Szanowny Polski rodaku

W dniu 21 marca 2018 r. odbędą się wybory do władz samorządowych, również w gminie Medemblik, w której każda osoba powyżej 18 roku życia, zamieszkała na terenie gminy, otrzymała zaproszenie do głosowania.

W Medemblik działa partia BAMM z listy 10 i P. Groot jest głównym kandydatem. Jeżeli są Państwo gotowi oddać swój głos na BAMM, partia BAMM będzie miała lepszą możliwość obrony Państwa interesów.

Przede wszystkim: Kto to jest P. Groot? P. Groot jest założycielem firmy Lily Company B.V. w Andijk i od tego czasu, gdy było to możliwe, zatrudniał co roku ok. 25 polskich pracowników i ma do nich bardzo dużo szacunku, a także zawsze bronił ich przed osobami trzecimi.

Firma Lily Company B.V. zatrudniała pracowników przez LUBA i później przez polską filię. Prawie 9 jaar temu P. Groot sprzedał swoje przedsiębiorstwo. W dalszym ciągu jest to dobrze prosperująca firma, zatrudniająca wciąż dużą grupę polskich pracowników sezonowych, ale także kilku pracowników zatrudnionych na stałe, mieszkających w domach przy firmie.

W 2011 r. P. Groot został wybrany do Rady Gminy Medemblik, aby mógł tam przeciwstawiać się nadużyciom. BAMM zawsze zdecydowanie sprzeciwiał się w Radzie Gminy znanemu zakazowi zamieszkiwania w ośrodkach wypoczynkowych i walczył przeciwko zorganizowanym nagonkom, P. Groot ostro protestował przeciwko tym działaniom na witrynie internetowej. BAMM udało się osiągnąć, że mieszkanie przy przedsiębiorstwach jest dozwolone przez dłuższy czas i że firmy mogą również oferować zakwaterowanie innym firmom. Wszystkie te sprawy opisane zostały w tygodniu 5 (część 2), znajdują się przy tym również zdjęcia opisanej nagonki.

Wówczas, gdy inne partie odnosiły się negatywnie do polskich pracowników, my stale ujmowaliśmy się w Radzie Gminnej (już przez 7 lat) całkowicie za Polakami, w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie. W ciągu dziesiątek lat, podczas których firma Lily Company B.V. pracowała z Polakami, nie pojawił się ani jeden problem, ani nie wydarzył żaden incydent. Inne partie wykazały się nieznajomością spraw, miały negatywne podejście do Polaków i cudzoziemców, a przede wszystkim odnośnie zakwaterowania, tworzyły więcej problemów niż ich rozwiązywały. To bardzo ważne, abyśmy jako BAMM zdobyli lepszą pozycję w Radzie Gminy, jest to możliwe dzięki Państwa wsparciu, poprzez głosowanie w dniu 21 marca na BAMM, lista 10.

Lista 10