dat etc.

Ook met 20 man op 10 stapelbedden kan men overleven

Dit lijkt bijna wel veelvuldiger voor te komen (of we gaan ons er steeds meer aan ergeren), waarbij we een voorbeeld benoemen die de huidige verwikkelingen m.b.t. de Polen betreffen. O.a. PW2010 stelt dat ze er zich zorgen over maken dat, als we de Polen meer leefruimte gaan gunnen, dat er dan meer personen bij in gaan trekken, b.v. 3 op een 2 persoonskamer, overigens als een van de betuttel argumenten. In militaire dienst sliepen we met 20 man op 10 stapelbedden, door de staat der Nederlanden verplicht, dus als een groot delict kan dit niet direct worden bezien, maar het is juist dat er toezicht is bij deze accommodaties en een register etc. dus eigenlijk geld voor BAMM de vraag hoe iemand zoiets weet te bedenken.

Samenvatting week 5 deel 2

In deze samenvatting besteden we aandacht aan;

- Wonen,

- Wonen op vakantieparken (permanent)

- Wonen van arbeidsmigranten

Wonen en woningbouw

Andere partijen maken hier meer een punt van als onze partij, hoewel uiteraard belangrijk maar ook marktgestuurd, en beïnvloed door woningcorporaties, en de provincie, en maar deels vanuit de gemeente aan te sturen. BAMM zou meer mogelijkheden mogelijk willen maken , meer passend op starters, en ouderen, maar erkent dat dit ook al redelijke aandacht verkrijgt.

Permanente bewoning op vakantie parken

BAMM constateert dat sommige vakantieparken dienen te gelden als reguliere woonwijk, wat b.v. bij de Vlietlanden middels de rechter is bevochten. O.a. "De Brug"en "de Maar" dienen ook die status te verkrijgen. Verder dient de leiding van een park zelf te bepalen wat ze wel toelaat en niet toelaat, en dit zelf ook te handhaven. Dit als een bedrijf met eigen beleid. BAMM beschrijft de geschiedenis en zaken die plaats hebben gevonden zoals Polenrazzia's, de kosten van dit gedoe van geschat een half miljoen en de z.g. onttakeling van het z.g. houten bungalow deel op park het Grootslag, nu al bijna voor de helft gesloopt. BAMM keert zich stellig tegen dit wanbeleid.

Polenhuisvesting

BAMM beschrijft die zaken vanuit zijn wetenschap en visie, maar ook als ervaringsdeskundige. Sprake was in de hoofdzaken van beperkingen en moeizame medewering vanuit de diverse raden. Zaken zijn als het ware van lieverlee gegroeid en van lieverlee ook als probleem aangemerkt. Goede oplossing bij Agrarische Bedrijven, werd moeizaam gefiatteerd, andere oplossing, huisvesting op vakantieparken bood ook volledige oplossing, gaf lange tijd geen problemen, maar is ook door gemeente Andijk en (vervolgens) Medemblik te niet gedaan. Veel aandacht en gedoe over geweest, weinig van de grond gekomen. Momenteel vijf aanvragen die stil liggen en worden gefrustreerd door een motie in de raad. Momenteel bezetten veel Polen woningen en worden heen en weer gereden terwijl hun voorkeur is om op het bedrijf waar ze werken gehuisvest te zijn. BAMM ziet hier een typisch voorbeeld waar een gemeente de mogelijkheden die bedrijven opperen en wensen, frustreert en inperkt. Dit had nooit een probleem behoeven te zijn, en kan ook snel in goede banen geleid.

Zie de bijlagen van de door BAMM ingediende zaken (amendement en motie) die met een meerderheid zijn aangenomen. Bij het amendement stemden PWF/Grl. 2, D66 1, CU. 1 PW2010 1 en Pv.d.A 3, tegen dus 8 tegen 19 voor. Beide motie waren 2 van PWF/Grl , 1 van PW2010, en 1 van PvdA tegen dus 4 tegen en 23 voor.

 

Samenvatting

Op ijsbaan "De Westfries".

Nieuwjaarsduik 2017.

Zomer 2017: ca. 15.000 planten geplant bij "Wings of Change".

Met Ard Schenk op bij de presentatie op keukenhof.

Op de tuin.

Pad / border / natuurgebied en Tonny.

xxxxxxxxxx

Met exclusieve lelie.

Prijs met tuinenkeuring.

Vaste planten border in tuin.

Ooievaar op vogeltoren.

Week 6

P. Groot: Aangenaam kennis met u te maken

BAMM heeft de lezers al kennis laten maken met de kandidaten van 2 t/m 6. maar ook de fractievoorzitter wil zich graag iets beter aan u presenteren. In de Andijker dreven is hij in redelijke mate bekend, en nu hij 7 jaar in de raad mee heeft gedraaid heeft dat hem wel wat meer bekendheid gegeven, en je ontmoet leden van dorpraden, enz. maar wie in Wognum of Abbekerk rondvraagt is wie Piet Groot, dan zullen velen toch de schouders ophalen, vooral bij degenen die druk met hun eigen zaken bezig zijn, en het z.g. politieke gebeuren niet zo erg volgen, en daar ook, al of niet door ervaringen gevoed, zo hun eigen mening over hebben. En onder andere voor hen zouden we elkaar graag wat beter leren kennen en bezien wat u voor ons, en wij voor u kunnen betekenen.

Afwijkend en onderscheidend

Een biografie is een levensverhaal van een persoon door een derde geschreven. Daar waar iemand zelf zijn verhaal schrijft is dit een autobiografie, dus dat is wat er gaat volgen. Dat laat de keuze om zaken weg te laten die je onbelangrijk vind (of om andere redenen). Auto-biografiën zijn vaak hele boeken vol, en ik zal mij uiteraard alleen tot wat zaken beperken, waarop u mij wat beter kent, en kunt beoordelen. Daarbij kunt u een indruk krijgen wat mij motiveert, en ook waar en waarom wij veelal afwijkende en onderscheidende meningen hebben. Dit mag ook niet te lang en uitgebreid worden, want aan de orde is vooral het inhoudelijke van onze partij en wat we voor u kunnen gaan betekenen.

Autobiografisch

Als we dus autobiografisch wat informatie hebben beschreven die u een indruk geeft van de persoon P. Groot zult u me wat beter kennen. Dan willen we ook navolgend daar tussen gaan voegen wat wij als programma en speerpunten hanteren. Dit met dien verstande dat alle zaken en punten die we tot nu toe hebben beschreven en bezien, en waar we onze kritiek op hebben geleverd, tevens inhouden dat dit zaken zijn die in onze optiek anders kunnen en moeten, maar alleen bij meerderheid gerealiseerd kunnen worden en die meerderheden zijn nog ver uit het zicht, maar iedere stem helpt.

a. Eerst zal P. Groot zich dus wat nader bekend maken, en zich beschrijven.

b. Vervolgens voegen we een beschrijving bij als verkiezingsprogramma, waarin we punten stellen waar wij niet van zijn en die we veelal verfoeien, maar ook, naast wat aanvullende zaken, onze speerpunten herhalen.

c. Dan geven we een beschrijving en onderbouwing van de zaken en feiten waarvan wij menen dat onze invloed meer en beter is dan het van de buitenkant en voor de buitenwereld lijkt te zijn.

d. Dan is 5 februari onze lijst ingeleverd, de eerste zes kandidaten hebben we in de Medemblikker geïntroduceerd, Op de site zullen we de volledige lijst aandacht gaan geven.

e. Vervolgens zullen we aandacht gaan geven aan "Integriteit" en dat BAMM dit beziet als verworden tot een hype en paranoia achtig reageren en handelen, en in onze ogen een ontspoorde zaak is, door ons ook aan den lijve ondervonden. Onze mening is dat daar, ook bij onze directe politieke collega's (c.q. concurrenten), met uiteraard onderlinge verschillen, bij de één (veel) meer dan bij de andere, er ook sprake is van pure schijnheiligheid, en handelen vanuit onzuivere motieven. We gaan dit duidelijk aan de kaart stellen.

Evenwel, die zaken kunnen pas op de site geplaatst, als ze geschreven zijn (waar we tussen alle andere zaken door hard aan werken). Ze kunnen in gedeelten worden geplaatst, en zullen aan gaan sluiten met wat we in week 7 (of zelfs daaropvolgend) in de Medemblikker krant gaan plaatsen.

Over P. Groot, zijn verleden en het heden

Eerste vraag

Aangaande P. Groot zou u zich de navolgende zaken af kunnen vragen (en dit zal vast wel worden gedaan) hoe zijn leeftijd (bijna 74) moet worden gezien in relatie met zijn partijvoorzitterschap van BAMM. Leeftijd is op zich maar een cijfertje, en ook al mag je tegenwoordig niet meer op leeftijd discrimineren, het is ook een (harde) realiteit, en het is ook een realiteit dat P. Groot momenteel het oudste raadslid is, in de gemeente Medemblik. Daar wil ik dus best wel iets over schrijven.

Gewoon nog lekker fit

Iedereen weet dat gezond en fit zijn, niet per sé aan leeftijd is gebonden, onze Amerikaanse vriend Donald (Trump) is maar een ietsje jonger, en die andere vriend, Bernie (Sanders), was zelfs een jaartje ouder en onze Zimbabwaanse vriend Robert (Moegabe) was 20 jaar ouder op het moment dat hij met pensioen mocht, en Ronald (Reagen) was 78 toen hij het mooi vond geweest, en Warren Buffet met zijn vermogen van 61 miljard is met zijn 80 jaar ook nog lekker actief, en daar laat ik het maar bij. Ik stel hier en nu maar dat mijn gezondheid goed is, dat ik nog actief sporter ben (schaatsen) en afgelopen zomer meer dan 15.000 vaste planten in een veelheid aan soorten heb uitgegraven en teruggeplant bij de stichting "Wings of Change" waardoor de andere hobby, kanoën, wel weer wat in de verdrukking kwam.

Rondspoken

Griep en verkoudheid plachten ook mijn deur voorbij te gaan (haal ook geen griep prik) en heb in de 7 jaar raadslid zijnde door een buitenlandse reis 1 x een vergadering gemist, dus bepaald geen spookraadslid, ofwel, we spoken (vrijwel) integraal rond, wat ook geld voor commissievergaderingen en presidium. Ik denk dat ik me vooralsnog tot de fittere raadsleden mag rekenen. Dan is er nog zeker een aanvullend voordeel voor degenen die naast hun raadslid zijn geen specifieke baan hebben. Die zijn in staat er voldoende tijd aan te geven, wat problematisch kan zijn voor iemand met een volwaardige baan.

BAMM kroonprinsen en prinsessen staan klaar

Verder wil ik hier het navolgende van zeggen, het helpt wel als een raadslid wat ervaring heeft opgedaan, zijn pappenheimers heeft leren kennen, en ongeveer weet hoe de hazen lopen. Wel is het zo dat, hoewel dit voor ieder raadslid telt en geld, dat er altijd omstandigheden mogelijk en denkbaar zijn die hem / haar doen besluiten om te stoppen, en wij het van belang vinden dat we voldoende goede, en gelijkgezinde kandidaten op de lijst hebben staan, om het stokje over te kunnen geven als daar een reden toe is. Genoeg daar dus over.

Achtergrond

Van origine en qua achtergrond ben ik puur Westfries en een oer Andijker, nu de geslachten van beide ouders tot aan het begin van het oudste kerkregister teruggaan tot ergens in 1600. Vooral in mijn jeugd golden nog oude zaken en tradities die inmiddels allang niet meer gelden, en hoe kan ik niet bepalen, maar mijn leven zou totaal anders zijn geweest, als ik onder andere omstandigheden, en gesternte, het aardse bestaan was aangevangen. Feitelijk onder dwang werd ik de agrarische richting opgestuurd, werden mijn leerambities door mijn vader getemperd, (hoort andersom te zijn) en was de dienstplicht nog een meetellend iets. Veelal kan men dan ook de consequenties niet overzien van de keuzes die iemand maakt, en men kan ook niet in de toekomst kijken, en helpt het ook niet als je achteraf de gedachte hebt dat je je (ook) in andere zaken zeer wel, en mogelijk veel beter had kunnen vinden.

Agrarisch ondernemerschap

Dat ik uiteindelijk dan toch koos voor het z.g. Agrarische ondernemerschap kwam doordat er nieuwe hybride soorten lelies uit Amerika in Nederland op de mark kwamen, die me aanspraken en een dynamiek bleken te hebben. Over veel zaken die ik in enkele zinnen beschrijf zijn hele boeken vol te schrijven, en het gekozen ondernemerschap in lelieteelt ging in de begintijd best moeizaam, later wel meer gericht op eigen verkoop, wat uiteindelijk een groeiende handel werd. Daar waar zaken wel goed gingen waren er daarentegen ook misoogsten, prijzen die ver onder de kostprijs schoten, ziektes, en ook hevige concurrentie, waarbij men soms ook behoorlijk onder de gordel kon gaan. We kennen de problemen en zorgen waar een ondernemer mee geconfronteerd kan worden dus als geen ander.

Met vallen en opstaan

In dit gehele gebeuren en de interactie zoals die soms wel zeer onsportief en ook onwettig plaats vond, waren daar zaken die de pret nogal bedierven en ook de gedachte leeft dat we ons in andere beroepen mogelijk beter zouden hebben gevoeld, en hebben kunnen ontwikkelen, maar daar stond dan ook tegenover dat we van lieverlee ook een kring van goede leveranciers en klanten opbouwden, en zaken zich kenmerkten door langdurige goede relaties, en ook goede gemotiveerde medewerkers die collega's soms weg probeerden te kopen, maar zonder succes. Hoewel dus afwisselend er zowel positieve als negatieve zaken plaatsvonden, zijn zogezegd alle stormen weerstaan, en is in 2009 de onderneming verkocht, die nu, bijna 9 jaar later, nog een vooraanstaande positie heeft in de leliehandel, (www.lilycompany.nl) gespecialiseerd in lelies als tuinplant, en een goede winstgevende onderneming is.

Het ondernemerschap dus kennende

Aan al die ervaringen, waarbij men als ondernemer ook met een veelheid aan wetten en regels in aanraking komt, soms goede regels, soms ook vrij nutteloos, maakt dat iemand vanuit eigen ervaring kennis heeft van het wel en wee van ondernemer schap en visie dienaangaande, en ook het belang van bedrijven in ziet, en waardering heeft voor ondernemers, en ook onderscheidend vermogen aangaande onderlinge verschillen en wat dies allemaal meer zij. Het is beslist niet zo dat we geen aandacht hebben voor andere zaken die spelen en gaande zijn in een gemeente en de maatschappij, maar veel zaken daar hebben andere partijen zich al zo in vastgebeten dat het daarmee zonder ons ook wel goed komt (mogelijk soms zelfs te goed). BAMM heeft daarbij nagenoeg uitsluitend ondernemers op de kandidatenlijst terwijl een partij als (ondernemers) partij VVD, die feitelijk node mist.

P. Groot: Privé en hobby's

Van jongsaf was ik kennelijk genetisch gefascineerd en gepassioneerd door planten en dieren, vooral vogels. (ook door aardrijkskunde en geschiedenis), las daar veel over en had daar dus ook goede kennis over, en onder andere omstandigheden was het niet ondenkbaar geweest dat zich daar ook beroepsmatig zaken zouden hebben ontwikkeld. Zulke interesses blijven altijd wel, maar werden uiteraard geremd en onderdrukt doordat ik een andere kant op werd gestuurd, en later nemen ook puberale zaken wel enige overhand, en waren die zaken niet per sé stoer en sexy. Op 27 jarige leeftijd getrouwd, vrij snel twee dochters gekregen die beide hebben gestudeerd, momenteel goede vaste (semi overheids) banen hebben en beide voor twee kleinkinderen hebben gezorgd momenteel in de leeftijd van 16 t/m 8. Een van hen (11 jaar) zeer goed op school presterend, zegt dat hij bioloog wil worden, en heeft gelijke interesses als opa.

Parkachtig natuurgebied

De eerste jaren als zelfstandige verliepen moeizaam, pas na 10 jaar werd het huurhuis verruild voor een koophuis aan de dijk in Andijk, (1981), en heb ik wel eens tegen mijn vrouw gezegd dat ik het wel leuk zou vinden als ik wat land achter het huis zou kunnen kopen, om er een mooie tuin en wat extra leefruimte op in te richten. Dit liep anders, in 1995 konden we een kas kopen van 3000 m2, die geschikt was voor teelt van lelieplantgoed. We kochten dit in privé en verhuurden die kas aan het bedrijf. Die stond evenwel op een stuk land van ca. 2 ha, waarvan ca. 1,5 ha. was gebruikt als stortplaats van (niet vervuilde) grondafval, en volledig met onkruid, ook wortelonkruiden was begroeid waarvan het zaad ook nog de omliggende percelen bevuilden, evenwel, niemand, ook de gemeente niet, protesteerde hier tegen.

Met de nodige moeite

Pas toen wij dit gebied om begonnen te toveren tot een mooi, parkachtig geheel, en de grond stort hadden omgezet tot een berg met vijver, en dit begonnen te beplanten begon de één en ander zich er mee te bemoeien en zo ook de gemeenteraad. Intussen werd ook met veel moeite een tuinhuisje vergund, bouwden we een paardenstal aan de voorkant van het perceel en richtten we een soort overdekt terras in, en werd het omgetoverd tot een prachtig gebied, deels vaste planten tuin, deels echt als natuurgebied, dus zaken die in hoge mate bejubeld worden als een gemeente zoiets bewerkstelligd, maar uiteraard ook jalousie en kinnesinne op laat bloeien, wat met bepaalde mensen rare dingen doet. Waar we feitelijk aanmoediging en waardering hadden verwacht, kwam er tegenwerking en prestige strijd (wie is hier de baas) en uiteindelijk gewoon pesterij waar we het nog over gaan hebben.

Bouwvergunning in ruil voor sloop kas

Wat daar verder uit voort kwam is een apart verhaal, met gevolgen die zich tot de dag van vandaag uitstrekken. Daar wordt later op terug gekomen. In 2001 hebben we bij gemeente Andijk het voorstel gedaan om de kas te slopen in ruil voor een bouwvergunning voor een huis. Zoals zoveel zaken bij gemeenten gaan, is dit ook met veel strijd en gedoe, uiteindelijk toch van de grond gekomen, waarbij in 2006 een nieuw huis is gebouwd, en een nog grotere vaste planten tuin, met vijver aangelegd,. Zoals al gemeld, in 2009 is het bedrijf verkocht. Nog wel 1,5 jaar als inwerker en begeleider er bij betrokken geweest, dus zo ongeveer tot het begin van het raadslid zijn. Hierbij opgemerkt dat raadslid zijn en ondernemer alleen wat betreft beschikbare tijd al vrijwel onverenigbaar is.

Politiek actief

Als politieke partij lag de VVD het meest in onze lijn. Zonder verdere aspiraties te hebben was ik wel (betalend) lid van die partij en bezocht ik ook wel hun vergaderingen. Mijn beweegreden was dat ik uit de eerste hand wilde weten wat er op gemeenteniveau gaande was, en de mogelijk hebben om op bepaalde zaken input te geven.

Interactie

Wat daar verder van zou zijn te vertellen slaan we over, alleen het navolgende benoemen we. Op enig moment was er een spoedvergadering omdat om diverse redenen 2/3 van de bestuursleden aftrad. Door mij is toen gesteld dat mogelijk mijn vrouw wel als gewoon bestuurlid en plek wilde vervullen, en werd zodoende gekozen. Kort daarop kwam iemand nieuw in Andijk wonen die piloot was geweest, die VVD lid werd en dankzij aanzien en reputatie al snel voorzitter werd. Die had weer een buurvrouw met z.g. bestuurs ambities, waarna mevr. Groot op niet elegante, en niet de schoonheids prijs verdienende wijze uit het bestuur werd gewerkt. De piloot werd kort daar op wethouder, maar flopte niet al te lang daarna, en verdween van het toneel. Ook de betere buurvrouw verdween. Dit dus als ons z.g. politieke verleden.

Andijk moest fuseren

Aangaande de fusieplannen die 2007 de kop weer opstaken, was er om diverse redenen verzet, allereerst waren de Andijkers niet blij dat anderen over Andijk zouden gaan beslissen, maar ook in geval van, werd b.v. Enkhuizen als betere match gezien dan Medemblik, en ook kritiek op het niet betrekken van de burgers enz. Uit die groepering is Andijker Belang voortgekomen, later dus z.g. omgedoopt (zonder tussenkomst van een dominee) als BAMM. Dit is uiteraard een summiere opsomming van zaken die P. Groot betreffen en enig inzicht geven in zijn persoon. Zeker zijn er ook zaken gaande die we in latere instantie nog aan u voor zullen leggen, sommige te uwer beoordeling, en er zijn nog zaken gaande waar we hier en nu niet over spreken, maar die mogelijk op enig moment ook aan de oppervlakte gaan komen.

Vogeltoren

Hier even al summier aangetipt, het navolgende. Doordat de media zich er op stortten kreeg ik tegen wil en dank een bepaalde regio bekendheid, met het fenomeen "Vogeltoren" Net als bij veel van dergelijke zaken was daar veel "nepnieuws" bij. Het betrof een door ons geplaatst Ooievaarsnest, en uitkijkgelegenheid, op de voornoemde grondhoop, waarvan burgemeester Veldhuizen had toegestemd dit te zullen "gedogen". Zijn opvolger Dittner, maakte er een prestigestrijd van, gesteund door enkele raadsleden, (wij zijn de baas). Zijn burgemeester zijn werd niet verlengd (wat hij zelf wel ambieerde) en interim burgemeester Cornelisse ging in gesprek en trof een regeling. Ook op die zaak zullen we nog terug gaan komen.

Tot zover enige achtergrond met betrekking tot P. Groot huidig fractievoorzitter en raadslid van BAMM.

 

Het filmpje op het kanaal van Medemblik Actueel in YouTube.

Stukje aarden wal die was gespoten, huis buurman op achtergrond.

Huis op achtergrond.

Van bovenaf genomen.

Week 7 - - - nog 5 weken min 1 dag

De knuppel in het hoenderhok, of wel, een flinke steen in de vijver die wel wat kringen in het water zal gaan veroorzaken

Wat wij stellen in de Medemblikker krant in week zeven, gaat ergens over en is ook wel stevig gesteld, maar is maar een klein deel van zaken die vanaf het begin van ons raadslidschap gaande zijn (en stammen deels van daarvoor in Andijk), en zullen we op de site nog extra aandacht gaan geven. Onze mening over een aantal zaken personen en ook partijen, en daarbij in hoofdzaak hun fractievoorzitters, is duidelijk en uitgesproken, en zeker gebaseerd op wat algemeen geldende normen en waarden zijn, maar uiteindelijk heerst er een mate van vrijheid in dit land, en mag eenieder van zaken denken en vinden wat diegene wil. In principe is een onderbouwing en motivatie van een standpunt altijd wel wenselijk en ook noodzakelijk, zeker als iemand het ergens puur oneens mee is. Anders wordt het platweg welles nietus. Dit telt des te meer, als men iemand duidelijk aanspreekt op negatief ervaren zaken.

Lief zijn voor elkaar in omgekeerde evenredigheid

Eenieder die zich aangesproken voelt is vrij om daar dus zijn / haar versie tegenin te brengen. Wel baseren wij zaken op feiten die met vooral documenten zijn te staven, maar ook soms beeldmateriaal en incidenteel middels getuigen. Daarbij hebben we nog ca. 5 weken tot aan de verkiezingen, voldoende tijd voor weerwoord maar ook daar zal gelden, dat zaken gaan stellen die bewijsbaar onjuist zijn, zaken niet direct beter zullen maken maar eerder slechter. Wat er dan verder van moge zijn. Het is de kiezer vrij om kennis van de ingebrachte zaken te nemen er zijn eigen oordeel op te baseren, en te bepalen waar hij / zij zich het beste mee kan vereenzelvigen. En verder, als iemand meent dat iets bewijsbaar onjuist is dan kan diegene aangifte doen met een aanklacht wegens smaad. Dan zullen de bewijzen gaan tellen.

Enkele opmerkingen

Nu wij van plan zijn om zaken te beschrijven en te benoemen en meer nog, bestaande documenten bekend te maken en op onze site te plaatsen willen we allereerst stellen dat, hoewel bepaalde zaken aangaande ons functioneren als raadslid zijnde, automatisch enige impact hadden en zo ook bedoeld leken te zijn, en het ook niet hielp om onderlinge relaties met bepaalde (hoofd)personen optimaal en ook goed werkbaar te houden, hebben we dit onze besluitvorming niet laten beïnvloeden, dit in tegenstelling tot bepaalde lieden waarbij niet altijd de inhoud van een motie of amendement bepalend is maar ook degenen die dit in dient, zeker als BAMM iets indiende, maar soms ook wel naar anderen toe. Overigens lijkt dit er bij te horen en zien we dat in b.v. omgevende gemeenten ook en vaak nog erger. Kort gesteld, we hebben er zeer voor gewaakt dat wij, ondanks wat er verder dan ook mocht zijn, naar behoren en op verantwoordelijke wijze (vanuit de eigen gezichtspunten), hebben gefunctioneerd.

Andere opmerking

Zaken die van doen hadden met de duidelijk gaande zijnde interactie, waren dus bij de vorige verkiezingen ook reeds gaande (en is ook wel in de publiciteit geweest. In overleg met de toenmalige kandidaten, hebben we dit toen bewust buiten de discussie gehouden, en ons vooral op inhoud gericht. Wel hebben we onze naam veranderd, waarin Betrouwbaar en Menselijk is opgenomen, met ons signaal daarbij dat die zaken beter konden en ook zouden moeten. Enerzijds is dit signaal duidelijk niet bij eenieder overgekomen, bij anderen weer wel, in zoverre, dat die zich realiseerden dat dit kiezers aansprak en dit ook na zijn gaan roepen, wat op zich een goed effect is, dus mede door ons bereikt, dus des te beter.

Overwegingen

Enkele overwegingen daarbij waren enerzijds dat we weg wilden blijven van het niveau van een aantal lieden, maar anderzijds ook en vooral de gedachte dat het college zich zou kunnen gaan wijzigen, en daarbij ook de weg open kunnen gaan zijn om zaken en geschillen op een ietwat volwassen wijze onderling op te lossen. Die college wijziging heeft ook daadwerkelijk plaatsgevonden, het college heeft zich bij die verkiezingen volledig vernieuwd, dit nieuwe college zou niet een oplossing in de weg hebben gestaan, maar heeft ook geen, of onvoldoende aandrang of druk op F. Streng uitgeoefend, die om hem moverende, vooralsnog voor ons onbegrijpelijke reden tot geen enkele oplossing bereid was, ons wel aan het lijntje hield, de bemiddelings poging van Ed Meester pareerde, en een aantal lieden afdoende tegen ons op wist te zetten (gemeentesecretarissen) dat hij die mee kreeg. Kennelijk zag hij het P. Groot d.d. 26-01-2017 publiekelijk te kakken zetten als een soort kroon op zijn werk.

Nog een opmerking van belang

Deze zaken worden nu dus wel in algemene bekendheid, en zo ook in het publieke debat gebracht, deze week met een vervolg in de volgende week, nu zaken, gezien de affaire van 26-01-2017 (ca. een jaar terug), maar o.a. ook de herverkiezing van de burgemeester. Nu goedschiks zaken niet veranderen, dan moet dit maar kwaadschiks, en de beste manier om pesters te stoppen is nog harder terug te pesten. Nadrukkelijk stel ik hierbij evenwel het navolgende. Het gros van de huidige kandidaten, zeker die meer bovenaan deze lijst staan, zijn maar zeer beperkt met deze zaken bekend, en dat P. Groot de knuppel in het hoenderhok zou gooien is niet onderling overlegd en besproken. Zij zijn uitsluitend kandidaat omdat ze zich in ons gedachtegoed hebben verdiept, en zich daarachter stellen en mee vereenzelvigen. Ten dele zullen we ze zelfs er mee verrassen dat wij dit als informatie inbrengen. Nu ze allen ook dus voor Betrouwbaar en Menselijk zijn, zullen ze er naar mijn verwachting verder gewoon achter staan.

Wat zijn we van plan om te gaan beschrijven

Het beschrijven van zaken is best wel tijdrovend, het raadswerk kost nog steeds tijd, en allerlei andere zaken zoals ook verkiezingsbijeenkomsten dienen zich aan, dus mogelijk wordt het minder dan we van plan zijn. De zaken die we hier aan de orde stellen zijn voor deze week en voor de volgende, en dan gaan we weer terug naar positief inhoudelijke zaken. Navolgende zaken zijn we van plan om te gaan beschrijven;

  1. Datgene wat door ons in de Medemblikker is aangekaart, zijnde het incident van 26-01-2017 . Ons commentaar daarop en een aantal documenten die zaken bevestigen.
  2. Integriteit en onze mening daarover op basis van waarnemingen en ervaringen. Dit is in Hoofdzaak een algemeen ingenomen en politiek standpunt daarover en dus als informatie (hoe denkt die partij over die zaak) van belang, maar heeft ook een duidelijke relatie met de zaken zoals die plaats hebben gevonden.
  3. Zaken waar F. Streng waarheden ontkend, en onjuiste zaken (nepnieuws) in brengt.
  4. Burgemeesters herverkiezing, en het democratische gehalte daarbij.
  5. Klacht bij commissaris van de koning. De elite dekt elkaar.
  6. Waarmee de pesterij begon, niet bestaand probleem gecreëerd met onwil tot oplossen,
  7. Houding van partijen in de ervaring en het beleven van P. Groot.
  8. Klacht volgens het Gentle Agreement bij loco burgemeester.
  9. De helden van de gemeenteraad van Medemblik.
  10. Samenvatting van zaken.

Het incident van 26-01-2017

Hiernaast hebben we een link naar het beeld fragment, waar het over gaat, wat dus bedoeld is om P. Groot negatief neer te zetten en te beschadigen, dit dus publiekelijk, en om er mee het wereld wijde web te bevuilen, of op te leuken, of hoe men dit ook wil bezien en beoordelen. Hier heeft een artikeltje in het NHD van gestaan, wat we ook aandacht zullen geven, waarin F. Streng zoiets stelde als dat het zijn dure plicht was of de raadsleden qua integriteit op het rechte spoor te houden, wat dus kennelijk inhield dat datgene wat onderliggend was, zo zwaarwegend was dat er noodzakelijkerwijs iemand publiekelijk te kakken gezet moest worden, zo ongeveer als "ik had geen andere keus". Wij delen die mening niet en zullen dit onderbouwen en degenen die het geheel met F. Streng eens is, moet niet op BAMM stemmen (er blijven 9 partijen over) want wij hoeven ze niet.

Alle partijvoorzitters waren het er mee eens, althans

In een presidium vergadering bespreken de fractievoorzitters algemeen van belang zijnde zaken die niet, zogezegd politiek geladen zijn. Soms kan er een zaak aan de orde zijn die onder geheimhouding gaat, dan noemt men het seniorenconvent. De vergadering waar we het over hebben vond plaats op 16 januari en gaf voor P. Groot nogal een verrassing toen hij aan, wat het eind leek te zijn, door F. Streng werd gesommeerd om de vergadering te verlaten. Nu P. Groot iemand had die met hem meereed, moest hij wachten en na een kwartier was de beraadslaging beslecht. Wat er precies was besproken kreeg hij toen niet boven tafel, maar van een onderlinge discussie of nadere vraagstelling kan in zo een kort tijdsbestek niet veel aan de orde zijn geweest.

Heksenjacht en volksgericht

Hoewel wij er in die instantie wel enig begrip voor kunnen hebben, dat enerzijds, de aanwezigen, die kennelijk ook volledig werden verrast en overdonderd met die zaak en het onderwerp, en daarbij bedacht dat er alleen bij ons bekend was dat F. Streng het met waarheid en feiten niet zo nauw nam, ofwel, je geloofd iemand (op zijn woord) als je die persoon geloofwaardig acht. Enigermate begrijpelijk dus, maar daar is ook weer genoeg op af te dingen. Ik weet zeker dat, als het iemand anders had betroffen, en er was zoiets aan de orde geweest, ook al was het een soort integriteit schending die zelfs duidelijker en concreter was geweest, dat wij (mogelijk wel weer als enigste) fel tegen een publiek volksgericht zouden zijn geweest. Heksenjachten en volksgerichten brengen ons terug naar de Middeleeuwen.

Geheimhoudingsplicht

Hoe zaken (in dat kwartiertje) zijn verlopen zijn mij onbekend en ook of er geheimhoudingsplicht is opgelegd weet ik niet, maar zaken zijn achteraf in hoofdzaak reconstrueerbaar en uitgelekt. F. Streng heeft de aanwezigen er van vergewist dat P. Groot, want zo was uit onderzoek van F.S. persoonlijk gebleken, was een stoute jongen geweest (waar het nog over zullen hebben), en dat het zijn taak en dure plicht was om daar tegen op te treden, en dat hij dit panklaar had voorbereid, met een publiekelijke verklaring die hij voorgelezen zal hebben. In hun goedheid zouden ze P. Groot de gelegenheid gaan geven om dit zelf uit te spreken maar als hij dit weigerde dat zou F. Streng, streng gaan zijn, en dit zelf gaan doen.

Geen discussie meer

Er zou daar verder dan geen discussie meer op mogen volgen, en voor de goede orde had hij dus het presidium dienaangaande geïnformeerd. Naar begrepen, was de opzet van F. Streng om de fractievoorzitters er mee te overdonderen, en (ook daar) zoveel mogelijk een discussie te voorkomen. Wie er bij was kan anders stellen of beweren, maar hij oogstte in hoofdzaak instemmend knikken, waarover later nog iets aangevuld. Zonder dit handelen nu direct goed te praten is dit begrijpelijk, maar wel (in hoofdzaak) om puur de verkeerde redenen. Daarbij is niet bekend of is gesteld dat zaken opgeklopt en aangediend waren door D. Kuijpers van de P.v.d.A. Dit vermoedden en begrepen we al snel, maar daar bleef iedereen (ook de griffie) lange tijd geheimzinnig over doen. Lange tijd hadden we alleen het sterke vermoeden, wat uiteindelijk toch is bevestigd.

Roomser dan de Paus, maar heiligheid schijn

Dit heeft middeleeuwse trekjes, eerst werden (in die tijd) lieden opgezet tegen heksen in het algemeen en dan werd er iemand als zodanig aangemerkt en gebrandmerkt door lieden die men op zich geloofwaardig achtte, en nu met toch al een aversie had tegen heksen, kreeg men de meute in alle staten en volgde het volksgericht wat een hoogtepunt van vermaak was. Vergelijkende blijkt uit dit handelen enerzijds dat de fractievoorzitters, P. Groot in algemene zin als negatief bejegenden, en dat P. Groot ook een politieke concurrent was (iedereen wil graag concurrenten kwijt), dus zaken moeten er zo ongeveer in zijn gegaan als koek. Wij zullen niemand van hen kwalificeren als slechte mensen, in algemene zin zijn ze juist, wel in gradaties, allemaal best wel braaf en veelal roomser dan de Paus, maar de meesten kunnen in menselijkheid ook weer niet boven zichzelf uitstijgen.

Overdonderd, gemanipuleerd en misleid

Het presidium werd dus feitelijk overdonderd, gemanipuleerd en misleid, met handige gebruikmaking van de dwaze integriteit hype, die we later gaan beschrijven, en de kennelijk levende onderbuikgevoelens tegen P. Groot, waarbij de misleide lieden zich gedroegen als knik en stemvee, die een zorgvuldig door F. Streng voorbereid en tevoren op schrift gesteld iets, feitelijk door overwicht, vertrouwen, en feitelijk misbruik van macht door hun strot heen duwde. Daarna, zoals we zullen zien, deed F. Streng het voorkomen dat niet hij, maar de fractievoorzitters dit hadden bedacht, en zaken na een gedegen onderzoek van hem, en een gedegen discussie met de raad tot stand was gekomen, in plaats van door hem panklaar gepresenteerd in een soort slikken of stikken situatie.

Machtsmisbruik, misbruik maken van vertrouwen

Laf, minderwaardig en laakbaar is dat F. Streng dan vervolgens de publieke opinie misleid, door steeds sterk te benadrukken dat het eigenlijk de gemeenteraad was die het had besloten. In de krant staat: "Ik heb dit in overleg met de gemeenteraad gedaan, behalve Piet Groot was iedereen het er mee eens" Allereerst is het presidium geen gemeenteraad. Hier waren 7 raadsleden (en één commissielid) bij betrokken, i. pl.v. 26. Die hebben geen overleg met hun fractie erover kunnen hebben, onze gedachte is dat er toch enige raadsleden er gewoon niet in zouden zijn getrapt. Feitelijk dus een aaneenschakeling van nepnieuws.

Reacties hierop zijn niet ondenkbaar

Om zogezegd bepaalde reacties voor te zijn, zullen we zaken nog iets aanvullend specificeren en verduidelijken. A.v.d. Geest van PW 2010 was afwezig, die heeft me later medegedeeld dat zij er niet in mee zou zijn gegaan. R. Manshanden van Groen Links, heeft later ook gesteld dat zij feitelijk werd overdonderd maar geen gelegenheid tot vragen en reactie kreeg. Dan heeft P. Groot deze zaken in het opvolgende presidium aan de orde gesteld, waar S. Visser ook haar bedenking uitsprak en er op aandrong om (ietsje vrij vertaald) het reeds lang gaande zijnde hanengevecht te beëindigen, maar geen van hen heeft op een rectificatie of publiekelijk afstand nemen van de zaken aangedrongen.

Niemand nam afstand of was voor rectificatie

Naar wat ik herinner hebben daarbij de anderen zich niet geuit en ook geen afstand genomen. De PvdA was vertegenwoordigd door J. Burger, die als commissielid feitelijk niet telde, en er mogelijk ook niet mee bekend was dat zijn partijgenoot D. Kuipers zaken hadden aangezwengeld. Wij stelden zaken aan de orde, feitelijk om te vernemen en te testen, of men zaken niet zogezegd had geëvalueerd, en tot bedenkingen was gekomen. Een paar reacties dus weergegeven. Feitelijk geld dat ongeveer niemand zich inhoudelijk heeft geuit, dus ook geen afstand er van genomen. Zelf vinden wij dit dus duidelijk aan hen verwijtbaar zoals wij dit dus (ook publiekelijk) d.d. 15 februari in de Medemblikker hebben geuit. Dit betrof naast de eerder genoemden E. Meester CDA, L. Plekker, gem. bel. S. Zeilemaker, (PWF) A. Kapitein (D 66), en M. Raat. (VVD)

Andere mening, maar welke dan?

De laatste twee hebben enkele malen gesteld dat zij een andere mening hadden. Kenmerk van een mening is dat men onderbouwd stelt wat die mening is, wat we uiteraard node missen. Kennelijk is die mening dat ze op zich zelf wel van mening zijn dat ze heel erg integer zijn, maar dat dit anders ligt als het en collega raadslid betreft die men niet pruimt, en men zichzelf ook kennelijk van betere klasse acht, en dat een burgemeester die collega best wel mag beliegen en bestelen, en piepelen, en publiekelijk te kakken zetten, en ook zo veel mogelijk discrimineren en uitsluiten (veel ruimte voor een andere mening zien we niet) , nu zaken niet los kunnen worden gezien van zaken die 2 maanden eerder plaats vonden, en welke zaken door elkaar heen zijn verweven, waar de raad in een anonieme stemming in ruime meerderheid, hun aversie tegen P. Groot hebben geuit, maar daar gaan we in latere instantie nog op komen.

Nogal uitvoerig beschreven

Hoewel het vorig beschrevene binnen 20 minuten leesbaar is, is dit tegenwoordig voor velen vaak te veel, maar we zullen zaken nog gaan samenvatten en het is van belang om zaken meten op juiste wijze, aangaande bewijsbare zaken, in hun juiste context te plaatsen nu te verwachten is dat degenen die zich aangesproken voelen zich gaan weren, wat hun goede recht is, maar daar waar zaken en feiten al een gedegen onderbouwing hebben ook best lastig om waarheid en feiten te ontkennen of aan te vechten. Intussen hebben we het eigenlijk nog maar alleen gehad over de houding van de gemeenteraad, maar feitelijk in hoofdzaak de fractie voorzitters. Nog niet of nauwelijks over de misdaden door P. Groot begaan, misdaden die overigen volgens Groot in het geheel niet bestonden. We gaan straks ook nog aandacht geven aan de z.g. integriteits paranoia die heerst, en we stellen hier en nu reeds dat onze mening is, dat men daar landelijk en maatschappelijk, en in de Medemblikse raad, gewoon behoorlijk de weg kwijt is.

Op schrift gesteld

Het volksgericht na de heksenjacht vond plaats op 26 januari 2017, de volgende dag stond er een artikeltje in het NHD, wat we met u delen, en d.d. 29-01-2017 hebben we aan alle raadsleden een 3 pagina tellend document gezonden met in 12 punten de feiten, onjuistheden en inzichtverschillen gesteld, en daarin ook 11 vragen aan de collega raadsleden gesteld. Kennelijk is collectief afgesproken om geen reactie te geven, althans niets door ons ontvangen, maar wel door enkelen aangesproken die zich over zaken verwonderden, maar kennelijk geen steun kregen binnen hun partij. De voornoemde presidium vergadering waar wij de gang van zaken ter discussie trachtten te stellen ging daar dus over, niemand kon zich van de domme houden. Door dit document bij te voegen zijn er al (hoofd) zaken uit op te maken waar het inhoudelijk over ging.

Eerst eens een voorbeeld

In het NHD lezen we als uitspraak van de burgemeester; Gebruikelijk is dat raadsleden die persoonlijk of zakelijk betrokken zijn bij kwesties die in de raad spelen, zich van debat en stemming onthouden. Groot deed dat niet in deze zaak". Laten we eens als voorbeeld nemen de zorgboerderij "De Tulp". We lezen op de site van de P.v.d.A. dat ze een groot succes hebben geboekt nu hun plannen vermorzeld leken te worden door belachelijke en onredelijke regelgeving. Wat daar verder van moge zijn, inderdaad heeft D. Kuipers zich daar intensief voor ingezet en ze ook meerdere malen bezocht zodanig dat hij inmiddels zeker persoonlijk bij de zaak betrokken was. Dat mag dan al niet van F. Streng dus dan had hij zich van debat en discussie moeten onthouden, in plaats van zich intensief hard maken voor die zaak. Dat wordt op zich al best behoorlijk ingewikkeld.

Vervolg voorbeeld

Persoonlijk is hij dan dus al tot over de oren betrokken, maar stel nu dat D. Kuipers bij hen langs was gegaan om ze nog te spreken, een strategie bepalen of een hart onder de riem steken, dus allerlei zaken waar hij volgens F. Streng al veel te persoonlijk is geworden, maar nog niet aantoonbaar zakelijk betrokken. Maar stel nu dat de eigenaresse stelt dat ze op dat moment een probleem heeft, haar chauffeur is plotseling ziek geworden en er moeten wat cliënten weggebracht en D. Kuipers stelt voor dat hij ze wel even weg wil brengen. Dan is het volgens F. Streng dus ook zakelijk want hij verricht werkzaamheden dus helemaal fout. Maar evenzogoed nog weinig aan de hand.

Kliksessie

Maar zoals velen heeft de Tulp ook een boze buurman, die naar P. Groot toe gaat, met bla, bla, en gentle agreement en niet integer bla bla, en P. Groot bedankt hem hartelijk, en gaat onverhoeds naar de griffie op kliksessie, en die verwelkomen P. Groot hartelijk want ze hebben er weer een gevangen, die de integriteit schend, die ze (even de fractievoorzitters door de strot douwen) even lekker publiekelijk te kakken kunnen zetten. Wat zegt u, raar voorbeeld, belachelijke onzin, idioterie, rancuneus handelen, de schijn van aversie tegen Kuiper, en de griffie ziet je aankomen en de burgemeester die onderzoek behoort te gaan doen, zal P. Groot bij de deur wegjagen. Hoewel dit voorbeeld wat gechargeerd en gekunsteld is, was dit in omgekeerde evenredigheid, en wat andere invullingen zo ongeveer exact wat er was gebeurd.

Alles verdraaid en onjuist voorgesteld

Zoals meerdere raadsleden doen, bezoeken we altijd een locatie als daar iets gaande of aan de orde is. In november 2015 speelde er een zaak aangaande opslag van materialen, bij Vlaming in Zwaagdijk. Heb Vlaming bezocht en zaken bezien, het besluit werd met 23 voor en 4 tegen genomen, en dat was het eigenlijk, ware het niet dat ook Vlaming een boze buurman had, let wel, één enkele, verder had niemand een probleem, en dit was een kennelijke vriend en partij genoot van D. Kuipers, zodat die zich daar zodanig voor inzette dat hij in ons beleven de Strenge Streng criteria van persoonlijk betrokken zijn best wel flink overschreed, maar zoals gezegd was het voorstel met 23 voor en 4 tegen (2 van PvdA) al aangenomen, maar als daar bezwaar (zienswijze) tegen is gemaakt komt het nogmaals in de raad, wat doorgaans een formaliteit is, en in een paar minuten met gelijke stemmen als daarvoor beslecht.

Als een terriër

Zo niet deze keer, want dhr. Kuipers beet zich als een terriër er in vast voor de buurman waar hij kennelijk zeer persoonlijk bij betrokken was. Al die zaken zijn nog in beeld terug te zoeken, in ieder geval werd het een uur debatteren, met het resultaat dat het voorstel nu met 21 voor en 6 tegen wederom werd aangenomen. Dat dhr Kuipers aan het debat en de stemming nogal heftig meedeed staat dus buiten discussie. P. Groot had niets te bediscussiëren (had ongewijzigde mening) maar heeft uiteraard gewoon gestemd. Nog steeds dus niets bijzonders. Het bijzondere was dat P. Groot in het voorbijgaan even bij Vlaming langsreed. Groot meende dat dit al na het tweede besluit was, maar had geen reden om dit op te schrijven of te onthouden.

De aarden wal

Afspraak was dat Vlaming een aarden wal zou opwerpen, en P. Groot had gezegd dat hij die mogelijk zou kunnen en willen beplanten, maar daar was verder geen enkele afspraak over, dus er was verder (zeker op dat moment) geen zakelijke afspraak gemaakt of gaande. Die wal was voor 1/3/ klaar en begon vol te groeien met onkruid. Net zoals D. Kuipers vrijwillig aanbood om voor de Tulp even een ritje te doen, zo bood Groot aan Vlaming aan om dit onkruid weg te spuiten nu hij bij toeval een handspuit met nog wat middel bij zich had. De rest lijkt op Kafka, de boze buurman lag kennelijk in de bosjes en maakte (handig is dit tegenwoordig) kennelijk een foto met zijn mobiel, en ging hollend naar goede vriend Dirk, en die ging op een holletje naar het Wognumse ex Scheringa Paleis, aangifte doen van een integriteit schending. Wat in het fictieve voorbeeld Groot tegen Kuipers deed gebeurde dus in de werkelijkheid omgekeerd. Wat we daar verder van vinden beschrijven we in het volgende deel.

Derde keer

Wat degene die dit leest daar van vind, kan diegene zelf wel beoordelen, als iemand van het maten naaien is dan moet hij beslist PvdA stemmen, maar dit was niet de eerste keer. Net als Kuiper zich inzette voor vriend buurman, had P. Groot dit gedaan in een andere kinnesinne zaak aangaande Poland. Hun dochter hadden we als kandidaat op de lijst mogen zetten, waarna, deze keer B. de Jong naar de griffie was getogen met de vraag of dit wel kon. Mijn bemoeienis was feitelijk exact vergelijkbaar met o.a. de bemoeienis van Kuipers met de boze Vlaming buurman, en het betrof niet eens de betrokkene maar zijn dochter, en de griffie had de Jong (Kuipers zelf was toen nog wethouder), medegedeeld dat (mogelijk zelfs hoe graag ze ook zouden willen) dat ze geen kans zagen om dit aan me te laten kleven. Vervolgens is er nog een keer iets tegen P. Groot aangemeld, maar wat dit was ben ik vergeten. PvdA ers zijn wel zeer gemotiveerd om te zorgen dat er tussen hen en BAMM niet direct iets moois zal gaan groeien.

17 mei 2016, verhoor door F. Streng

Ca. 6 weken later werd P. Groot verzocht om naar Wognum te komen, en kwam dan datgene aan de orde waar voorgaand over is geschreven. Wat daar is besproken heeft Groot zelf in een verslag gezet en binnen enkele dagen verzonden aan de griffie t.a.v. Afra Reus, die ook bij het gesprek aanwezig was geweest. In dit verslag vindt men de zaken weer die al zijn beschreven, dit is dus ook gewoon de juiste weergave direct op schrift gezet. Daarmee wilden we dus ook meteen alle verdere gedoe de kop ingedrukt hebben. De griffier zal dit direct met Streng hebben gedeeld, dus er is geen ruimte voor hem om allerlei andere beweringen te gaan doen, of beweren dat we onduidelijk zijn geweest of wat dan ook. In het verslag beklaag ik me er over dat er, geheel tot mijn verrassing, beschuldigingen werden geuit, en er opheldering werd gevraagd aangaande zaken waarbij ik van de prins geen kwaad wist maar geen antwoord en verduidelijking kreeg op vragen. Vooral de vraag of dit was aangebracht en aangezwengeld door een collega raadslid, bleef onbeantwoord.

Een sterk vermoeden werd zekerheid

Pas vele maanden later ben ik bij Afra Reus naar binnen gegaan en heb ik antwoord op die vraag geëist, en gesteld dat ik daar simpelweg recht op had, en is mij bevestigd wat ik eerder heb gesteld maar reeds zeer wel vermoedde. Tussen 17 mei 2016 en 16 januari (presidium 16 jan. 2017) ligt 8 maanden. Dat is dus de tijd die tussenliggend was tussen het gesprek en het complot voor het volksgericht. F. Streng deed het dan voorkomen dat hij zaken, zoals dit van hem werd gevraagd, eerst grondig had onderzocht, ook dit is een gotspe, hij had de feiten en antwoorden gehad, en zaken waren op schrift gesteld exact met de mening van Groot er bij. Streng van zijn kant heeft niets op schrift staan. Normaal zou er een onderzoek verslag behoren te zijn, en een onderbouwing hoe men tot conclusies is gekomen.

Werkzaamheden, hè wat?

Van betaalde arbeid op basis van een of nadere afspraak of overeenkomst was dus geen enkele sprake, en contact met Vlaming was niet meer of minder dan regulier contact tot nadere informatie zoals bij een (serieus) raadslid altijd plaatsvindt. Daar was voor F. Streng (hoe graag hij dit mogelijk ook wilde) gewoon niets van te maken. In het verslag hekel ik al de integriteit hype, en zal daar dus nog nader op in gaan. Evenwel, in de bijgevoegde begeleidende mail refereer ik ook naar een andere zaak en een ander verslag. Dit zijn zaken die aan de orde komen in een ander onderdeel.

Even voor alle duidelijkheid

Hoewel ik dus Streng de antwoorden heb gegeven die hij vroeg en zaken navolgend dus nog op schrift heb aangereikt, was er feitelijk sprake van een zeer onprettig gesprek. Ik heb meteen andere zaken aangekaart en er was meteen dus flinke ruzie aangaande de voorgaande pesterij affaire, maar daar ging het niet eens over. F. Streng deed beweringen die bewijsbaar onjuist waren, en probeerde hun straatje wat schoon te vegen, en ik drong er op aan om de feiten die ik stelde, en al in verslagen vast lagen, nog wat duidelijker te bevestigen, vooral het feit dat R. Huijsen ze (de pesters) nog tot rede wilde brengen terwijl zij (F. Streng) van zijn kant feedback trachtte te krijgen om P. Groot uit de raad gewerkt te krijgen. Daar zijn wel toezeggingen op gedaan die daarna steeds zijn gefrustreerd en gesaboteerd.

De goede inval

Dat er van (vermeend) nader onderzoek sprake zou zijn geweest is dus nergens waarneembaar, en zal dus niet zo zijn. Dat wij niets meer hoorden wees er op dat zaken uitgingen als een nachtkaars, waarbij ook niets anders was te verwachten. Dat F. Streng toch op enig moment de inval kreeg dat hij, als hij het wat slim en brutaal speelde, en zijn overmacht en positie wat misbruikte, dat hij P. Groot dan met gebruikmaken van die casus, nog eens goed te pakken kon nemen, een stukje wraakneming dus, wat er alles mee van doen zal hebben gehad, dat P. Groot een klacht neer had gelegd bij de commissaris van de koning, aangaande het feit dat hij bewijsbaar onwaarheden sprak en afspraken niet nakwam.

Stigmatiseren, demoniseren, negatief neerzetten als doel

Daar kwam dan bij dat zijn herbenoeming en de zaken daar omheen gaande waren, en dat ik geen reclame voor hem liep te maken, (komt ook nog) en wel aan kon nemen dat hij me knap vervelend begon te gaan vinden, en de goede inval had gekregen hoe hij lastpost Groot wat kon stigmatiseren, en demoniseren, en subtiel en subjectief naar buiten kon brengen dat P. Groot niet zo een beste was, en er best wel iet met hem loos was, en ons gestigmatiseerd op de verkiezingen aan kon sturen. Een beetje niet helemaal integer. We citeren nog even iets uit het krantenbericht. "Streng stelt dat de feiten kloppen en dat hij als burgemeestermoet waken over de integriteit van de gemeenteraad. Dan moet je af en toe ingrijpen en dat gebeurt zonder aanziens de persoons". En wie van de lezers wil daar in trappen, in feite beklaagden wij ons omgekeerd evenredig en met evenveel recht en reden en grondslag over Kuipers (zie verslag). Daar is niet op gereageerd. Kuipers was immers in de voorgaande periode wethouder en lid van het pestersclubje (toenmalig college) waar we het nog over gaan hebben. Dat Kuipers anders wordt behandeld dan Groot is pure discriminatie.

Waar het nu allemaal om gaat

Dit brengt ons er toe om, met op de achtergrond al het reeds beschrevene, Het plaatsgevonden incident nader te bezien. De verklaring kan u aanlinken, als dit niet lukt kunt Googlen naar Medemblik Actueel BAMM en krijgt u de zaken die zijn gepubliceerd aangaande BAMM netjes op rij, bij reeds het 5e item leest u "Raadslid Groot krijgt reprimande van Gemeenteraad Medemblik". Daar staat dus dat de gemeenteraad, dus niet de burgemeester, Groot dit geintje flikt. Dan het filmpje gestart, en het nepnieuws vang aan, we citeren F. Streng: "Dan eh… heeft de heer Groot verzocht om een verklaring af te leggen, en dat verzoek wil ik graag honoreren, ik geef de heer Groot graag het woord" op basis van de reeds met u gedeelde informatie, is u bekend dat de heer Groot niets heeft verzocht, maar dat dit het in een soort "slikken of stikken" setting is gedicteerd, met daarbij, als je het niet zelf vrijwillig doet dan gaat de burgemeester het kennelijk tevoren weloverdachte stuk bagger uitkramen. Laten we het maar benoemen voor wat het is. Zoiets heet al heel erg lang chantage.

Geen haar op mijn hoofd

Ik had dit enkele dagen later op de mail gehad, met dus de voornoemde dictaten en noem het maar dreigementen er bij. Pas toen wist ook wat er in het presidium over me was gekonkelefoesd, en ik kan niet anders zeggen als dat ik zeer verwonderd was, zaken zoals ik die al heb geanalyseerd op zich direct wel doorzag maar me er ook wel zeer over verwonderde dat de fractie voorzitters die o.a. middels het z.g. gentle agreement, zich als zelfverklaarde integriteit heiligen, daar mee in hadden gestemd. De één uiteraard wat enthousiaster als de ander, maar allemaal hebben ze het laten gebeuren, en niemand heeft er publiekelijk afstand van genomen. Duidelijk was voor mij dat het een soort rancune actie was van F. Streng, maar ook was en werd duidelijk, dat er van een kennelijke achting en een normaal respect van een collega raadslid, mogelijk met graduele verschillen per persoon, ook niet op integere wijze sprake was. Mij zullen ze nooit zover krijgen, maar wij hebben ook die schijnheiligheids verklaring die ze gentle agreement noemen niet getekend. Maar ze zouden P. Groot iets beter moeten kennen. Geen haar op zijn hoofd die er aan dacht om aan die terror en chantage toe te geven.

Filmpjes op internet

Het is iedereen tegenwoordig wel bekend hoe internet en social media werkt. Iemand maakt een naaktfoto van een tiener en drijft die daarmee tot zelfmoord of filmt een vrijpartij met zijn grote liefde, totdat ze zijn ex is, en zet dit uit wraak op het internet, en zo gauw als het sensatie is dan, vliegt het in het rond. Maar zaken worden vluchtig bekeken dus om zaken gelezen te krijgen moet de titel al uitnodigen. "Raadlid Groot krijgt reprimande" doet het bijvoorbeeld wel. Ook degenen die alleen de titel lezen, zijn zodoende al negatief geïndoctrineerd. Die hele sociale media zijn een beetje een zegen, maar ook vaak een vloek. Feitelijk een geweldige gelegenheid, om iemand te pakken en te piepelen. Iedereen die zoiets het internet op stuurt, zoals hier dus gebeurde, is volledig bewust wat daarvan de consequenties zijn. Wat hier dus op 26 januari 2017 gebeurde was een vooropgezette en doordachte actie, om P. Groot neer te halen en te beschadigen, ik heb alle recht en reden om, laten we het maar noemen zoals het is, terug te slaan met gelijke munt, maar niet op basis van nepnieuws, maar met een lange reeks aan feiten.

Eigen verklaring

Bij deze zaken was griffier Zwakman actief betrokken, zo ook met voorgaande zaken, wat wij voor een griffier onjuist vinden nu die er (uitsluitend) is voor de raad en ter ondersteuning van de raad. Die vroeg mij of ik het zelf voor zou gaan lezen of dat de burgemeester het zou gaan doen. Ik heb maar poeslief gezegd dat ik het wel zou gaan doen, wat ik totaal niet van plan was, maar anders kreeg ik het woord niet. Ik had een eigen verklaring op schrift gesteld die ik als bijlage bij voeg. Daarin stel ik dat ik had toegezegd dat ik een door F. Streng voorgekookte verklaring voor zou gaan lezen, maar dat ik me vrij voelde om die belofte te breken, nu dhr. F. Streng dit ook met regelmaat doet. Dat ik de verklaring niet vol uit zou kunnen spreken had ik wel verwacht maar ik had gedacht dat ik, door het verrassingseffect, wel wat verder zou zijn gekomen.

Meneer Groot dat is niet afgesproken

Van een afspraak was uiteraard geen sprake, meer van agressie, en chantage, en bedreiging. Ik begon dus met de verklaring die ik zelf had opgesteld die luidde als navolgend: "Op voorspraak van burgemeester F. Streng en als kennelijke beslissing van de fractievoorzitters, ben ik onder druk gezet om hier en nu publiekelijk een verklaring af te geven.. " en dan roept F. Streng er doorheen: "He meneer Groot, dat is niet de verklaring die we hebben afgesproken" Groot zegt dat hij een eigen verklaring heeft, F. Streng roep dat we dit niet gaan doen, hij gaat de verklaring voorlezen, vraagt nog of Groot dit goed vind, maar wacht niet op antwoord, en begint met zijn partijtje door hem zelf opgesteld, en door de fractie voorzitters gefiatteerde Nepnieuws.

De Burgenmeester spreekt

Nogmaals gesteld, het besluit van de verklaring van geen bedenking was een half jaar eerder al genomen, tevens was van werkzaamheden geen sprake wat F. Streng 8 maanden eerder al duidelijk was gemaakt, dan moest de verklaring publiekelijk worden uitgesproken omdat het besluit ook publiekelijk was genomen. Dit was een volledig zelf bedachte gotspe, daar bestaat geen enkele reden of afspraak voor, en daar staat ook niets van vermeld in het gentle agreement, niet meer dus dan een creatieve vondst ter rechtvaardiging van iets wat, ook al zou die niet op nepnieuws zijn gebaseerd, dan nog geen rechtvaardiging kent. F. Streng zou goed tot zijn recht zijn gekomen als hij in de middeleeuwen had geleefd.

Hype en paranoia

We gaan die apart bezien maar lopen in dit kader iets vooruit. Er is een grote discussie gaande over het feit wanneer een raadslid niet meer mee mag beslissen of besluiten. Die discussie bezien wij als dat men is ontspoord en de weg kwijt, en die zal in de toekomst ook gewoon bijgesteld gaan worden. Nu dit in veel gemeenten speelt, zijn daar zelfs inmiddels rechtszaken over geweest tot aan de raad van state. Daar is bepaald dat een raadslid altijd mag stemmen. In gevallen waar b.v. een zaak van een familielid, henzelf, of goede vriend aan de orde is, geld het advies (niet eens een verbod) om niet aan de discussie mee te doen. Dat geld niet voor fractie genoten. Ook vanuit dat oogpunt, en zaken die ook F. Streng bij behoort te houden en te kennen, verkondigde hij nepnieuws en pure flauwekul.

Samenvatting en genoeg er over

We mogen er van uitgaan dat zaken en feiten inmiddels duidelijk zijn, als ook wat de mening van BAMM is over al deze zaken en aangelegenheden. Nog even recapitulerende, Groot werd verrast door een aantijging geïnitieerd door collega raadslid Kuiper, werd ter verantwoording geroepen d.d. 17 mei 2016. Heeft uitleg gegeven en dit binnen enkele dagen op schrift gesteld, en aan de griffie gemaild ter deling met F. Streng. 8 maanden niets meer gehoord. 16 jan. 2017 uit het presidium gestuurd. Fiat van Fractievoorzitters geritseld, Akkoord met panklare voorgekookte bagger verklaring, iedereen akkoord (volgens de krant), P. Groot tracht eigen verklaring voor te lezen, F. Streng grijpt in, leest die zelf voor onder protest van P. Groot, mailt opvolgend zijn verklaring door naar alle raadsleden, Ook in 3 pagina's in 12 punten gang van zaken benoemd, en stelt 11 vragen aan andere raadsleden. Krijgt geen reactie. Groot stelt zaak aan de orde in het opvolgende presidium. Enkelen benoemen dat ze er niet gelukkig mee zijn en zouden de interactie graag beëindigd zien, anderen gedragen zich als zonbies, of stellen dat ze een andere mening hebben, zonder die mening weer te geven laat staan te onderbouwen.

2. Integriteit

We hebben het hier over zaken die wel van doen hebben met de andere zaken die we beschrijven, maar wat we hier beschrijven is daarnaast vooral een politieke mening, dus wel doorspekt met feiten, en zaken en vooral ervaringen die hier verband mee hielden, maar vooral het (politieke) standpunt wat bij BAMM en daarbij wel meer specifiek ook bij P. Groot zich op basis van informatie, waarnemingen, en ervaringen heeft gevormd. Dit standpunt is ook wel controversieel m.b.t. algemeen geldende standpunten, maar ook weer niet zo dat ook anderen niet tot gelijke conclusies zijn gekomen, en dit ook nooit publiekelijk hebben geuit, dus ook weer niet een geheel wereldvreemd standpunt.

Waar hebben we het over

Daar begint het al mee, waar hebben we het nu eigenlijk precies over? Op internet vinden we op encyclo 25 definities. Als dus de een de ene, en de ander de andere definitie volgt heeft men het dus al over verschillenden zaken. Daar komt dan bij dat die definities dan ook nog alle een soort vaagheid in zich hebben. Als iemand het over diefstal heeft, of verduistering dan weten waar het over gaat, maar integriteit is en blijft met vaagheid omgeven. Van de gehele rist zullen we er een paar benoemen door ze over te nemen.

Te goed om waar te zijn

1. "Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties".  Over deze zal flink zijn nagedacht, en over het woord intrinsiek en ook het woord veinst vinden we 9 definities (maakt zaken niet duidelijker), en deze lijkt alleen te gelden als deze zaken echt aangeboren zijn, dus een aangeboren intrinsieke betrouwbaarheid, met daaraan alle toeters en bellen. De volgende vraag is dat, hoe we kunnen bepalen dat iemand daar 1 op 1 aan voldoet, nu er niet een etiket aan iemand hangt, met de karaktereigenschappen, en veel personen zeer wel weten dat men ze beoordeeld dus al die goede zaken ook kan veinzen. Personen zoals hier gesteld zullen bestaan, maar zullen ook spaarzaam zijn nu ze te goed lijken om waar te zijn.

Een hele andere

2. Dan deze maar: "De term integriteit wordt in uiteenlopende contexten toegepast, op mensen, dieren en planten. het is bij uitstek een historisch en cultureel bepaalde ethische notie. In het beroep op integriteit wordt verwezen naar de eigen standaarden die dienen te worden gerespecteerd en die veelal verbonden zijn met de identiteit of levensbeschouwing van bepaalde personen". Dit is dus toch weer een hele andere, over deze is ook goed nagedacht, maar meer om er een soort analyse van te maken. Eigenlijk is deze vrij te vertalen als dat alles en iedereen er een verschillend idee over kan hebben afhankelijk van levensbeschouwing en historische en culturele achtergronden, en hoewel in een bepaalde richting wijzende, (geen slecht mens zijn) is er met deze definitie heel veel variatie mogelijk.

Conclusie

Iedereen weet een beetje dat het er over gaat dat je geen slechterik mag zijn, of eigenlijk een (hele) goeie, en boven je menselijke natuur uit moet zijn gestegen (en dit nog wel aangeboren), maar uiteindelijk kan iedereen het toch weer over een andere en verschillende, mogelijk zelfs wisselende invulling hebben. Als je het over en dief hebt en stelen weet iedereen waar je het over hebt maar bij integriteit weet eigenlijk niemand waar de ander het over heeft, alleen een beetje als containerbegrip welke richting het op wijst, en alleen daarom is het al een lastige en ook bevreemdende discussie, vooral nu de een veelvuldig de ander de oren wast als zijnde niet integer, zonder dit verder handen en voeten te geven.

Toch pas als raadslid zijnde

Hoe meer en dichter men bij zaken betrokken raakt, des te meer neemt men waar en gaat men zich op zaken focussen. Waar verschillende mensen dezelfde zaken beleven, kunnen ze dan wel tot zeer verschillende inzichten komen. Onze indruk, die zich steeds meer en stelliger bevestigd, op basis van alle zaken die we waarnemen, zowel uit publiciteit en media, als ook de ervaringen die we op doen in de gemeenteraad, wijken zoals al gesteld, nogal af van de meute mening. Die zullen nooit meer een 180 graden draai gaan maken, maar dat we later tot iets meer nuances of aanpassingen komen willen we niet uitsluiten, nu die ook is gebaseerd op de vergaarde gegevens. Uiteraard luisteren we naar de mening van anderen en wegen die mee. Onze gedachte is dat we hier voor de goede orde deze uitleg aan dienen te geven.

Eerst wat geschiedenis

Eerst wat geschiedenis. Uiteraard bestaat het woord integriteit al lang, en had die nogal vage betekenis als omschreven, maar wat wij de hype noemen is, (in ons beleven) vooral van de laatste tijd. Als je zaken op internet opzoek, kun je best een weekje doorlezen, de enen na de andere professor of bobo schrijft er artikelen, of zelfs dikke boeken over. Dan is de landelijke overheid er zich mee gaan bemoeien die gemeentes er toe oproept, (mogelijk zelfs oplegt) om dit extra aandacht te geven en intussen ziet men overal beesten op het behang. Natuurlijk waren er 200 honderd jaar terug al allerlei zaken gaande, is dat nog zo en zal dit zo blijven. Een ambtenaar die geld achterover drukt is gewoon een verduisteraar en moet gepakt en berecht. Die is dus naast verduisteraar ook niet integer, en zo zijn er concrete wit zwart zaken waar we het gewoon niet over hebben. Die zaken waren er en zullen er blijven, die hebben niets van doen met de hype.

Ontstaan van de hype

Zoals we het reconstrueren werd de hype en alle gaande discussies eigenlijk ingezet en aangezwengeld door de bouwfraude. Daardoor is iedereen meer op iedereen gaan letten, en ook nog wel oké, ware het niet dat daar de zaken zijn gaan ontsporen (in ons beleven). Wat er dan verder van mag zijn, reeds in het begin van de raadperiode werden en speciale informatie avonden belegd aangaande integriteit. Ieder jaar wel een paar, die wij ook trouw bezochten. Van anderen hoorden we dat dit ook in andere gemeenten plaats vond en kennelijk ook van hogerhand werd aangestuurd. Ik begon toen al wel mijn bedenkingen te krijgen.

Hele industrie er omheen

De lieden die ons moeten verbeteren of op het rechte pad houden, verdienden daar een goede boterham mee. Die kwamen dan ook met voorbeelden waar we al vraagtekens bij begonnen te krijgen. Ook bezocht ik buiten de gemeente om (door een andere zaak aangestuurd) een bijeenkomst die op de VU was belegd, en kwam daar tot de ontdekking dat er meerdere bureaus onderzoek verrichtten en daar ook een goede boterham mee verdienden (was 12 dec. 2012) en ontdekte, of kreeg bevestigd dat er zich een hele soort van industrie om het "integriteit fenomeen"aan het ontwikkelen was. Dan ontstond ook de stelling dat iemand al fout was, als de schijn van niet integer bestond, en je was fout als je die schijn niet had vermeden, en inmiddels werd en was me duidelijk dat zaken gewoon te ver door waren geschoten. Schijn of aannames mogen nooit in plaats van bewijs komen.

Andere hype, ondermijning

Inmiddels lijkt van lieverlee een andere hype, er bij te ontstaan. Het zal van alle tijden zijn dat er ook wel eens wat minder frisse lieden in besturen plaatsnemen met daarbij minder frisse bedoelingen. Dit zal incidenteel ook wel in een gemeenteraad voor kunnen komen, maar dat heet tegenwoordig ondermijning, en moet dan een verbinding zijn tussen de z.g. onderwereld en de (witwas) bovenwereld. Heb daar ook een recent boek over gelezen, maar kreeg zaken beslist niet duidelijk, en denk dat die zaken veel voorkomen en er zal wel eens een vriendje van een vriendje zijn, maar mijn stellige indruk is dat we ook daar aan het overdrijven zijn geslagen. Die mening baseer ik er allereerst op dat een raadslid, gewoon geen kansen krijgt (althans ik heb ze nooit ontdekt) om middels invloed op iets tot verrijking of iets dergelijks te komen.

De maat nemen

Als ik mijn collega raadsleden een beetje beschouw zoals ik ze ken dan kan ik in ieder geval geen begin van iets in die context ontdekken. Hoewel ik ze bekritiseer, zijn het allemaal gewoon goede, zeg maar brave lieden die een net leven leiden, en niemand iets te kort doen, en normen en waarden kennen en niets mis mee, in de zin van wat als maatschappelijk als aanvaardbaar geld. Gewoon mensen zoals er een goed gemiddelde is van de mensen, maar dan toch net hier en daar een rafeltje zoals bijvoorbeeld Halbe Zijlstra (nu even actueel) waardoor ze niet tot die lieden behoren die ook de laatste rafeltjes en gebrekjes niet hebben, een kleine groep, maar zeker niet behoren tot die best wel grote groep waar nogal wat meer mee loos is.

De eed of de gelofte

Een raadslid doet de eed of de gelofte waarin deze stelt dat hij geen geschenken (boven 50 euro) aan zal nemen, en zijn positie niet aan zal wenden tot eigen gewin, nevenfuncties opgeven, etc. in een geschrift dat een zestel punten bevat die gewoon duidelijk zijn gesteld, en wat je dus ook gewoon niet moet doen. Dat was tientallen jaren voldoende, maar door de hele losgebarsten discussie, kwamen er steeds meer zaken ter discussie te staan, en vond men steeds meer zaken niet integer, en mocht, of durfde, de voorzitter van de voetbalclub niet meer mee te discussiëren als er iets zijn club betrof en iemand anders niet omdat hij voorzitter van een belangenvereniging was, wat dan van lieverlee steeds grotere vormen aannam. In al die zaken, en het zijn er denk ik wel enkele tientallen geweest, was er geen enkele sprake van enig eigen belang, en derhalve geen enkele reden om niet mee te stemmen of te discussiëren.

Een beetje de weg aan het kwijtraken

Hier zijn ook helemaal geen duidelijke en geschreven regels voor. Waar zaken op neer komen is dat het discussie en aantijgingen kan voorkomen, als er b.v. een vergunningaanvraag voor een vriend, familielid, of id. in het geding is, maar ook dan is er niet een expliciet verbod tot stemmen. Daarbij dient eenieder normale omgangsvormen met iedereen te mogen hebben, en zou het op slot zo dat iemand geen vrienden meer mag hebben of met iemand praten, niemand meer even ergens mee helpen, en raakt men gewoon steeds verder de weg kwijt. Opmerkelijk is dan vooral dat de meute in zoiets toch behoorlijk mee wordt gezogen, in plaats van zich af te gaan vragen of er zinnigheid en nut en noodzaak aanwezig is of dat men eigenlijk met zijn allen de weg wat aan het kwijtraken is.

zowel landelijk als lokaal

Deze zaken zien we zowel landelijk als locaal, hoewel we het locale in de schijnwerpers hebben. We kennen de grote landelijk zaken die landelijke publiciteit trokken. Natuurlijk gebeuren er altijd wel discutabele zaken en ook zaken die puur niet door de beugel zullen kunnen, maar bij ons bestaat de indruk dat, als eenmaal het spervuur op iemand gericht was, dat men eerst in de pers werd veroordeeld, en dat de staat dan meende dat ze niet achter konden blijven. Onze gedachte is dat zaken toch vaak groter werden gemaakt dan ze waren en in morele zin oneigenlijk beoordeeld, en daar waar een constructie niet hoogstaand, maar op zich gewoon legaal was, dan werd de persoon daar gewoon flink op neergehaald. In dezen heb in geen aparte sympathie voor wie dan ook, maar vanuit inmiddels onze ervaring en opgebouwde visie willen we ons niet laten leiden door zaken die op een hype en een volksgericht lijken.

Iedereen is verdacht

Inmiddels is (nog steeds meer algemeen gesteld) ongeveer iedereen verdacht en houdt iedereen iedereen in de gaten en worden grenzen steeds verder verlegd in wat de meute gaat vinden van wat er wel of niet kan, en wordt daar niet meer bij nagedacht. Niet helemaal duidelijk is of gemeente Medemblik exemplarisch is voor Nederland, ofwel, dat men daar inmiddels ook zo reageert als in Medemblik, maar dat heeft er wel van weg. We zien dat wat men als integriteitzaken benoemd, dat die hot zijn en dat de diverse media naarstig zoeken om met een grote vis in de media te komen. Om meningen te bezigen die maar beperkt door de massa gedeeld worden verdient dit onderbouwing en geven we twee voorbeelden.

Jos van Rey

Dat Jos van Rey (uiteraard lang niet als enigste), wat had gerommeld, met o.a. lekken bij burgemeesters verkiezing (maar die geheimhouding ook ter discussie staat) en wat andere dingetjes zijn zaken die je gewoon niet moet doen, om de goede reden dat dit gewoon de norm is, en om de slechte reden dat je weet dat je vijanden nooit slapen en je het hen voor het inschieten geeft als je er op wordt gepakt en aangesproken. Zo iemand als Jos van Rey had veel vrienden maar ook (stiekeme) vijanden, die het voor elkaar hadden gekregen om zijn telefoon af te laten tappen. Dat hij wat informatie doorgaf aan een potentiële kandidaat / vriend was ongeveer het ergste wat ze ontdekten, maar toen hij de lawine over hem heen kreeg en een bekende Nederlander werd in negatieve zin was het gedaan met het goede leven en belandde hij in een jarenlange hel.

In hoger beroep veroordeeld

20 december werd hij veroordeeld, in hoger beroep. Grote verhalen in de krant die alle, zeker oppervlakkig, als je de kop las en de artikelen vluchtig dan was iedere lezer er zeker van dat hij grote giften had aangenomen, geld had wit gewassen en van alles had geritseld met van der Pol, en de krant had weer een goed artikel waar ze van leven, en de massa was er van overtuigd dat er recht was gedaan tegen die slechterik, die van alles aan het regelen en ritselen was, en iedereen gaat over tot de orde van de dag. Evenwel, het navolgende uit het artikel in het NRC van 21 -12-2017 citeer ik even. "Voor van Rey hield het hof er rekening mee dat niet is "gebleken dat de verdachte concrete tegenprestaties aan de betrokken ondernemers of hun ondernemingen heeft geleverd". Verderop lezen we dat de fractievoorzitter van zijn partij stelt "Duidelijk is ook dat hij nooit iets voor eigen gewin heeft gedaan". Hier raken wij dan toch even door in verwarring. In feite staat er dat hij is veroordeeld op basis van onbewezen aannames.

Toch wel zeer opmerkelijk

Nogmaals, ik ken zaken alleen vanuit de krant, maar wat ik lees en weet is dat tijdenlang deze van Rey telefonisch is afgeluisterd en dat dit geen snipper bewijs heeft opgeleverd van de ernstige zaken die men hoopte hem aan te kunnen smeren. Alleen dat lek over die burgemeesterskandidaat, waar men zo ongeveer wereldnieuws van kon maken en het veel groter maken dan het in werkelijkheid was. Wel had hij vrienden waar hij mee optrok, dat heeft iedereen, en het moet toch niet zo zijn dat je al je vrienden op moet doeken want bij iedereen is wel een belang te bedenken. Mogelijk heb ik niet alle informatie, maar onze beoordeling is dat zijn zonden van een proportie zijn, waar bijna iedere bestuurder op zou kunnen zijn te betrappen, dat zijn vijanden en de pers zich bot hebben kunnen vieren, Dat hij al was veroordeeld voordat hij voor de rechter stond en het geen verschil maakte wat hij ter verdediging aanvoerde, Barbertje moest hangen, met kenmerken van een heksenjacht en een volksgericht.

Voorbeeld twee Henry Keizer

Nog zo een voorbeeld, De val van Henry Keizer, als voorzitter van de VVD. Ook dat was een media hype, hoewel die geen officiële bestuursfunctie in het openbaar bestuur vervulde. De misdaadsite "Follow the Money" bestaat van dat soort zaken, en kreeg er zelfs de een of andere prijs voor. Op zich stonden de zaken die men hem aan wreef los van de zaak waar het over ging. Dat dus als eerste opgemerkt. Hij had ook niets gedaan wat bij wet verboden was, geen enkele wet overtreden, maar zijn moraal en normen en waarden besef werden in het openbaar ter discussie gesteld met de veroordeling er bij van "zakkenvuller". Met wetsovertreden had het dus niets te maken. Wel kunnen we aannemen dat mensen die zoiets opkloppen en veroordelen de betere, misschien zichzelf wel zo ongeveer als volmaakte mensen achten. Wat we dan verder zien is dat de pers nog wel (summier) aangeeft wat het slachtoffer ter verdediging aanvoert, maar het nooit voor ze opneemt.

Zijn misdaden

Hij bleek in het bestuur te zitten van een stichting waarvan het bestuur besloot die stichting als bedrijf te gaan verkopen. Volgens de krant was de prijs door derden bepaald, Dhr. Henry Keizer had er brood in gezien, ze waren tot een deal gekomen, en dat was het dan, en zoiets gebeurd alle dagen en ik heb zelf ook mijn bedrijf verkocht en dat is best een heel dingetje. Bepalende zaken zijn de geschatte waarde van de roerende en onroerende goederen (het actief) maar ook zeer wel de behaalde resultaten en de prognose en winst verwachting. Slecht presterende bedrijven brengen weinig op, zijn soms gewoon onverkoopbaar. Als een koper wel, na reorganisatie en / of investeringen er toekomst perspectief in ziet, zal diegene, met het oog op onzekerheid en investeringen, een zo laag mogelijke prijs bieden. Dit zijn zeer normale en ook legale zaken die dagelijks plaatsvinden en hun beslag krijgen. We zagen geen enkele indicatie dat het hier anders was gegaan, ook niet dat deze hr. Keizer zijn invloed had gebruikt als bestuurder van de stichting, laat staan enig iets wat de wet verbiedt.

Die heks moet branden

Wat ons betreft zou het hooguit de andere bestuursleden van de stichting enigermate aan zijn te rekenen, dat ze te goedkoop hadden verkocht. Als iemand een kennelijk toch wat kwakkelend bedrijf om weet te bouwen tot een goedlopend en winstgevend bedrijf wekt dit (naar eigen ervaring) afgunst en jalousie, zaken die ook ingrediënten zijn bij heksenjachten en volksgerichten. Deze hr. keizer, heeft na veel naar onze mening oneigenlijke commotie, en bakken bagger die ze over hem heen gooiden schielijk het veld geruimd. Er zou nog een onderzoek volgen, maar hoe objectief gaat dat zijn?. Verder heeft en houdt hij zijn bedrijf en zijn leven maar is wel vernederd en publiekelijk ten schande gezet, net als vroeger bij die heksen waarvan er niet een ooit een echte heks was.

Op het locale betrekken

Nu dit soort oordelen en vooroordelen hardnekkig en nogal vastgeroest blijken te zitten hebben we er maar werk van gemaakt om met een paar voorbeelden in ieder geval uit te leggen en te verklaren waarom wij een afwijkende mening hebben en tegen de stroom in roeien. Ook dus dat wij hier een ongewenste, mogelijk gevaarlijk te noemen ontwikkeling ervaren, en dit dus zowel landelijk als lokaal, waarbij feitelijk een soort van hersenspoeling plaatsvindt. Derhalve zullen we ons nu verder op het locale gaan richten, en komen we vanzelf weer terug bij gemeente Medemblik. Al gesteld dat zaken daar werden aangeslingerd d.m.v. bijeenkomsten etc.

Werkgroep

Ook was er een werkgroep opgezet die ging vergaderen over hoe erg en gevaarlijk en bedreigend voor het bestuur het alles was, waar (maar) twee raadsleden in zaken R. Manshanden en E. Meester, en daarbij de burgemeester en mogelijk nog een ambtenaar of griffier. Hoe en wanneer dit clubje tot stand is gekomen is mij onbekend, volgens ons is er nooit een benoeming of voorstel of kandidaatstelling vanuit de raad geweest, en ook geen stemming in de raad. Op enig moment kwamen we er achter dat het bestond. Mij is in ieder geval niet gevraagd er aan deel te nemen. Inmiddels hadden wij dan al onze bedenkingen en waren er eigenlijk al zo ongeveer klaar mee.

Er helemaal klaar mee, waarom?

Zowel aangaande landelijke zaken als ook locale zaken vanuit de pers als ook zaken die in het Medemblikse plaatsvonden, kwamen we steeds meer tot de navolgende conclusies. Uiteraard dient men altijd alert te zijn op foute zaken, waarbij het woord integriteit voor ons een te vaag begrip is. Voor ons slaat dit op concreet vervreemden van geld, of de invloed aanwenden om er gewin mee te verkrijgen, dus de reeds vast gelegde zaken die concreet zijn en handen en benen hebben, en waar men een eed voor af legt dat men dat ook niet en nooit zal gaan doen. Maar daar stopt het bij ons ook. De normale normen en waarden in acht nemen, ook op menselijke en betrouwbare wijze met elkaar omgaan en dat is het. Daar waar we steeds meer hype en paranoia begonnen te ontdekken waren we daar intussen wel klaar mee.

Het "Gentle agreement"

Daar ga ik nader op in maar eerst het navolgende. De laatste integriteit bijeenkomsten in de vorige periode heb ik niet meer bezocht. Inmiddels had de voornoemde werkgroep een soort ei gelegd. er was een document opgesteld wat als een soort gedragscode diende te gaan gelden. Daarin was een opstelling gemaakt wat men moest doen als men een collega raadlid verdacht van niet integer handelen (diegene verraden) met allerlei verhandelingen tot wie men zich dan moest wenden etc. Het opmerkelijk van dit stuk was dat er nauwelijks concreet werd gesteld en was uitgewerkt wat wel en wat niet als toelaatbaar gold, en waar men grenzen stelde. De bedoeling was dat eenieder dit ging ondertekenen, dus feitelijk supplementair, aan de afgelegde eed. Wij meende voldoende reden te hebben om dit niet te tekenen, en collega R. Huijsen dacht daar hetzelfde over.

Extra in de gaten houden

Op bezwaren zal ik nog nader in gaan. Dit speelde dus in een raadsvergadering, en er kan niet anders dat gesteld worden dat we onder druk werden gesteld. Voor mij was het in ieder geval goed dat ik niet helemaal alleen stond. Er was nog nagegaan of ons kon worden verplicht om te tekenen (compleet met sancties) maar dit was niet mogelijk gebleken. Uiteindelijk stelde J. Burger van P.v.d.A. dat (nu wij niet onder hun druk bezweken) wij extra in de gaten zouden worden gehouden. In zeker zin hebben ze daar ook wel zaken van waargemaakt. F. Streng heeft dit inmiddels meerdere malen gebruikt en ook (zoals we later nog gaan bezien) op schrift gezet in een brief aan de commissaris van de Koning, om ons daarmee negatief neer te zetten ofwel te stigmatiseren.

Balk en splinter

Een van een serie concrete bezwaren was, maar dit betrof de gehele hype, dat er in positieve zin geen enkel positief iets mee is bereikt en geen nut of noodzaak er van gezien, maar in feite kwamen alle ratten uit hun holen om te trachten om anderen er mee te kapittelen. Steeds meer oneigenlijke beschuldigingen aangaande vaak futiliteiten werden gevonden of opgekookt, niet vanuit de instelling en overtuiging om zaken net en zuiver te houden, maar meer en vooral om iemand die men niet pruimt, en als tegenspeler ervaart als niet integer aan te merken, om diegene in een kwaad daglicht te stellen, en schade toe te brengen. Zaken die we landelijk zien gebeuren zien we dus zeker op plaatselijk niveau. Mogelijk kunnen we aantallen en proportie nog als niet al te veel achten, maar één zaak is er één te veel. Hierbij zien we dan ook grote onderlinge verschillen. Sommigen zullen er gewoon niet aan mee doen, anderen kijken de andere kant op, en een aantal zijn juist de aanstichters en initieerders van zaken zoals al door ons beschreven. Al in de Bijbel wordt gesproken overlieden die de splinter in de ogen zien van een ander maar niet de balk in het eigen oog.

(Schijn)heiligen en Roomser dan de Paus

 Lieden zoals wij die dus ook hebben ervaren zijn overtuigd van hun eigen deugdzaamheid en integriteit. Hebben doorgaans ook enig elitair gevoel, en menen de wijsheid in pacht te hebben welke zaken ook diepgeworteld zitten. Een opmerking van J. Burger om ons extra in de gaten te houden symboliseert en kenschetst dat al overduidelijk, en ook en vooral het beschreven handelen van andere P.v.d.A ers, in de hiervoor beschreven zaak, maar hangt samen met de vorenbeschrevene hype en paranoia die we zelf menen te constateren, op alle denkbare niveaus. We menen dat ze daar inmiddels een stuk realiteitszin zijn kwijtgeraakt, de weg kwijt zijn en bezig te ontsporen, zaken waar wij zelf voor trachten te waken.

Samenvatting

1. M.b.t. Vlaming incident; P. Groot formuleert waarop hij het mordicus oneens is, met alle door F. Streng publiekelijk geuite beschuldiging van integriteit schending van P. Groot bij Vlaming op Zwaagdijk Oost, en geeft dit met redenen bekleed, onderbouwd en gemotiveerd weer, o.a. ook met voorbeeld. Zaken kwamen voort uit kinnesinne en rancuneus handelen van raadslid D. Kuiper, van PvdA die dit als zaak bij de griffie had aangebracht waarbij P. Groot d.d. 17 mei 2016 weerwoord had gegeven, en dit ook schriftelijk in een verslag bevestigd. Burgemeester Streng legde dit 8 maanden in de week, plotsklaps komt hij in actie, kennelijk geïnitieerd door andere interactie en als represaille actie. F. Streng stelde zijn versie / bewering in het presidium. Fractie voorzitters slikten dit als zoete koek, zonder verdere vragen, en zonder eigen onderzoek en vragen om weerwoord, en zonder nader overleg met hun fractie. F. Streng geeft zijn versie compleet met een voorgekookte verklaring en panklare sanctie, waar mee in wordt gestemd. Sanctie: P. Groot dwingen om een Bagger verklaring (over zichzelf) uit te spreken, bij weigering zal F. Streng dit gaan doen. Dit werd uitgevoerd in de daarop volgende raadsvergadering.

Die vind plaats 26 januari 2017. (zie filmfragment) P. Groot probeert een eigen verklaring uit te spreken, hem wordt op arrogante wijze het woord ontnomen, F. Streng leest de verklaring voor die daarna uitwaaiert over het internet. Groot verzoekt per brief antwoorden van vragen bij fractievoorzitters, krijgt geen respons. Verzoekt overleg in volgende presidium. Enkelen voelen zich er niet gelukkig mee, andere geven geen respons, en enkele stellen dat ze een andere mening hebben zonder die concreet te formuleren, dus feitelijk geen mening.

Deel 2

2. Integriteit. Beschreven worden de zaken die zowel in Medemblik als nationaal gaande zijn aangaande Integriteit. Dit wordt benoemd als een vaag begrip, en wordt ook benoemd als een hype en paranoia. In relatie met het daarvoor beschrevene, geeft Groot / BAMM zijn mening weer over wat hij waarneemt, wat hem opvalt en wat hij dienaangaande als eigen conclusie daarop heeft gemaakt. Groot meent dat de discussie is ontspoort, men is er de weg kwijt geraakt, waarbij publiciteit en grote landelijke zaken de discussie beïnvloeden. Het criterium om geen eigen belang na te streven is losgelaten of heeft zich zodanig verdiept dat men steeds meer verstrengelingen meent te zien, zonder dat van enig eigen belang sprake kan zijn. BAMM meent dat veel zaken groter worden gemaakt dan ze zijn, en beschrijft enkele landelijke voorbeelden ter onderbouwing.

BAMM / P. Groot meent dat zeker op lokaal niveau, dat de aandacht die er aan wordt gegeven, de werkgroep die er bleek te zijn, en het opleggen aan raadsleden om, desnoods onder druk, een document te ondertekenen, slecht tot negatieve resultaten heeft geleid.. Dit heeft niet, althans niet waarneembaar bijgedragen aan gedragsverbetering, waar ook weinig grondslag voor bestond. Wel is en wordt het gebruikt c.q. misbruikt om anderen de maat te nemen en in de verdachtenbank te krijgen, dit dan ook nog vanuit een air van eigen heiligheid en zelfvergenoegzaamheid. Vaak spelen daar rancuneuze en negatieve persoonlijke sentimenten een rol bij, die symptomen hebben van een soort heksenjacht, en leidend tot een volksgericht. In die setting en met dat soort onderliggende sentimenten zijn de beschreven zaken zoals onder één gesteld verklaarbaar, maar niet te rechtvaardigen, zowel aangaande de burgemeester, als ook de fractievoorzitters, althans volgens BAMM leidt alle argumentatie, beschrijving van zaken en onderbouwing tot die mening en conclusie.

Samenvatting

Week 8

3. Zaken waar F. Streng waarheden ontkend, en onjuiste zaken (nepnieuws) in brengt.

Waarom zijn partijgenoot Halbe Zijlstra van de tweede kamer niet mag liegen, en waarom F. Streng dit van zijn gemeenteraad wel mag, is ons een raadsel, en of hun besluit om hun (in dit geval) hoofd in het zand te steken, en alle verkregen informatie te negeren, naar hun kiezers toe erg verdedigbaar is, achten we aan twijfel onderhevig, en moeten ze dan maar zelf aan hun kiezers uit gaan leggen. Sommigen roepen dat zij een andere mening hebben en dat hebben ze ook over allerlei andere zaken, maar deze "andere mening" hebben wij nog niet gehoord, laat staan motivatie en onderbouwing, dus die kunnen ze ook aan hun kiezers uitleggen, hoewel die kiezers het veelal ook weer weinig zal interesseren want een veelheid van hen is het vertrouwen, in die nu even mooie woorden roepende politici, al lange tijd kwijt. Zelf hebben we de verklaring op die gestelde vraag wel ongeveer uitgedokterd, maar we denken dat de kiezers dit ook zelf wel kunnen bedenken.

De raad wordt geacht om het college te controleren

Ergens rond 2002 heeft er een soort revolutie plaats gevonden in gemeenteraden land. In die tijd was er ook al de drang tot fusies en schaalvergroting ingezet, en zijn er een aantal professoren (o.a. ene Elzinga) zich er over gaan beraden om het, in hun ogen gedateerde zogenaamde monistische systeem, om te vormen in het zogezegde duale systeem. Nu we zovele jaren verder zijn, is uiteraard nog steeds de discussie gaande of die veranderingen ook verbeteringen waren en kan er een boek over vol worden geschreven, maar hier en nu is even alleen van belang dat nadrukkelijk is bepaald dat de gemeenteraad als beslisorgaan het hoogste gemeentelijke orgaan is, die het college aan behoren te sturen, maar ook, en daar gaat het nu even concreet en vooral om, het gedrag van een B&W college te controleren en zonodig te corrigeren. Dit aangaande de verantwoordelijkheid voor correct , verdedigbaar, redelijk en billijk, betrouwbaar en menselijk en laten we het woord nog maar eens gebruiken, integer gedrag, dus ook afspraken nakomen, en waarheidsgetrouw zijn, en humaan ingesteld zijn.

Gemeenteraad als eindverantwoordelijke

 In dit geval houdt dit vooral in dat alle zaken die het college, als uitvoerend orgaan dus uitvoert, onder de eindverantwoording van de gemeenteraad plaats vindt, die dit dus behoort te controleren op alle voornoemde zaken, en dus consequent dient in te grijpen als ze er kennis van krijgen dat er zaken mis gaan. Uiteindelijk behoort het dan zo te zijn dat de gemeenteraad zich dan weer naar hun kiezers dient te verantwoorden, dit ten allen tijde, maar in verkiezingstijd, spelen zulke zaken dan toch even des te meer. In de praktijk gaan zulke zaken maar zelden zoals die waren bedoeld, veelal controleert het college toch meer de gemeenteraad dan andersom, dan is er de vraag wie zijn nu eigenlijk de gemeenteraad want bij een nipte meerderheid heeft dus de gemeenteraad al besloten, is die andere bijna helft dan zo dom om ergens toch tegen te zijn, of kunnen ze in feite toch gewoon de betere argumenten hebben. Pas als men unaniem besluit heeft "De gemeenteraad" besloten.

Coalitie en college

We bezien dus dat er altijd een coalitie wordt gesmeed, die in de bijna voorbije periode zeer nipt is, maar alle drie de partijen leveren een wethouder en een partij laat zijn wethouder niet snel stuiteren, of zal hem/haar niet direct al te kritisch bejegenen, dus door de partijconnecties in de colleges heb je doorgaans wel een vrij stevig bastion, en gaan er best heel wat van die zaken zoals die in theorie behoren te zijn onderuit. Zoals wij het hebben ervaren was er in de vorige periode, een college, wat vooral door één persoon werd gedomineerd, en had dit college gewoon lak aan raadsleden die met terechte kritiek bij hen kwamen en wisten ze zich sterk en stevig gedekt door de partijen waar ze uit voort kwamen. In de volgende, nu nagenoeg beëindigde periode lagen die zaken totaal anders waar we het nog nader over zullen hebben maar is het in ons beleven vooral de grote meerderheid van de raad die het af heeft laten weten en die we beschuldigen van verwijtbaar gedrag.

Het A viertje van tegenwoordig

Vroeger las men gewoon een boek van 500 bladzijden uit, maar tegenwoordig moet alles op 1 A viertje, anders blijft er geen tijd over voor de twitter en het face book. Maar zo werkt het natuurlijk nooit, zeker niet als iemand best wel stevige beschuldigingen aan het adres van anderen uit, die beweringen zullen ontkennen, beschuldigingen terug uiten, dus we krijgen wellus nietes, en de partij die zich in feite heeft misdragen, begint met modder te gooien, zijn tegenstander te beschimpen, en te stigmatiseren, waarbij de minder frisse partij ook minder scrupules en morele remmingen kent, waarbij men zeer ver kan gaan, en dat is nu eenmaal de praktijk van het fenomeen mens. Je klacht of eis op één A viertje inleveren bij de rechter zal daarom nooit werken. alles draait in objectieve beoordeling (o.a. dus ook rechtspraak) op onderbouwing en het bewijzen van de gestelde feiten. We hebben dus geen andere keus dan om niet alleen zaken te benoemen, maar ook de feiten en bewijzen aandragen, en dan maar hopen dat de verwachting uitkomt dat er eerlijk, objectief en onpartijdig over wordt geoordeeld, waar ook nogal eens wat aan mankeert.

Sorry, nepnieuw gaat niet meer werken

Onderbouwingen en bewijzen komen is de beschrijvingen ook in de navolgende onderdelen aan bod. We zullen in dit deel een opsomming geven van de zaken die we F. Streng verwijten, en die we, net zoals hij ons meende publiekelijk te kakken te zetten, in omge keerde evenredigheid, maar wel alles bewijsbaar en naar waarheid op onze website de wijde wereld in gaan brengen, sorry Frank, het zijn je eigen besluiten geweest, niet het vorige college de schuld geven (wat ze wel hadden natuurlijk) maar nu ook flink en een grote jongen zijn. Je wist dat je ons zou gaan beschadigen toen je je nepnieuws op Medemblik Actueel en you tube de wijde wereld in stuurde, je mag je voluit verdedigen maar nepnieuws gaat op enig moment niet meer werken, je hebt op ieder moment kunnen besluiten om te stoppen en om zaken net en correct en op volwassen wijze te regelen in plaats van de verhouding en verstand houding, met nota bene een gekozen raadslid, te verzieken en te ondermijnen, we zullen het er nog wel een aantal malen over gaan hebben.

Opsomming van zaken

Ook van hogerhand, de landelijke overheid, is de aandrang al lange tijd gaande om anders en beter met burgers om te gaan. In onze regio is er een clubje die de locale partijen verenigd, waar momenteel onze wethouder Joset Fit voorzitster van is, die een zestal malen per jaar zaterdag ochtend vergaderd, met een deskundige spreker die een actuele visie geeft over zaken die spelen en zich ontwikkelen op lokaal politiek gebied (en zeer leerzaam en informatief). Zo was er 17 febr. 2018 (op moment van schrijven was dit gister) een zeer interessant betoog gehouden wat er op neer komt dat Medemblik op meerdere punten de boot aan het missen is, en dit vooral in de omgang met burgers en aanpak van zaken die bestaan uit veel bureaucratie die niet zal gaan werken. Wat er tussen P. Groot en de gemeenten plaats heeft gevonden en nog plaatsvindt, zou in veruit de meeste gemeenten geen plaats hebben kunnen vinden, is ook gewoon uit de tijd, en kan verder alleen met een burgemeester die geen burgervader is en waar ik me er maar van onthoudt om een oordeel aan hem te verbinden.

1 oktober 2010 kruimelgevallen wet en vrij bouwen in de achtertuin

Zo werden door de landelijke overheid d.d. 1 oktober 2010 veel burger ergernissen weggenomen door kleinere bijgebouwen vergunningvrij op het achtererf mogelijk te maken, en door de kruimel gevallenregeling in te stellen, die er specifiek voor was bedoeld om het geneuzel van veel gemeenten over futiliteiten de kop in te drukken en te stoppen. Evenwel, lang iedere gemeente had er geen zin in om wat menselijker te worden, zo ook Medemblik. Alles wat er bij ons gebeurde had er (in onze visie die wel zal worden bestreden) mee van doen dat P. Groot door (een samenloop van) omstandigheden, zich in de verkiezingen had geworpen, met een eigen partij, en tot overmaat van ramp voor de concurrerende partijen, en dus ten koste van stemmen op hun partij, nog was gekozen ook.

Gemeenteraadslid maar ook burger

Ondanks voornoemde nieuwe wetten maakte gemeente Andijk een kinnesinne probleem waar dit er in feite niet was of behoorde te zijn, dit ging dus mee over naar gemeente Medemblik, P. Groot legde het schriftelijk voor aan de toen verantwoordelijke wethouder K. Gutter, kreeg geen antwoord, hoorde zijdelings dat ze die zaak op wilden gaan kloppen, schreef nog een brief en vroeg gelijktijdig waar het dingetje wat ruim 10 m2 besloeg, dan wel zou mogen staan, kreeg geen antwoord maar een dreigbrief met aanzegging van dwangsommen. Het betrof een olietank die bij andere bebouwing onder bomen was geplaatst op de best denkbare plaatst, maar het bestemmingsplan zou het niet toelaten, ofwel K. Gutter liet het niet toe. Nog tweemaal een brief verzonden, geen antwoord verkregen, iets wat een gemeende te allen tijde en onder ieder beding behoort te doen.

Burgemeester benoeming

We hebben het over de huidige Medemblikse burgemeester F. Streng, In dat verband en kader hebben we het ook nadrukkelijk over het college van de voorgaande raads periode, en ook, en ook een belangrijke rol vervullend, de gemeenteraad in de vorige setting en de huidige setting. In die verhoudingen gaan we zaken bezien. Eerst dan even aandacht voor de benoeming van burgemeesters en de profielschets. De benoeming gebeurt in hoofdzaak op advies van een uit de raad gevormde commissie, doorgaans de fractievoorzitters, en in die context is daar door mij ook aan deelgenomen. Best op zich bezien wel interessante ervaringen. Vooraf wordt een profielschets opgesteld waar ik kritisch tegenover stond, nu mensen hoewel in gradaties, zich altijd mooier, soms heel veel mooier voor doen dan ze zijn, en veel mensen hun geheimen hebben. Iedere gemeenteraad moet een voor hen passende profielschets maken, maar voor een groot deel zijn het een soort eenheidsworsten.

Profielschets burgemeester

De persoon moet een verbinder zijn en een bruggenbouwer, en sociale vaardigheden hebben, en zo een hele reeks van zaken. Wie bijvoorbeeld Googled op "Bestuurscompetenties burgemeesters algemeen" vindt een document van 28 pagina's waar heel veel in wordt beschreven, evenwel, hoe kom je er achter dat iemand daar (enigermate) aan voldoet op basis van een eigen sollicitatiebrief, en twee gesprekken van een uur, en je niet eens om referenties mag vragen. Zelfs zien we niets in een gekozen burgemeester, maar de procedure zoals die nu is, geeft een goede kans op een kat in de zak. Evenwel, in geen enkele profielschets staat dat een burgemeester mee mag doen aan pesterij, probleem niet op moet lossen als hij dit wél kan en ook heeft toegezegd. Wel lezen we ergens dat hij/zij afspraken na moet komen, maar nergens hebben we gelezen dat een burgemeester best wel wat feiten mag verdraaien, een beetje liegen dus, op iemand geld uit de zak mag kloppen, zijn macht misbruiken, personen zwart mag maken, personen ridicuul voor mag stellen, ongenuanceerd dus vals mag beschuldigen, publiekelijk te kakken zetten, enz. Als wij het profiel van F. Streng zouden gaan beschrijven op basis van de feiten en ervaringen, dan zou dit wat afwijken van de doorsnee profielschets.

Pesterij

Naar onze latere evaluatie en analyse, bestond er begin 2011 bij bepaalde lieden aversie tegen P. Groot, het meest in de partij van K. Gutter (CDA) en kunnen we namen en toenamen geven, maar is er in een complotachtig groepje afgesproken om P. Groot te pakken te nemen, en te laten weten wie er de baas was, en hem dus ook in een lastig parket te dwingen. Nu P. Groot geen antwoord kreeg waar hij het ter discussie staande object (een olietank van 1000 liter) wel kon en mocht plaatsen, en ook andere raadsleden hem hadden gezegd dat Medemblik dan geen verplaatsing kon eisen verliep de termijn van de dwangsommen. Achteraf is ook wel duidelijk dat dit ook de opzet was, geen antwoord geven in de hoop dat daardoor de termijn verliep en men P. Groot 6000 euro kon ontstelen (wat uiteindelijk ook is geschiedt).

Het pesters clubje

Hierover opgemerkt dat dit besluiten van het college waren dus medebeslist door Lou Jan Swagerman (VVD) en D. Kuikers (PvdA) die momenteel de PvdA lijsttrekker is. Zij hadden de toenmalige burgemeester van Eijk aan hun zijde en zaken werden aangezwengeld door een aantal raadsleden, die dus in onze ogen ook duidelijk vuile handen hebben gemaakt. Men was dus gewoon lekker bezig zoals je op een schoolplein ook pesters hebt, die het op de een of ander voorzien hebben. Op het moment dat F. Streng aantrad waren die dwangsommen al verbeurt, de brieven dus nooit beantwoord, de hetze tegen P. Groot ook wel gaande, waar het voornoemde groepje dus zich mee inliet. Al die brieven en geschriften zijn nog aanwezig, en ook veel uitgebreidere beschrijvingen van deze zaken. De plaatsgevonden feiten en brieven etc. zijn uiteraard als feiten en als waarheden niet meer uit te wissen.

De raadsleden van toen

Wat we precies verder zullen beschrijven moeten we nog bepalen, mogelijk dat we naast deze korte beschrijving nog een uitgebreidere zullen plaatsen. Verder opgemerkt dat er dus een aantal raadsleden actief en medeplichtig bij betrokken waren, een aantal anderen er mee bekend waren en meenden dat dit zaakje opgeklopt was en uit verkeerde motieven plaatsvond en opgelost diende te worden(o.a. R. Huijsen) en verder er een heel gedeelte onkundig van was nu er vanuit het college geen informatie over kwam. Dan nog benadrukt, F. Streng was op dat moment nieuw, en was verder volledig onkundig van zaken zoals anderen die beweerden en stelden aangaande P. Groot. Zaken die hij P. Groot in latere instantie aanwreef, heeft hij dus uit de tweede hand van de complotters en pesters verkregen, en heeft zich daarmee laten hersenspoelen en heeft zich er meer vereenzelvigd.

Kennismaking gesprek met F. Streng

Toen F. Streng aantrad hield hij met ieder raadslid een kennismaking gesprek waarbij wij de gaande interactie hebben aangekaart. Zijn gedachte was dat dit een oplosbaar probleem moest zijn, met die insteek is er een gesprek geweest, waarbij K. Gutter wegbleef maar D. Rood, hoofd handhaving en zeer negatief ingesteld tegen P. Groot wel aanwezig was. De inzet en afspraak was om zaken op te lossen, F. Streng zou nog langs komen om zaken ter plaatse te bezien, gesprek was eind juli, bezoek was 12 september 2011, afspraak om op te lossen was dat P. Groot een bedrijfsplan in zou dienen (bestond eigenlijk al) dit om te kunnen rechtvaardigen dat ze als gemeente op een besluit terug kwamen i.v.m. voorkomen van gezichtsverlies. Die afspraken stonden, zouden worden uitgewerkt, daar was dus geen haast meer bij, probleem opgelost, gelukkig, over gaan tot de orde van de dag en energie besteden aan o.a. een goed raadslid zijn en blijven.

De eerste grote leugen

Zaken staan zodanig op schrift dat daar uit op te maken is dat er een afspraak was om de ruzie te stoppen. Ook wordt dit bewezen doordat er een viertal maanden geen gemeentelijke actie is geweest. Gemeenten (ook Medemblik) zijn niet altijd snel in reactie op brieven etc. maar een handhavingszaak ligt nooit 4 maanden stil. Groot was de verrassing toen we op 15 oktober 2011 een brief ontvingen dat de zaak (waarin we tijdig een bezwaarschrift voor hadden ingediend) in behandeling werd genomen. Dat er een afspraak zou zijn werd ontkend (de eerste grote leugen van F. Streng, en ook geen normale communicatie of overleg of id. bleek daarna meer mogelijk). In die bezwaarzitting was de vertegenwoordiger van de gemeente buitengewoon agressief, (uiteraard in naam van het college) en puur vijandig. Een verzoek tot een week uitstel om het afgesproken bedrijfsplan af te ronden werd geweigerd, er kwam een nadelig advies wat Medemblik zou gaan volgen (waar ze overigens vrij in zijn) en het bedrijfsplan, een week na de zitting ingeleverd, ging bij het oud papier. Dit was daarbij een legitiem principeverzoek wat onrechtmatig in een la verdween.

Voorstel P. Groot

P. Groot heeft toen het voorstel gedaan (wat op schrift staat) dat als de gemeente eindelijk hem zou informeren waar het object naar toe mocht worden verplaatst (het erf van Groot betrof bijna 5 ha) dat hij het dan zou gaan verplaatsen, waarbij Medemblik dan verder af zou gaan zien van de (buitengewoon onredelijke) dwangsommem die vanuit hun discutabele machtspositie waren opgelegd. Als het er echt om ging dat er iets als probleem kon worden benoemd, dus de plaats waar het zich bevond, dan zou dit op die wijze zo kunnen zijn gerealiseerd en zou dus (ook) de zaak zijn opgelost. Bij de weigering van dit voorstel kwam ook de aap wel goed uit de mouw dat het slechts pesterij was vanuit persoonlijke agressie en rancune, later ook stellig bevestigd. Naar we aan moeten nemen was F. Streng in eerste instantie gewoon van plan om het op te lossen, maar heeft K. Gutter, kennelijk gesteund door de andere wethouders gesteld dat ze al anders hadden afgesproken en dat er van oplossen geen sprake kon zijn. Dat zou een verkeerd signaal zijn aangaande wie er de baas was.

Bestemmingsplan liet het toe

Zoals gemeld, er was en reeks van mogelijkheden om te legaliseren waarvan de kruimelgevallenregeling de simpelste was, of eigenlijk zich er als gemeente helemaal niet mee bemoeien nog simpeler, dus de reden waarom dit niet geschiedde is duidelijk en concreet. Dat het tegen het bestemmingsplan was was onjuist. Er lag drie ha agrarisch land wat ten dele ook agrarisch werd benut, wat 100 m2 bebouwing mogelijk maakte volgens het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik. Nu het nu eenmaal pesterij was werd voor de bestuursrechter tegen de feiten in gesteld dat het land alleen maar hobbymatig werd gebruikt en dat het daarom niet kon en mocht. Dit uiteraard namens het college dus namens de reeds benoemde personen. Wie zich hierbij afvraagt waarom men vanuit de gemeente leugens inbracht om P. Groot te pakken en te piepelen heeft dus het antwoord al gehad (pesterij) en nog eens extra bevestigd gekregen. Geen leugen, direct van F. Streng dus, maar wel indirect, en onder college verantwoording.

Het zinloze geweld

Navolgende zaken vonden plaats in juni 2012. Hoewel nog beroep bij de raad van State mogelijk was, kwam Medemblik direct in actie na een voor ons negatieve uitspraak van de bestuursrechter. Gesteld was dat de tank op bestemming wonen mocht staan, wat in hield verplaatsen van de meest geschikte plaats naar de meest ongeschikte, en moest binnen korte tijd weg zijn. Naar ik herinner twee weken, door inzet van o.a. B. Schuffel (later daarover meer) werd een week uitstel toegestaan, wat de handhavers niet wisten dus die kwamen getweeën om te bezien of de tank verwijderd was. De 6000 euro was vervallen, daar was Groot mee gepiepelt (door gemeente via deurwaarder geïnd door beslag op AOW) maar er was een aanvullende 12.000 euro opgelegd, wat we als een terroristische actie aanmerken.

Eindelijk iets wat op een antwoord leek

Door naar Wognum te bellen merkten de handhavers (o.a. D. Rood) dat hun feestje nog enig uitstel verkreeg, maar wij hebben gesteld dat ze daar en op dat moment aan dienden te geven wat een goedgekeurde plaats zou zijn. Eerst weigerden ze dit, maar gaven later toe. Op zich al een vreemde actie nu ze plaatsen benoemden die het bestemmingsplan ook niet aanmerkten of toestonden. Hierbij benadrukt, dit was de eerste maal na 1,5 jaar dat er antwoord werd verkregen op de herhaaldelijk gestelde vraag waar de tank volgens de bestemmingsplan goden legaal zou mogen staan. We stellen dit duidelijk omdat ook daarover, zoals we vervolgens gaan zien, ook door F. Streng grof en "rucksichtlös" wordt gelogen.

Dank zij de hoofdmoot van de raadsleden

Reeds gesteld is dat in de aanvang er raadsleden vanuit Andijk vooral, zeer negatief reageerden op P. Groot als raadslid (ook in de pers geuit) en dat er zeker enkele raadsleden tot de pesters behoorden en de eindverantwoordelijke K. Gutter mede tot deze zaken hadden bewogen. Inmiddels was dit ook in het presidium gebracht door R. Huijsen die daar dringend verzocht tot normaal gedrag en consensus en F. Streng verzocht om een gesprek. In die setting kon F. Streng dat niet weigeren, maar ongeveer alle anderen waren anti P. Groot. Dit dient hier duidelijk te zijn.

De buurtbarbecue

Nu, in deze tijd, is de gemeente in eens voor leefbaarheid etc. maar die was in Andijk al uitgevonden. Zo lieten wij wandelaars en fietsers van ons landpad gebruik maken, en hadden we standaard de tweede zaterdag van juni de buurtbarbecue, waar zaken uiteraard ook ter sprake kwamen. Wij stelden dat wij het pad af wilden gaan sluiten nu sociaal zijn werd beloond met pesterij en men vroeg of men niet kon helpen door met de gemeente in gesprek te gaan of er een protestdemonstratie te houden of wat dan ook. Wij stelden dat er net een regeling tot burgerinitiatief was ingesteld. Met 30 steunhandtekeningen konden ze een verzoek indienen, wat zou kunnen zijn dat de buurt aan de gemeente verzocht met P. Groot in gesprek te gaan, om in ruil voor hem met rust laten het pad open laten. Diezelfde avond waren de handtekeningen verzameld en het verzoek ingericht en enkele dagen later ingediend. Dit gaf negatieve consternatie vooral van raadslid Diergaarde (uiteraard PvdA) die meende dat dit van P. Groot was uitgegaan (beetje waar) en niet integer (grote PvdA kul) gepaard met een hoop bla bla.

Buren en Huijsen

Zowel de buren als raadslid Huijsen hadden om een gesprek met F. Streng verzocht die dit eerst eigenlijk weigerde en saboteerde. Ineens, met nog twee dagen te gaan had F. Streng wel tijd. Huijsen had afgesproken dat hij een één op één gesprek met F. Streng zou hebben en dat was toegezegd. Als er nog iemand bij zou zijn zou hij ook iemand meenemen, en groot was zijn verwondering dat K. Smakman er als tweede persoon bij was. Nu die van de griffie is, was dit des te bevreemdender. Op zich is dit een bekende truc want als men zaken later wil (kunnen) ontkennen als zijnde niet besproken is het altijd twee tegen één. R. Huijsen had zich goed in de zaken verdiept, en vanuit zijn morele instelling, en grote rechtvaardigheidsgevoel had hij zich goed voorbereid om op basis van goede en zinnige argumenten consensus te bepleiten.

Van koude kermis thuis

Het gesprek had anderhalf uur geduurd. Wij waren er mee bekend dat Huijsen dit gesprek zou hebben, en hij is regelrecht naar ons doorgereden en heeft verslag gedaan van zijn opgedane ervaring. Hij stelde dat hij eigenlijk nog nooit zo een raar gesprek had gehad, dat F. Streng gewoon een soort van erg lelijk tegen hem werd en feitelijk agressief, en hem de wind van voren gaf, nu Huijsen als spelbederver fungeerde, in een zaak waar hij zich helemaal niet mee diende te bemoeien. Al eerder gesteld dat F. Streng P. Groot niet kende toen hij aantrad, dus alle bagger die hij aangaande P. Groot uitspuwde had hij uit de tweede hand aangereikt gekregen. Dat was niet aangewaaid, daar horen namen en personen bij die hem dit hebben ingeprent en zodanig dat hij dit ongenuanceerd, en vanuit zijn regenten opinie tussen de oren had verkregen.

Als kleine jongen en als snotneus behandeld

Huijsen kwam feitelijk best wel ontdaan bij ons aan. Hij had geen gelegenheid gekregen om op basis van zinnige argumentatie, en in een soort gedachten wisseling tot een inhoudelijk gesprek te komen. Hem werd duidelijk gemaakt dat P. Groot een anarchist was, die zich van regels niets aan trok en dat die eens en vooral goed duidelijk gemaakt diende te worden wie er de baas was. In Andijk hadden ze al van alles met hem beleefd, o.a. met de illegale vogeltoren en illegaal dit en illegaal dat, en onder in de kelder van het Scheringa paleis lag daar een dik dossier over, en ze dachten dat het P. Groot niet zou lukken om het illegale bouwwerk tijdig verplaatst te krijgen en dan hadden ze P. Groot ook te pakken voor de volgende 12.000 euro die ze zeker zouden gaan innen, en de rechter had hen gelijk gegeven en de rechter had gelijk dus zij hadden ook gelijk.

Kijk uit want ze hebben je er helemaal voor over

Gesteld werd dat P. Groot de buurt had opgezet en aangestuurd met een burgerinitiatief, maar dat was in zijn eigen belang en dus niet integer, en een raadslid kan men (dachten ze) uit de raad weg krijgen als die niet integer is en zichzelf bevoordeeld en daar zouden ze op in gaan zetten. Nogmaals, daar was K. Smakman bij. Of dit achteraf zal erkennen of ontkennen is niet te bepalen.

Ook vertegenwoordigers van de buurt, en van het burger initiatief

In de achteraf beziene, zeer naïeve gedachten van de buren dachten die dat, als zij hun steun aan P. Groot zouden betuigen, dat daarmee consensus zou kunnen worden bereikt en hadden die ook een gesprek aangevraagd met F. Streng. Eerst waren die aan een lijntje gehouden, maar ineens werden ze tot hun verrassing gebeld. Door hun werk werd het een paar dagen later op een avond, en weer was daar iemand bij, naar we begrepen ook K. Smakman. Hun eigen reactie was achteraf dat ze F. Streng (hun woorden dus) een rare enge man vonden, en ze niet aan het woord kwamen om een goed woordje voor P. Groot te doen maar in een soort ondervraging terecht kwamen, en dit dus bij verrassing, over de bemoeienis van P. Groot bij de opzet van het burgerinitiatief. Daarbij beviel het F. Streng niet dat ze stelden dat het hun eigen initiatief was, en probeerden ze niet alleen antwoorden uit te lokken, maar hen er ook, en indringend, er van trachtten te overtuigen dat P. Groot niet deugde.

Ze namen het stellig op voor P. Groot

Hen werd in feite gewoon verweten dat ze het voor zo een slecht en discutabel iemand als P. Groot opnamen, waarbij F. Streng ook aanhaalde dat de ondeugdzame P. Groot zelfs recent met een buurjongen voor de rechter had gestaan, hoewel weliswaar vrij gesproken was, maar toch een bewijs van zijn ondeugdzaamheid. Toen de buren stelden dat die ruzie met het aso type van de buurt bij hen bekend was, en ze volledig achter P. Groot stonden, gaf F. Streng het op, maar zorgde dus daarmee wel zelf voor het bewijs dat hij alles aanhaalde om P. Groot te kunnen criminaliseren. Hoewel P. Groot er geen weet van heeft dat hij ooit iets tegen F. Streng had misdaan heeft F. Streng er dus alles aan gedaan om zelf het keiharde bewijs te leveren dat hij zeer gebeten was op P. Groot. het burgerinitiatief werd door het college ontraden en door de raad ongeveer integraal verworpen. In die raadsvergadering  stelde K. Gutter dat ze het belangrijker vonden om handhavende (pestende) tegen P. Groot op te treden dan de burgers ter wille te zijn. (leefbaarheid?).

3 verslagen

We hebben hierbij het bezoek van handhaver D. Rood besproken alsmede het bezoek en gesprek van R. Huijsen en de buren van Groot zijnde M. Groen en A. Bakker. Van alle drie die zaken hebben we zelf een verslag gemaakt op basis van wat door hen daarover is verteld. Zij kennen die verslagen en willen alsnog bevestigen dat zaken naar waarheid zijn verwoord. Ook het verslag aangaande bezoek D. Rood is bij hem (en de gemeente) bekend, en daar is geen reactie op ontvangen. Die verslagen gaan we bijvoegen bij deze beschrijving. Veel nieuws bevatten ze niet maar ze bevestigen het feit dat dit, hoewel dit al bijna 6 jaar terug zich afspeelde, toen al duidelijk op schrift is gezet. Nadien hebben er nog een reeks van zaken plaatsgevonden die we later zullen gaan benoemen (als we daar aan toe komen).

Want eerst het navolgende

Zoals dus al eerder gesteld en benoemd werden we naar Wognum verzocht om verantwoording voor onze wandaden af te leggen aangaande de (vermeende) lichte vorm van integriteit schending. Daar werd het gesprek door P. Groot al snel aangestuurd op de voornoemde zaken. Allereerst stelde F. Streng dat D. Rood reeds in vroeg stadium samen met ons een plaats had bepaald waar die olietank kon en mocht staan. Ik stelde uiteraard dat dit puur onjuist was, en wij, kennelijk voorbedacht, juist geen antwoord kregen op die vraag en dat we samen met D. Rood daarover dan een gesprek wensten om het door ons op schrift gestelde nader op schrift te krijgen en geldende als vaststaand. Nu ook de griffier er bij was, en dit weigeren verdacht zou zijn, werd toegestemd dat dit zou moeten kunnen.

Aangaande R. Huijsen

Aangaande R. Huijsen stelde F. Streng dat hij een goed gesprek met Huijsen had gehad, en P. Groot stelde (in een ruziënde setting) dat R. Huijsen dat stellig bestreed, en dat die zaken op schrift waren gezet, wat dan een soort verwijt op leverde, maar uiteindelijk zou ook een gesprek over de juistheid van zaken plaats kunnen gaan vinden. Daarna is steeds verzocht om die zaken plaats te laten vinden en is dit steeds gefrustreerd en gesaboteerd. Zoals bekend vond dit gesprek 17 mei 2016 plaats, waar in relatie tot het z.g. Vlaming incident al veel over is gesteld en geschreven. Op basis van het voorgaand gestelde betogen we als navolgend: Allereerst is er een zaak tussen gemeente Medemblik en P. Groot gaande waar Medemblik stelt dat P. Groot regels overtreed, en P. Groot stelt dat dit een opgeklopt iets is en een non issue, en van oorsprong pesterij, en er veel op die zaak is af te dingen, maar het uitgangspunt is concreet. Wat daar van is daar kan men over discussiëren en over van mening verschillen.

Waar men (doorgaans) niet over van mening verschilt

Om zaken te stellen en duidelijk te maken hebben we zaken moeten omschrijven, dus automatisch ook over de inhoudelijkheid van de zaak in een bepaalde context. Deze gehele beschrijving gaat in dit geval niet over de zaak op zich maar over de vraag of er sprake was van fair play. Werden afspraken na gekomen en werd er waarheid gesproken en is het criminaliseren en stigmatiseren van P. Groot een verdedigbare zaak. Dat zijn dus hele andere zaken, en zaken die algemeen als onjuist en onaanvaardbaar gelden, en zogezegd gewoon als "not done" gelden en dus onverdedigbaar zijn. Dit is ook wat we aan de kaart en aan de orde hebben gesteld, dus in dit onderdeel niet aangaande de olietank, maar aangaande het als algemeen geldende onoorbare gedrag. Daar zijn ook klachten op gebaseerd en daar zullen we het in eerste instantie over hebben en pas in tweede instantie over de zaken die aanleiding gaven tot het genereren van die onwaarheden.

We sommen als navolgend op

1.  Medemblik gaf, kennelijk opzettelijk en te kwader trouw en met foute bedoelingen geen antwoord op herhaaldelijk gestelde vragen.

2.  F. Streng ontkend dit feit. Ondanks sterk aandringen om dit objectief vastgesteld te krijgen wordt dit (nog steeds met succes) tegengewerkt.

3.  F. Streng heeft toegezegd dat hij het (vermeende) probleem uit de wereld zou helpen, in een gesprek is dit besproken, zijn zogezegd piketpaaltjes geslagen en heeft hij daarna de afspraken niet meer nagekomen.

4.  Dat het voornoemde de feiten zijn werd door hem later ontkend.

5.  In procedures werden door Medemblik onwaarheden ingebracht. Uiteraard met het college als verantwoordelijke partij.

6.  F. Streng stelt dat hij een goed gesprek had met raadslid R. Huijsen. R. Huijsen stelt exact het tegengestelde, zoals beschreven en in verslag vastgelegd.

7.  Zowel in gesprek met R. Huijsen als vertegenwoordigers van de buurt kwamen navolgende zaken naar voren;

a.  Geen enkele oplossingsbereidheid.

b.  Sadistische hoop en verwachting dat P. Groot voor een extra 12.000 euro aan dwangsommen kon worden gepakt.

c.  Grote mate van zeer negatieve beweringen aan het adres van Groot. Noem het maar bakken met bagger.

d.  Stellige indruk bij buren en R. Huijsen dat handvatten en materiaal werd verzameld om een integriteit aanval op Groot te initiëren met als doel hen uit de raad verwijderd te krijgen.

Daar waar betrokkenen deze zaken als onjuist en onwaarheden willen benoemen dan mogen ze uiteraard bewijs leveren. Als ze menen dat we hun (goede?) naam aantasten dan kunnen ze naar de rechter stappen maar helaas voor hen, daar zullen ze ook bewijs moeten leveren.

Ter zijde bijgevoegd de genoemde drie verslagen, spreken verder voor zich.

4. Herverkiezing burgemeester

In Medemblik is burgemeester F. Streng vorig jaar als burgemeester herverkozen en dat is een hele procedure, en best heel wat gedoe. Je zou ook in een raadsvergadering de vraag kunnen stellen of hij mag blijven en als iedereen knikt is het gepiept, en als niet iedereen knikt dan heb je het er met elkaar nog eens over, en dien je ook de bezwaren die iemand heeft nader te onderzoeken en serieus af te wegen, en dat dus op democratische wijze, want we zijn nu eenmaal allemaal democraten. Maar de gemeentewet denkt daar ander over, want waarom zul je het gemakkelijk doen als het ook moeilijk kan, en alles mag ook wel wat kosten.

5 oktober op audiëntie bij Remkes, de commissaris van de koning

Na de conceptie is, normaal gesproken, een kindje na 9 maanden volgroeit, dus om op 1 juli 2017 de burgemeester opnieuw te kunnen installeren waren we op 5 oktober 2016 als fractie voorzitters uitgenodigd bij de commissaris van de Koning in Haarlem. Daar kom je in een optrekje wat met recht en reden wel op de monumentenlijst zal staan, dateert nog van voor de franse tijd, Lodenwijk de 16e stijl, Lodenwijk Napolion woonde er, Wilhelmina van Pruisen, en nu zetelt daar de commissaris van de koningRemkes en de provinciale staten, die daar feitelijk niets anders doen als de gemeenten wat kortwieken in hun beleid. Een van de voordelen om in een gemeenteraad te zitten, je komt nog eens ergens.

Geen onbekende

Dit was zo ongeveer de 5e x dat we daar kwamen, eerst een interim burgemeester kiezen, toen dus de verkiezing van F. Streng, steeds dus uitgenodigd in de mooiste kamer, waar naar we aannemen de belangrijkste gesprekken plaats zullen vinden. Dat de anderen vooral wegkeken van de zaken die voorgaand door mij zijn beschreven, maar er wel mee bekend waren, en mij duidelijk was dat zij liever van het pappen en nathouden waren en met een dubbele moraal en een heiligheid die schijn was, liever vriendjes bleven dan zaken bezien die discutabel waren, en kennelijk daarbij zeker als het P. Groot betrof, wat daar verder dan ook van mocht zijn. Duidelijk was dat we het van onze collega´s niet moesten hebben, overduidelijk ook na het z.g. Vlaming incident, en ik voelde me gepakt en gepiepeld, en het voelde gewoon hellemaal verkeerd om het er bij te laten zitten, en wees nu eens eerlijk, wie vind het leuk om met een rotgevoel rond te lopen?.

Dan maar een op die manier proberen

Tot ontsteltenis van de rest heb ik daar gesteld dat ik aanzienlijke problemen had met de burgemeester in kwestie, daartoe stelde ik dat ik zaken op schrift had gesteld, in een 19 pagina's tellend document, waarin ik o.a. ook refereerde aan zijn bezoek van 19 mei 2016 (2 dagen na het beschreven verhoor van F. Streng) en antwoorden die hij op vragen had gegeven, en zaken die hij kort daarvoor in een lezing in de parkschouwburg had gesteld. Verder gaf ik de zaken aan die speelden, met dien verstande, dat het niet zo zeer ging om wat wij de pesterij met de olietank benoemen, ook niet (om het simpel te houden) over het Vlaming incident, maar wel over het feit dat F. Streng kennelijk niet trots was op zijn handelen en er dus vrolijk op los was gaan liegen. Dat is zo wit zwart en zo "not done" dat je daar toch wel een negatieve reactie op moet verwachten. Gelijktijdig had ik dit dus als klacht gesteld bij Remkes tegen F. Streng.

De toon was gezet

Bijna gelijktijdig ook een klacht ingediend zoals het Gentle ageement dit voorschrijft.die dan de Loco Burgemeester op zijn bordje krijgt, daar hebben we het in onderdeel 8 nog over en dit gaat ook een interessant verhaal worden. Niet iedereen zal er van op gaan kijken dat de hoge omes de mond vol hebben over "integriteit" maar elkaar uit de wind houden, in plaats van consequent en objectief te oordelen. Ook een heel verhaaltje, maar zeker interessant voor degene die graag interessante verhalen leest, maar dat gaat een volgend hoofdstuk worden. Nu we toch lekker aan het schrijven zijn, mag meteen ook het hele verhaal wel worden verteld. Eerst dus de herverkiezing en dan hoe het afliep met die klacht.

Wij zijn o zo integer, eigenlijk rijp voor heiligverklaring

Veel kiezers zullen al uitgekeken zijn op de politiek bedrijvers, bijna de helft kiest niet eens maar ruim de helft dus wel. Van die kiezers zullen er toch zeker een deel zijn die verwachten dat hun vertegenwoordigers er voor staan dat, als er zaken geschieden waarvan de algemeen menen dat ze niet door de beugel kunnen, ongeacht wie dat dan zou zijn (vriend of vijand) dat ze daar met een objectieve blik naar zouden gaan kijken, bevlogen en integer als ze zijn. Nu maakt het Vlaming incident waar ze het fiatteren dat een gekozen raadslid publiekelijk wordt vernederd aangaande zaken die geen enkele andere grondslag hadden dan, laat ik het maar platweg maten naaierij noemen, dus iemand die men niet pruimt publiekelijk willen vernederen, dus met dat in het achterhoofd was onze verwachting niet hoog dat er iemand van de andere 9 partijen zou gaan zeggen van dit gaan we objectief bezien en beoordelen want daar staan we voor en we staat voor integriteit.

Met de verkiezingen geen veranderingen in zicht

Even ter zijde gemeld, de komende verkiezingen zullen, zoals we dit in kunnen schatten, wat verschuivingen en wat verdwijners en wat nieuwe gezichten op leveren, maar in de hogere regionen van de partijen zien we nauwelijks nieuwe gezichten, dus we kunnen wel stellen dat daar aangaande de Jan Salie Geest gewoon niets zal veranderen, (tenzij BAMM een zetelwinst kan halen met nieuwe gezichten en een andere instelling). Het clubje dat d.d. 5 oktober bij Remkes was, was dus al negatief ingesteld tegen P. Groot, is dat nog steeds en zal dat na de verkiezingen nog zijn. Dat werd dus nog eens extra aangezwengeld nu P. Groot de situatie gebruikte om voor zichzelf op te komen. Eerder had dezelfde Remkes (d.d. 19 mei 2016) gesteld dat ook een raadslid voor zichzelf op mocht komen, dus dat was wat we deden.

Wat zeker een deel van de kiezers zou hebben verwacht

Als iemand concrete en duidelijke zaken stelt, dan verwachten veel mensen (dus kiezers) van raadsleden die zich integer noemen niet anders als dat ze zaken met een objectieve pet op, en op de merites gaan beoordelen. Bekend is al dat in de vorige periode R. Huijsen dat wél had gedaan, en ook Bart Schuffel (beschrijven we nog), en dat er een aantal ook hun bedenkingen hadden geuit, maar later niet de ballen hadden om duidelijk positie te nemen tegen het handelen van het college, sommige van partijen die een wethouder in het college hadden (VVD, CDA), dus die waren afgehaakt en de andere kant op gaan kijken. Wat evenwel ook veel gebeurd en in veel gemeenten ook standaard is, is dat een zaak die ter discussie staat door een onpartijdig bureau wordt beoordeeld en men op basis van het verkregen rapport een oordeel geeft.

Meerdere mogelijkheden

Objectiviteit en onpartijdigheid is hun bestaansrecht, maar daar komt wel een rekening achter aan. Een ander optie is om vanuit de gemeente om een oordeel van de Nationale Ombudsman te verzoeken. Als de andere partij dit verzoekt, en zaken zijn ook door een rechter beoordeeld dan haken ze af, maar als een gemeente er zelf om verzoekt gaan die zake bezien op redelijkheid en billijkheid, dus niet of de gemeente iemand aan een bestemmingsplan dingetje op kon hangen, maar of dit niet anders dus redelijker had gekund. Als een college of een burgemeester weet dat het pesterij was, dan zullen ze dit proberen tegen te houden, maar een raad kan zelfstandig zo een onderzoek gelasten, of de regel instellen dat dit standaardprocedure wordt. Als zo een regel zou bestaan zou men het pesten ook wel uit het hoofd laten (mag men aannemen). Overigens is het vaak tegen kwaadwilligheid moeilijk vechten, ook in het z.g. gentle agreement staan zaken die alleen worden gebruikt om een ander te pakken, en kan men een terechte klacht indienen, exact volgens dat boekje, die geen behandeling verkrijgt.

De vervolgprocedure

Nogmaals, daar volgt dan een hele procedure op, er moet een herbenoemings commissie komen die er meerdere malen over gaat vergaderen, dat gaat dan allemaal onder geheimhouding, wat vrij belachelijk is, maar zo is dat bedacht en besproken. Pieter Koning had zelf verzocht dat hij graag voorzitter van de commissie wilde worden, dus die werd dat, niet al te democratisch gekozen, maar voor ons natuurlijk heel goed, want de PWF neemt iedereen de maat dus moet wel beter zijn dan de rest en hij is bij de politie dus heel erg voor recht en rechtvaardigheid, en heel, heel erg tegen liegen.

Aldus democratisch besloten

Iedere partij kan iemand voordragen die in die commissie wil, maar 4 partijen lieten dat afweten (PvdA, Gem. bel. Gr. L. C.U.). P. Groot had zich hierbij ook opgegeven, terwijl dus bekend was dat hij kritisch was, en zijn bezwaren op schrift had gesteld. In de gemeenteraad van 3 november 2016  moest er schriftelijk en dus anoniem over worden gestemd. De uitkomst was als navolgend, mvr. Selders 27 (voor) dhr. Raat 27, dhr. Mos 26, dhr. Koning 27, mevr. v.d. Geest 27, en dan nog P. Groot die had 10 voor 16 tegen, en 1 onthouding. Als je de stem van P. Groot weg laat dus 9 voor, en als je de onthouding bij de tegenstemmers telt, waren er 17 raadsleden die dus anoniem, dus stiekem tegen P. Groot stemden. Dit bevestigd dus heel veel zaken die we al hebben beschreven (en nog gaan beschrijven). Dit zijn uiteraard ook feiten die gewoon voor de volle 100 % waar zijn, dus niet te ontkennen of te negeren.

Puur ondemocratisch

Dat daarover gestemd moet worden is al zeer bevreemdend en zeker uitermate ondemocratisch. Het zou toch wel een hele rare boel worden als men voorafgaande aan een stemming eerst degenen waarvan bekend is dat ze bezwaren hebben voorafgaande aan de stemming het stemmen kan gaan verbieden dus gewoon de mond snoeren. Ondemocratischer is niet denkbaar. Het mooie voor de ondemocraten is dat de stemming anoniem is, en we er alleen maar naar kunnen gissen wat wie heeft gestemd. Iedereen heeft er tevoren over nagedacht, maar zal het ook in hun fractie hebben besproken. In het overleg heeft dus een flinke meerderheid in overleg besloten om ons uit te sluiten. Er zijn er ook, maar wel een flinke minderheid, die mogelijk ook onderling hebben overlegd, en juist hebben gesteld en overwogen dat iemand tevoren de kant in drukken omdat die hun feestje mogelijk gaat bederven, dat je dat gewoon niet kan maken als democratisch iemand zijnde. Wie dat zijn geweest zouden we graag weten.

Gissen is missen

Enkelen hebben zich zodanig geuit dat ze dit onjuist en laakbaar vonden zodat we die maar geloven en uitsluiten als tegenstemmers. Verder is het moeilijk raden maar staat het zeker vast dat het overgrote deel van wat we coalitie noemen tegen P. Groot hebben gestemd. Van de 14 moeten het er minimaal 10 zijn geweest, mogelijk de hele coalitie, mogelijk ook in onderling overleg, ook al zou men denken dat D66 te democratisch zou zijn om zich tot het niveau van (terecht kritische) personen uit te sluiten (die sluiten immers niemand uit). Als die wel voor P. Groot hebben gestemd, is de VVD verdacht, we kunnen redelijk goed raden en gissen, maar de puzzle helemaal oplossen zal niet gaan lukken. Het was ook wel naar verwachting, nu we ze al hadden leren kennen, en we gewoon een extra bevestiging hebben verkregen van datgene wat we al hebben betoogd. Wat er verder dan van mag zijn, de vijf unaniem gekozenen gingen aan de slag.

BAMM / P. Groot ging ook aan de slag

P. Groot had Pieter de Koning om een gesprek verzocht en had hem nog flink wat informatie gegeven per mail. Daar waren de drie verslagen bij die we al als eersten bij dit document hadden gevoegd. In feite zijn die cruciaal want die geven de feiten goed aan en waar men zou twijfelen, is relatief gemakkelijk nader onderzoek mogelijk, die alle feiten blootleggen en bevestigen en dan is er alleen de beoordeling van die feiten over, en als we geen burgemeester willen die feiten ontkent, afspraken niet na komt, problemen creëert in plaats van oplost, en eigen raadsleden onnodig negatief bejegend, die moet je het volgens geldende begrippen toch al een beetje bont hebben gemaakt, en alleen die drie verslagen gaven dat al weer. Dan was er het document bij wat aan Remkes was verstrekt, en een beschrijving van het gehele gebeuren wat een flink verhaal was, nu het nu eenmaal intussen ook een flink verhaal is geworden. Dit alles bijgevoegd bij een mail van d.d. 16 november 2016. Hij zou dit met de commissie gaan delen.

Hoever wilden we dat het zou gaan

Men zou zich hierbij af kunnen vragen hoe ver we wilden gaan, of anders gezegd hoe groot was onze agressie en rancune. Op zich zijn dat geen zaken die erg bij ons passen, maar het ging feitelijk om iets anders. Wij vonden ons gepiepeld een meenden dat dit gecorrigeerd diende te worden. We eisten het (in onze optiek) gestolen geld terug. Daar waren we al een hele tijd mee doende (gaan we nog beschrijven) maar werden aan een lijntje gehouden, kregen geen antwoorden, zo snel als ze waren om iemand er in te tikken met dwangsommen, zo traag waren ze in antwoorden en overleggen enz. Als, ondanks wat er plaats had gevonden, en het ten toon gelegde negativisme naar P. Groot toe en hun arrogantie, op enig moment zaken weer enigermate waren gecorrigeerd, en er was verder normale achting en respect betracht, dan was voor ons de zaak klaar en af geweest, en zouden we ons daarna ook nog beter in hebben kunnen zetten m.b.t. het raadswerk en de besluitvorming dienaangaande, maar het tegengestelde was nog waar en is nog waar, en het akkefietje bij Vlaming heeft daar zeker niet bij geholpen.

Even ter verfrissing van de herinnering, het tijdpad van de zaken

D.D. 17 mei 2016 werd P. Groot dus ontboden voor verhoor, maar voor die tijd waren er nog pogingen tot overleggen en consensus geweest o.a. ook door Ed Meester, wat we nog nader zullen benoemen. Het gesprek bij Remkes was maar 4,5 maand later (met het reces er tussen) dus maar vrij kort daarna. Vooral dat er in dat gesprek zaken werden verdraait en er snoeihard werd gelogen droegen niet aan een goede verstandhouding bij, en iemand van bewijsbare leugens betichten is sterker als een welles nietes dingetje over een bestemmingsplan. Dat we dit dus daar aankaartten kwam daar rechtstreeks uit voort. Daar kwam dan weer uit voort dat wij die commissie van informatie voorzagen, wat F. Streng boos zal hebben gemaakt, maar kreeg de commissie zogezegd wel in de broekzak, maar het was (bij hem bekend)wel allemaal waar, en dus niet om vrolijk van te worden.

Al 8 maanden in de week

Dit bracht F. Streng dan weer op enig moment op het idee om het al 8 maanden in de week liggende dingetje bij Vlaming om te vormen tot nepnieuws, daar de fractievoorzitters die hun aversie een paar maanden daarvoor al in de anonieme stemming hadden geuit, in hun negativisme wel overbluft konden worden, en hij zijn duivelse plannetje ten uitvoer leggen, maar het daarbij op de fractievoorzitters schuiven alsof het eigenlijk hun idee was. Duidelijk dus dat zaken met elkaar in verband en relatie staan en dat er feitelijk van een steeds verdere escalatie sprake is, want ik ben op dit moment eigenlijk niet anders aan het doen dan met gelijke munt terug betalen, maar ook de kiezers aan het waarschuwen, dat bij alle mooie woorden die momenteel worden geuit, het niet altijd ook is wat het moet lijken.

Vers van de pers

Recent, 19-02 (dit schrijvende gisteren) woonde P. Groot de presidium vergadering bij. Een vast onderwerp is integriteit, waar ter sprake kwam dat iemand, door de heersende hype, over iets niet mee had gestemd uit angst voor kritiek of zelfs een publiekelijke berisping. Gesteld werd dat iemand altijd mag stemmen, (onthouden van discussie was, vanwege groter partij niet aan de orde), en dat er volgens F, Streng geen belangenverstrengeling zichtbaar was, dus het onthouden gewoon overdreven was, en er beter in een dergelijk geval even te voren kon worden overlegd. Eerder hebben we al gesteld dat die paranoia te ver doorgeschoten was, maar nu werd dit ook ronduit gesteld, dus erkend. We herinneren aan hetgeen F. Streng de wijde wereld in heeft getetterd d.d. 26 januari 2017.

De eigen bewering als nepnieuw erkend

P. Groot zou werkzaamheden hebben verricht (kul) en daardoor de schijn van belangenverstrengeling hebben opgeroepen (kul) en het ware beter geweest dat Groot niet aan de beraadslaging (discussie) en de besluitvorming (stemming) deel had genomen. Hierbij maak ik dus er gewag van dat F. Streng zijn nepnieuws niet heeft gecorrigeerd, maar impliciet gister wel volledig heeft weersproken dat Groot niet had mogen beraadslagen, en nog concreter, dat hij ten allen tijde mocht stemmen. Daar was al voor die datum een uitspraak van de raad van state over die F. Streng gewoon gekend moet hebben. Hoe ver kun je gaan als bobo voordat je zelf eens terecht wordt gewezen ?.

Het was bij elkaar toch wel een dingetje

Zoals we in de gesteld hebben is er meerdere malen vergaderd. Aanvullende informatie vragen of in de commissie vragen beantwoorden of zaken toelichten had voor de hand kunnen liggen, maar is niet aan de orde geweest. Wel is F. Streng in zo een vergadering geweest waar hij de mogelijkheid kreeg om nog wat eenzijdig nepnieuws aangaande P. Groot ten beste te geven en is hij braaf herkozen. Een grote opsteker voor F. Streng nu die het duidelijk heeft dat hij kan doen wat hij wil en overal mee wegkomen,en de raad uit zijn hand eet in plaats van een kritische controle uit te voeren aangaande zijn integriteit etc..

Bij het navolgende onderdeel zijn de navolgende bijlagen bijgevoegd

1. Het aan Remkes d.d. 5 oktober 2016 overhandigd document.

2. brief Remkes 8 nov. 2016  (4)

3. Brief P. Groot aan Remkes  (5)

4. Brief F. Streng aan Remkes. (6)

5. Brief Remkes aan P. Groot 17 mei 2017  (7)

5. Klacht bij commissaris van de koning

Zoals beschreven hebben we het bezoek in het kader van de herverkiezing dus gebruikt om daar een op schrift gesteld document in te dienen, inhoudende onze bezwaren tegen F. Streng en zijn handelen, en daarin vervat dus een klacht aangaande het handelen zoals beschreven, en vooral geïnspireerd doordat we 17 mei 2016 op het matje waren geroepen. Evenwel 19 mei 2016 stond er een bezoek aan Medemblik van Remkes gepland, en de fractievoorzitters mochten en paar vragen aan Remkes stellen. Wij hadden als onderwerp integriteit gekozen, en hadden de navolgende vragen:

1.  Indien een raadslid dwars wordt gezeten door een bestuursorgaan, mag die zich daar dan tegen weren, of moet die dit gelaten ondergaan. Op die vraag was zijn antwoord vrij duidelijk geweest, daar is een raadslid net zo vrij in als een niet raadslid.

2. Ook gevraagd of hij het, bij wie dan ook, integer achtte als een gemeente geen vragen beantwoordde, feiten verdraaide, zaken onjuist voorstelde enz. Zijn antwoord was dat dat niet integer was.

Al weer een veelheid aan documenten

Deze beschrijving willen we niet te lang maken, we zullen proberen wat bestaande documenten er bij op de site te plaatsen, en het overzichtelijk te houden. We hadden nog een informatief gesprekje met Remkes in de bar d.d. 19-05-2016, waar hij stelde dat er zaken (klachten) soms aan hem voorgelegd werden. Het was ook het belang van de provincie dat zaken niet escaleerden en een oplossing verkregen. Deze klacht heeft ook weer geleid tot veel documentatie, we gaan dit in dit stadium beperken, maar al het gewisselde is dus stand bij. De klacht was dus aangereikt d.d. 5 okt, 2016, en kreeg allerlei verwikkelingen en vertragingen, wat we weglaten, maar zaken gingen zogezegd nogal discutabel, duidelijk was dat ze er niet veel zin in hadden.

Hoor en wederdoor

Eén zaak was hierbij van belang. F. Streng gaf nooit concrete antwoorden en hield je aan een lijntje, of zei iets maar deed niet wat hij zei. Nu Remkes (middels een tussenpersoon) stelde dat hij de klacht zou gaan bezien (behandelen, op basis van hoor en wederhoor, hebben wij teruggeschreven dat we dit als vanzelfsprekend achtten. Van belang daarbij was het navolgende, door mij is daarbij teruggesteld dat hoor en wederhoor in hield dat hij F. Streng zou verzoeken om zijn versie of verweer in te dienen, dat wij dit vervolgens ter beschikking zouden gaan krijgen, en daarop terug zouden mogen reageren, en daar waar door hem gestelde zaken bewijsbaar onjuist zouden zijn, dan zouden we die zaken met bewijzen onderbouwen. Dit is ook wat hoor en wederhoor inhoudt. In rechtszaken etc. heeft men ook altijd twee schrijfrondes. Het kan natuurlijk nooit zo zijn, dat iemand een pakket leugens in kan brengen, en daar mee wegkomen. Remkes schreef dit in een brief van 8 november 2016. Dit is nadrukkelijk teruggeschreven in een brief van 13 november 2016. Op pagina 5 stellen we als navolgend a. Remkes stelt de beschikbare stukken aan F. Streng ter hand en vraagt hem te reageren op de gestelde zaken. b. Wij krijgen dan gelegenheid om op die reactie te reageren. Als er zaken zouden zijn geschreven die onjuist zouden zijn, zouden wij de gelegenheid krijgen om daar bewijs van te leveren. c. Dat er vooraf feiten vaststelling plaats zou gaan vinden o.a. aangaande het verslag m.b.t. het gesprek van R. Huijsen met F. Streng, en met D. Rood, aangaande het niet beantwoorden van de brieven.

Altijd stand bij

Zoals gesteld, alles ging stroperig en kennelijk met tegenzin. Wat je kan benoemen als een beslissing was gedateerd d.d. 17 mei 2017, dus zaken waren alweer een kleine 8 maanden onderweg geweest, waarbij dus in de tussentijd het Vlaming incident plaatsvond. Daar zijn verder meerdere mails en brieven, en ook nog wat aanvullende documenten die we even weg laten, maar zonodig altijd stand bij zijn en kunnen worden toegevoegd. Interessant is dan de brief die behandeld blijkt te zijn door Monique Klein Kranenburg, en ondertekend door F. Streng. Op zich is die brief al bijzonder want daarnaast hebben we nog nooit iets gezien wat door hem op schrift was gesteld. Deze brief voegen we bij en dit is een hele bijzondere.

Nadrukkelijk verzocht om op de reactie van F. Streng te kunnen reageren

Min of meer soortgelijke zaken heb ik ook in andere zaken, (maar dan niet altijd met instanties), meerdere malen eerder meegemaakt. Handig en doordacht vindt misleiding plaats, vaak zodanig dat de ander er in eerste instantie nog in tuint ook, maar veelal ook doorgestoken kaart. We kennen F. Streng inmiddels maar tegen Remkes keken we eigenlijk toch nog wel een beetje op. Hij zou zomaar één van de weinigen kunnen zijn die dan toch wel echt recht door zee zou kunnen zijn, en een puur rechtvaardigheidgevoel in zich hebben, en zich aan rang en stand niets gelegen laten liggen, gewoon in een context van, waar heeft u het over hr. F. Streng, legt u dit nu eens wat beter uit, dat begrijp ik toch niet helemaal, o ja, bestemmingsplan dat ken ik, die moeten gehandhaafd, maar was dit nodig, had dit niet anders gekund, draait u niet een beetje om de hete brei, de klacht ging over heel iets anders, kortom, een kritisch iemand had ongeveer honderd vragen kunnen hebben.

Vertrouwen stellen is doorgaans naïef

Mogelijk hadden we wijzer moeten zijn. Anderzijds wil je toch alles beproeven en er zullen toch ergens wel enkelen zijn die ook doen waar ze geacht worden voor te staan. In ieder geval deze hr. Remkes dus niet. Terwijl wij dachten dat we, door op de reactie van F. Streng te kunnen reageren, wat dus nadrukkelijk door ons was verzocht en in ons beleven ook goed afgesproken, konden / mochten we niet op het door F. Streng gesteld reageren. We geven daar dus meteen maar onze conclusie op. Juist dat reageren op de op schrift gestelde zaken was essentieel. F. Streng zet nooit iets op schrift, omdat dit concreet is en later niet ontkent kan worden, of als waarheid verdraaid. Daarin is hij niet uniek, evenwel, wij zetten juist altijd alles op schrift nu we nooit iets schrijven wat niet juist of niet verdedigbaar is.

Eindelijk zaken op schrift

Onze gedachte was dat hij, gedwongen om zaken op schrift te zetten, onwaarheden zou gaan schrijven en zaken verzinnen en natuurlijk ook ons neer zou zetten als een querilant en laatdunkend doen. Door in een reactie die zaken te ontzenuwen en bewijsmateriaal bij te voegen, zou dan die commissaris, als top "integritist", zou hij daar vol ambitie en motivatie naar gaan kijken en met goede onderbouwing tot zijn onpartijdige en objectieve oordelen komen. Ook een mogelijkheid was dat hij zaken door derden zou laten beoordelen, of wat dan ook. Maar nogmaals, met eigen ervaring en vooraf veel kennis van zaken van derden weten we dat wat het integriteit gebeuren in de theorie zou moeten zijn, dat de praktijk daar veelal haaks op staat, dit vooral bij degenen die we classificeren als de elite, die elkaar doorgaans dekken.

Natuurlijk is het Johan en Frank

Remkes had in een brief staan dat hij een gesprek had gehad met F. Streng, en dat die had aangegeven dat die door wilde gaan als burgemeester. Dat zal een Johan en Frank gesprek zijn geweest, en oké dan gaan we dat regelen. Natuurlijk ontmoeten ze elkaar af en toe en op hun niveau, zoals bijvoorbeeld het bezoek van 19 mei, wat eerst een toer door de gemeente betrof met alleen burgemeester en wethouders. Daar past natuurlijk geen gedoe bij, ongeacht of sprake is van terechte klachten en verwijten. Bestuurders en elites zullen elkaar altijd afschermen en uit de wind houden, ondanks alle mooie woorden over integriteit etc. Dit stopt evenwel daar waar er politieke rivalen op de loer liggen die zaken in de schijnwerpers zetten, zaken dan ook uitvergroten en groter maken dan ze zijn, en de volgende voorwaarde is dat de pers er bovenop moet duiken, wat ook niet altijd gebeurt. Op die manier komt er dus af en toe een zaak aan de oppervlakte, en (neem de Halbe zaak) kan er dus af en toe even geen redden meer aan zijn.

Wat was de bedoeling van de klacht?

De achteraf naïve gedachte was dat F. Streng er toe zou komen om de zaken die wij onrechtvaardig, onredelijk en onbillijk vinden zou gaan corrigeren, minimaal terugbetaling van de van ons AOW af gejatte dwangsom geld, en zulke zaken gewoon niet meer zou gaan doen, maar ook een aantal nog andere lopende zaken, waar hij gelijkwaardig acteert, oplossen en verder zou er wel met hem verder te leven zijn. Gewoon, betrouwbaarheid en menselijkheid voorop, en zijn negatieve kanten, die hij kennelijk in zich draagt, dan maar gewoon wat onderdrukken. Zo zou iedereen nog lang en gelukkig kunnen leven. Verder had het van ons niet behoeven te gaan. En o ja, ook een controlerende taak voor de gemeenteraad. Die zouden er voor moeten zorgen dat geintjes om iemand (en zeker geen raadslid) publiekelijk en ook onrechtmatig, en zaken als van uit negativisme en kwade trouw, publiekelijk een ander te kakken zetten, dient volledig uitgesloten te worden, dus zaken waar eenieder in redelijkheid gesteld gemakkelijk aan kan voldoen.

De brief van Frank aan Johan

We hebben openheid van bestuur, en op de brieven rust geen geheimhoudingsplicht dus we maken ze publiekelijk leesbaar. De afspraak was dat Remkes, aan F. Streng de door ons ingebrachte zaken en brieven ter kennis van F. Streng zou brengen waar F. Streng dan, naar we aannemen duidelijk en inhoudelijke antwoorden op diende te geven. Wat we aan het begin van de brief lezen is dat de bedoeling F. Streng niet duidelijk was, dat hij daar een telefoontje op pleegde. Daar is uit op te maken dat de informatie en klachten van ons niet inhoudelijk waren doorgegeven. Dus het eerste al wat Remkes zou doen maar niet had gedaan. De klacht was inmiddels ook al 5,5 jaar oud. F. Streng liet Kees Smakman telefoneren (die van de griffie is en er buiten hoort te staan), waar aan mede werd gedeeld dat het er vooral om ging in welke mate gemeenteraad en presidium was geïnformeerd.

Ook al weer bijzonder

Dit was dan ook weer bijzonder want door ons niet verzocht. Onderzocht moest worden of F. Streng de zaak beloog, dat de gemeenteraad en het presium niet of nauwelijks, en alleen in gekleurde versie op de hoogte was, daar ging het ons even niet om, en aan de orde was onze klacht. In de volgende allinea begint F. Streng terug te slaan door met een soort pruillipje te benoemen waar hij zoal van is beschuldigd, en dat er sprake zou zijn van gestolen dwangsommen geld, maar zonder enige onderbouwing, alleen als een soort verongelijkt jongetje, maar zonder een begin van enige onderbouwing waarom hij zo erg gelijk heeft en waarom wij de Don Quichot en de Querilant zijn, en hij het slachtoffer van onze gram.

P. Groot, de idioot en de dwaas

Een klein stukje quoteren we even: "in ruim 105 pagina's beschrijft de heer Groot op hoge toon een eigen gelijk dat gebaseerd lijkt te zijn op een eigen gelijk dat gebaseerd lijkt te zijn op een eigen moreel kompas". Of F. Streng dit zelf heeft geformuleerd of dat iemand die er een speciale cursus voor heeft gevolgd weet alleen hijzelf, de bij Remkes neergelegde klacht had 19 pagina's en alle inhoudelijkheid vermijdende zet hij ons eigenlijk meet als een idioot en een dwaas. Vervolgens stelt hij dan dat de gemeente gelijk heeft omdat de rechter hen in het gelijk heeft gesteld. Hij vertelt er niet bij dat die uitspraken tot stand kwamen dankzij hun agressieve houding en op basis van ingebrachte onwaarheden. Als een rechter van onjuiste feiten uitgaat kan een vonnis nooit deugen. Dan zit het hem kennelijk in de weg dat een rechter had uitgesproken dat zij wettelijk nauwelijks iets kunnen doen aan onredelijke en onbillijke besluiten van gemeenten. Verder begrijpt hij dan dit niet en dat niet, ook een herkenbare tactiek.

Het bijzondere van de brief van F. Streng

Het bijzonder van zijn brief is dan dat hij allerlei zaken gaat benoemen die door ons niet zijn ingebracht en aangekaart. Wat ook vooral uit die brief duidelijk wordt is dat er op geen enkele wijze ook maar een begin is te ontdekken van ook maar een zweem van oplossingsbereidheid. Die brief is daarbij dus pakweg twee maanden later geschreven dan zijn publiekelijk te kakken zet actie, en op het moment dat zijn herverkiezings procedure net was beslecht, dus uit alles is op te maken dat zijn agressie en rancuneuse gevoelens ver de overhand hebben. Alles wijst op een gevoelloze koude kikker, in plaats van die verbinder en bruggebouwer etc. van de profielschets. Verder is bijzonder dat hij er allerlei zaken bij haalt waar het niet over gaat, en vooral het concrete punt van bewijsbaar onwaarheid spreken daarmee aardig weet te camoufleren.

De door hem aangedragen punten

Het zou volgens hem gaan over drie punten, als eerste handhaving bestemmingsplan Dijkweg 199a. Inderdaad hadden zaken daarmee van doen. Dan als tweede afhandeling van het burgerinitiatief, die haalt F. Streng er zelf bij, door ons niet aangekaart, vervolgens handhaving van een bouwplan bij Poland, waarbij mevr. M. Poland belanghebbend is. Daar stijgt dan helemaal onze verbazing. Allereerst is daar in de klacht met geen woord over gerept. Verder is mevr. M. Poland niet de vrouw van, maar de dochter van die met die, overigens zeer onverkwikkelijke en beschamende zaak, waar F. Streng zich van gelijke kant als bij ons heeft laten zien (en nog) niets van doen, maar nogmaals, kennelijk alleen om een rookgordijn op te trekken en puur ongenuanceerd nepnieuws, ofwel F. Streng ten voeten uit.

Betrokkenheid van het presidium

Dat de gemeenteraad en het presidium daar objectief over zijn geïnformeerd is wederom een gotspe, maar ook gemakkelijk controleerbaar door de betrokkenen daarover te bevragen en door de verslagen na te zien. Nu een klacht onderzoek behoeft was dit een gemakkelijke zaak om te organiseren, en uiteraard van belang in het kader van waarheidsvinding. P. Groot zelf heeft bepaalde zaken enkele malen in het presidium gebracht waarbij werd gesteld dat dit prive zaken waren die er niet thuis hoorden etc. en heeft schriftelijk b.v. raadsleden geïnformeerd die zich afzijdig wilden houden en vanuit het college alleen van door hun zelf gekleurde informatie werden gezien in ongeveer gelijke context als de brief die we nu op zijn merites beoordelen.

Dan ook nog een recente casus

De smeerlap (en dat meen ik en neem ik niets van terug) stelt dat ik persoonlijk bij Vlaming betrokken was en dat daar belangenverstelling (dus niet meer de schijn van) uit voort kwam waarbij de andere fractievoorzitters het hadden gefiatteerd (het leest bijna als er toe aangezet, of hem opgedragen) om een verklaring af te geven, maar wat daar van is, en wat we daar van vinden daar hebben we het al over gehad. Het wordt dus zo gesteld dat door hem gerechtigheid werd bedreven. De gerechtigheid van een heksenjacht en een volksgericht, maar ook hier is het weer zeer verwonderlijk, want ook hierover hadden we in de klacht geen woord gerept.

Bestemmingsplan Dijkweg 199a

In datgene wat F. Streng (al hij het als zelf heeft geschreven) beschrijft heeft er niets met de klacht van doen. Het woord Olietank komt er ook niet in voor. Alles wat daar wordt gesteld heeft met de klacht niets van doen. Uiteraard is dit bekend en het doordacht creëren van verwarring en mist, zoiets dient een burgemeester toch beslist onwaardig te zijn. We verwijzen naar alle zaken die hier wel zijn ingebracht en beschreven, maar ook daar ging de klacht niet over. Die ging er uitsluiten over dat F. Streng onwaarheid sprak en afspraken niet na kwam. Ook wat over het burgerinitiatief wordt gesteld is niet relevant en geen onderdeel van de klacht. Ook hier verwijzen wijnaar wat we daar voorgaand over hebben geschreven, wat geen nepnieuws is maar een opsomming van feiten, o.a. dat men betrokkenheid daarbij zodanig aan P. Groot probeerde te laten kleven, dat men hem daar het leven zuur (nog zuurder)mee kon maken met ultiem doel om P. Groot als raadslid uit de raad verwijderd te krijgen. Ook aangaande Poland zien we uitsluitend zeer gekleurde versies, maar ook daar hebben al die zaken met de klacht niets van doen.

Gentle agreement en Presidium

Eerder gestelde zaken aangaande het z.g. Gentle agreement behoeven we niet te herhalen en onze mening is bekend en uitvoerig beschreven. Wat we in die laatste alinea's op pag. 2 lezen is uiteraard ook weer gewoon ver onder de gordel. Alle andere raadsleden zijn goed en braaf, want hebben het gentle agreement ondertekend op één dissident na, de slechterik P. Groot. En o wat een spijt heeft F. Streng er van dat ze die rebelse P. Groot niet in het gareel weten te krijgen. (kul, kul, kul).

De brief van Remkes

De brief van Remkes kenmerkt zich erdoor, dat hij accepteert dat er op inhoudelijke zaken die de klacht betroffen, door F. Streng niet in is gegaan. Ook wordt niet geconcludeerd dat de z.g. zienswijze van F. Streng nagenoeg alleen over andere zaken gaan als zijnde in de klacht gesteld. Verder zien we dat van een begin van nader onderzoek nog geen sprake is, alles blijkt zoete koek te zijn, en zijn brief is dan voor een belangrijk deel, naast beschrijving van aanleiding en gang van zaken, weinig meer aan anders dat een soort belerende zedepreek. met wat bla, bla er bij en er omheen. Ergens op het midden van pagina 2 lezen we dan het zinnetje; "In dat kader ben ik, gelet op de door partijen verstrekte informatie, van mening dat de burgemeester, in dit dossier, conform zijn wettelijke zorgtaak inzake de integriteit heeft gehandeld". Ziezo, die is afgepoeierd, Alsjeblieft Frank, bedankt Johan, drink er een borrel op en proost.

Hoor en wederhoor

We concluderen dat datgene wat wij als reactie op de Remkes brief waarin hij hoor en wederhoor in stelt, dat wij stelden dat we op de reactie van F. Streng zouden moeten kunnen reageren, als ook (eventueel) bewijzen inbrengen dat hij het met de waarheid niet nauw nam als ook dat D. Rood en M. Huijsen zouden worden gehoord, dat die zaken volledig zijn genegeerd. Van hoor en wederhoor is uiteraard nooit sprake, als men niet op een eerste reactie kan reageren, en enventuele onwaarheden als zodanig niet kunnen worden ontkracht. Als hij dit zo al van plan was had hij meteen door kunnen geven dat zijn hoor en wederhoor feitelijk nep was.

Vest op prinsen geen vertrouwen. Waar men nimmer heil bij vind. Psalm 146 vers 2.

Hoewel hypothetisch en op aannames gebaseerd zijnde veronderstellen we als volgt. Hoewel Remkes me persoonlijk had gezegd dat hij ook klachten bezag en onderzocht (en wij meenden dat dit zorgvuldig zou geschieden) bleek het dilemma dat een klacht weigeren niet meer van deze tijd is, maar werd er een duidelijke tegenzin bij ervaren. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat er onderling over gecommuniceerd is, waarbij het goed is dat er niet toevallig een microfoon opent stond. Het zou zo maar zo kunnen wat er onderling contact,(telefoon of bij een ontmoeting of bijeenkomst) onderling over de aanpak is gesproken, waarbij Johan stelde dat Frank maar wat op papier moest gaan zetten, wat ergens op leek, en dat Johan die lastige klager, waar Frank een boekje over open had gedaan, dan wel "kalt stellen solte". Gelegenheid tot weerwoord op de reactie van F. Streng was daarbij het laatste wat daarin zou passen.

Samenvatting

3.  Als nr. 3 van te beschrijven zaken, geven we inhoudelijk een aantal zaken weer, niet zo zeer om te beschrijven hoe zaken verliepen, maar vooral om te beschrijven welke zaken er plaats vonden, en waar beloftes en toezeggingen zijn gedaan die niet nagekomen werden, en vooral waar beweringen zijn gedaan die bewijsbaar onjuist zijn, als ook dat het kunnen bewijzen daarvan stellig wordt tegengewerkt, en ook dat F. Streng zich zeer negatief over P. Groot uitte, en dat zaken een gevolg waren van negatieve informatie van voormalige raadsleden uit Andijk, overgenomen door het toenmalige college wat werd gedomineerd door K. Gutter.

Rond juni/juli 2012 was de opzet om P. Groot zo hard mogelijk te raken met o.a. een extra dwangsom van 12.000 euro, en een soort complot om P. Groot uit de raad te kunnen werken, zaken die later werden, en worden ontkend. Aan het eind van dit deel hebben we een lijst van de 7 meest duidelijk en concrete leugens.

4.  Hier beschrijven we de zaken aangaande de herbenoeming van de burgemeester. waar een hele procedure en regels aan zijn verbonden. Dit begon dus bij een bezoek aan de commissaris van de koning waarbij wij een document hebben verstrekt zijnde bezwaren tegen F. Streng als mede een klacht, welke klacht en wat daarom heen plaats vond, opvolgend onder 5 zal worden samengevat. Wat in die procedure vermeldenswaard is, is dat P. Groot als commissielid met ruime meerderheid werd weggestemd, dus op zeer ondemocratische wijze werd, en dat dus ook in het geniep, degene uitgeschakeld waarvan bekend was dat die een kritische houding aan zou nemen. Dit kenschetst en bevestigd dus de oncollegiale houding tegen P. Groot.

5.  Opvolgend, en met voorgaande zaken samenvloeiende doen we er verslag van dat we d.d. 5 oktober een klacht indienden bij de Commissaris van de Koning. Die nam die in behandeling en zou hoor en wederhoor toe gaan passen. Bij brief van 13 november stelden we dat hoor en wederhoor in diende te houden dat we op de reactie van F. Streng zouden kunnen en mogen reageren. Ook verzochten we actie tot vaststelling van feiten die door F. Streng werden ontkend. Zaken resulteerden in een zeer bestrijdbare brief van F. Streng die over allerlei zaken ging behalve over waar de klacht over ging (onwaarheid spreken van F. Streng) die door ons van commentaar is voorzien, geen gelegenheid tot weerwoord, en een brief van Remkes, die ook over allerlei zaken behalve de klacht op zich ging, met een zinnetje tussendoor waarin Remkes stelde dat F. Streng het volgens hem allemaal wel goed had gedaan.

Conclusie

Los van de samenvatting stellen we onze conclusie aangaande het in 4 beschrevene, aangaande de klacht die bij Remkes was neergelegd. Alles wijst er op dat van enig serieus onderzoek geen enkele sprake is geweest. Alles wijst er op dat van objectiviteit en onpartijdigheid geen sprake was, en dat zaken tussen Streng en Remkes onderling zijn bedisseld, om de lastpost Groot in de hoek gezet te krijgen. Hun brieven gingen op onsamenhangende wijze niet over de kern van de klacht, zijnde dat F. Streng geen afspraken nakomt, onwaarheden spreekt en zich in negatieve en onjuiste zin tegen derden uit over P. Groot. Vooral het feit dat er geen onderzoek is verricht aangaande enig iets, (klakkeloos zaken over heeft genomen) en het feit dat hoor en wederhoor werd beloofd maar niet verkregen, geeft geen ruimte voor een andere conclusie als dat het handelen van Remkes, anders is dan men van hem verwacht, en zeer discutabel kan worden genoemd.

Aangekondigd is dat we aanvullend nog een aantal zaken zullen gaan beschrijven voor het volledige beeld van zaken. Zo gauw als daar weer een deel van is gerealiseerd, wordt dit bijgeplaatst.

Samenvatting

Week 8 - Vervolg 1

6. Waarmee de pesterij begon, niet bestaand probleem gecreëerd met onwil tot oplossen

Als inleiding

Daar waar men het heeft over raadslieden, en B&W college, moeten die zichzelf heel integer achten,  de goedheid en braafheid zelve zijn en eigenlijk boven de menselijke natuur uitstijgen, die onze lieve heer wel wat beter had mogen maken en wat meer op de afwerking hebben kunnen letten.  Feiten zijn dat op het schoolplein van de kleuterklas (en vervolgklassen) vaak kinderen zijn die anderen pesten, gewoon omdat ze een gemene natuur hebben, terwijl dat pesten bij degene die gepest worden, (en ook bij veel anderen) nooit op zal komen, dus die zullen hun leven lang nooit pesten omdat ze dat niet in hun aard hebben. Dat pesten stopt natuurlijk niet als ze groter of volwassen zijn. We horen van pesten op het werk, bij de sportclub, eigenlijk overal.  Een volwassen pester heeft wel doorgekregen dat je er strafpunten mee scoort, dus veelal proberen ze hun slechte karaktertrek te onderdrukken en te beheersen, maar onder bepaalde omstandigheden en aanleidingen, vooral bij meedoen met anderen, is het er toch vaak zomaar weer helemaal, vooral als je in een autoritaire positie bent, en meent dat je die ander wel gemakkelijk kunt hebben.

Het vorige college en sommige raadsleden als kleuterklas

Al in deel 1 van dit week 8 document  beschreven zijnde, kunt u weten dat er iets was met een Olietank.  Dan vindt u o.a. bij het voorgaande hoofdstuk als u op het groene vakje daarnaast druk (Brief aan Remkes met klacht)  onder 5,  ook een korte samenvatting van zaken, dus we zullen proberen zaken summier te beschrijven, maar zullen zaken van een plattegrond, en een reeks foto's voorzien om zaken inzichtelijk te maken. Daarbij zullen we wel, mogelijk hier en daar iets ten overvloede onze mening hierbij ventileren. Natuurlijk komt dit enerzijds voort uit ons eigen grote ongenoegen dienaangaande, maar hier ligt ook een sterke politieke reden aan ten grondslag, want zoals wij, en ook anderen, deze zaken hebben ervaren, dient volledig uitgebannen en voorkomen te worden en dat is vooralsnog bij geen enkele partij in goede handen. In een apart deel zullen we dat nader bezien en benoemen.

Ook onze politieke mening

We hebben het niet alleen over de zaak P. Groot maar indirect ook over de zaak Poland en een aantal andere onfrisse zaken die minder bekendheid hebben verkregen.   Het gaat dus ook over politiek, met de open vraag: , is het ons beleid dat zaken, met als voorbeeld dus onze olietank zaak,  in de gemeente Medemblik plaatsvinden?, terwijl zoiets in veel andere gemeenten, ook buurgemeenten van Medemblik, behoorlijk ondenkbaar is. En zo als eerder gesteld, bij de vorige verkiezingen waren die zaken al voluit gaande, en werd gedacht dat de angel uit het "pestbeest"was getrokken, maar 4 jaar later, heeft er feitelijk alleen maar een verdere escalatie plaatsgevonden, en hebben we er bewust voor gekozen om er mee "am publik" te gaan,  de kiezers te informeren dat ze bewuste keuzes kunnen maken en verder maar te bezien wat daar van komt.

Uit de luie stoel, en neem het rode potlood ter hand

Die kiezer is nu immers ook even heel erg belangrijk.  Die kiezen de raad, en die kunnen uit 10 partijen kiezen, dus hoe krijg je ze zover dat dat rode potloot gaat naar dat hokje wat iemand graag wil, en het beste voor hen is.  Als die kiezer je beloftes heeft geloofd, dan raak je binnen, en kun je weer vier jaar je gang gaan, maar kiezers zijn nu eenmaal ook niet dom, maar wel vaak teleurgesteld. (de eerste vraag en uitdaging is om ze uit de luie stoel te krijgen)  en daarna pas het wie en het waarom. Die kiezer wil wel graag objectief geïnformeerd zijn, en hun eerste vraag is, "is die partij of zijn die personen betrouwbaar". Veelal blijven ze in die luie stoel omdat ze hun vertrouwen al kwijt zijn.

Wat is waar en wat is nepnieuws?

En dan, de één beloofd dit, de ander beloofd dat, de ander weer andere mooie dingen(en overal lijkt voldoende geld voor te zijn), best wel lastig en ingewikkeld.  En over en weer klinken beschuldigingen, en ook onze burgemeester heeft, weliswaar een jaar terug, eigenlijk gesteld dat hij wel deugt, (en iemand zal niet snel zeggen dat hij zelf twijfelachtig en dubieus is en handelt)maar hij zegt ook een beetje cryptisch en niet in kristal heldere taal, dat P. Groot van BAMM (dus de hele BAMM) niet deugd.  Daar moeten we het dan tocht echt wel even over hebben.  Aan de orde is dus de zaak P. Groot versus F. Streng waarvan wij verzoeken aan "De edelachtbare kiezer" om de feiten tot zich te gaan nemen en er iets van te vinden.

Beschrijft de heer Groot op hoge toon een eigen gelijk

Bovenstaand het citaat uit de brief van F. Streng van d.d. 30 maart 2017 (staat al op de site) zoals in het voorgaande deel beschreven. We dienen de lezers dus te waarschuwen.  Allereerst voor de hoge toon.  We zullen ons best doen om een toontje lager te zingen,  maar beschrijven wel gewoon de feiten dus de waarheid. Daar houden wij ons in ieder geval wel aan.  Een hoge toon is overigens niet verboden dus legaal, maar laat de lezer maar bepalen  hoe hoog men die toon vindt en of dit erg is.   Vervolgens wordt het lastiger om nu te bevatten wat daar staat, of hoe dit dient te worden uitgelegd. Er is eigenlijk weinig anders van te maken als dat er verschillende soorten "gelijk bestaan".  We kunnen het niet anders vertalen als dat F. Streng bedoeld dat er goed en slecht gelijk bestaat. Dat hij het ware gelijk in pacht heeft, en P. Groot dus geen gelijk heeft, omdat dit  kennelijk tegengesteld is aan het gelijk zoals F. Streng dit kent, meent te kennen of voorwend te kennen.

Dat gebaseerd lijkt op een eigen moreel kompas

Dit is een soort cryptisch stukje zin, op zich zeer doordacht, wat dus een ontleding behoeft. Dat wordt dan weer een mening, waar iemand anders dan weer wat anders van kan vinden, vooral als diegene er belang bij heeft om onze versie te bestrijden, dus weer zo een dingetje waarvan iemand van kan bepalen of ze het met ons eens kunnen zijn dus met de anderen oneens, en als ze bijvoorbeeld vinden dat onze mening er niet ver naast kan zitten en de andere mening (welke dan ook) discutabel en aanvechtbaar is (dus cul) dan kan dat in dat hokje met dat rode potloot mee worden gewogen.

Morele kompassen in soorten

Het woord moreel kompas geeft op Google 73.400  hits binnen een seconde (best knap die techniek).  Die hebben we niet allemaal nagelezen.  Daarbij best wel wat verwarrend, maar de meest simpele beschrijving was wel zoiets als  "innerlijk gevoel, het geweten, morele zin".  Moreel geeft dan weer 9 definities, de eenvoudigste is "Hoe het hoort" of een andere simpele "het gevoel van goed of kwaad" of een iets ingewikkeldere "gegrond op innerlijk gevoel van goed en kwaad".  Wat innerlijk is weten we wel, een kompas geeft richting aan, moet je volgen, zorgt dat je de weg niet kwijt raakt,  dit aangaande over hoe het hoort.  Dat hebben we dus wel zo ongeveer boven water, als wij vinden wat wikipedia ook vindt kunnen we er nooit ver naast zitten, maar wij zijn er nog niet, want dat woordje "eigen" ervoor is de instinker.  Kennelijk heeft F. Streng  ook een eigen moreel kompas, dat kennelijk dus geheel verschillend is met de onze. Dit geeft dus aan dat er morele kompassen zijn in soorten.

Goede en slechte morele kompassen

Als iemand stelt dat een ander iets op hoge toon stelt, dan staat daar iets overdrevens en gechargeerd dat diegene, volgens de beoordelaar die dit schrijft, dat diegene eigenlijk als een idioot te keer gaat. Maar dan komt zijn eigen morele kompas, want F. Streng zal claimen dat hij dat ook heeft. Daar staat eigenlijk dat diegene (die zo tekeer gaat) niet het normale goede morele kompas heeft, zoals in dit geval F. Streng insinueert, en zoals die dus ook insinueert dat hij dit (met zekerheid) wel heeft, en dat dat kompas van P. Groot, waar het immers om gaat, tegengesteld aan het zijne is, en dat die derhalve behoorlijk de weg kwijt is. Het kostte wat geschrijf, en niet iedereen (soms alleen al uit principe) zal het met die redenering en conclusie eens zijn, maar dit is wat wij er van maken. Dit is onze conclusie.  Daarbij is het ook getruct geformuleerd, je kunt achteraf ook roepen dat het er zo niet staat of is bedoeld, dus ook nog vluchtroutes. Je zou bijna denken dat er een cursus voor "Getruct formuleren voor gevorderden" voor is gevolgd.

Toch maar weer de kiezer laten oordelen

Duidelijk dus twee verschillende morele kompassen. Impliciet schrijft  F. Streng dat ons moreel kompas in feite immoreel is (je moet maar durven)  en dat die zaken bij hem dus raszuiver zijn. Nu is deze burgemeester herkozen (en hoe) door de gemeenteraadsleden en niet door de burgers. Daarbij hebben de fractievoorzitters en de gehele raad de door P. Groot ingebrachte zaken kennelijk niet eens beoordeeld, mogelijk niet gelezen, of objectief vanuit hun morele kompas bezien, en P. Groot in een anonieme stemming uitgeschakeld om mee te beslissen of input te leveren. Als burgers, dus de kiezer er ook nog iets van zou willen en kunnen vinden, dan blijft er niets anders over dan op BAMM te stemmen.  Een flinke winst voor BAMM zou in ieder geval het verschil gaan maken zodanig dat zulke zaken niet meer voor gaan komen, maar dit zou niet de enige consequentie zijn.  En verder gaat dit er dus gewoon over om te beoordelen hoe het met die verschillende morele kompassen zit. Nu dit dus duidelijk is gesteld benoemen we dit niet meer zo aanhoudend.

Al een flinke intro

P. Groot heeft al op meerdere plaatsen aangegeven wat er gaande was en wat zijn mening daarover was.  Over die zaken zijn al eerder hele beschrijvingen gemaakt die alle nog als documenten opgeslagen zijn. We zullen ten overvloede er een paar selecteren en bijvoegen, maar beter achten we het om zaken ook wat inzichtelijker te maken. Inzichtelijk met een kaart en wat foto's is altijd beter en duidelijker, maar niet alleen voor nu, naar de kiezers toe is dit functioneel,  maar ook is het een goede zaak dat dit bestaat, mogelijk ook als voorwerk voor het geval zaken alsnog aan een bureau of commissie voorgelegd wordt voor een objectief en onpartijdig oordeel. Die optie is nog zeer wel open en kan nog zeer wel aan de orde komen. Een ander punt is dat zaken in goede orde en overzicht op schrift dienen te staan in het geval  men, wie dan ook, zaken willen bestrijden die ze schadelijk voor zichzelf achten.  Als zaken op waarheid berusten, dan is dit legaa., Als ze (bewijsbaar) onjuist zijn is het laster en kan men  ultiem ook naar de rechter stappen. Feiten als onwaarheden bewijzen is evenwel altijd een lastige.  Meerdere redenen dus om duidelijk en concreet zaken te stellen.

Gemeente Andijk en vogeltoren

Ieder mens heeft zijn, vaak niet verklaarbare interesses  waar hobby's uit voort komen, en zo spaart iemand postzegels, of fokt kanaries, en P. Groot had interesse in natuur en vogels, maar ook planten en een mooie tuin en kreeg de kans toen hij zich een perceel grond verwierf, waar een kas op stond die hij rendabel kom maken en nog pakweg 1,5 ha. om daar zogezegd leuke dingen mee te doen,  maar kwam daar met voortduring de gemeente tegen op zijn pad, soms in positieve medewerking, maar vaker in negatieve tegenwerking waarbij het er om ging wie de baas was, grote ego's, regelzucht en de zaken waar de maatschappij  en de burgers ziek van zijn en beroerd van worden waarmee ze de z.g. politiek van zich vervreemden.

Noem ze maar het complotgroepje

Het hele verhaal staat wel in een of ander document, maar hoewel het z.g. Vogeltoren door de ene burgemeester voluit was opgeklopt en die zaak puur om eigen prestige ging was dit door interim burgemeester Cornelisse opgelost, nadat Dittner in feite de laan uitgestuurd was. Dat er bij bepaalde toenmalige raadsleden en ook Andijker ambtenaren een soort kater en ego beschadiging achter was gebleven, en dat diegenen vervolgens weer degenen waren die zeer negatief over P. Groot rapporteerden, bij de fusie, ontstond er een soort complot groepje tegen P. Groot. Binnen dit complot groepje werd besloten om P. Groot op de korrel te nemen en de les te leren nu tot hun treurnis, diezelfde P. Groot die hun grillen niet altijd slaafs accepteerde, en er genoeg (in hun ogen) idioten op P. Groot hadden gestemd (en niet op hen) had dit negatieve gevoelens gewekt. De kans om P. Groot te pakken te nemen kregen ze doordat P. Groot zijn bedrijf had verkocht, een Olietank gebruikte die van het bedrijf weg moest en die hij op zijn erf had geplaatst op de meest geschikte plaats,  ca 200 meter vanaf de dichtstbijzijnde bebouwing, onder bomen, op een plek waar eerder een tuinhuis was vergund, we voegen hier foto's van bij.

De kans om P. Groot te pakken te nemen

Inmiddels was  door P. Groot daar dus een uniek natuurgebied ingericht met groeiende biodiversiteit.  De z.g. vogeltoren was dankzij Cornelisse in 2005 herstelt en overgroeid met bruidssluier,  en zaken werden algemeen zogezegd bewonderd. Ons was bekend dat per 1 oktober 2010 er wetswijzigingen plaats hadden gevonden o.a. dat er tot op zekere hoogte vergunningsvrij gebouwd mocht worden in de achtertuin, en ook de z.g. kruimelgevallenregeling werd ingesteld. Die hield in dat kleine dingetjes, zoals waar dit over ging, zonder gedoe vergund konden worden. Een z.g. gedoogvergunning bestaat ook, daar was uiteindelijk de vogeltoren onder geplaatst, en als je met een kanon op een mug wilde schieten was een omgevingsvergunning aanvragen ook mogelijk.  Dat zaken gingen zoals in de net gefuseerde gemeente Medemblik is zoals door ons ervaren, nagegaan en uitgezocht, en al vaker beschreven.

Het hele verhaal al beschreven

Door ons is het gehele verhaal al op schrift gesteld (ca. 65 pagina's) . We kijken of dit bij te voegen is, dit is alleen voor degenen die de tijd hebben en het een interessant verhaal vinden, of wat dan ook. In de beschrijving en opstelling van de leugens van F. Streng is al aardig wat beschreven, en ook in de informatie en klachtbrief aan Remkes, dus bekend is dat de gemeente problemen maakte, geen brieven beantwoordde, enz. waarna F. Streng het op zou gaan lossen en dit niet deed en daar over liegt, en dat ze logen in rechtszaken, en ook dat het bestemmingsplan het gewoon toe liet, en dat Medemblik voorbedacht in de rechtbank loog.  Een normaal gesprek op basis van argumenten is dan niet meer te voeren, men neemt afstand, laakt wat kreten (strijdig met bestemmingsplan bla bla) en als men al reageert laat men gewoon veel zaken onbeantwoord.

Niet te begrijpen en te volgen

Zaken leidden dus tot het moment zoals voorgaand beschreven rond juni/juli 2012 dat er een extra 12.000 door de neus zou worden geboord,  Zoals beschreven, waarmee de pesters de kroon op hun werk wilden zetten, en met absoluut droge ogen, naast de wél gestolen 6000 euro die 12.000 er graag nog met sadistisch genoegen bij zouden hebben geritseld.  Zoals gesteld zouden we zaken wat inzichtelijker gaan maken, dit niet alleen ten behoeve van dit moment, maar ook vooruitlopende op nog voorgenomen in te gaan dienen klachten en om zaken goed en duidelijk aan de gehele wijde wereld op het "world wide web" kenbaar te maken in het kader van de voorbeschreven diverse morele kompassen.

De plattegrond

Voor dit z.g. inzichtelijk maken plaatsen we een plattegrond op de site, die de situatie ter plaatse aangeeft. Dit betreft een luchtfoto uit een gemeentelijk archief.  Daarop worden verduidelijkingen  aangebracht,  en dus de beschrijving bijgevoegd.  Het gaat in dit geval om de plaats van de olietank en de weg die er door het morele kompas van F. Streng en K. Gutter door de tank is gevolgd.  Ongeveer onderaan zien we een 1 en een 3 (is geen 13)  Dat is de plek waar de tank in eerste instantie was geplaatst maar waar hij naar de bewering van het pestclubje, strijdig was met zowel het bestemmingsplan, als met het algemeen belang en er ook sprake was van precedentwerking.

Op de foto's is te zien dat de tank was omgeven door bomen, het bouwwerkje ook wat opbergruimte bood en een soort boomhutje bevatte, voor onze kleinkinderen en vriendjes. Het zichtbare pad is een eigen landpad, door onszelf verhard, maar in principe verboden toegang.  Vanaf het huis is dit ca 450 meter tot aan de Beldersweg. Het dichtstbijzijnde huis van een derde is ruim 200 meter van die plek verwijderd. Het gebied is bebost maar ook is de vijver te ontwaren. Van enig soort van klachten van derden was uiteraard geen sprake, wel vond iedereen die er kennis van had, (citaten) de gemeente Medemblik enorme Zeikerds, kinderachtige lieden, overdreven bureaucraten, regeltjesn...s, dienstkloppers, of termen die een soortgelijke lading dekten, waren.

Natuur en natuurgebieden

Ca. 6 jaar terug vonden wat Abbekerkers en hun dorpsraad dat er een parkje moest komen wat pakweg een tonnetje gekost heeft en waar daarna volgens verkregen informatie nauwelijks wordt gebruikt. Alleen een favoriete hondenuitlaatplaats. Zaterdag 10 februari stond er een artikel in het NHD over aanleg van kleine bosjes, de "Tiny Forests" zo groot als een tennisbaan, voor meer groen en biodiversiteit, Daar is weer een groepje enthousiastelingen mee bezig, op naar de 100 minibosjes, maar ons natuurgebied heeft al een oppervlakte van 25 van die bosjes, en eerst Andijk (vogeltoren), en dus later Medemblik bezorgen je alleen ellende en pesterij.  Per bosje mag het pakweg 20.000 kosten, dus die 100 bosjes heb je wel voor een paar miljoen,  zo krijgen kinderen toegang tot de natuur, met educatieve projecten etc. lezen we in de krant. Maar als een particulier zoiets doet, dan kan de bestuurder daar geen eigen succes mee claimen, net mensen dus (niet altijd de besten).

Groen, groen, groen, aan ons de eer, en pasten, pesten, pesten

En o ja, twee dagen terug (raadsvergadering 22 febr. 2018) motie vreemd aan de orde van de dag, van PWF en Groen Links, om de provincie  te bewegen om een  woning en wat (oude) kassen aan Medemblik cadeau te doen, op Balkweiterhoek 67a in Wognum, voor een groenstrook / bosgebied. Niet dat wij tegen dergelijke zaken zijn, maar wel vraagtekens bij de kosten en wat men er voor terug heeft. Wij hebben voor veel minder, gewoon veel meer gerealiseerd, en kwalitatief ook hoogwaardiger, en ondanks, de dwaze bureaucratie en tegenwerking in hanengevechten over wie er baas is.  Nu wij lezers, en kiezers verzoeken om een objectief oordeel over zin en onzin, en redelijkheid en billijkheid, mag men dit ook wel even meewegen.  Voor ons had de mogelijkheid gewoon open gestaan om er samen met de gemeente  een nog veel mooier en beter iets van te maken, daar waren goede mogelijkheden voor geweest, en wij zijn meer in daden voor algemeen nut en belang, dan de gemeente in woord. Nu we toch zaken beschrijven, wilden we dit ook wel even kwijt.

Andijk en Andijker belang

Andijkers vonden het ook overkomen als tegen Andijk en de Andijkers gericht, en Andijk niet serieus nemend.  Een wethouder als K. Gutter was onbekend in Andijk en wie al met hem in aanraking kwam zag hen meer als vijand dan als vriend. Zijn publieke verklaring in een raadsvergadering, dat het belangrijker was om P. Groot (vrij vertaald) in elkaar te rammen, dat voor extra veiligheid van de buren te opteren, droeg daar uiteraard aan bij.  Dit staat ook uiteraard uitermate haaks op wat wij toen al riepen, maar nu door anderen overgenomen lijkt te zijn, zijnde dat we er voor de burgers dienen te zijn. Hun hele pestacties zijn nu niet bepaald op basis van burgerparticipatie tot stand gekomen. Bekend bij ons is dat niet iedere Christen Democraat (o.a. een Andijker bestuurslid) die houding waardeerde, en aan zijn opzij zetten als wethouder heeft bijgedragen.  Niet alleen dus een pestactie tegen een persoon, maar ook schrijnend strijdig met leefbaarheid en burgerparticipatie.

Achter de tuinen van de buren

Verhandeling over het discutabele, en vaak onredelijke en onzinnige van bestemmingsplannen, heb ik al hier en daar geuit, dus sla die nu over. De tank mocht volgens het bestemmingsplan op bestemming wonen, maar kon niet midden in de rozentuin, moest per auto (en trekker) bereikbaar zijn, moest 10 meter van open water af, wat er op neer kwam dat alleen op ons (eigen) doorgaande pad achter de huizen van de buren, die tank zonder verdere discussie legaal kon worden neergezet. Onbetwist van de beste plaats naar de slechtste plaats. Alle verzoeken tot consensus en redelijkheid (door F. Streng de kop ingedrukt zijnde, en het Damocles zwaard van F. Streng a de somma van een extra 12.000 euro boven het hoofd hangende is de tank d.d. 26 juni 2012 verplaatst, de ombouw dus gesloopt. Die dag was de deadline, en de volgende ochtend klokslag 9 uur stonden de handhavers voor de deur. Of het in Wognun als goed nieuws (de illegale situatie is opgelost) of slechts nieuws (he jammer, we hadden hem bijna te pakken voor die 12.000 euro, en hoe heeft hij het zo snel weg kunnen krijgen?) is onbekend en gaan we ook nooit te weten komen.

Klagende Buren

Dat dit klagende buren en feitelijke burenruzie genereert  mag duidelijk zijn. Op zich wel wat overdreven, het verdere uitzicht daar was ook niet zo geweldig en niemand heeft er recht op dat buren hen van een mooi uitzicht voorzien, en ook iets lelijks went wel vrij snel, en doet geen pijn, maar anderszins ook wel begrijpelijk, nu de oorzaak gewoon puur belachelijk was en alleen maar uit te leggen, in de context zoals al beschreven (flauwe opzettelijke pesterij).  Als men het over leefbaarheid heeft verpestte dat toch wel behoorlijk de sfeer op de buurt, Ik had gezegd dat ze niet bij mij maar bij Medemblik moesten klagen, maar omdat ze het bewijs van de dwaasheid en onredelijkheid van die gemeente vrijwel in hun tuin hadden staan, waren ze bang om daar in de picture te komen. Niet al te dapper dus.  Zo ver dus voor standplaats 2, duidelijk gemerkt op de kaart.

Het karretje

Ik had er wel eens wat over gelezen en kreeg daarbij de tip van iemand die  als zzp'er voor de gemeenten werkte, dat, als je zoiets verplaatsbaar maakte, dat een gemeente daar niets tegen kon doen. Ruzie met je buren is ook niet alles, en er stond nog een oud aanhangwagentje dat weg mocht, dus de banden opgepompt, heftruck er bij, achter ons trekkertje en tien minuten later stond hij weer op de oude plaats. Wanneer weten we niet meer precies, we schatten ca. februari 2013.  Daar stond hij dan dus weer mooi te staan, natuurlijk wel in strijd met bestemmingsplan en algemeen belang en precedentwerking, maar wat niet weet wat niet deert, de zon ging gewoon op en onder, en eigenlijk was iedereen wel redelijk happy.

Het gesprek

Naast  het al beschrevene van R. Huijsen, zette ook Bart Schuffel zich stevig in voor ons, maar ook voor de zaak Poland. Als u klikt op het laatste groene vakje in de balk op de website, staat daar een beschrijving van die zaak. Die zaak loopt nog steeds, en is een aaneenschakeling van machtsmisbruik en een burger, of eigenlijk een heel gezin  een flinke portie onleefbaarheid bezorgd.  Mogelijk vullen we die zaak nog aan, maar de tijd gaat ook erg snel. Bart was daar al een aantal malen over in gesprek gegaan, maar werd aangehoord, en kreeg geen antwoorden, geen discussie of gedachten wisseling, voor het goede fatsoen aangehoord en laat verder maar praten.  Bart vroeg mij (P. Groot) om het nogmaals te proberen met mij er bij, een soort laatste poging.

Gesprek met Zombies 6 mei 2013

In de oude agenda staat alleen maar Bart, maar die datum zal  het geweest  zijn.  Zelf ben ik eens ter ondersteuning van Poland bij zo een gesprek geweest, en het is altijd hetzelfde, geen sprake van een gedachte wisseling of discussie, je wordt aangehoord, en merk later dat je er voor die je weet wel JAN hebt gezeten. In dit gesprek hadden we F. Streng, K. Gutter en Theo Vlaar aan tafel, en het ging dus wederom zoals beschreven.  Aan het einde van het gesprek zei B. Schuffel tegen K. Gutter zoiets als, sorry Kasper, maar die olietank staat op een karretje en weer op zijn oude plaats. Waar hebben we het eigenlijk over?.

Bijna de snelheid van het licht

Voordat er 24 uur om was, was de dreigbrief van de gemeente al binnen. Als we hem gemakkelijk terug kunnen vinden zullen we hem bij gaan plaatsen, maar ik gun me niet de tijd voor lang zoeken. Geconstateerd was dat de tank weer op de oude plek stond, dat was een soort majesteitsschennis van Koning Kasper, en haantje Kasper wilde koning kraaien, dus binnen twee weken weg en anders dwangsommen en de bekende dreigementen. Op internet was te vinden dat over zo een situatie bij de rechter verschillend werd geoordeeld en je zou hem minimaal af er toe een stukje moeten verrijden, en duidelijk was dat Medemblik, met Koning Kasper voorop, wederom een greep in de algemene middelen zou gaan doen, en kosten nog moeite zou gaan sparen, dus weer bestuursrechter, een liegende Medemblikse ambtenaar, en raad vam State, en meer leugens, en de gemeente in het gelijk gesteld.

Een handhaver binnen 500 meter

Daarbij woonde een Medemblikse handhaver er nog geen 500 meter vanaf, die als wandelaar (en zijn vrouw als trimster) regelmatig (net als veel anderen/leefbaarheid) gebruik van ons pad maakte, maar die ook graag zijn baan in stand houdt en dus gemotiveerd ambtenaar was, en nog is, en we kenden dit soort hanenvechters intussen, wij noemen het (onze mening) geesten die wat aandacht behoeven, dus maar weer achter het trekkertje gehangen en 10 minuten later stond hij weer het uitzicht van de buren te vervuilen. Op het karretje, dus een halve meter hoger, maar we kennen de uitspraak van Kasper, ergens in juli 2012 gedaan, dat het (voor hem en het B&W college) belangrijker was om P. Groot duidelijk te maken wie de Koning was, dan zich om de onderdanen te bekommeren. Toen stond de tank dus weer op wat als 4 is aangemerkt op de kaart, en nog wat beter zichtbaar

Alleen al om het prestige, Ego, hanengedrag

Natuurlijk herkennen heel veel mensen het autoritaire gedrag van veel overhiedsdienaren, hun onredelijkheid, en hoe ze handelen als ze eenmaal de pik op je hebben. De meest schrijnende zaken komen op landelijk nieuws, zoals b.v. die dhr. Stille, 73 jaar, wilde onder de mensen bijven met zijn winkeltje onder de noemer van "Boekantiquaraat", en zat op een stoeltje naast zijn winkeldeur een wijntje te doen toen boze BOA  hem op de bon slingerde want op trottoir dus in de open ruimte, en zonder terrasvergunning, en landelijk nieuws. Maar terug naar de olietank.  Wat de buren eerst niet wilden, deden ze nu ineens wel. Ze vermanden zich en beklaagden zich bij de gemeente. Die schreef ze dat Groot nu eenmaal een wetsovertreder was, want het bestemmingsplan regeert ons nu eenmaal,  en verder weet ik niet wat er achter de schermen plaats vond. In ieder geval beloofde de gemeente om naar een oplossing te gaan zoeken. Mogelijk hebben die buren geopperd om de tank weer mooi ver van alle huizen schuil onder de boompjes te plaatsen. Kasper Gutter was inmiddels door zijn partij weggesaneerd, maar F. Streng bleek hem intussen te evenaren en had de hakken ver in het zand.

Het heilige bestemmingsplan

De plannen zijn dat het bestemmingsplan binnen korte tijd verdwijnt, en daar de nieuwe Omgevingswet voor in de plaats komt.  Waarom Medemblik binnen pakweg 6 jaar aangaande die ondingen  nog drie maal een wijziging ronde hield, die rondes daarbij conserverend noemde en zo stiekem als mogelijk, toch allerlei wijzigingen doorvoerde, is onbekend en onduidelijk. Dat dit zeker niet in opdracht en ook niet in overleg met de raad geschiedde staat dus gewoon vast, en dat zoiets ook gewoon veel geld kost ook.  Bij ons zelf was de bestemming van het perceel waar het woonhuis op staat, eerst agrarisch, in 2005 bleek gemeente Andijk het stiekem in bestemming "Bijzondere tuin" te hebben veranderd, daar konden we verder weinig problemen mee hebben, want dat was het ook, maar toen Medemblik de olietank zaak op begon te kloppen bleek het stiekem veranderd te zijn in Agrarisch, en dat was het natuurlijk niet. Dan hadden we in 2006 het huis laten bouwen, en was er maar een klein stukje bestemd als wonen en ook als tuin. In werkelijkheid was het natuurlijk gewoon 2 ha. tuin.

Geen uitleg te verkrijgen

Een vraag hoe dit kon werd uiteraard niet beantwoord. Uiteindelijk bleek dat men tuin er af had gehaald om onze gebruiksmogelijkheden te kunnen beperken en dat zou zomaar zo kunnen zijn, de stiekeme wijzigingen waren immers feiten. In de ronde van 2015 hadden we verzocht om er weer tuin van te maken, waarbij ik stellig werd benaderd dat een zienswijze van een raadslid eigen belang is en dat we niet aan de discussie mee mochten doen en eigenlijk niet stemmen, zaken die we al kennen en hebben bezien. Uiteindelijk heeft men de denkbeeldige grens van tuin  (of wonen) iets verlegd, en kon daarom de tank worden verplaatst naar wat aangemerkt is op de kaart als 5. Waar die fictieve grens loopt is niet nagemeten,  de kans is groot dat hij er net overheen staat, op Agrarisch, wat dus gewoon tuin is, maar wat dus  bij aanvang van het gedoe een grote doodzonde was.

Helemaal de weg kwijt

Volgens handhaver D. Rood mocht de tank ook niet op bestemming tuin.  Wat daar vooral bleek was dat hij al die kinne sinne dingetjes niet eens goed onder de aandacht had. In het bestemmingsplan staat dat, als een tuin grensde aan wonen (wat nu eenmaal doorgaans zo is) dat dan de gelijke zaken daarvoor golden als bij wonen. Maar terug naar inmiddels ergens in 2015/16. In overleg de beste plaats bepalen paste niet in de autoritaire instelling, en de ego, en het autoriteits gevoel en denken, zoals dit bij Medemblik bestond, dus er kwam toch weer een dreigbrief, met wat bedenksels. Waarom bij nader inzien, die plek een drietal jaren wel goed was en toen ineens niet meer,  en de hint dat door (in hun goedheid verleende uitbreiding van de bestemming) verruiming van het bestemmingsplan, en nu een mogelijkheid kon zijn in de buurt van het hobbykastje.  En zo is de tank dus op de plek genummerd 5 beland en staat daar inmiddels een jaar of wat.

Van de beste plaats naar de slechtste plaats

Het was dus een z.g. ruimtelijke ordening zaak, de insteek is dat de ruimte er aantrekkelijk uit moet zien. Dat daar de ideeën en meningen over verschillen, en er veel zaken doorgeschoten zijn is een door velen gedeelde mening, en dat wij, ook al is het op de huidige plaats wel wat storend en lelijk, we daar ook niet wakker van liggen is ook een gegeven. Ook de wandelaars die het pad bevolken en gebruiken, hebben er nauwelijks erg in, maar dat geeft vooral aan dat we veel zaken kunnen bezien als behoorlijk doorgeschoten en puur opgeklopt. Het blijft daarbij evenzogoed bizar dat lieden die we er van zouden moeten verdenken dat ze enig gezond verstand zouden bezitten, om hun moverende reden (die onmogelijk zakelijk en zinnig kunnen zijn)  tot zoveel chicanes weten  te komen.

65 meter verplaatst

Van de plaatsen 1 en 3 naar plaats 5 op de kaart is zo ongeveer 65 meter, maar ruimtelijk als storend object aan te merken, en 65 meter dichter naar de bewoning toe. Medemblik heeft dan 6000 euro middels de deurwaarder van onze AOW legaal er af kunnen en mogen jatten, alle door hen daarvoor gemaakte kosten zullen veel hoger hebben gelegen, en het is toch eigenlijk beangstigend dat men zo gemakkelijk en zo veel gemeenschapsgeld uit wil geven uitsluitend voor de eigen prestige. Nog beangstigender is dat een gemeenteraad in grote meerderheid ook zo is ingesteld en zulke zaken steunt. Dit zullen we in een apart deel beschrijven op basis van reacties op een door ons geponeerde stelling.

Leefbaarheids agenda,  burgerparticipatie, natuurgebieden, wandelpaden, biodiversiteit

Wordt allemaal benoemd als erg belangrijk, speerpunten, iedere partij is er voor.  Wij maken hier duidelijk dat daar waar een gemeente daar aan bij kan dragen, dat we hier feiten en voorbeelden hebben beschreven en inzichtelijk gemaakt,  dat  die zaken in het geheel niet lijken te tellen als het er om gaat wie de baas is, de grote ego's,  narcistisch handelen, waarbij men de verkregen macht misbruikt,  de lezer kan de eigen indrukken vertalen in eigen conclusies. Vanuit de burgers, die kennis van zaken hadden van wat er plaats vond, is nog nimmer enig begrip getoond voor enig handelen vanuit de gemeente getoond, voor het agressieve haantjesgedrag, van wat zich plaats heeft gevonden.

Het meest verontrustende is dat de raad die het college dient te controleren dit af laat weten. Sommige raadsleden hebben zaken juist aangewakkerd. Slecht enkelen hebben getracht om dergelijke zaken te stoppen, ook nu is geen verandering in zicht en als de raad (en / of het college) niet ingrijpend veranderen zullen veel beloften holle frasen zijn.

Maar nu is er iets te kiezen, winst van BAMM zal enerzijds ons een luidere en invloedrijkere  stem geven, maar ook een "wake up call" voor andere partijen gaan zijn. Wat BAMM betreft kan er meerdere gebieden gewoon de bezem doorheen.

Zoals aangekondigd gaan we zaken inzichtelijk maken. Dit document / artikel,  zullen we aanvullen met een plattegrond waarop aangegeven welke verplaatsingen de olietank heeft ondergaan, en waar die nu staat als een symbool en monument, van (naar onze mening) ambtelijke agressie, machtsmisbruik, dwaasheid, verspilling van overheidgelden, pesterij maar ook gewoon diefstal van burgers, en dit met aanzien des persoon.

Daarbij raadsleden als Jan Salie, als struisvogels of met boter op het hoofd. Al een paar weken hebben we ze, in de Medemblikker krant publiekelijk aan de kaak gesteld, evenredig aan wat ze met z'n allen P. Groot hebben aangedaan d.d. 26-01-2017. Iedereen kan zich verdedigen, als ze stellen dat zaken niet waar zijn kunnen ze het bewijzen, maar het is tot nu toe oorverdovend stil gebleven.

Bijgaand de plattegrond, met de diverse verplaatsingen etc. met foto's.

Tevens  een impressie van  tuin, biodiversiteit, z.g. vogeltoren, natuurgebied en het z.g. landpad.  Mogelijk dat iemand het vind "om jaloers op te worden". Dat heeft de een en ander kennelijk in praktijk gebracht, want veel handelen lijkt op dat van jaloerse mensen, maar wel primitief. Overigens zijn we er nog niet over uitgepraat,  en vooralsnog kan dit nog steeds iedereen overkomen.

week 8 - vervolg 2

7 Houding van de andere gemeenteraadsleden in het beleven van P.Groot

Daarover is al veel geschreven dus dit beperken we hier, maar gaan we later bezien aan de hand van een geponeerde stelling en de daarop verkregen reactie. Bekend is dat een aantal die in het begin van de Tankslag er van wisten, de problemen niet zagen, en die meenden dat dit opgelost kon worden, en ook dat we eerst antwoord op vragen zouden moeten hebben verkregen voordat we konden verplaatsen, maar zoals bekend haakten de meesten af en alleen M. Huijsen en B. Schuffel hebben pogingen ondernomen om tot consensus te komen en de dwaasheid te stoppen. Ook is gesteld dat een aantal raadsleden, van CDA huize, zaken hadden aangezwengeld, dus enkelen die het aan hadden gezwengeld, verder dan de grote massa die er voor wegkeek en er met de rug naar toe gingen staan, of stiekem de tegen P. Groot gerichte acties wel gunden en steunden, en enkele die stellige pogingen ondernamen om tot consensus te komen.

Oppositie, coalitie

Degenen die primair al bedenkingen uitten tegen het handelen van het college waren in de hoofdzaak aan te merken als oppositie. Nu sprake was van coalitie besluiten beïnvloedde dit de partijen die een wethouder leverden, vooral P.v.d.A. en CDA. Ook de VVD wethouder deed daar dus aan mee, en binnen de VVD heerste verdeeldheid. B. Schuffel werd in zijn pogingen om consensus te bereiken niet of nauwelijks door zijn partij gesteund, vanwege die situatie. Op zich is dit opmerkelijk, nu het op alle punten strijdig is met wat ze steeds roepen als waar ze voor staan. Ze kraaien rond over minder regels, en meer vrijheden, en een hele riedel daarbij, maar naar ons toe is tot aan dit moment daar niets merkbaar van geweest, in tegendeel, ze zijn meer vijand dan vriend. Evenwel, dit gaan we nog nader bezien.

 

8. Klacht volgens het gentle agreement bij de loco burgemeester

Allereerst een beschrijving van wat er plaatsvond na juli 2012. De Tank was op een legale maar slechte plaats geplaatst en zaken gingen daarmee zoals beschreven. De gemeente legde beslag op de AOW van P. Groot en inde dit, waar verder niets tegen was te ondernemen, ca. nov. 2012 heeft P. Groot bij de rondvraag in het presidium gesteld dat hij een klacht in zou gaan dienen via een daartoe ingesteld bureau zijnde BING. Dit werd in hoofdzaak door de andere fractievoorzitters om verschillende redenen veroordeeld, en afgekraakt. R. Huijsen steunde ons wel en enkelen hielden zich afzijdig. We hadden zaken op schrift gesteld en daar bijlagen van de briefwisseling etc. bij gevoegd.

Paniek in de tent

Dit leidde toch duidelijke tot paniek. Daar kwam nog het navolgende bij:, Zoals beschreven had P. Groot nog serieuze plannen om nog zakelijke activiteiten op zijn land te gaan ontplooien, en was de toezegging van F. Streng geweest dat met een bedrijfsplan ook de dieseltank zou kunnen worden gelegaliseerd. Dat plan was ingediend eind nov. 2011. dat F. Streng geen woord hield is beschreven, we zouden binnen twee maanden bericht ontvangen maar verkregen dit niet. Voor de bestuursrechter, stelde de vertegenwoordiger van Medemblik, in juni 2012 dat dit plan bekend was maar alleen was ingediend door Groot om zijn zin te krijgen, en dat dit plan geen waarde toekwam, zoals eerder gesteld, ook één van de leugenserie en bagger die Medemblik voor de rechters bezigde, richting P. Groot, uiteraard namens, c.q. in opdracht van het college. Gelijktijdig beklaagde ik mij dus nov. 2012 ook over het uitblijven van een reactie op het bedrijfsplan die al een jaar uit was gebleven. Dit was uiteraard puur “onbehoorlijk bestuur” .

Zijn die zaken bespreekbaar

De reactie daarop was toch lichte paniek. F. Streng had de toenmalige gemeente secretaris Wouter Slob verzocht om, zoals men voorwendde een gesprek aan te gaan, en ook K. Gutter persoonlijk vroeg of zaken bespreekbaar en oplosbaar zouden zijn. Achteraf wederom zeer naïef meende ik dat ik W. Slob het voordeel van de twijfel kon geven, waarna er 3 gesprekken zijn geweest. Bij het eerste gesprek had ik B. Schuffel er bij gevraagd, daar was naast W. Slob ook de Neij bij. Dat een verzoek zoals het principeverzoek niet zoek mocht raken of in een lade belanden vonden zij dus ook onjuist dus wat Mea Culpa, en wat warrige uitleg, waar ook B. Schuffel van zei, dat dit duidelijk nergens op sloeg, en men zou daar snel mee aan de slag. De andere zaak zou men snel gaan bezien, maar zou na nieuwjaar 2013 worden. Daar is een gesprek over geweest met alleen P. Groot en W. Slob. Door mij gesteld dat in geld terug eiste en normaal doen en met normaal respect met elkaar om gaan. Hij zou er over nadenken en overleggen. Pakweg een maand later was er nog een gesprek, wij wachtten op antwoord maar dat bleef uit,

Tijd rekken

Doordat ook andere zaken ons nogal bezig hielden waren we snel maanden verder voordat ik hem aansprak waarop we taal nog teken hoorden. Het antwoord was dat ze hadden besloten om geen concessies te doen en niet te reageren, en gelijktijdig stelde hij dat hij op zijn manier ook problemen met de persoon P. Groot had. Die had hij kennelijk al bij aanvang, en kennelijk door de anderen ingegeven, dus van een eerlijke poging tot oplossen en een objectieve benadering was feitelijk nooit sprake geweest. Wel was er pakweg een half jaar verstreken met ons aan een lijntje te houden. In tijd gingen we al richting reces, en na het reces kwamen feitelijk verkiezingen in zicht met kans op wisselingen in het machtsgebeuren. Vertrouwelijk had een CDA bestuurslid ons al toevertrouwd dat, als het aan hem lag (en niet als enige), K. Gutter wel mocht verdwijnen, en mede door andere drukte is besloten om geen nadere actie te ondernemen voor de verkiezingen van 2014. wel hadden we aangegeven dat we zeer ontevreden waren en er op terug zouden gaan komen. Binnen de BAMM gelederen was afgesproken die zaken, en ons ongenoegen, niet in de campagne een plek te geven.

Na de verkiezingen

Inderdaad veranderde het politieke landschap nogal drastisch. Er was dus ook een complete college wisseling. In die nieuwe setting gold, meenden we althans, dat F. Streng niet meer gehinderd zou worden door het college om alsnog op zaken terug te komen, en daar is F. Streng dus zeker wel de verrassing geweest. Bij de CDA hadden zich zeker 2, mogelijk 3 in feite samen met K. Gutter en bij aanvang ook Th. van Eijk tegen Groot gekeerd. De andere drie toenmalige raadsleden, o.a. H. Nederpelt en Ed Meester, zullen er niet van hebben geweten althans dit hebben we steeds verondersteld, en ook wel bevestigd gekregen. Het was mevr. Groot die stelde dat ze het wel goed met F. Streng kon hebben (wat alleen mooi weer spelen is gebleken) en meende dat ze zaken in redelijkheid geregeld zou kunnen krijgen. Die vroeg een gesprek aan, verkreeg dit, met F. Streng geëscorteerd door mevr. Elstgeest van handhaving.

Een typisch F. Streng gesprek

Mevr. Groot werd aangehoord, kreeg geen antwoorden laat staan toezeggingen, verwachtte er iets op terug te gaan horen maar hoorde niets meer. De bekende F. Streng tactiek, maar nogal strijdig met zijn profielschets. Nu Ed Meester (CDA) fractievoorzitter was geworden, en A. Schouten (een aanstichter) sterk naar achter was geschoven stelde Ed Meester dat hij de zaak op zich dubieus en discutabel vond, maar dat zulke zaken ook niet met een raadslid dus mede bestuurder voor diende te komen, en een goed bestuur nooit ten goede kon komen en dit daarom als zeer ongewenst werd geacht te zijn. Dit heeft er in geresulteerd dat hij zelf het initiatief heeft genomen om in gesprek te gaan met F. Streng die zich ditmaal liet vergezellen door J. Zwaan die toen nog geen gemeentesecretaris was maar nu wel. Ook hier werden gesprekken getraineerd, en werd hij aangehoord maar kreeg geen respons.

Mag niet meer van de rechter

Op enig moment, nadat er al flink wat tijd was verstreken, werd zowel aan Ed Messter, als later ook aan P. Groot medegedeeld, dat ze er niets meer aan gingen doen, eens gestolen was altijd gestolen, en de bla bla er bij dat de rechter het had besloten en dat zij het niet meer konden veranderen enz., ofwel echte grote kul. Daarbij is in ieder geval weer verwezen naar een uitspraak van een bestuursrechter aangaande de vogeltoren, waarin die stelde dat haar bevoegdheden zeer beperkt waren, dat zij er niet over ging maar de gemeente, en zij in feite alleen kon toetsen of een besluit volgens de geldende regels was genomen. In die uitspraak stelt ze dat zaken overduidelijk onprofessioneel en persoonsgericht zijn en roept gem. Andijk op om “es effe normaal te doen.” In de reeds besproken brief van F. Streng begint hij zonder aanleiding van onze zijde over die brief. Dat we aantonen dat hij, kennelijk tegen beter weten in, hij onzin verkoopt zit hem kennelijk nogal dwars.

Op vrijwel gelijke hoogte

Hoewel men in verkiezingstijd geen reclame voor andere partijen placht te maken, gebiedt de eerlijkheid mij te stellen dat Ed Meester ongeveer op gelijke hoogte staat als R. Huijsen en B. Schuffel. Daarbij opgemerkt dat Ed dit ook op eigen initiatief deed, mogelijk ook omdat hij zijn partij niet (volledig) achter zich zou krijgen, en ook omdat hij zich realiseerde dat zijn partij in de vorige periode een niet verdedigbare rol had vervuld. Dit neemt niet weg dat wij dit waardeerden, maar nadat zaken dus gestrand waren, bleek hij ook niet te willen dat er teveel gedoe kwam en was het van zijn agenda af, met dien verstande dat zijn standpunt niet veranderd zal zijn, maar meer steun behoeft. Niemand trekt graag aan een dood paard.

J. Zwaan dus ook door de mand gevallen

Van J. Zwaan hadden we anders verwacht, als Opperdoezer en West Fries uit een agrarisch nest verwachten we nuchterheid, consensus, en oplossingsgerichtheid. Tussen de tijd dat Ed Meester ze verzocht om zaken te corrigeren, en dat ook hij definitief het bos in werd gestuurd, zat dus ook weer een bepaalde tijd, we gaan zo dus naar de bekende datum van 17 mei 2016, waarbij P. Groot naar Wognum werd gedirigeerd. Bekend is dat P. Groot daar de gelegenheid benutte, en zaken aankaartte, en F. Streng op die plek en op dat moment feiten ontkende en waarheden verdraaide. Vervolgens kan men er mee bekend zijn dat we 5 oktober 2016 een klacht indienden bij Remkes, en het hele vervolg daarvan

De weg naar een onderzoeks bureau lag nog open

In het kader van de zogezegde integriteitdiscussie zijn er gespecialiseerde bureaus ontstaan gespecialiseerd in onderzoek naar gedragingen van bestuurders, waardoor niet alleen wordt gekeken naar de regeltjes, maar ook naar redelijkheid, billijkheid, en of oplossingen gemakkelijk in de rede zouden hebben gelegen. Veelal schakelt b.v. een gemeente zo een bureau zelf in, maar Medemblik zou dit alleen maar gaan tegen werken. Als zo een bureau een partij in het gelijk stelt krijgt die doorgaans ook de rekening gepresenteerd, maar zaken hebben altijd een onberekenbare factor, de andere partij mag zich immers ook weren en nu Medemblik (de betrokkenen) geen scrupules hebben zullen de leugens en het demoniseren van P. Groot niet van de lucht zijn en kan liegen mogelijk net zo goed lonen als bij de bestuursrechter. Ook kan sprake zijn van voorschotten en er is sprake van veel werk. Hoewel we dit wel als plan achter de hand hadden (en nog steeds hebben), hadden de nadelen ons er nog van weerhouden.

Een klacht volgens het gentle agreement

Zoals al gesteld beschrijft het z.g. gentle agreement niet zo zeer waar men wel en niet de grenzen dient te stellen, maar is meer een protocol hoe te handelen, bij een constatering van een (vermeende?) fout of onregelmatigheid, of een vermoeden of een zogezegde “schijn van”. In dit protocol staat dat, als met het handelen van een burgemeester dubieus en discutabel acht, dat men zich daarover kon beklagen bij de loco burgemeester. Dat is dan ook door ons gedaan, vrijwel gelijktijdig, of kort na de klacht bij Remkes. In enen ontbeert men dan evenwel de voortvarenheid die Medemblik aan de dag legt als men een handhavings slachtoffer wil slachten. Je levert zo een klacht in, in de verwachting dat men doet wat het protocol aan geeft, maar gemakkelijk controleren kan men ook niet. Enerzijds verwonderden we ons dat we niets hoorden, anderzijds verwonderen we ons bij Medemblik gewoon nergens meer over.

Mag een burgemeester iets zeggen bezijden de waarheid (mag ie liegen)

Dus eigenlijk gewoon de vraag of een burgemeester mag liegen, we hadden er duidelijk een aantal bewijsbare zaken uitgelicht, die ook nader vastgesteld konden worden. Niet dus het gedoe van, ja die Olietank was nu eenmaal in strijd met het bestemmingsplan, konden we ook niets aan doen, moeten we handhaven, ook van de rechter, maar gewoon een klacht van daar heeft F. Streng gelogen en daar etc. zoals onder drie beschreven. Kun je weinig kanten mee heen, als dit bewezen is. Je kunt het nog nader laten onderzoeken en als de feiten kloppen, dan dient dit onacceptabel te zijn, en kan dit niet zonder consequenties blijven, zeker niet in deze tijd, nu we allemaal de heiligheid zelve zijn.

Navraag leverde niets op

Waar het op neer kwam, bleek pas achteraf dat de klacht een beetje van de een naar de ander, en van het ene bureau naar het andere te zijn geschoven, behalve naar het goede. De ambtenaar die zo goed de rechter kon beliegen zou er mee bezig gaan, maar wij vonden dat geen goed idee, eigenlijk kwamen zaken boven water bij Wouter Slob, op het moment dat die het in Medemblik voor gezien hield. ik verwonderde mij daar toch wel weer over, maar had ook al geschreven dat ik me eigenlijk nergens in Medemblik meer over verwonderde. ik stelde dat we zo een klacht aan de Loco burgemeester dienden te richten, dit bleek H. Nederpelt te zijn dus daar wilden we ze aan houden, en zo kwam er dus een gesprek met H. Nederpelt, die inderdaad weinig wist van wat er achter zijn rug om, en o.a. ook geïnitieerd door eigen partij genoten allemaal gaande was. Maar het ging vooral over de waarheid die geweld werd aangedaan. Dat is een lastige om af te poeieren.

Geen overeenkomst bereikt

Het was ook niet zo bij Nederpelt dat door hem direct werd gesteld van, we gaan D. Rood verhoren ,en R. Huijsen, want de waarheid moet vaststaand op tafel. In een tweede gesprek was er over gesproken en als oplossing geopperd dat we half/ half zouden gaan doen dus halve terugbetaling van de 6000 gestolen euro’s. Mijn tegenvoorstel was dat ik tegen betaling van 10.000 euro de zaak verder zou laten rusten, en ook niet in de openbaarheid zou brengen, en dat ik er anders een zaak van wilde gaan maken waar de kiezers de keuze kunnen maken tussen een burgemeester die naast zeer discutabele zaken ook puur onwaarheid spreekt en een raad die dus niet alleen zaken afdekt, maar ook zaken frustreert en tegenwerkt, en ze onder het karpet veegt. Die afspraak zouden we nagekomen zijn, ook al vinden we een reeks van zaken en handelen van F. Streng zeer discutabel, en heeft eigenlijk de burgerij er recht op om zulks te weten..

De eerste die een stap heeft gezet

Dan was de zaak in zoverre opgelost als dat wij met die aanbieding genoegen hadden genomen en het voor Medemblik en F. Streng een leermoment zou zijn geweest. Dat wij hier deze zaken beschrijven geeft aan dat Medemblik de door ons geboden oplossing had kunnen aanvaarden, dat had ze wat geld gekost dat toch al uit andermans zakken komt, maar zo is het dus niet geschiedt. Op zich is hij dus de eerste (ven velen) die een stap naar een oplossing heeft gezet, aangaande beslist onnodige problemen door collega’s veroorzaakt. We kunnen nu ook (als we dat willen) naar elkaar toe zwarte pieten (als we die term nog mogen gebruiken) Hij kan zeggen dat hij een oplossing heeft geboden die wij hebben geweigerd,. Wij kunnen exact hetzelfde zeggen.

Wat we daar verder van vinden

Dat dit bij Nederpelt terecht kwam, kwam dus door het z.g. gentle agreement. We waren het er samen over eens dat dit een feitelijk onmogelijke taak is om iemand objectief en onpartijdig te laten moeten zijn, ten opzichte van een persoon waarmee hij wekelijks mee vergaderd en dagelijks mee van doen heeft. Als hij objectief tot oordelen zou komen dan zou dit hun relatie kunnen verstoren wat ongewenst is, maar niet objectief oordelen is nu ook net weer wat we niet willen. Onze mening is dat het de taak is van de raad als controlerend lichaam, maar dat die bij een zaak die twijfel oproept of discutabel en dubieus lijkt, dit direct door derden dient te laten beoordelen. Ook de Nationale Ombudsman kan oordelen maar doet dit wel als een gemeente dit verzoekt, maar niet als zaken in rechtszaken verkeren.

Wat is het belang van F. Streng

Volstrekt onduidelijk is welk belang F. Streng zelf in zijn handelen ziet, en het wat en waarom. We zijn er altijd van uit gegaan dat de toezegging tot oplossen, gedaan in juli 2011 dat hij op dat moment van plan was die toezegging na te komen. Op dat moment kende hij P. Groot in het geheel niet. Dat de gehele club rond K. Gutter hem daar van heeft weerhouden is ook wel duidelijk, en dat hij rond juli 2012 ongezond agressief, negatief tegen Groot en ook rancuneus was, gebeten, en genadeloos was, is een minder goed verklaarbaar feit, maar wel een duidelijk en hard feit. Feit is ook dat P. Groot hem persoonlijk nooit iets heeft misdaan, hij geen partij belangen heeft of wat dan ook.

Opmerkelijk

Meer opmerkelijk is dan dat hij na de vorige verkiezingen zijn hakken ver in het zand zet. Van het nieuwe college weten we (uit eigen mond) dat zaken wat hen betrof opgelost hadden gemogen, zij zouden dat niet in de weg hebben gestaan, maar ze wilden het als een zaak van F. Streng zien en niet van het college. Overigens vinden wij dat een laf en laakbaar standpunt, maar uiteraard is ons onbekend wat daar intern nu exact van is geweest.

 

9. De helden van de gemeente Medemblik

Men kan het bezien en beoordelen als ietwat overtrokken, dat we in week 8 In de Medemblikker M. Huijsen, en in week 9 Bart Schuffel als held benoemen. Toch doen we dat in volle overtuiging. Natuurlijk zou het in het geheel niet bijzonder behoren te zijn dat iemand, zeker iemand die raadslid is en daar ook een eed voor heeft afgelegd, gewoon doet waar hij zich toe heeft verplicht en dus gewoon zijn taak volbrengt. Het bijzondere is vooral dat anderen dit niet doet. Die anderen zijn dan wel weer degenen die op en aanmerkingen hebben op anderen. Ook is het bijzonder hoe gemakkelijk zij zijn genegeerd en in de hoek gezet door het college.

Ook in Andijk met Vogeltoren

Ook in voormalig Andijk, als we ca. 17 jaar terug gaan, met het z.g. Vogeltoren gebeuren (gedoe) was er een (CDA) raadslid (Gerard Kuin), die stellig dhr. Dittner heeft trachten te bewegen om zijn agressieve vechthouding te laten varen, nu het er alleen maar om ging wie er de baas was. Ook die kreeg toen geen voet aan de grond, terwijl een ander CDA raadslid er juist helemaal meende, dat hun haan koning moest blijven kraaien, wat weer degene was die direct na de fusie alle nepnieuws aangaande Groot bij het pestgroepje heeft aangeleverd, en in hoofdzaak dank zij haar, herhaalde de geschiedenis zich. Ook aangaande het beschrevenen aangaande Ed Meester zien we daar ook dat men niet als een geheel achter hem staat. Desalniettemin benoemen wij zijn mislukte poging ook als een prijzenswaardige daad.

Eerlijk, oprecht, bevlogen, de goede dingen voorstaan en geen onrecht tolereren

In voornoemde zaken gaat het om karakter, als een raadslid zo een deugdzaam karakter bezit, kan hij ook goede besluiten nemen, die behoeft ook geen zaken die voorgekauwd in verkiezings en partij programma’s staan, en die men doorgaans toch niet waar kan maken. Zo een persoon weet ook dat sociaal zijn inhoudt dat, hoe socialer men is voor de zwakkeren dat men des te a socialer wordt richt degenen die het allemaal op moeten brengen. Zo iemand denkt na, en maakt bewuste keuzes. Weet dat het niet zo kan zijn van lever je verlanglijstje maar is, en sinterklaas komt langs. Dit zijn niet de grote ego’s en de pluche plakkers, en daar waren zowel Rinus als Bart een voorbeeld van. Dat maakte dus ook dat we snel een goede klik met ze hadden in de vorige periode, en ze node hebben gemist.

Onze boodschap hierbij is, degenen die beide personen hebben gestemd, omdat men ze kende als eerlijk, en betrouwbaar, die kunnen deze verkiezing niet meer op hen stemmen, maar zijn zeer wel welkom bij BAMM en die zal ze niet gaan beschamen.

Week 8 vervolg 6, 7, 8, 9. Samenvatting

In week 8 nr. 7 Geeft P. Groot zowel in woord als in beeld weer welke zaken er plaats vonden die dan steeds weer aanleiding gaven tot een vervolg daarvan, doordat steeds weer bepaalde lieden meenden dat ze aanleiding hadden om P. Groot, die in feite met goede, algemeen gedragen, en aan leefbaarheid toevoegende zaken bezig was, niet alleen ten eigen behoeve maar ook een landpad en eigen weg open hield voor wandelaars en fietsers. Veelvuldig en algemeen werd dit toegejuigd, maar op basis van persoonlijke sentimenten en dubieuze karakter eigenschappen, vonden er toch steeds bepaalde bestuurders aanleiding om hun machtspositie uit te buiten en op basis van oneigenlijke argumenten P. Groot het leven zo zuur mogelijk te maken. In een veelheid aan documenten zijn zaken meer in detail beschreven.

Negatieve persoonlijke sentimenten overgedragen bij fusie

Naar afdoende is gebleken bestond aversie tegen P. Groot en de door hem verkregen plaats in de gemeenteraad. Dit is overgedragen door de Andijker raadsleden vanuit de CDA die hun negativisme overdroegen aan o.a. de fractie voorzitter, hun wethouder en de interim burgemeester die een aanleiding ontwaarden om P. Groot dwars te gaan zitten, zoals ook meervoudig beschreven. In aanvang stond F. Streng daar buiten, en deed die ook een toezegging tot oplossing van het in feite kunstmatig gecreëerde probleem, leek dit ook serieus van plan te zijn, er waren ook stappen daartoe gezet en de zaak lag 4 maanden zogezegd stil. Kennelijk was de complot en pest groep tegen Groot zodanig gemotiveerd en vooringenomen dat men F. Streng aan hun zijde, en in hun kamp wisten te krijgen, vooral door nepnieuws, en transformeerde hij van burgervader tot iemand die zeker rond juli 2012 zeer veel agressie tegen P. Groot in zich bleek te hebben.

Benoemd als kleuterklas

Er waren dus twee raadsleden die vanuit een zuivere intentie sterk hebben geopteerd voor het oplossen van de problemen of eigenlijk meer dringend verzocht de agressie en terreur te staken. Zij werden volledig genegeerd, maar waarvan nu de feiten worden ontkend door F. Streng. In onze beschrijving in 8 benoemen we ze al een kleuterklas, en geven we er aandacht aan dat F. Streng geen inhoudelijke en steekhoudende argumenten geeft ter verdediging, maar in een brief aan Remkes stelt dat P. Groot als een idioot te keer ging(op hoge toon) en (vrij vertaald) in vermeend eigen gelijk helemaal de weg kwijt was, nu het morele kompas van Groot niet deugde, terwijl uiteraard tegengesteld aan het morele kompas van Streng, wat wel deugde, maar nogmaals, iedere onderbouwing ontbrak. zijn verdere handelen, o.a. zijn publiekelijk te kakken zetten van P. Groot om bewust karaktermoord te kunnen plegen zijn afdoende beschreven.

In beeld gebracht

Week 8, nr. 6 gebruiken we om vooral zaken ook in beeld inzichtelijk te maken. Er wordt wel veel informatie bij geschreven die zaken verduidelijken en de totale beeld vorming moet versterken, maar we hechten er aan dat er een goed en volledig beeld bestaat, voordat er weer nepnieuws en bagger van de zijde van de gemeente, meer specifiek F. Streng de wereld in wordt ingezonden. Nu hij, in het gehele gebeuren, maar vooral aangaande het beschreven incident van 26 jan. 2017 , waar hij gesteund door alle fracties, onze integriteit en goede naam publiekelijk besmeurde, menen wij het recht te hebben ons daar, ook zoveel als mogelijk publiekelijk, het recht te hebben ons daar tegen te weren.

De inzichtelijke dwaasheid

De kwestie gaat dus over een in oktober 2010 geplaatste olietank. Op een kaart geven we de eerste standplaats aan, ondersteund met foto’s. In zo een geval spreken beelden vele malen beter en kan worden beoordeeld dat er niets zinnigs is te bedenken aangaande het handelen van gemeente Medemblik. Dat de gemeenteraad het college niet controleert, deels zelfs steunde en aan zaken bijdroegen, en dat degenen die zich wel hebben ingezet ook vanuit de raad meer tegenwerking dan steun kregen is afdoende duidelijk. F. Streng heeft een 180 graden draai gemaakt en zich tegen P. Groot gesteld, ook na de vorige verkiezingen toen niemand een oplossing meer in de weg zou hebben gezeten.

Het onder 8 beschrevene. Klacht bij Loco burgemeester

Bij nader inzien zal de houding en bevindingen aangaande andere ervaringen met de andere partijen nog nader worden bezien in een aparte beschrijving met als leidraad hun reacties op een stelling van BAMM. in 8 wordt dan de behandeling van een klacht beschreven die was ingediend volgens de richtlijnen van het gentle agreement, met daarbij de gang van zaken bezien, in hoofdzaak na juli 2012 (daarvoor is al ruimschoots beschreven). Tevens onze kritiek daarop. De klacht werd als hete aardappel heen en weer geschoven, en behandeling door de loco burgemeester, is een ondoordacht idee wat doorgaans niet werkt. Deze klacht ging minder over de olietank zaak op zich, maar meer over het niet nakomen van toezeggingen, spreken van onwaarheden (gelieg), en het stigmatiseren, denigreren en demoniseren van o.a.(in dit geval) P. Groot. Nu dit vanuit de aard van de persoon komt, zal daar meer van zijn, en onverenigbaar met de profielschets.

De benoemde helden van Medemblik

 In 9 spreken we dan de grote waardering uit voor degenen die vanuit hun eigen beoordelingsvermogen, zonder enig eigen belang, of aanzien des persoon ( voor de verkiezing kenden we elkaar niet) vanuit hun rechtvaardigheid gevoel zich hebben ingezet om de dwaasheid, zoals afdoende beschreven, de kop in te drukken. Nu F. Streng pretendeert dat hij een deugdzaam moreel kompas bezit, in tegenstelling tot P. Groot, kunnen wij stellen dat deze lieden hun eigen moreel kompas volgden en dat er, door de door ons benoemde helden, hen de deur te wijzen en het bos in te sturen, van het vermeende morele kompas van F. Streng weinig te ontdekken of waar te nemen is. Wij bezien hem meer als antiheld.

Good guys, Bad guys

Veelvuldig wordt gesteld wordt dat er openheid van bestuur dient te zijn en dat bestuurders hun handelen uit moeten kunnen leggen en verdedigen. In dat kader heb ik dus na ampele overwegingen besloten om open kaart te spelen en degene te benoemen die of een positieve, of een negatieve rol hebben gespeeld.

Bij een aantal personen wordt door ons een aanname gedaan (gegist) en is er geen volle zekerheid, en zullen er zeker meerderen enige rol hebben gespeeld.

Volgens F. Streng was P. Groot een anarchist en was er een dik dossier over zijn wandaden onder in de kelder in Wognum. Dit betrof de z.g. Vogeltoren, dus daar beginnen we.

gg (good guy) Burg. Veldhuizen, die zaken zou gedogen. Dittner volgde hem op.

bg (bad guy) was daar burgemeester Dittner, ging uitsluitend om prestige (wie is de baas).

gg was Gerard Kuin die probeerde Dittner tot rede te brengen.

gg was Dirk Kwantes (groen Links), diende motie in pro Vogeltoren.

bg afgestemd door andere partijen (sommige wel voor maar Jan Salies).

bg Heleen Keur. enige die Dittner met overtuiging steunde, wij zijn de baas!!!

bg D. Rood ambtenaar in Andijk, anti P. Groot

gg Interim Burgemeester Cornelisse, loste op wat er nog op te lossen was. na de fusie met Medemblik / Olietank.

bg Heleen Keur, rapporteert negatief over P. Groot aan Medemblikker partijleden.

bg D. Rood ambtenaar, negatief m.b.t. P. Groot b.g. Kasper Gutter, was hoe dan ook eindverantwoordelijke CDA bg Arie Schouten, ontving negatieve informatie CDA.

bg Theo van Eijk interim burgemeester (CDA). K.G. A.S. en T.v. Eijk / vrienden partijgenoten.

bg Theo Vlaar. ambtenaar.

bg F. Brieffies leugen ambtenaar bij rechtzaken.

bg P. Ligthard, ? kan ook een rol mee hebben gespeeld,(toen) negatief t.o.v. P. Groot.

bg F. Streng, probeerde P. Groot uit raad te werken.

bg D. Kuipers, wethouder/collegebesluiten.

bg Lou Jan Swagerman, wethouder/ collegebesluiten.

bg Wouter Slob, bleek niet objectief en was partijdig.

bg Jaap Zwaan. Door F. Streng er bij betrokken, was tegen oplossen.

bg Commissaris van de koning Remker, afspraak niet nagekomen, vriendjespolitiek.

gg M. Huijsen als beschreven.

gg Bart Schuffel / als beschreven.

gg Ed Meester, als beschreven.

gg H. Nederpelt, ondernam poging tot oplossen = gg maar kon beter.

Algemene conclusie

Raadsleden en bestuurders zijn zelden te bezien als lieden die men slecht kan noemen in vergelijking met criminelen. Ze zullen zich in redelijke tot goede mate aan de wet houden en zullen zich daarbij ook voordoen als deugdzaam en integer, als een soort gemene delen. Evenwel, het is een illusie en utopisch om ze in de aanwezige variabelen, als boven gemiddeld te kwalificeren. Naar we hebben bezien, maar wat in algemene zin ook wel bekend is, onderscheiden we mindere goden (die zich wel mooi voor trachten te doen), en personen die er qua daadkracht en integriteit wel boven de rest uit stijgen. Deze minderheden zijn elkaars tegenpolen en drukken aan beide zijden van het scala een stempel, en bepalen een krachtenveld. Meer van de ene soort en minder van de andere soort (welke soort dat ook) kan daarbij dan een wezenlijk verschil gaan maken. Wat meer van Betrouwbare en Menselijke raadsleden maakt een betere raad.

Wat er verder dan van moge zijn, en nog meer zou zijn te zeggen en te schrijven. Hiermee sluiten we dit feitenrelaas af, wat we met u hebben gedeeld. Onze ervaringen en de op basis daarvan beschreven zaken zijn van dien aard, dat het algemeen bekend is dat het gros van de burgers / kiezers daar van gruwen, zaken die geen enkele nut of naadzaak hebben, maar we behoeven dit niet allemaal nogmaals te benoemen. Hoewel het beschrevene bij toeval (?) ons als raadslid betreft is het voor een casus en een voorbeeld van een zaak, zoals Medeblik in staat is te handelen, en dit dus daadwerkelijk heeft gedaan, en er geen afstand van neemt, dus iedereen kan morgen aan de beurt zijn. Als BAMM zijn positie kan weten te versterken. Ons politieke statement is, dat wij ons stellig te weer zullen stellen, als dergelijke zaken zich wederom voor zullen doen, maar ook en vooral gaan zorgen dat dergelijke zaken niet meer voor zullen gaan komen.

We gaan in enkele weken die ons rest over op andere zaken.

Het volgende wat we van belang achten is de komende omgevingswet, en wat de indruk is door ons daarvan verkregen, en dat ook dienaangaande uw stem van belang is.

 

Samenvatting

 

De Olietank

Publicatie in De Andijker week 9

Week 9 - De omgevingswet

Waar BAMM van de andere partijen nog weinig over heeft gehoord, is de nieuwe omgevingswet. Die wet is al in 2016 aangenomen, en dit ook nogal vrij geruisloos, en als een wet er eenmaal is, is het gebruikelijk dat die snel wordt ingevoerd, maar dat is nu net weer steeds uitgesteld. Waarom BAMM er aandacht aan geeft is, omdat er veel zaken onduidelijk zijn, maar één zaak is wel duidelijk, als de wet wordt ingesteld moet de gemeenteraad een omgevingplan en een omgevingsvisie gaan samenstellen, waarmee dus zaken vastgelegd worden die gaan gelden. Per gemeente kunnen die heel erg verschillend gaan zijn. Die verschillen kunnen worden bepaald door de meerderheid in een raad. Als men het dogma links rechts hanteert dan dat zal een erg rechts plan en visie er totaal tegengesteld uit zien als een erg linkse visie en plan, en als zoiets er eenmaal ligt dan is het er zo ongeveer eeuwigdurend.

Neem dit in gedachten als u stemt

Dit kan dus in gaan houden dat er direct over de gemeentegrens geheel andere regels gelden, en dat zaken eerder slechter dan beter zijn geworden. Natuurlijk zullen de meningen daarover gaan verschillen maar zulks kan men zeker gaan verwachten. In termen van links en rechts zijn lokale partijen vaak meer op het lokale gericht, en vaak ook meer centraal gericht, maar ook niet in te schatten of voorspelbaar. BAMM wil hierbij in ieder geval stellen dat zij in die discussie, die er ongetwijfeld komt, en ook best wel behoorlijke vorm aan zal kunnen nemen, er voor gaan om zoveel als mogelijk ruimtelijke vrijheden voor de burger te genereren. Dit hebben we hierbij dus gesteld. Degene die dit ter harte wil nemen, en als zodanig aan wil nemen kan hier afhaken met lezen. Mocht u interesse wel zijn gewekt en wilt u geïnteresseerd zijn delen we gaarne met u de onderbouwing van onze mening.

Door het ministerie op schrift gestelde zaken

We voegen een uitleg bij, van door het ministerie op schrift gesteld. Daar stellen wij dan bij dat bij ons de vrees bestaat dat zaken niet zo gaan werken of gaan komen als van hogerhand wordt verwacht. In feite is al sprake van een verontrustende zaak dat de invoering van deze wet al pakweg een viertal malen is uitgesteld, kennelijk omdat zaken toch wat ingewikkelder en lastiger zijn als waar men primair van was uitgegaan. Wij zullen dienaangaande ook wat gedachten bepalingen ten beste geven waar we menen bezwaren te zien. We stellen er bij als navolgend; allereerst is ons bekend dat er anderen zijn die onze zorgen delen, maar ook veel die er een idealistische verwachting aan verbinden. Daar waar wij ons zorgen maken en die zullen formuleren, is het onze stellige hoop, dat we daar het ongelijk aan onze zijde gaan krijgen, dus dat die zorgen ongegrond zullen blijken te zijn. Uiteraard zal alleen de tijd dit gaan leren.

Terugblik

In 2016, dus bijna twee jaar terug, is de omgevingswet als wet aangenomen. Zoals we kunnen lezen, komt deze in de plaats van een veelheid aan wetten, en is daarbij een goed en loffelijk streven. Waar deze wet vooral voor in de plaats komt is de "Bestemmingsplanwet". Maar daar is ook al weer onduidelijkheid, hoe dit precies zit en gaat zijn. Gesteld wordt dat het bestemmingsplan opgaat in het nieuw te maken en vast te stellen omgevingsplan. Dit moet door de gemeenteraad vastgesteld worden maar dit maken ze natuurlijk niet zelf, maar ook ligt niet vast wie nu weer precies wel. Als het omgevingsplan niet van de grond zou komen dan zou het bestemmingsplan blijven gelden.

Hallo, waar gaat dit eigenlijk over?

Het vreemde bij de totstandkoming van deze wet was wel dat het gros van de locale bestuurders niet of nauwelijks wisten dat die nieuwe wet onderweg was. Ook is het voor een wet van het begin van indienen en aannemen ongekend snel gegaan, en kennelijk ook gemakkelijk door de tweede kamer gefietst. Toen die wet er dan eenmaal wel was, wist in feite niemand wat zaken nu exact inhielden en waar het over ging. Dat is inmiddels dus wat veranderd en verbeterd, maar nog niet eens zo heel veel.

Uitgelachen en weggehoond

P. Groot had tijdens verkiezingsdebatten in 2014 (maar ook al daar voor) zich publiekelijk er over geuit dat hij, en dus ook BAMM, bestemmingsplannen gewoon pure ondingen vond, vaak ondoordacht opgesteld, zonder inspraak van de betrokkenen, die als het een college of raad paste, werd gebruikt om zaken te frustreren, maar als het anders uitkwam naar de hand werd gezet, maar altijd zorgde voor lange procedures, en ook werd gebruikt door tegenstanders om plannen dwars te zitten en te frustreren. BAMM stelde dat men die ondingen af diende te schaffen, althans daar wat beters voor in te stellen. Daar werd BAMM op uitgelachen en weggehoond, de bestemmingsplannen leken onaantastbaar, niemand wetende dat dit proces al gaande was. Ze gaan dus in principe verdwijnen, maar twijfel heerst of er nu echt iets beters voor in de plaats gaat komen.

Medemblik en bestemmingsplannen.

Helemaal exact is ons niet bekend hoe de procedures en protocollen waren. Bekend is dat zo een plan stukje voor stukje wordt bezien en vervaardigd door een daartoe ingesteld stedebouwkundig bureau. Daar zullen dan ook eigen ambtenaren bij betrokken zijn. Men kijkt dan naar het bestaande, maar ook welke zaken die een gemeente in de toekomst wenselijk acht, wat vaak zaken zijn waar de grondeigenaar onbekend mee is. Dat geeft soms ingrijpende veranderingen waar de eigenaren onkundig van zijn. Net en behoorlijk zou zijn om de eigenaren van een wijziging in kennis te stellen en ook de reden voor de wijziging bekend te maken. Vooral als iemand er in het geheel niet op bedacht is, dan mist diegene de publicatie, kan daardoor geen zienswijze indienen, en kan stellig menen dat hij een bouwblok heeft wat geruisloos is verdwenen. Puur operatie stiekem dus en onbehoorlijk, en in andere landen ook veel netter geregeld. Duidelijk ook één van onze bezwaren.

Om de paar jaar wijzigingen

In Medemblik hebben we een drietal bestemmingsplan wijzigingen kort achter elkaar gezien, dit terwijl het Andijker bestemmingsplan ook nog maar een paar jaar oud was. Waarom men dit nodig vond is onbekend. De raad is daar niet in gekend laat staan dat die tot zoiets had besloten. Op enig moment duikt dan zo een raadsvoorstel op, Sprake was b.v. bij het laatste van een half jaar terug er sprake van 700 pagina's, zou dit z.g. conserverend zijn terwijl er weldegelijk wijzigingen waren aangebracht, en ook zonder duidelijkheid waarom en wie dit bedenkt en regisseert. Het bijzondere daarbij is dan ook nog dat bekend is dat de nieuwe omgevingswet aanstaande is. Zaken zijn dus met een veelheid aan vragen omgeven, en leek ook meer destructief dan constructief te zijn. In feite zijn deze bestemmingsplannen al (eerst door ons, later door de nieuwste omgevingswet) feitelijk al voor dood verklaard, en gaat de nieuwe omgevingswet van totaal andere uitgangspunten uit.

Flexibiliteit

In het kader van o.a. onze kritiek op de bestemmingsplannen is gesteld dat men meer mogelijkheden en ruimte aan plannen wilde gaan bieden en daarom flexibele bestemmingsplannen zou gaan maken. In feite is een (zeer) flexibel bestemmingsplan al een soort van afschaffing, maar vooralsnog is dit meer in woord dan in daad geschiedt. Het zou praktisch en pragmatisch zijn als men nu al zou rekenen met wat er gaat komen, maar dat blijkt nog in het geheel niet het geval te zijn. Wel zou men kunnen stellen dat er iets gemakkelijker wijzigingen een goedkeuring verkrijgen in gevallen, die er in goede mate voor in aanmerking gaan komen. Nogmaals, Medemblik handelt alsof er geen nieuwe Omgevingswet aanstaande is, en houdt er dus ook nog geen rekening mee.

Het mag altijd best wel wat kosten

Het Andijker bestemmingsplan was net een paar jaar oud toen Andijk fuseerde. In Medemblik kwam er ca. 2013 wat ze benoemden als een harmonisatie ronde. De plannen van de diverse kernen moesten beter op elkaar afgestemd, wat soms best lastig, ingewikkeld, en ook onbevredigend was. Daarna dan nog twee z.g. veegrondes. Wat daar de winst van is, is zeer onduidelijk, zaken werden volgens ons vaak eerder slechter als beter, en bij een goed plan hebben we net evengoed al die lastige procedures. Maar dat deze hele operatie best veel zal hebben gekost, wat echt in de tonnen zal lopen, dat mogen we veronderstellen. Vragen over de kosten van zoiets, bijvoorbeeld ook bij andere externe onderzoeken worden nooit beantwoord, hoewel een college een raadslid dient te antwoorden en te informeren. Dit geld had wat ons betreft integraal bespaard hebben kunnen worden, en gebruikt voor b.v. dorpshuizen etc.

Ineens was't ie er dan

Eerst wat geroezemoes over een nieuwe wet, bij ons was er iemand die eerder gesteld had dat de bestemmingsplannen buiten iedere discussie stonden, maar die op enig moment stelde dat onze mening niet zo gek bleek te zijn aangaande de zaken die wij meervoudig hadden gesteld, die wist al meer dan wij, en toen kwamen er informatie bijeenkomsten over, waarvan we er inmiddels zeker 6 hebben bijgewoond, en zaken in feite steeds verwarrender worden, en ook niet eenduidig zijn, en de inleiders veel vragen onbeantwoord moeten laten. Ook dat het steeds uitgesteld werd was niet zo hoopgevend. Verder is dan wel opmerkelijk dat geen van de momenteel te verkiezen partijen er aandacht aan geven, terwijl dit één van de belangrijkste zaken gaat zijn voor de aankomende periode. Dit gaat over de leefruimte van iedere burger dus is ieders belang.

Onduidelijkheid troef

Zoals dus gesteld, onduidelijkheid troef, en dit nog steeds. Nu zaken niet eenduidig en nog steeds verwarrend zijn, dus het van het internet geplukte document van het ministerie "Omgevingswet in het kort". bij gevoegd. Gesteld kan worden dat dit tot op zekere hoogte de relevante informatie geeft, maar waar zeker ook zaken op af zijn te dingen en vraagtekens bij te plaatsen, wat we dan ook zullen gaan doen. Enerzijds is sprake van een soort revolutie, waar men mogelijk nog in het geheel niet klaar voor is. Anderzijds zijn zaken te mooi om waar te zijn, ofwel, nogal utopisch.

Volstrekt uit de tijd

Er worden wel een aantal interessante zaken gesteld in dit document. In feite alle zaken die door ons al langere tijd als bezwaren werden aangegeven hier op rij. We lezen de navolgende zaken; , Het bestaande omgevingsrecht (de bestemmingsplannen dus) zijn niet van deze tijd, is op onnavolgbare wijze verbrokkeld en verdeeld, de ene wet spreekt de andere tegen, vertraagt en frustreert nieuwe ontwikkelingen of maakt die zelfs onmogelijk (citeren we). Dat kan eenvoudiger en beter, de nieuwe omgevingswet wil nieuwe en duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maken en verder lezen we, "Het huidige omgevingsrecht past niet meer in deze tijd, .---en verder "Maar intussen groeide het besef dat een ingrijpende stelselherziening nodig was". Dit besef was er dan dus niet bij het toenmalige Medemblikse college.

Allereerst even dit

Hoewel het ongeveer één op één overeen komt met wat wij ook al in 2011 stelden, wordt hier nogal wat op schrift gezet, wat overigens met meer citaten aangevuld zou kunnen worden. Hoewel dit even een zijstap is, maar evenzogoed voor ons relevant, wordt hier feitelijk ook met zoveel woorden bevestigd dat de gehele chicanes over de olietank idioterie was van volslagen idioten. Overigens waren er in 2010 al bepaalde stappen in de ingeslagen richting gezet o.a. met de kruimelgevallenregeling die Medemblik weigerde om toe te passen, maar is het handelen zoals afdoende beschreven, van het pestclubje in Wognum, op geen enkele wijze te duiden met wat dan ook, wat in dit document wordt gesteld als zinnig, en dienstbaar aan bevolking en omgeving, in welk beschreven verband dan ook.

De realiteit van de praktijk

In feite wordt de door ons reeds lang gehanteerde stelling dat het bestemmingsplan niet over ons moet gaan, maar dat wij over het bestemmingsplan gaan, zonder meer kracht bijgezet, en ook dus dat het op de schop moet, ofwel feitelijk verdwijnt en door de nieuwe omgevingswet wordt opgeslokt. In het kader van het gestelde is het uiteraard een zeer zielige vertoning dat zaken waar al lange tijd van alle mee mis was, door kippen zonder kop werden gehandhaafd, door een olietank van de beste plek, vijf keer heen een weer te laten sjouwen, van de beste naar de slechtste plaats en á passant 6000 euro te jatten, maar een veelheid aan gemeenschapsgeld te spenderen in het proces van pesten, wie is er de baas, en het misbruiken van macht. Waar men nu naar blijkt toe te stevenen, is dat men stelt dat in alle gevallen (dus ook in ons voorbeeld) er met de betrokkenen, dus zowel eigenaren als omwonenden, wordt bepaald of iets, bijvoorbeeld de plaats van de olietank, voldoet, op basis van gezond verstand en consensus en einde discussie. Het was mooi geweest als dit toentertijt had gewerkt, of in de toekomst gaat werken. In het document lezen we; "In 2011 zette het toenmalige kabinet de eerste stappen op weg naar een stelselherziening van het omgevingsrecht, waarin de omgevingswet centraal staat," Ofwel, weg met het gedrocht van de wet op de bestemmingsplannen, (dus gelijktijdig met het bestemmingsplan feestje van de pestclub.)

Waar zou het zeer wel helemaal mis kunnen gaan?

Gesteld kan worden dat, zoals zaken in het document zijn beschreven, zaken typisch zijn opgesteld van achter het bureau, zeg maar de tekentafel, die zich in een ivoren toren bevond. Duidelijk is ook, dat er wel een veelheid aan gegevens en informatie was verzameld dat zaken anders en veel beter zouden moeten en kunnen, en dat ook eigenlijk iedereen zich daar wel in zal kunnen vinden, maar onze angst en vrees is dat deze wet niet zal werken en zogezegd mis zal gaan, of niet aan de verwachtingen zal doen vanwege de menselijke factor. We herhalen dat we hopen dat onze angst dienaangaande ongegrond zal gaan zijn, maar we hebben toch beslist moeite om in dit sprookje te gaan geloven.

Terug naar ons voorbeeld

Het uitgangspunt van de opstellers van de wet is dat de locale bestuurders per definitie capabele en verstandige lieden zijn die ook met anderen tot objectief oordelen en zakelijke beslissingen kunnen komen. Evenwel, bij de huidige situatie is het veelal zo dat, dankzij alle voorgekauwde, en dichtgetimmerde plannen en visies, en opgestelde zaken er weinig behoeft te worden nagedacht, of naar redelijk beslissingen en oplossingen gezocht. Wat in het bestemmingsplan staat, is bepalend. dat is al bedacht. De doorsnee raadsleden blinken daarbij doorgaans (onze mening) niet uit in creativiteit en inventiviteit, en dynamiek. Daar zien we zaken niet zo soepel gaan als wordt verondersteld. Als het voormalige (2011-2014) college van Medemblik dit had moeten beregelen zou het in ieder geval zeker mis zijn gegaan.

De politieke richtingen strijd

Dan voorzien we bij het omgevings plan en de omgevingsvisie een politieke richtingen strijd ontstaan, tussen de meer op economie, en ruimere regels gerichte partijen, en aan de andere zijde de grotere nadruk op landschap en groen, en dus remmen en frustreren van ontwikkelingen. Dit is dus waar we van hebben gesteld dat men bij de partij keuze dit maar beter mee kan wegen, waarbij BAMM meer voor het eerste opteert. Deze zaken zouden wel in goede banen komen, als de gemiddelde mens zou voldoen aan het beeld waar achter het bureau van uit is gegaan. Naar de mening van BAMM is dat geen realistisch uitgangspunt.

Theorie en retoriek

De vrees van BAMM is dat te veel van niet realistische aannames, en de goedheid en de redelijkheid van de betrokken mensen wordt uitgegaan. Dat versterkt zich er ook in en bij, dat men de burger een (veel) grotere rol wil toebedelen, en bij zaken wil betrekken. De opstellers hadden daarbij kunnen weten dat dit in theorie aardig is bedacht, maar dat de praktijk ander is en niet zal veranderen. We hebben weinig goede plannen gezien waar geen bezwaarmakers waren, en soms hele buurten tegen zo een plan werden gemobiliseerd. Als men zaken als tegengestelde belangen beziet, dan zullen zaken niet anders gaan als dat een ieder voor zijn vermeende belang zal gaan en blijven strijden. Ook daar zien we bezwaren en obstakels verrijzen. In de beschrijving zien we veel aannames, veronderstellingen en retoriek, en de veronderstelling dat het allemaal wel goed zal komen. De gedachte van BAMM is dat zaken eerder slechter dan beter gaan worden, en in de praktijk tegenvallend gaan zijn.

Maar zeker ook goede zaken en punten

Wel onderschrijven de gedachte en drang om wetten en zaken die niet werken en voldoen te verbeteren, en we vinden ook zeker, feitelijk wel heel wat zaken en punten die de goede richting op gaan, maar we hebben de vrees geuit dat dit hem wel eens niet zou kunnen gaan worden. Hoe het wel zou moeten daar hebben we ook zo uit de losse hand geen pasklaar antwoord op, maar dat er, rekening houdende met de menselijke maat, een beter iets is te bedenken is onze overtuiging.

 

Week 10 - Beoordeling van reacties op onze stelling

Alle partijen zakken door het ijs

Conclusies en naschrift aan het eind

CDA wil samen sterk vooruit, VVD vindt dat het beter kan, Gemeente Belangen wil meer kansen voor starters op de huizenmarkt, D66 is voor een bloeiende samenleving, PvdA wil samen voor elkaar, PWF is uitgesproken actief, PW2010 is uniek, vooruitstrevend en sociaal, C.U. is er voor de ouderen. Groen Links wil in duurzaamheid aan het werk, en dat is allemaal mooi. Maar hier is helemaal niets bij waar BAMM ook niet voor is, allemaal helemaal goed, het zijn wel oneliners, en verkiezingskreten, maar hoe kan iemand daar nu tegen zijn. ?. Er is in ieder geval niets bij waar BAMM tegen is.

Leuke en interessante actie

Vanuit de gemeente is er een leuke actie gaande. Partijen krijgen de gelegenheid om een stelling in te brengen waar de anderen op kunnen reageren. Kennelijk door loting was BAMM bij de tweede ronde, dit in de Medemblikker krant, en georganiseerd en gefinancierd door de gemeente Medemblik. Dit met alle denkbare goede bedoelingen natuurlijk, meer interesse wekken voor de locale politiek, meer mensen naar de stembus, daar heeft men de mond vol van, eigenlijk dus een charme offensief om wat terug te winnen wat men eerst heeft verpest. Voor ons gaf dit een goede gelegenheid om onze collega's uit de tent gelokt te krijgen. Lees en huiver.

Vast wel gelezen

Uiteraard is dit te bezien in het kader van de zaken die we in het voorgaande hebben beschreven en de zaken die er zoal plaats hebben gevonden. In week 7 hadden we de knuppel in het hoenderhok gegooid, met ons protest tegen de publieke verklaring van F. Streng, en de beschuldiging aan de fractievoorzitters dat die dit ondersteunden, die plaats vond d.d. 26-01-2017 en ook, in een volgend deel, onze mening over de integriteit hype gegeven, en het misbruik daarvan. Bij het beantwoorden van de stelling zal iedere beantwoorder dat deel voorafgaande aan beantwoording wel hebben gelezen.

Week 8, gelijk met uitroepen M. Huijsen als held

Dit kwam uit, 21 maart in dezelfde Medemblikker waarin we Rinus Huijsen uitroepen tot held van Medemblik. Daar had men dus (nog) geen kennis van, en dus ook niet van de zaken die we onder de noemer week 8 nog hebben aangevuld, en wat in week 9 is geplaatst. In week 8 onder punt drie beginnen we met een artikel waarin we de pure en bewijsbare leugens opsommen die door F. Streng zijn gebezigd. Hoewel men dus die opsomming nog niet kende wordt dat in feite dus door de diverse partijen, categorisch ontkend of verdoezeld, onder het karpet geschoven en F. Streng uit de wind gehouden, ofwel, ze doet waar ze van beweren dat ze er tegen zijn.

In ieder geval zelf zeer deugdzaam

Nu van de zijde van feitelijk alle partijen vrij vertaald wordt gesteld dat zij zelf puur deugdzaam zijn, en hoewel in vaagheden, en subjectieve termen gehuld, de suggestie wel wat bovendrijft dat er aan P. Groot nogal wat mankeert, als ook dat P. Groot in de pers, als hij al publiciteit krijgt, dit met negatieve tinten wordt omgeven (Don Quichot, Mea Culpa m.b.t. niet integer, Luis in pels etc.) meent P. Groot dat hij ook (in retrospect) zijn mening en conclusies kan en mag uiten, m.b.t. zijn collega fracties en hun voorzitters en leden. Wat zij mogen en zich veroorloven mag P. Groot natuurlijk ook.

Krantenartikel

Vooraf nog een citaat uit een krantenartikel, uit het NRC van (ook 22 februari j.l) Dit in het kader van de zaken die P. Groot in week 7 onder 2 aanvullend heeft beschreven wat zijn mening is aangaande integriteit en hoe daar mee om wordt gegaan. Nu zal niet iedereen P. Groot serieus nemen, maar diegenen nemen dure professoren juist weer wel heel serieus, b.v. professor Elzinga, die recent (13 dec.2017) nog een verhelderend relaas in Hoorn bij het RUD heeft gehouden, waar ook Medemblikse raadsleden waren uitgenodigd, en er een aantal (lang niet alle) aanwezig waren.

Niet P. Groot zegt het maar echte professoren.

Die professor lezen we terug in een zaak die we kennen vanuit de publiciteit, de ruzie in Brunssum, van o.a. de Burgemeester en wethouder Palmen, waarbij Palmen van allerlei zaken wordt beticht, de burgemeester het veld ruimt (maar wel zijn hoge wachtgeld krijgt) en waar nu de bekende Gerd Leers interim Burgemeester is. De navolgende alinea trok onze aandacht (nu dit één op één ook overeenkomt met datgene wat wij stellen). We citeren: "' Elzinga en Korsten grijpen de zaak Palmen aan om wat punten te maken over integriteitsbeleid in het algemeen. Zo constateren ze dat gedragscodes van gemeenteraden die bedoeld zijn om elkaar te kunnen aanspreken op ongewenst gedrag, in de praktijk vaak worden gebruikt om met politieke vijanden af te rekenen." Waarvan akte. We zullen hier nog een aantal malen naar gaan verwijzen. Deze zwaargewichten zuigen dit natuurlijk niet uit hun duim, en hebben uiteraard geen enkel eigen belang, maar zijn tot een duidelijke conclusie gekomen. Dat ze dit ongewenst, flauw en ook gewoon gemeen vinden zeggen ze er niet bij maar dit laat zich wel raden.

Altijd één die begint

Dat dit dus in Medemblik plaatsvindt en plaats heeft gevonden o.a. door PvdA D. Kuipers in teamwork met F. Streng is al ruimschoots beschreven. Dan wordt het dus gauw, Jij pest mij, ik pest jou, maar er is er altijd één die begint. Op basis van de reacties van de diverse partijen ga ik dus hun reactie bezien en vanuit onze gezichtspunten analyseren en becommentariëren en gebruik dan ook meteen maar deze gelegenheid om maar te beschrijven wat ik verder van ze vind. In de hoofdzaak kan ik ze niet bezien als echte vrienden dus vrienden raak ik er niet direct mee kwijt, en sommigen zijn al politieke vijanden en zullen dit dan zeker wel blijven.

 

Publicaties in De Andijker week 10

Publicaties in De Binding week 10

Elkaar de maat nemen

Iedereen die nieuw in een gemeenteraad komt leert dus nieuwe mensen kennen, maar het zijn allemaal (zelfs soms binnen een eigen partij) politieke concurrenten en rivalen. Eigenlijk is iedereen de ander de maat aan het nemen. Men vormt dus een oordeel over de ander, maar of dit altijd juist en objectief is, is uiteraard een andere vraag, maar de eerste vraag is al weer wie er bepaald wie er wel of niet objectief is. Daar kunnen meningen ook nog weer behoorlijk over verschillen. Dat geld uiteraard ook gewoon voor ons en we erkennen ook gewoon dat, ook al doen we het naar beste weten en kunnen, dat men het nooit over alles eens kan zijn, en dat wij er ook wel eens gewoon naast kunnen zitten, en ook vooroordelen hebben en eerste indrukken ook ons kunnen bedriegen.

Onze oprechte impressies

Evenwel, als wij in het opvolgende stuk meningen ten beste geven dan is dat wat we er op dit moment van vinden, dus waar we achter staan, en net zoals anderen zich ook over ons vanuit hun impressies vrijelijk hebben geuit, is dat dus ook wat wij navolgend gaan doen. Enerzijds dus onze reactie op de reactie, en anderzijds wat we verder mogelijk nog een impressie over wat we van die partij vinden. in de hoofdzaak zullen ze het daarmee oneens zijn, maar het staat ze vrij om zich daarover in de tot hun beschikking staande kanalen, te uiten. Een van de indrukken, vooral bij landelijke partijen, is dat ze een bepaald superioriteitsgevoel hebben, en wel erg zeker zijn van hun eigen gelijk, en per saldo dus overtuigd het ongelijk van anderen.

Navolgend ons commentaar per partij

D66 Democraten 66

Hoewel we navolgend van het rijtje af zullen gaan willen we toch de laatste als eerste nemen. De stelling is immers dat er onpartijdig en onafhankelijk onderzoek moet komen als sprake is van discutabel of dubieus gedrag, waaronder zeker valt dat men waarheidsgetrouw moet zijn. Dat je het eigenlijk met die stelling niet oneens kan zijn wordt uiteraard terecht opgemerkt, en D 66 is daar nog iets meer uitgesproken over dan de anderen die er stuk voor stuk omheen weten te draaien. Maar dan komt het, we citeren: "Hoewel niet letterlijk gezegd, roept de sfeer van de toelichting wel op dat dit probleem in Medemblik actueel aan de orde zou zijn. Dat herkennen wij niet." Er van uitgaande dat de lijsttrekker G. Mos dit heeft geformuleerd dan blijven er nogal wat vragen over. Hem is bekend dat wij schriftelijk klachten hebben geformuleerd en daar de feiten en achtergronden bij beschreven. Die informatie heeft hij gehad, hij was bij het groepje herverkiezers van F. Streng die eerst op ondemocratische wijze P. Groot uit hebben geschakeld, en kennelijk onderling bekonkeld dat ze P. Groot, en de verkregen informatie zouden gaan negeren en doodzwijgen.

De informatie verzonden naar de fractievoorzitters en de herverkiezers.

1. het in eerdere instantie bijgevoegde geschrift / klacht, ter hand gesteld aan de commissaris van de koning.

2. De ook eerder bijgevoegde gespreksverslagen van R. Huijsen, De buren en D. Rood, bewijzen van leugens van F. Streng.

3. Een column en een deel uit een gerechtelijke uitspraak.

4. Een beschrijving van het in 2011 gebeurde aangaande de gehele Olietank zaak. Dit feitelijk ten overvloede, maar we voegen dit document desalniettemin bij.

Als katten om de hete brij

Er zijn verschillende mogelijkheden, één er van is dat ze zaken in het geheel niet hebben gelezen, de andere mogelijkheid is wel gelezen hebben maar er geen waarde aan willen hechten, op zich weinig verschil, inhoudelijk daar waar de zaken en feiten waren gesteld, is er van echt helemaal niemand enige inhoudelijke reactie ontvangen, dus ook geen onderbouwing en motivatie waarom zij het handelen van Medemblik konden billijken. Maar de stelling ging verder, die stelde dat, als er een klacht zou zijn van welke aard dan ook, tenzij op voorhand al zodanig gemotiveerd dit te beoordelen was als chicaneus, dat dit allereerst serieus genomen dient te worden, is dan het eerste gegeven. Daar is D66 dus inconsequent en steekt ze hun struisvogel kop/hoofd al in het zand. Hen is bekend dat dit probleem actueel aan de orde is, en toch "herkennen ze het niet" Best wel bijzonder. Als je je kop in het zand steekt om een probleem te ontkennen kom je inderdaad niet aan een objectief en partijdig oordeel toe. En daar ging nu net de stelling over.

Midden partij en pappen en nathouden

Kennelijk wordt het oordeel gevreesd omdat dit ook in zou houden dat ze (zelf ook) de zaak onder het karpet schoven om hun vriendje uit de wind te houden. In algemene zin hebben we verder niet de indruk dat we, in de zakelijke omgang onderling problemen hebben met elkaar. Het laatst gestelde deel was in onze opinie ook feitelijk overbodig. Kenmerk bij D 66 is dat alle drie raadsleden nieuw in de raad kwamen. We hebben ze vanuit onze optiek beoordeeld als de middenpartij die ze voorwenden te zijn. Ze zouden het nee tenzij verruilen voor het ja mits, wat we ze af en toe zagen vergeten. Voor Yannick Nijssen hebben we zeker een goede waardering. Een politiek verschilpunt hebben we met de gefixeerdheid van Arja Kaptein, om meer grip op de gezamenlijke regelingen te krijgen. Wij zien daar veel verprutste energie in, en een soort ego ding aangaande belangrijkheid.

Wij hebben een andere mening?????

Het feit de we als raad (in naam) eindverantwoordelijke voor die regelingen zijn, houdt voor ons in dat zaken die besturen besluiten, en het reilen en zeilen, wel in redelijke mate, en bij voorkeur beter gestructureerd dan nu het geval is, dient te worden gevolgd, maar op de stoel van de besturen gaan zitten zien we als ongewenst. Ook stelde zij dat ze "een andere mening hadden aangaande (de feiten van) het gedrag van F. Streng t.o.v. P. Groot. Nu het interessant zou zijn om een onderbouwing van die mening te horen en wat dan ook wel gebruikelijk is, dienaangaande ook meningen op basis van argumenten uitwisselen, maar doordat het vooralsnog bij die enkele kreet is gebleven, heeft dit vooralsnog geen waarde. Op onze site hebben we ongeveer gelijktijdig met de bezorging van de Medemblikker een artikel op onze website geplaatst waarin de leugens van F. Streng concreet op rij zijn gesteld, met ondersteunende documenten daarbij. Dit niet herkennen ofwel erkennen is zoiets als de holocaust ontkennen, of een turk die de genocide van de Armeniërs ontkent.

VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Bij de VVD ervaren we meerdere zaken gelijk als bij D66. Ze stellen dat ze (bij monde van Mark Raat) (ook) een andere mening hebben maar geven hun mening niet weer en vermijden ook, in duidelijk vluchtgedrag, iedere discussie. Voor alle partijen is er eigenlijk het dilemma dat ze allemaal pretenderen dat ze van de heilige integriteit zijn, en naar splintertjes in de ogen van anderen zoeken, maar de balk in eigen ogen niet willen zien. Dan krijg je dus ook antwoorden zoals: "Een objectieve benadering is altijd noodzakelijk". Dat haalt je de koekoel, met zo een gemeenplaats is iedereen het wel eens, maar dat is geen antwoord op de stelling. De stelling is of die objectieve benadering (moet onderzoek zijn) ook door een objectief iemand uitgevoerd dient te worden. Het antwoord daarop wordt ontweken en verdwijnt in de mist.

Instrumenten?

Dan stellen ze: "De gemeente Medemblik heeft volgens de VVD voldoende instrumenten hiervoor". Zou de VVD dan ook uit kunnen leggen wat die instrumenten dan wel zijn. Eigenlijk stellen ze niets. "Volgens de VVD" is al niet meer als een aanname of veronderstelling. Dan heeft iedereen en iedere Gemeente voldoende instrumenten. Als de VVD het verheerlijkte "gentle agreement " bedoelt dan kunnen wij dit onderbouwd degraderen tot W.C. papier, maar verwijzen we ook naar wat prof. Elzinga en Korsten d.d. 22 febr. als opmerking in het NRC artikel stelden. Een instrument dat iedereen heeft is een zaak aanbrengen bij een onderzoeksbureau of ombudsman. Daar ging de stelling over, en het antwoord daarop wordt ontweken. Dan lezen we verder; "Wij hopen het vertrouwen van de inwoners te krijgen door zo veel mogelijk speerpunten te realiseren" We zien het verband van deze retoriek met de stelling niet, kiezers houden niet van lafbekken en struisvogels, maar laten zich ook wel vaak gemakkelijk misleiden, maar dit heeft met de stelling niets van doen.

Nietszeggende termen

Conclusie is dat de VVD de stelling geenszins heeft beantwoord, en zich met nietszeggende termen in allerlei bocht wringt om maar te voorkomen dat ze daadwerkelijk zelf een objectief oordeel zouden moeten vormen, maar dat ze ook beoordeling van derden niet wensen omdat ze de uitkomst vrezen.

Aangaande onze algemene beoordeling van de VVD kunnen we een aantal zaken stellen. Daar waar wij ons met hun standpunten kunnen vereenzelvigen, en daar zitten we ook veelal wel op één lijn kregen ze ook gewoon onze steun maar omgekeerd kregen we doorgaans van hen geen steun wat wel in de rede had gelegen. Hun lijsttrekker Mark Raat hebben we wel in zijn rol zien groeien, en aan inzet en ambitie ontbreekt het hem niet maar zoals al gesteld, zeker van de VVD had men mogen verwachten dat ze wat flinker waren geweest. De zaken die plaats hebben gevonden zoals beschreven zouden iedere rechtgeaarde VVDer kippenvel en koude rillingen bezorgen, en hun kretologie van minder regels en de hele reutel retoriek daar omheen staat daar zeer schril haaks op, en is in tegenstelling met datgene waar (landelijk) VVD ers voor pretenderen te staan.

Betrokken wethouder

De verklaring daarvan menen we terug te ontdekken in het feit dat een VVD wethouder in de periode waarin de controverse ontstond betrokken was bij de z.g. college besluiten en feitelijk bij het pestclubje behoorde. Bij aanvang hebben we A. van Langen verzocht op de zaak ter plekke te bezien, om een oordeel te vormen, waar ze gehoor aan heeft gegeven. Haar latere smoes was dat raadsleden (alleen maar) er waren om kaders te stellen, en niet voor individuele gevallen, een bekende dooddoener bij een hete aardappel en het recept voor de zachte heelmeesters die stinkende wonden maken.

Weinig ondernemers in gelederen

Dat de VVD zich inzet voor een goed en gezond bedrijfsleven, is niet te ontkennen. Kenmerk is wel dat er maar weinig echte ondernemers in de Medemblikse gelederen voorkomen. Zeker geen ondernemers die wel eens 5 miljoen van de bank hebben geleend. Dit is zeker wel merkbaar. Wat bij de VVD een wederkerend iets is, is dat ze stellig tegen verhogen van gemeentelijke belastingen zijn. Uiteraard ligt dit wel goed bij de kiezers, maar gelijktijdig worden er ook allerlei (verkiezings)beloften gedaan die dan toch wel ergens van betaald zullen moeten.

Er zijn zeker ook zaken waar we onderling van mening verschillen, maar niet alleen met de VVD, maar met alle partijen. Nu wij die hier benoemen laten wij dat bij de anderen achterwege, maar geld dus bij alle andere partijen. We benoemen;

1. Bewoning van arbeidsmigranten op vakantieparken dient in onze optiek een zaak te zijn van de vakantieparken zelf. Met b.v. het Grootslag als voorbeeld waar pakweg een half miljoen euro is gespendeerd om met razzia's en al de Polen van dat park af te rammen, men de bungalow eigenaren grote stroppen veroorzaakten, met als eindresultaat dat de inmiddels verpauperde bungalows zijn gesloopt en de overige verliezen genereren, terwijl daar de mogelijkheid was om goed georganiseerd ca. 500 migranten te huisvesten, en de huidige problemen en gedoe niet eens meer zou hebben bestaan. Dat de VVD zich steeds vol achter die zaken stelde heeft ons zeer verwonderd.

2. Dit gold ook voor het hele gedoe over permanente bewoning op vakantie parken, waar ook een park kan bepalen of men dit wel of niet wil, of onder welke voorwaarden, nu er ook veel verschillen zijn tussen parken is. In algemene zin (m.b.t. derden) zien we geen enkel probleem of overlast, het gaat de parken en de eigenaren aan, en het gehele handhavings gedoe, een tonnen verslindende zaak, is grote verspilling en gewoon zonde geld. Wat men aan het doen is, is veel gemeenschapsgeld spenderen om goede leefbaarheid te niet te doen en mensen zowel slapeloze nachten, als ook nachtmerries te bezorgen, wat BAMM onverdedigbaar acht, maar waar de VVD voluit aan mee doet.

3. Ook een duidelijk verschilpunt is dat er een goede hoeveelheid aan vaarroutes en vaargelegenheden aanwezig is, maar dat uitbreiding gewoon vaak veel te kostbaar is, vaak geambieerd op plaatsen waar men nauwelijks vaart, en zonder dat vaarders enige geldelijke bijdrage leveren, maar wel zorgen voor afval, geluidsoverlast, en wat dies meer zij. Dit dan b.v. in schril contrast met b.v. het hebben van honden waar overlast van maar een deel van hen breed wordt uitgemeten en onevenredig hoog belast. Ook hier achten we de VVD onnavolgbaar en hadden we zuiniger omgaan met de algemene middelen verwacht.

4. Ook verschillen we met de rest van de raad er van mening over, dat er één branche (recreatie en toerisme) daadwerkelijk en overdadig met gemeenschapsgeld wordt gestimuleerd. Onze mening is dat een gemeente bedrijven dient te faciliteren en te stimuleren, maar dat er geen gemeenschapsgeld in wordt gestoken, en dat het ook niet kan, en onverdedigbaar is en blijft, om dit bij de ene branche wel, en bij de andere niet te doen.

Dit zijn overigens bekende punten die ook op andere plaatsen zijn benoemd.

CU Christen Unie

De Christen Unie is het eens met de stelling, maar omzeilt ook de kern, en de hete aardappel. Feitelijk zijn het wat gemeenplaatsen die ze opsommen en waarbij ze een soort waardeoordeel over zichzelf uitspreken. Dat alles eerlijk etc. behoort te zijn staat niet ter discussie. Dat wegblijven van discutabel handelen beter is, en integer besturen een must en dat daardoor onderzoek niet nodig behoeft te zijn is ook een waarheid als een koe, maar daar hebben we het niet over, en iedereen kan de stelling lezen en begrijpen. Om de hete brei heen draaien is niet bepaald sterk. Tot slot lezen we: "De praktijk laat helaas iets anders zien bij veel partijen." Daar zouden we wel meer van willen weten. Noem een paar voorbeelden. Is dit een sneer naar ons of in het algemeen bedoeld of wat?.

In feite is deze reactie dus ook volledig nietszeggend en laat ons met meer vragen dan antwoorden. Men is het eens met de stelling. Dan zou een antwoord gewoon zonder retoriek en franje kunnen zijn, " Ja, de C.U. is van mening dat het (nodig) tijd is voor een onpartijdig en objectief onderzoek, want de zaken zoals beschreven zijn daartoe voldoende aanleiding." Iets in die trant zou zijn verwacht.

PW2010 Progressief Wervershoof 2010

Wat er bij anderen dan allemaal van is en van mag zijn, PW2010 is het duidelijkste van allemaal en draait het minste om de hete brei. Maar er missen ook nog wel een paar dingetjes, Gesteld wordt "Als er een sterk vermoeden is" maar het uitgangspunt is dat dit er is. Dan vervolgende "kan er een onafhankelijk onderzoek ingesteld worden" Dat dit kan staat buiten iedere discussie. De stelling is dat we dit ook daadwerkelijk gaan doen. Dan volgt "Als er bewijs is van niet integer handelen dient dit openbaar te worden gemaakt. Dit geld voor iedereen" Dit is dan ook weer zo wat. Allereerst hebben we niet een stap maar een sprong gemaakt. Bij een vermoeden kan er een bureau worden ingeschakeld, Nu is ineens het bewijs er ook al en dat is dan kennelijk wat het ingestelde onderzoek heeft vastgesteld. Mogen we daar uit opmaken dat er conform de stelling is en wordt gehandeld, De stelling ging over (standaard) onderzoek doen, daar was wat ons betrof een ja op.

Kanttekening

We willen de navolgende kanttekeningen maken, dat bewezen niet integer handelen altijd openbaar moet worden gemaakt is een mening die wij niet delen. Wat ons betreft hangt dit wel van de aard, de ernst en de omvang af. In veel gevallen zouden aanvullend gemaakte afspraken ook kunnen voldoen. Het dient niet om volksgerichten te gaan instellen, maar vooral om zaken te voorkomen. Zaken publiek maken kan grote gevolgen hebben voor een betrokkene (vergelijk het met zo een dubieuze foto op het internet). Dan stelt PW2010 dat dit voor iedereen dient te gelden, een vanzelfsprekendheid, maar vervolgens stelt ze "Ook als er een intern onderzoek is gedaan" en daar zitten we wel weer in de gordijnen, want verwijzende naar Elzinga en Korsten (en P. Groot) moeten we juist van die interne onderzoeken af, die vaak dienen om met politieke rivalen af te rekenen, maar ook zaken juist in de doofpot kunnen laten belanden.

Toch nog best wel mist

Ook hier hebben we nog behoorlijk wat mist. Het zit uiteraard iedereen in de weg dat ze zichzelf reeds heilig hebben verklaard, maar dit dus veelal niet blijken te zijn. Teveel ingekapseld zitten en wel consequent en rechtlijnig willen zijn maar niet dapper genoeg. Wij stellen dat bij interne onderzoeken slagers het eigen vlees keuren, of zaken onder het karpet vegen of "whatever", daarom dus dat onafhankelijke bureau. Dit staat dus ook haaks op de stelling. Hoewel nogal cryptisch en onduidelijk vragen we ons af of, hoewel met mist omgeven, PW2010 hier nog een soort rechtvaardiging wil geven voor het rotgeintje wat F. Streng met me uithaalde. Allereerst was daarbij van onderzoek geen sprake. Bij onderzoek behoort een schriftelijk verslag en rapportage met onderbouwing en met redenen omkleed waar de betrokkene kennis van krijgt, ook gelegenheid krijgt om zaken te bestrijden, en een document met bewijzen en duidelijke conclusies. Van al die zaken was in het geheel geen sprake. Met zekerheid durf ik te stellen dat als de heren Elzinga en Korsten zich over die zaak hadden gebogen dat ze alleen maar hun conclusie versterkt hadden gekregen van weer een geval waar men met een gemeente protocol een politieke vijand wil piepelen, exact conform de feiten.

Zonder twijfel een goed mens

In politieke zin stellen we dat de fractie voorzitter zonder twijfel een goed mens is met een mate aan bevlogenheid, voor de medemens. Nu ze ongeveer heel de Wervershoofse bevolking in haar schoolklas heeft gehad, is ze daar een bekend persoon en daarbij al lange tijd in de politiek actief. We zouden geen kwaads over haar op weten te merken, behalve dan, dat ook zij hier de kans laat liggen om concreet en uitgesproken te stellen dat er kennelijk en duidelijk een kwestie gaande is, die om onderzoek vraagt, in plaats van net iets te vaag te zijn en door laat schemeren dat zij evenzogoed, net als de anderen best wel erg integer zijn.

Nogal eens oneens

Nu de (overige) een en twee zetel partijen het op meerdere gebieden veelal met elkaar eens zijn, zijn wij het ook met hen veelal oneens, maar met respect voor de mening van de anderen kan dat en is ook normaal. PW2010 kenmerkte zich door afgelopen zomer de strijd aan te gaan met de CAV (huisvuil) door een protest te leiden tegen een door hen genomen beleidsmaatregel. Dit betrof het ophalen van grof huisvuil. Daarbij wilde CAV, door 20 euro per keer in rekening te brengen, de aanbieding op de brengstations stimuleren, waar het vooraf kon worden gescheiden dus goed voor het milieu. Daar is veel lawaai en gedoe over ontstaan en wordt door PWF uitgedragen als een belangrijk politiek succes. Wij vonden dit juist een goede maatregel, de vervuiler betaalde en er wordt milieu winst gehaald en in andere gemeenten werkte dit zeer positief. Allerlei gedoe over opheffen van CAV op basis van veel onjuiste informatie, ging uit als een nachtkaars.

CDA  Christen Democratisch Appel

Van CDA is bekend dat in eerste aanleg binnen hun gelederen het pestgroepje zich ontwikkelde, maar ook dat sommige fractieleden daar onkundig van waren. Ook beschreven is dat Ed Meester, nadat door verkiezingen een aantal verhoudingen in raad en bestuur, zich drastisch hadden gewijzigd, serieus heeft gepoogd om zaken in redelijkheid op te lossen, maar zowel door F. Streng, maar geassisteerd door J. Zwaan (inmiddels gemeente secretaris) rauwelings is afgewimpeld. Kenmerk bij de CDA was, dat ze zich inde raad zich na de verkiezingen in aanzienlijke mate wijzigden, en in algemene zin ook wel ten goede. Die 4 nieuwe raadsleden wisten lange tijd dus niets van de zaken die uit de vorige periode stamden af.

Wel lid van het clubje van de herbenoeming.

Claudia Selders was ook onderdeel van het herbenoemingsclubje van F. Streng. Aan de hand van de, ook aan haar verstrekte informatie, heeft ook zij die genegeerd. Wat de CDA doet is de stelling simpelweg niet beantwoorden, De stelling wordt inhoudelijk volledig doodgezwegen. Zoals we kunnen lezen wordt een nietszeggende gemeenplaats gegeven, die volledig aan alle zaken voorbij gaat. Overduidelijk een zeer groot zwaktebod. Als grootste partij heeft deze partij uiteraard wel een aardige vinger in de pap. Beleidsmatig zijn ze niet altijd volgbaar en consequent, maar in algemene zin verder toch wel als redelijk en reëel aan te merken.

PWF Progressief West Friesland

De reactie van PWF is apart en bijzonder. Uit hun gelederen kwam de voorzitter van de herbenoemingscommissie, die ook onze informatie heeft gehad, en zal die zeker goed hebben gelezen en beoordeeld. Er niets mee doen impliceert een feitelijk fiattering van het beschreven handelen. Deze Peter de Koning is politieambtenaar, dus herkent een leugenaar op afstand en placht ze te verfoeien, maar zo niet hier. Later stelde hij dat hij met de informatie niets had gedaan omdat dit het enige geval van een klacht was. Dat een op zich staande klacht of zaak niet wordt beoordeeld omdat die op zichzelf staat is uiteraard zeer verwonderlijk en in onze optiek onverdedigbaar. Overigens hadden wij hem op zijn verzoek nog wel een aantal discutabele zaken toe kunnen spelen. We mogen hierbij ook wel constateren dat zo een herbenoemingscommissie puur een wassen neus is, zeker als die alleen uit klapvee bestaat, nadat degenen die niet zullen gaan klappen weggewerkt zijn.

Een kind kan de leugens beoordelen

De reactie is ook verwonderlijk en draait net als de meeste anderen ook om de hete brei. Op de stelling op zich wordt niet ingegaan . Eigenlijk is het antwoord onnavolgbaar want de stelling gaat er over om te besluiten dat er middels een onpartijdig bureau tot vaststelling van de feiten wordt gekozen. Niet wat er nu al zo dan moet gebeuren als die feiten (middels rapportage) zijn vastgesteld. Als inderdaad de leugens, middels objectief onderzoek, zijn vastgesteld hoeft er inderdaad geen onderzoek te worden gedaan, dat is immers klaar en afgerond. Wat zijn we toch lekker "clever" met elkaar. Wat hier evenwel verder van is, is dat de riedel leugens van F. Streng onder week 8 (6) zijn beschreven, en dat een kind die nog wel kan beoordelen.

Aan iedere partij mankeert wel wat

We zien hier dat PWF zich ontzettend stoer voordoet, "Wij zijn de actie Partij" wij staan pal achter de burger, werkgevers deugen niet, de zorg moet veel beter, veel lawaai over lawaai en licht, over te nuanceren zaken, opruierig, wethouders krijgen moties van treurnis aan de broek, altijd in gevecht voor recht en tegen onrecht, en aan iedere politieke partij mankeert wel iets, vooral als die wat rechts zijn georiënteerd, want dan zijn ook meteen niet betrouwbaar,en voor eigen gewin,etc. maar hier vallen ze door de mand en blijken ze net zo te zijn als alle anderen. Lieden die politiek bedrijven zijn op alle gebieden natuurlijk onderling best verschillend (we hebben er een paar tot held uitgeroepen), maar in een grote gemene deler hebben ze een hoge eigendunk, en menen ze dat ze de wijsheid in pacht hebben, en PWF blinkt daarbij wel erg uit in de eigen dunk en het beter zijn als alle anderen.

Afgedropen

Op zich verwonderd het ons niets. Op enig moment waren er een aantal raadsleden die ter plekke het er over eens waren dat Medemblik onzinnig en overtrokken reageerden aangaande de Olietank (begin juni 2011) daarbij waren er gelijktijdig S. Zeilemaker en M. Huijsen, en ook enkelen die inmiddels geen raadslid meer zijn. Toen evenwel de pestgroep door bleef pesten, was het (bekend) Huijsen die zich tegen de dwaasheid verzette, en S. Zeilemaker die met de staart tussen de benen afdroop, en opzij bleef kijken (en dit nog steeds doet). Ook was hij degene, die kennelijk in volle overtuiging dat je beter naar boven kan slijmen en naar beneden trappen, een van de fractie voorzitters die met het rotgeintje van F. Streng op 26 januari 2017 instemde, en zich er verder ook nooit van heeft gedistantieerd.

Betaalbaarheid van zaken

Hoewel we zaken die we goed en acceptabel achten altijd steunen, ongeacht wie het indient, zijn we het in politieke zin nogal eens oneens. Toch zijn er ook af en toe zaken waar we het juist zeer wel eens zijn, soms als enigen. Wij achten het als een realistische insteek dat constant de betaalbaarheid van zaken bezien en beoordeeld dient te worden, en hebben ook meermalen (tegen dovemansoren) gesteld, dat des te socialer we zijn voor de zwakkeren in de maatschappij, des te á socialer gaan we zijn naar degenen toe die het op moeten brengen. Op zich is daar geen speld tussen te krijgen natuurlijk.

Landelijke Thema's

PWF is ook bezig men landelijke thema's. Zo moeten zaken eerlijk geproduceerd worden, geen kinderarbeid etc. Ook zijn ze erg voor armoedebeleid en steun aan gezinnen in armoede etc. Dat zijn natuurlijk goede dingen (maar daarin zijn ze niet de enigsten die zo humaan en sociaal zijn) maar als alles eerlijk geproduceerd wordt en alle voedsel biologisch enz. kan het voedsel pakket en de eerste levensbehoeften snel 10 % mogelijk 20 % stijgen en wordt die armoede extra onbeheersbaar. Zulke dilemma's worden niet door hen bezien.

Ook willen ze boven alle anderen uitstijgen aangaande duurzaamheid, en moet iedereen van het gas af, maar dit blijkt met dermate hoge kosten gepaard te gaan dat die onbetaalbaar is voor die grote groep in armoede, dus weer zo een dilemma, waar ze naar ons idee veel te gemakkelijk mee om gaan. Maar als populistische partij zijn ze wel te velen, maar hun lafheid en het ontwijken van de stelling en (net als alle anderen) als een kat om de hete brei draaien, is toch wel strijdig met het imago wat ze zichzelf toebedelen.

GL Groenlinks

Groenlinks is wel zo ongeveer kampioen in het niet beantwoorden van de stelling. Op de stelling om, indien aan de orde, een onpartijdig en objectief onderzoek in te stellen door derden wordt in het geheel niet ingegaan. Dat het protocol/gentle agreement bestaat daar hebben we het al uitgebreid over gehad.. Ook dat dit, volgen prof. Elzinga en Korsten in hoofdzaak wordt gebruikt om met politieke vijanden af te rekenen hebben we beschreven, en zo zijn er ook heel veel verkeersregels, maar ook veel overtreders van die regels, en dan komt handhaving en komen sancties aan de orde. Dat is dus waar we het over hebben.

Zelf in de commissie

Verduidelijking hebben we als we weten (ook al eens beschreven) dat er inderdaad een commissie is, met (maar) twee raadsleden er in, en geleid en gedirigeerd door (of all persons) F. Streng, het ontstaan van die commissie is onbekend, kennelijk zonder verkiezing van de straat geplukt, en vooraf geselecteerd. Wetten en protocollen aanscherpen wil niet zeggen dat die ook worden opgevolgd, zeker niet als dit onder leiding gebeurt van een eigen vlees keurende slager. In politieke zin liggen zowel Groenlinks, PW2010, PWF, PvdA, en veelal ook CU op een gelijke lijn, maar heeft in ieder geval Groen Links respect en acceptatie voor andere meningen en speelt ze het z.g. politieke spel vanuit hun optiek gedreven en fair. Aangaande de stelling lijken ze in Utopia te leven.

BG Gemeente Belangen

Ook Gemeente Belangen is, overigens te verwachten en begrijpelijk, slappe hap en onrealistisch. Ook zij omzeilen een concreet antwoord op de stelling. Hun reactie is vergelijkbaar met de rest, de feiten omzeilen, en voorwenden dat het allemaal goed gaat in Medemblik. Hoewel onze omgang met hun raadsleden, met de één iets beter dan de ander, verder wel goed is. Ook hier is onduidelijk wie de stelling heeft beantwoord, de fractievoorzitter zou als eerste in aanmerking komen, maar het kan ook de vorige zijn. Dat er onderling over is vergaderd is zou ook zomaar zo kunnen. Allereerst gaan ze er vanuit dat wij iets suggereren (wat we niet ontkennen), en net als de anderen nemen ze daar meteen een soort vechthouding tegen aan. Niet erg agressief maar het moet doorklinken dat in verhouding met henzelf BAMM en P. Groot wel een beetje tweederangs is. Daarbij is BAMM in de hoofdzaak een locale Andijker Partij, en gemeente belangen meer in Medemblik, dus BAMM houdt ze als locale partij in Andijk wat buiten de deur, en niemand houdt van zijn concurrenten.

Doordacht?

Of het doordacht is of per ongeluk is een vraag maar ze schrijven."Maar er wordt de suggestie gedaan alsof er nu geen objectief onderzoek gedaan kan worden. Dat is wel degelijk mogelijk in Medemblik". We zitten hier met het woordje kan, want alles kan in welke plaats dan ook, maar er staat niet dat er ook objectieve onderzoeken plaats vinden, en of zij daar voorstander van zijn, en dat is nu net de stelling. Voor een onderzoek dient dan wel een opdracht voor te worden gegeven, zonder een opdracht geen onderzoek. Als iemand zo een onderzoek niet wil kan diegene het proberen tegen te houden, het dwarsbomen, onwaarheden inbrengen, nepnieuws verspreiden. Dat dit allemaal kan (en gebeurt) wordt dus door G.B. maar even onder het karpet geschoven en verdraaid en gebagatelliseerd, net zoals wij in de beschrijving aangeven dat vriendjes vaak doen.

Loze kreten

Het laatste stukje is dan ook weer vergelijkbare bla bla, zoals we dat bij anderen tegenkomen. Men zou bijna denken dat ze met elkaar in overleg zijn geweest om te bezien hoe ze de stelling konden omzeilen en om de hete brei draaien. Ook zij oreren er over dat Medemblik volgens hen erg goed bezig is, maar zonder bewijs of onderbouwing is dit uiteraard niet meer dan een loze kreet. In politieke zin is er verder wel goed met ze om te gaan, en kunnen we wel veelal voorstander van de zelfde zaken zijn. Dat ze lokaal ingesteld zijn en als middenpartij kunnen gelden is op zich een goede zaak maar maakt een partij ongewild ook wel vaak wat kleurloos. Net als bij alle partijen maken wij serieuze overwegingen, ongeacht wie iets indient, zeker gevoelsmatig gebeurt dit nog niet in omgekeerde evenredigheid.

PvdA Partij van de Arbeid

Degenen die meer dan dit artikel heeft gelezen weet dat onze ervaringen met PvdA de ervaringen zijn zoals die door professor Elzinga, en Korstens zijn waargenomen en dat die exact en één op één overeenkomen met hun objectieve waarnemingen en conclusies. En die zijn niet positief, heel erg negatief zelfs, zij zijn zo een club die de gedragscodes ( / protocollen / gentle agreementen, retorieken of wat voor bla bla dan ook) gebruiken om met politieke vijanden af te rekenen" Hun conclusie is vrijwel exact dezelfde als wat wij beschrijven op onze site, in week 7 waar we dus de knuppel in het hoenderhok hebben gegooid. Dit was dus exact een week eerder gepubliceerd, waarbij deel één een beschrijving is van het publiekelijk P. Groot piepelen, deel 2 geheel is gewijd aan onze versie en ervaringen met wat wij benoemen als de integriteithype, waar we 9 pagina's over vol hebben geschreven, + een halve pagina als samenvatting, www.bam-med.nl week 7 dus 2 e deel.

Flink boter op het hoofd

Daarin, (week 7) maar ook in het voorgaande stuk m.b.t. het publiekelijk te kakken zetten op voorspraak van D. Kuipers worden daar uitgebreid de zaken in beschreven. Natuurlijk hebben ze flink boter op hun hoofd, en zijn het gewoon puur flauwe lui, die net doen of ze roomser zijn dan de Paus, in een soort heiligheid die pure schijn is. Die schijnheiligheid druipt er echt ontzettend vanaf, in de reactie op de stelling, nu ze zich o zo braaf voordoen, want "Wet en regelgeving, maar ook geschreven en ongeschreven regels en fatsoensnormen bieden voldoende handvatten bij niet integer gedrag op te treden". Hiermee pretenderen en suggereren ze dus allereerst dat zij zich aan al die zaken houden en het bij hen alles heel erg in orde is. Dan het vervolg "Het altijd instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie is als een sigaret doven met een waterkanon" Dit moet een grappige vergelijking zijn dus maar even ha, ha, en vooruit nog maar een ha. Het slaat allemaal nergens op, behalve dan dat ze kennelijk absoluut geen onderzoek naar hun gedrag wensen, overigens begrijpelijk.

Duidelijk onrealistisch

Reeds de dreiging van een onafhankelijk onderzoek zal veelal al preventief werken, zeker als zaken onverdedigbaar zijn, en alles op pesterij wijst. Het dient uiteraard beslist wel ergens over te gaan, maar een liegende burgemeester, lijkt ons voldoende reden, voor in ieder geval nadere vaststelling van de feiten te realiseren. Als de zaken om anderen te piepelen niet meer lonen, dus zonder de zaken waar het er dus alleen maar om gaat om met politieke vijanden af te rekenen, dan blijven er al niet veel zaken meer over, en een goed gesprek in een bepaalde kwestie kan wonderen doen, zeker als men op basis van gelijkheid met elkaar overlegd en zijn machtsmisbruik en arrogantie laat varen. BAMM is van het verminderen en vooral oplossen van problemen. Wat er dan mogelijkerwijs nog over blijft, wat ook in het geheel niets meer kan zijn heeft dringend een zeer objectief onderzoek nodig.

Vergelijk Brunssum met Medemblik

In dit kader gaan we nog even in op het artikel van 22 februari in het NRC. voornoemd. Het ging over een wethouder die op integriteit werd aangesproken en of alles juist in de krant wordt weergegeven is in een zo complexe zaak bijna onmogelijk. De ruzie was in hoofdzaak tussen wethouder Palmen en de burgemeester maar verdeelde ook de gehele gemeente, en haalde ruim de media, ook de televisie, en ook satirische programma's die er flink de gek mee staken. Zaken kwamen er op neer dat in onderlinge ruzie de burgemeester zijn wethouder Palmen van integriteitschending beschuldigde, dit (dus wel) door een bureau liet onderzoeken, die met wat negatieve oordelen kwam die door de burgemeester werden opgeplust, (overdreven) dus groter gemaakt dan ze waren, en werd in het artikel "een moderne guillotine"genoemd en men, met die burgemeester voorop, wilde hem tot opstappen dwingen, waar dus kennelijk, veel tweespalt over bestond. Zonder het rapport te hebben gelezen (en zaken nader zelf bezien) bemoeide de commissaris van de koning zich er mee, met steun aan vriendje Burry. Later ook de Minister Ollingren, die volgens het artikel nogal erg snel "uit de heup begon te schieten", (we voegen het artikel bij). De ruzie was compleet, alle waterkanonnen (van de PvdA) stonden in stelling om Palmen uit het college te schieten, maar nu komt het deel waar ik een punt wil maken, en een verschil aanmerken tussen Brunssum en Medemblik.

De raad had toch wat nepnieuws ontwaard

De burgemeester had zaken opgeklopt en alle bobo's bewerkt, en zaken (lezen we) verdeelden de gemeente diep, met kennelijk deels nepnieuws, en toen die burgemeester de oogst binnen wilde halen door de gemeenteraad die mijnheer Palmen uit de raad te laten wippen, kreeg hij (de meerderheid van ) de raad niet mee, en vertrok de Burgemeester (het beste en de groeten). Het was daarbij de raad die om een second opinion vroeg en die instelde. Deze zeer doorgewinterde professoren concludeerden dat een concrete integriteit schending niet te ontdekken was. Er was alleen gesuggereerd dat er bij die Palmen (mogelijkerwijs) een verhoogde kans in de toekomst zou zijn (zo lusten we er nog wel een paar). Er was ook wel iets op de man aan te merken, maar een steniging in een volksgericht was buiten proportie en, ook een parallel met Medemblik, sprake was van een gemeente waar "problemen oplossen" in hun woordeboek niet voor kwam.

 

Naschrift en conclusies

1. (m.b.t. Palmen) Wat we concluderen is allereerst dat ook burgemeesters niet altijd volmaakt zijn. (en soms zelfs verre van dat).

2. Dat hier ook het hype achte overreageren plaatsvond zo gauw als het woord "integriteit" klonk, en iedereen, iedereen van niet integer ging beschuldigen, allen pretenderende dat ieder voor zich deugde en de ander juist niet.

3. Dat die hr. Palmen ook zijn gebrekjes had zal wel zo zijn, maar dat hem in een volwaardige heksenjacht onrecht werd aangedaan staat ook voor ons vast en is ook herkenbaar.

4. We zien ook hoe een commissaris van de Koning en een minister feitelijk aan het onrecht meewerkten (en ook door het ijs zakten), en dat het dan ook in de meeste gevallen het wel geslaagd zijn om iemand met zo veel druk en geweld (onterecht) pootje te lichten.

5. Kennelijk had deze Palmen voldoende strijdlust en voldoende vrienden van het kaliber die BAMM als held uitroept.

6. (aangaande de stelling en reactie van de partijen). Hoewel onderling wat graduele verschillen heeft niemand duidelijk en concreet op de stelling gereageerd. De stelling op zich was duidelijk, de onderbouwing ook, raadsleden zijn per definitie niet dom. Dit moet derhalve een oorzaak hebben.

7. Iedereen is er (inmiddels) mee bekend dat er een controverse is en interactie gaande is van F. Streng versus P. Groot en visa versa. Die zaken waren inhoudelijk beschreven, alle raadsleden, zeker fractie voorzitters en meer in het bijzonder de commissie van de herverkiezing van de burgemeester, kenden die zaken inhoudelijk of konden die inhoudelijk kennen.

8. Geen enkele reactie daarop heeft plaatsgevonden, geen vragen om nadere uitleg zijn gesteld, nadrukkelijk werd aangedrongen tot kennisname en vaststelling van gestelde zaken die normaal in redelijkheid gesteld als onoorbaar, discutabel en dubieus gelden. Iedereen is er met de rug naar toe gaan staan. Dit ondanks het zichzelf op de borst blijven slaan aangaande de eigen vermeende integriteit.

9. Kennelijk geldende persoonlijke negatieve sentimenten, (en onderling kennelijk gevoed en aangewakkerd) konden bij (een deel van) de raad worden aangevoeld maar kwamen overduidelijk ook aan de oppervlakte bij de anonieme stemming waarbij een ruime meerderheid P. Groot uitsloot van deelname. Uiteraard te benoemen als puur ondemocratisch gedrag, en ook dubieus en discutabel gedrag.

10. Ook de gegeven antwoorden duiden er op dat in de raad en de herverkiezingscommissie feitelijk de rijen waren gesloten, en men algemeen een negatieve opvatting had t.o.v. de persoon P. Groot die men kennelijk zo ongeveer aan elkaar oplegde. Overigens verliepen omgang enz. desalniettemin op redelijke nette wijze, wat ook (elders) wel eens anders wordt gezien en ervaren. Terwijl er in de vorige raad er lieden waren die een duidelijk eigen mening vormden en die uitten, bleken die in deze raad (met een enkele beschreven uitzondering) niet aanwezig.

11. Ervaren werd ook dat een kennelijke meerderheid van de raad nogal ingetogen waren met zichzelf, en anderen o.a. P. Groot, als een klasse lager beschouwden.

12. Ook bij het beantwoorden van de stellingen is niemand na gaan denken of ze feitelijk wel integer waren, en of ze zich niet op de verkeerde weg hadden begeven. De enige gedachte was, hoe men een concreet antwoord kon omzeilen, en mist en verwarring creëren en men zich daarbij zodanig voor kon blijven doen als men zich kennelijk voor wilde wenden.

13. Wat er dan verder van moge zijn (en dat is nog wel heel wat) we zien een duidelijke contradictie met de zaken die in Brussum plaatsvonden (ook wat overeenkomsten). In Brunssum wat het uiteindelijk toch de raad die een "second opiniun" van belang achtte waarna een stuk aangedaan onrecht werd gecorrigeerd. Derhalve beoordelen we die raad als hoogwaardiger dan de Medemblikse raad, die wat BAMM betreft, collectief door het ijs zijn gezakt.

Naschrift

Op deze website richten we ons in hoofdzaak tot de potentiële kiezers van de gemeente Medemblik, nu er verkiezingen aanstaande zijn, en zoals bekend, BAMM daarbij mede in de race zit. Enerzijds richt BAMM zich met enthousiasme op de toekomst. Aan het begin van dit stuk heeft BAMM al stellig medegedeeld dat ze zich nagenoeg geheel kunnen vereenzelvigen met alle leuzen en one liners die de andere partijen roepen maar waar ook vaak al veel minder mis mee is, dan men voor doet komen.

In het beknopte verkiezingsprogramma van BAMM stelt ze dat om alle mooie plannen te realiseren, er veel meer geld moet zijn, wat ook in Medemblik niet aan de bomen groeit (dus alleen daarom al niet realistisch). BAMM verwijst naar het lijstje van een puntje of acht waar ze tegen zijn (te veel bureaucratie, prestige objecten etc.) waar veel besparingen mogelijk zijn, die kunnen worden aangewend voor voorzieningen (geen visies en plannen) voor b.v. dorpshuizen etc. en niet alleen roepen om voor meer werkgelegenheid etc. te zijn maar ondernemers, zeker starters, meer hulp en steun te bieden, door de nog steeds bestaande nutteloze regels en beperkingen te slechten. Met een weinig gewijzigde raad zal dit niet gaan gebeuren.

Evenwel, duidelijk is beschreven en aangegeven, ook in dit document, dat het met Betrouwbaarheid en Menselijkheid, en ook realisme, gezond verstand, en nog zo wat zaken, vooral in deze raad, gewoonweg lang niet in orde is, men tolereert dat het college onnodig repressief en zelfs als pesters handelt en ook, dat men het met de waarheid bepaald niet nauw neemt, en dat de raad dergelijke (in ruime meerderheid) zaken niet corrigeert en controleert, dus medeverantwoordelijk is. We onderscheiden vluchtgedrag, boter op het hoofd, heiligheid (integer zijn) die schijn is, Struisvogels, ontkenningsgedrag, arrogantie, en nog zo het één en ander) Wij zouden dit niet zo stellen als we dit niet, zoals ook in dit document, een grondige onderbouwing hadden gegeven, dit ook vooral op basis van het ontwijken van een concrete beantwoording van de door ons geponeerde stelling.

Zaken zoals P. Groot uit eigen ervaring heeft beschreven zijn slecht als voorbeeld casus gesteld en staan niet op zichzelf.

Eenieder die daar verder geen probleem mee heeft (en die zullen er best wel zijn) die kan dus uit 10 partijen kiezen (bekijk dan ook even het programma van BAMM) maar degenen die zulks ongewenst achten, of er zelfs van gruwen, die hebben nog maar één keuze over zijnde;

Bamm Betrouwbaar, Actief, Menselijk, Medemblik

P. S. Onze burgemeester wil graag dat u deze keer wél komt stemmen. Als u voor verbetering van een aantal zaken is dan willen wij dat ook graag. Uit die luie stoel, eventjes lekker er uit (mooi weer besteld) men komt aardige mensen tegen, eigenlijk gewoon een soort feestje, en feestjes moet je niet missen (rode potlood, lijst 10 en BAMM). en bedankt alvast.

Week 11

 

 

Week 12

De week van de waarheid

Door wekelijkse informatie aan een artikel(tje) in de Medemblikker krant te combineren, met sterke verwijzing naar de website, hebben we getracht op die wijze zo veel als mogelijk de kiezer te bereiken, en daarbij zo goed mogelijk en ook onderbouwd, weergegeven wat onze meningen en gedachten bepaalden, maar tevens per week en per hoofdstuk ook een samenvatting bijgevoegd.

Als laatste plaatsten we nog een stukje in de Andijker onder de kop  "Slotakkoorden"   We willen dit hier als ingevoegd beschouwen.  (gemakkelijk vindbaar op eerst publicaties en dan "Andijker"  en dit geld ook wel voor pakweg de 2 laatste artikelen in de Medemblikker, die ook allemaal bij elkaar zijn gezet, en op gelijke wijze vindbaar.

Als dit stukje op de site staat zit er nog een dag tussen  nu en de 21ste maart. Of er nog veel op onze site zal worden gekeken in een open vraag maar we willen toch nog wel één en ander kwijt. allereerst komt een partij als BAMM tijd te kort. Alle kandidaten hebben druk werk, en een druk leven anderszins, het type wat men weinig tegen komt als kandidaten, maar lieden die toch klaar staan om het raadslidmaatschap op te pakken, en alle omdat ze ervaringen hebben van zaken waarvan ze zien dat die nog veel beter kunnen.

In week 5 hebben we wat zaken opgesomd, onder 5 punten, van zaken waar we aandacht aan wilden geven.  Dat is enerzijds maar ten dele gelukt, maar we hebben wel de belangrijkere zaken voorrang gegeven, uitgebreid beschreven maar ook samengevat.  Zo beschreven we onder 1 de zogezegde economische paragraaf, maar wilden ook nog onze mening geven  aan het z.g. "Pact van West Friesland"  te benoemen als ambtelijke ambities en dure dromen, en dan de  organisatie die meer toerisme moest stimuleren, maar zijn geld hoofdzakelijk uitgaf aan rechtszaken onderling,  en de detailhandelsvisie, die net als alle andere visies en plannen, slechts ambtenaren aan het werk houdt maar aan de realistische feiten en zaken zoals die ook worden gestuurd en gedreven door de markt en de moderne maatschappij, niets toe of af doen.

Zaken die we onder 2 hadden gesteld hebben wel aandacht gekregen  maar die onder 3 weer niet zo goed.  Dit zijn zaken waar best veel van is te zeggen, en waar we het weer veel over zullen gaan hebben, maar in een campagne niet zo belangrijk en ook niet in one liners uit te leggen. Onder 4 hebben we wat langgaande discussies benoemd, waar BAMM in mening afwijkt van de rest. Die zaken hebben we (in week 5, deel 2) wel degelijk voldoende aandacht gegeven,  alleen benoemen we ook "Bouwen in de linten" waar we nog wel wat verder op in hadden willen gaan, nu we daar veel mogelijkheden laten liggen zonder voldoende goede redenen.

Ook de in week 1 onder 5 gestelde zaken hebben ruime aandacht verkregen, nu dat ook ging over onze belangrijkste zaken, ofwel over de menselijke punten in ons programma, zijnde de betrouwbaarheid van de overheid, menselijke benadering, de integriteit hype etc.  heeft dat alle bespreking en benadering verkregen die het behoefde, en we hopen, (maar verwachten ook)  dat die zaken u voldoende aan zullen spreken.

BAMM mist de grondtroepen, zoals ze zien bij partijen als CDA en VVD, maar is er ook niet zo van om mensen op straat lastig te vallen.  Een ieder die serieus zijn / haar gedachte wil bepalen aangaande de partij die het beste bij ze past, heeft de gelegenheid zich daarin te verdiepen. BAMM  wil graag dat kiezers op hen stemmen uit overtuiging, en niet omdat BAMM het hardste de anderen wist te overschreeuwen met populistische one liners.  Als het daar van moet komen, is de toekomst voor BAMM duister.

Zo een verkiezingsstrijd is derhalve een ongelijke strijd.  Allereerst veel ongeïnteresseerdheid,  dan een flinke groep  die traditioneel het al wel weet,  en dan moet je als partij de straat op, allereerst wat interesse wekken om de kiezer überhaupt naar die stembus te krijgen, en degenen die wel willen gaan van hun geloof af te praten, en te overtuigen dat ze het beste op jouw partij kunnen stemmen.  Daar komt dan bij dat er een groot gebrek is aan onderwerpen, z.g. hot items. Dat maakt dan dus dat alle partijen elkaar moeten overschreeuwen aangaande zaken waar iedereen het wel mee eens is, of die best al aardig goed zijn geregeld, en ook zaken die nu wel lijken te kunnen maar vroeger niet. Dat zijn die zaken die het vertrouwen in de politiek zo hadden gereduceerd.

Neem het dorpshuis in Abbekerk.  een best groot en duur project met een serie aan lastige dilemma's er bij, dus zaken die zorgvuldig moeten worden bezien en overwogen. Afgelopen vrijdag op de verkiezingsbijeenkomst in Abbekerk waren natuurlijk alle partijen voor het nieuwe Dorpshuis, terwijl er al gewoon in de raad was besloten dat het er ging kommen. Dan vonden ze dat er snel de eerste paal de grond in moest, hallo hé, niet te populistisch worden, en zaken gewoon zorgvuldig plannen en geen fouten maken die we later betreuren.

Zo ook het Zwembad in Wervershoof. Dat het er gaat komen is al door alle partijen besloten, dus nu gaan roepen dat men voor het zwembad is, is puur populistisch want iedereen was er voor, en iedereen is voor meer veiligheid, en noem al die zaken maar op.  En iedereen heeft het als een kip zonder kop over leefbaarheid, burgerparticipaties en integriteit en nog zo wat zaken, maar BAMM is de enige die daar vragen, kritische opmerkingen  en pure kritiek bij plaatst. Veel mensen zullen het daar ook gewoon mee eens zijn, maar hebben we die weten te bereiken?.

Dan zien we PWF zich manifesteren als de betere want de actie partij. Inderdaad maken ze best wel wat lawaai, vooral over lawaai, en dan heb je een strijdpunt en kun je trachten om mensen, en in dit geval dus kiezers, achter je verenigd te krijgen.  Met hun eens dat vliegtuigen lawaai maken en verontreinigen, en dus zouden we er over na moeten denken of we dit met zijn allen, en op deze wijze, wel willen.  Maar voor ons staat vast dat die handvol vliegtuigen, die ongeveer het geluid maken van een langsrijdende vrachtauto, in ieder geval voor ons geen probleem is, en dus ook niet om dit populistisch als iets groots te maken. BAMM vindt het te veel lawaai over lawaai.

Duidelijk hebben we ook in week 7, 8, en 9  beschreven dat we op het gebied van het handelen aangaande de menselijke maat en de oplossingsgerichtheid,  zware kritiek hebben. Dat zaken eigen ervaringen betroffen doet daar niet aan toe of af. Zelf stellen ze (van college zijde) uiteraard dat ze zonder aanziens des persoons handelen (hoewel de schijn anders uitwijst)  dus zijn zaken op zich zogezegd exemplarisch, en kan eenieder het beschreven of soortgelijk gedrag verwachten.  Daarbij hebben we bezien dat zulke zaken ook kunnen gebeuren omdat de raad nagenoeg unaniem met de rug naar dergelijke zaken toe gaat staan.  Daar heeft iemand die dergelijke zaken overkomt dus ook niets van te verwachten, zoals in week 10 bleek en is beschreven.

In week 7 deel 2  wijden we een stuk aan het gegeven dat de gehele  integriteit discussie inmiddels een hype is, en in hoofdzaak wordt gebruikt om de politieke tegen polen die men niet pruimt pootje te lichten. We geven daarvan voorbeelden,  maar ook in week tien compleet met een kranten artikel, waarin de eerder beschreven stellingen in week 7 worden ondersteund. Dat het gross van de Medemblikker raadsleden dit niet (willen) zien, en niet (willen) begrijpen pleit zeker niet in hun voordeel.  ook opmerkelijk is dat we een bevestiging van die zaken recent meemaken bij een aanpalende buurgemeente (Opmeer), waar een wethouder (Stroker) van niet integer zijn werd beticht, zodanig dat hij op stapte, terwijl er bij nader inzien feitelijk in het geheel niets aan de hand was, behalve de kleinheid en kinnesinne van een aantal raadsleden. Hoeveel van dit soort bevestigingen moeten er nog gaan komen voordat anderen dit ook in gaan zien?.

Het moment gaat dan straks weer komen dat de vraag actueel wordt  of er ook daadwerkelijk budget is voor alle mooie zaken en gedane beloften. Dan is alles weer bij het oude gekomen en is het weer:  "Business as usual"   Mogelijk zijn we  als BAMM  te eerlijk en te weinig populistisch om dit soort campagnes te voeren.  Neem nu onze P.W.F. collega's,  die zijn sterk voor armoedebestrijding, en ook voorkoming (en wie niet).  Ze willen ook iedereen van het gas af, en dan lijkt het niet te tellen dat de onder armoede lijdende kiezers, die hoge extra kosten niet kunnen betalen, dus nog meer armoede gaan lijden, enz.   Wij van BAMM bezien beide zijden, en zijn voor de best denkbare oplossing van het moment.

Ook de PWF, maar ook Groen Links, P.v.d.A. pw2010, en ook CU wel, hebben dergelijke standpunten waar wij voorzichtiger en genuanceerder zijn.  Zaken zijn simpel, biologische teelt is een goede zaak, intensieve veeteelt weer een slechte, kinderarbeid moeten we niet willen, we willen eerlijke kleren, en alles duurzaam , en zijn tegen iedere soort van uitbuiting (en we zeggen zeker niet dat wij daar wel voor zijn) maar ze zijn ook allemaal tegen armoede en voor de zwakkeren etc.  En het zou evenzogoed simpelweg rampzalig zijn als we al die goeie zaken  realiseren maar de levensbehoeften 20%  of meer in prijs stijgen. Dat zijn zaken die men dilemma's noemt.

Wat daar dan verder ook allemaal van moge zijn. Ons rest geen tijd om nog zaken te gaan beschrijven die ook nog wel aandacht zouden vermogen.  Onze bedoeling was dat we alle columns die in "de Andijker" waren geplaatst in de vorige periode ook op de site te plaatsen, maar er gingen steeds andere zaken voor.  Wel willen we dit na de verkiezingen nog gaan doen.  Ook zijn er zaken waar we ons in die periode duidelijk en stellig, en daarbij op schrift gesteld, hadden uitgesproken, die we nog hadden willen plaatsen, met wat commentaar er bij. Dat gaat hem dus gewoon nu niet meer worden. Ondanks die kleine omissies, mag ik onze webmaster danken, dat zaken door hem goed zijn behartigd en ingericht. We hebben zeer prettig samengewerkt om u te kunnen informeren.

We hebben ons hierbij dus vooralsnog voor de laatste maal tot u gewend, waarbij wij ons  nogmaals beleefd bij u aanbevelen. Mocht onze ambitie en motivatie worden beloond,  zullen we ons best gaan doen om u niet te leur te stellen,

Geschreven d.d. 18-3- 2018   door P. Groot, lijsttrekker van  BAMM

Betrouwbaar, Actief, Menselijk, Medemblik.


it